Home PageGaragebox ontruimen

Uw garagebox ontruimen bij wanbetaling of overlast

Betaalt uw huurder de huur van uw garagebox niet? Veroorzaakt hij overlast? Of is hij een wietplantage begonnen in uw garage? Dan kunt u de garagebox ontruimen. Dit doet u door het huurcontract te laten ontbinden door de rechter. Als uw huurder de garagebox vervolgens niet zelf leeghaalt, kunt u dit laten doen door een gerechtsdeurwaarder.

Invorderingsbedrijf regelt de ontruiming van uw woning, garage of bedrijfspand. We verzorgen onder andere de volgende diensten:

Wilt u uw garagebox laten ontruimen?

Vul uw gegevens in en we nemen zo snel mogelijk contact met u op.

  Bent u een particulier of een onderneming?

  Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

  Incassobureau inschakelen

  Garagebox ontruimen bij afloop huurcontract

  Loopt het huurcontract van de garagebox die u verhuurt af? Dan kunt u de huurovereenkomst beëindigen.

  Garages worden in het burgerlijk wetboek geschaard onder de noemer “noch woonruimte, noch bedrijfsruimte” zoals ook een schuur, autostalling of opslagruimte dat worden. Een huurder van een garagebox heeft daardoor minder huurbescherming dan de huurder van een woonruimte of een bedrijfspand dat wordt gebruikt als winkel. 

  In principe kunt u het huurcontract gewoon beëindigen als het afloopt. Daarvoor geldt een opzegtermijn die gelijk is aan de betalingstermijn van de huurprijs. Als uw huurder iedere maand de huur betaalt, geldt er dus een opzegtermijn van minimaal een maand.

  Aanzeggen ontruiming garagebox

  Bij het beëindigen van het huurcontract moet u uw huurder direct schriftelijk aanzeggen dat hij eraan gehouden is om de garagebox te ontruimen. Doet u dat niet, dan is de huurder niet verplicht het gehuurde (de garagebox) te ontruimen.

  Ontruimingsbescherming

  Na het aanzeggen van de ontruiming geniet uw huurder automatisch een ontruimingsbescherming van twee maanden. Pas na het einde van die twee maanden moet hij de garage opruimen en verlaten. 

  Tijdens de twee maanden ontruimingsbescherming kan uw huurder bovendien een verzoekschrift tot verlenging van de ontruimingsbescherming indienen bij de kantonrechter. De kantonrechter kan de ontruimingsbescherming met maximaal een jaar verlengen. Daarna kan deze termijn via nieuwe verzoekschriften nog twee keer met maximaal een jaar worden verlengd. In theorie zou uw huurder de ontruiming dus met drie jaar kunnen vertragen. 

  Gedurende die periode betaalt de huurder officieel geen huur meer, maar wel een vergoeding voor het gebruik van de garagebox. Dat bedrag is in principe gelijk aan de laatst betaalde huur.

  De rechter zal het verzoek om de ontruimingsbescherming te verlengen alleen inwilligen als uw huurder kan aantonen dat zijn belangen door de ontruiming ernstiger geschaad worden dan die van u als verhuurder. 

  De ontruimingsbescherming geldt niet als de huurder de huur zelf opzegt of uitdrukkelijk instemt met het beëindigen van de huurovereenkomst.

  Na het aanzeggen van de ontruiming moet uw huurder de garage opruimen en schoonmaken. Hij moet de ruimte volledig leeghalen, rommel afvoeren, overige spullen weghalen en de ruimte bezemschoon opleveren.

  Weigert uw huurder te vertrekken?

  Vul uw gegevens in en we nemen zo snel mogelijk contact met u op.

   Bent u een particulier of een onderneming?

   Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

   Incassobureau inschakelen

   De huurovereenkomst laten ontbinden

   Het meest bekende verzoek tot betaling is een factuur. Het versturen van een factuur is verplicht als u goederen of diensten levert aan andere ondernemers of aan rechtspersonen zoals stichtingen en verenigingen. Bij levering van goederen en diensten aan particulieren is dit in principe niet noodzakelijk. 

   Op een rechtsgeldige factuur staat onder andere uw btw-identificatienummer, een beschrijving van de geleverde goederen en diensten, de naam en adresgegevens van uzelf en uw klant, het bedrag exclusief btw en het btw-tarief. 

   Op de factuur vermeldt u een uiterste betalingstermijn. 

   Een goede factuur maken is belangrijk, omdat uw klant een reden heeft om de rekening niet te betalen als de factuur niet aan de wettelijke eisen voldoet.

   Huurachterstanden

   Als uw huurder voortdurend te laat is met het betalen van de huur kan dat een reden zijn om de huurovereenkomst door de rechter te laten ontbinden. In de rechtspraak geldt een maatstaf van drie maanden huurachterstand. Bij deze termijn acht de rechter de wanprestatie dusdanig dat ontbinding van de huurovereenkomst gerechtvaardigd is.

   Wietplantage

   Een huurder moet zich als een goede huurder gedragen. Het runnen van illegale activiteiten als een wietplantage valt daar uiteraard niet onder. Als u kunt aantonen dat uw huurder een wietplantage is begonnen, dan zal de rechter het huurcontract ontbinden.

