Invorderingsbedrijf

Aanbieding Serviceovereenkomst Incasso Wereld

  Promotion image

  Zorgeloos zaken doen, ook in het buitenland

  Doet u vaak zaken in het buitenland? Dan heeft u behoefte aan een betrouwbare businesspartner om uw zaken te behartigen op het moment dat het mis gaat. Met de serviceovereenkomst incasso Wereld kunt u voor een vast bedrag onbeperkt op ons terugvallen.

  Incasso Wereld

  • Een aanspreekpunt voor al uw zaken in het buitenland
  • Kennis van de lokale wet en regelgeving
  • Onbeperk zaken indienen voor een vast bedrag per jaar
  • Dossierkosten € 0,-
  • Kosten bij non succes € 0,-
  • Lokale specialisten
  • Vast contactpersoon
  • 24/7 online dossier volgen
  • Een aanspreekpunt voor al uw zaken in het buitenland
  • Kennis van de lokale wet en regelgeving
  • Onbeperkt zaken indienen voor een vast bedrag per jaar
  • Dossierkosten € 0,-
  • Kosten bij non succes € 0,-
  • Lokale specialisten
  • Vaste contactpersoon
  • 24/7 online dossier volgen
  • Een aanspreekpunt voor al uw zaken in het buitenland
  • Kennis van de lokale wet en regelgeving
  • Onbeperkt zaken indienen voor een vast bedrag per jaar
  • Dossierkosten € 0,-
  • Kosten bij non succes € 0,-
  • Lokale specialisten
  • Vaste contactpersoon
  • 24/7 online dossier volgen
  • Een aanspreekpunt voor al uw zaken in het buitenland
  • Kennis van de lokale wet en regelgeving
  • Onbeperkt zaken indienen voor een vast bedrag per jaar
  • Dossierkosten € 0,-
  • Kosten bij non succes € 0,-
  • Lokale specialisten
  • Vaste contactpersoon
  • 24/7 online dossier volgen
  /per
  prijzen zijn exclusief btw

  Incasso Wereld

  Ja, ik wil gebruik maken van Incasso wereld m.i.v.
  dd/mm/jjjj
  en kies.
  (Bedrijfs)naam*
  Contactpersoon (dhr. / mw.)*
  Voornaam contactpersoon*
  Achternaam contactpersoon*
  Postcode *
  Plaats *
  Adres *
  Telefoonnummer *
  E-mailadres*
  Country*
  Btw-nummer
  Bankrekeningummer *
  KvK
  U gaat ermee akkoord dat u wordt opgenomen in de mailinglijst van Invorderingsbedrijf.Niet ingestemd. U wordt niet opgenomen in de mailinglijst van Invorderingsbedrijf.

  Tarieven en voorwaarden Incasso Wereld

  De algemene voorwaarden, die van toepassing zijn op van de serviceovereenkomst van Invorderingsbedrijf, zijn te vinden op invorderingsbedrijf.nl/algemene-voorwaarden. Een opdracht is pas een opdracht zodra deze door Invorderingsbedrijf bevestigd is.

  Online Portaal

  Met het online portaal kunt u 24/7 de voortgang van uw dossier volgen. U kunt onder andere een nieuwe vordering aanmelden, opmerkingen plaatsen en betalingen doorgeven.

  Hoe wij te werk gaan

  Een bestelling wordt alleen geaccepteerd op het moment dat cliënte de bestelling bevestigd. Wij vorderen de ingediende vordering bij uw debiteur, verhoogd met rente, 15% incasso- en administratiekosten en eventuele informatiekosten. Dit voor zover de wetgeving in het betreffende land het voorziet. De diensten die opgenomen zijn in de serviceovereenkomst zijn slechts sommaties naar de debiteur. De sommaties zijn opgesteld in Engels of de taal van de debiteur. Dit is afhankelijk van het land en de gekozen methode van het behandelen uw dossier bij de aan u toegewezen incassospecialist. De dienst omvat geen onderbrekende vorderingen wegens voorschrift of het nemen van een juridische standpunt.

  Tarieven incasso

  Indien uw debiteur een factuur niet betaald, dan kunt u deze bij ons ter incasso stellen. De volgende modules zijn beschikbaar.