   Ontruiming garagebox bij wietplantage

   Overlast

   Ook in het geval overlast en schade kunt u de rechter verzoeken het huurcontract te laten ontbinden. Bij overlast kunt u bijvoorbeeld denken aan geluidshinder en stankoverlast

   Als uw huurder overlast veroorzaakt, dan zult u de meldingen daarvan (bijvoorbeeld van andere huurders of omwonenden) moeten onderzoeken en bewijs moeten verzamelen

   Vervolgens dient u uw huurder te sommeren de overlast te stoppen. Gebeurt dat niet? Dan kunt u overgaan tot ontbinding van het huurcontract via de rechter.

   Schade

   Als uw huurder schade veroorzaakt aan uw garagebox, kan dat een reden zijn om de huurovereenkomst tussentijds te beëindigen. Vernieling en schade door nalatigheid vallen immers niet onder goed huurderschap.

   Huurcontract laten ontbinden?

   Vul uw gegevens in en we nemen zo snel mogelijk contact met u op.

    Bent u een particulier of een onderneming?

    Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

    Incassobureau inschakelen

    Garagebox laten ontruimen door een deurwaarder

    Is het huurcontract van uw huurder ten einde en heeft u ontruiming aangezegd? Of heeft u het huurcontract via de rechter laten ontbinden? Maar weigert uw huurder de garagebox op te ruimen? Dan kunt u de garage laten ontruimen door een deurwaarder

    De garage ontruimen mag u niet zomaar zelf doen en het is bijvoorbeeld ook niet toegestaan om zelf de sloten te vervangen. U moet hiervoor een deurwaarder inschakelen. Alleen een deurwaarder mag ontruimingen van woningen en panden uitvoeren. Dat kan de deurwaarder alleen als hij daarvoor een ontruimingsvonnis van de rechter heeft. 

    Een ontruimingsvonnis is een uitspraak van de rechtbank waarin de kantonrechter expliciet toestemming geeft om het verhuurde te laten ontruimen. 

    We kunnen een dergelijk ontruimingsvonnis aanvragen door middel van een kort geding bij de rechtbank. Het ontruimingsvonnis moet aan uw huurder worden betekend (officieel overhandigd) door een deurwaarder. In het vonnis staat de datum van de ontruiming. Vervolgens heeft u huurder de kans de garagebox zelf leeg te halen en te verlaten. Doet hij dat niet, dan gaat de deurwaarder over tot ontruiming.

    Een deurwaarder inschakelen?

    Wilt u uw garagebox laten ontruimen door een deurwaarder? Invorderingsbedrijf werkt samen met de beste gerechtsdeurwaarders. We kunnen het volledige ontruimingsproces van begin tot eind voor u uitvoeren. Onze deurwaarders zorgen dat de garagebox ontruimd wordt, zodat u deze weer kunt verhuren aan een nette huurder.

    Huurincasso

    Heeft u uw garage laten ontruimen omdat uw huurder een huurachterstand had? Dan wilt u natuurlijk wel dat de achterstallige huur betaald wordt. Dien uw vordering in bij Invorderingsbedrijf en onze incassospecialisten gaan achter uw geld aan. 

    Dit doen we in eerste instantie via een minnelijke no cure, no pay incassoprocedure (het versturen van aanmaning en contact opnemen met uw huurder). Als dat niet het gewenste effect heeft, kunnen we een gerechtelijke incassoprocedure starten. 

    Met een vonnis van de rechter kunnen we vervolgens beslag laten leggen bij uw huurder. 

    Ook kunnen we de kosten voor de ontruiming verhalen op uw debiteur.

    Achterstallige huur innen?

    Vul uw gegevens in en we nemen zo snel mogelijk contact met u op.

     Bent u een particulier of een onderneming?

     Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

     Incassobureau inschakelen

     Veelgestelde vragen over ontruiming van een garagebox

     No Cure No Pay Incasso

     Heeft uw klant die factuur nog steeds niet betaald? Blijf niet eeuwig wachten en schakel over op No Cure No Pay incasso!

     • Géén succes = géén kosten
     • 100% uitkering van de hoofdsom
     • 95% slagingspercentage

      Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

      Neem telefonisch of per mail contact op

      Gerard blok
      Gerard Blok

      GRATIS incasso advies gehad. Vriendelijk geholpen door een slimme jurist. Heb informatie ingewonnen over een bepaalde casus. Op basis daarvan besloten geen stappen te ondernemen. Aan een eerlijk advies heb je meer dan aan een advocaat die overal maar aan begint. Kom zeker terug als ik weer wat heb.

      Vrijblijvend advies

      Invorderingsbedrijf heeft een uitmuntende staat van dienst als het gaat om het innen van openstaande rekeningen. Wilt u overleggen over uw zaak? Neem vrijblijvend contact met ons op via 070 – 762 0330 of via de onderstaande button!

       

      Koninginnegracht 14 C
      2514 AA Den Haag
      070 – 762 0330

      Fax: +3170 – 762 0335