  WERELD module

  Als uw debiteur niets betaald, de minnelijke traject is kosteloos in de volgende landen: België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland; Finland; Frankrijk; Griekenland; Hongarije; Ierland; Italië; Kroatië; Letland; Litouwen; Luxemburg; Malta; Nederland; Oostenrijk; Polen; Portugal; Roemenië; Slovenië; Slovakije; Spanje; Tsjechië; Verenigd Konikrijk ( Engeland, Schotland, Wales en Noord- Ierland); Zweden. Amerika; Australië; Thailand; Hong Kong, China; Saoedi-Arabië; Zwitserland; Oman; VAE; Zuid-Afrika; Brazilië; Venezuela; Argentinië; Mexico; Verenigde Staten van Amerika; Canada; Egypte, Rusland; Chili, Bolivia, Algerije; Colombia; Dubai; Filipijnen; Indië; Indonesië; Israël; Japan; Maleisië; Marokko; Nieuw- Zeeland; Pakistan; Peru; Tunesië, Vietnam. Voor de landen: België, Duitsland en Luxemburg is de volgende van toepassing: In het geval van succes, wordt een percentage van 17% aan u in rekening gebracht voor elke ontvangen betaling nadat de vordering was ingediend. Eventuele ingevorderde bedrag bovenop de ingediende vordering komt ten goede aan de te betalen persoon. Voor de Europese landen: In geval van succes, wordt een percentage van 17% aan u in rekening gebracht voor elke ontvangen betaling nadat de vordering was ingediend. Elke bedrag dat bovenop de ingediende vordering is opgeteld, wordt aan de incassant toegekend. Voor de andere landen: In het geval van succes wordt een percentage van 22% aan u in rekening gebracht voor elke ontvangen betaling nadat de vordering was ingediend. Eventuele surplus dat bovenop de ingediende vordering wordt geïnd wordt aan de incassant toegekend.

  No cure no pay incasso

  Het ‘no cure no pay’- principe is op al onze incasso opdrachten van toepassing. Indien wij uw vordering niet kunnen innen, hoeft u niet te betalen.

  Gedeeltelijk incasso

  Indien slechts een percentage van het gevorderde bedrag wordt teruggevorderd, dan brengen wij een percentage in rekening over de teruggevorderde bedrag. De minimum bedrag is € 37,-. Voor de eerste € 2.950,-, rekenen wij 15% , tot € 5.900 reken wij 10% tot € 14.570 reken wij 8%, tot € 59.000 reken wij 5% en boven € 59.000 reken wij 3%.

  Betaling door debiteur

  Alle betalingen die aan u worden gedaan of Invorderingsbedrijf, nadat een vordering is ingediend, worden als betaling beschouwt. Als betaling wordt beschouwd: een compensatie van de vordering, een tegoed voor of een terugkeer van een prestatie (gebaseerd op objectieve normen) of een dienst in terugkeer. De einde van een incassoprocedure: Een incassoprocedure eindigt op het moment dat uw debiteur de vordering betaald.

  Verwachtingen

  Onder de volgende omstandigheden zal Invorderingsbedrijf extra kosten in rekening brengen zoals vermeld onder ‘No cure no pay’ incasso: indien u een vordering, die ter incasso is gesteld, annuleert; indien u een regeling met uw debiteur treft zonder Invorderingsbedrijf hierover te informeren; indien u Invorderingsbedrijf valse informatie verstrekt met betrekking tot uw vordering; indien u zelf de vordering int; indien u Invorderingsbedrijf niet toestaat om de incassokosten en de rente bij uw debiteur te verhalen; indien u het incassoprocedure belemmerd.

  Verplichtingen

  U bent verplicht Invorderingsbedrijf op de hoogte te houden van alle betalingen, correspondentie of andere contact tussen u en uw debiteur. Het contact tussen u en ow debiteur omtrent de vordering moet zoveel mogelijk worden beperkt, nadat het vordering ter incasso is gesteld. U zult ook geen afspraken met uw debiteur maken, zonder dit eerst met Invorderingsbedrijf te bespreken. Indien het aan u gevraagd wordt, zult u alle nodige documenten verstrekken, die relevant zijn voor uw zaak.

  Betwisting

  Indien uw debiteur de vordering betwist, wordt het bezwaar in behandeling genomen. Indien het bezwaar ongegrond is, gaat de incassoprocedure door. Indien het bezwaar gegrond is, komen de ‘no cure no pay’- voorwaarden te vervallen. Indien dit het geval is, zal Invorderingsbedrijf contact met u opnemen om de vervolg stappen te bespreken. Invorderingsbedrijf bepaald of de betwisting gegrond of ongegrond is.

  Gerechtelijke incassotraject

  Indien uw debiteur, na het minnelijke traject, weigert te betalen, zullen wij u kosteloos adviseren over de mogelijk opties die u heeft om een gerechtelijke procedure te starten. Invorderingsbedrijf zal volledig zorg dragen voor de gerechtelijke traject, zodat het terugvorderen van uw vordering goed verloopt.

  Duur overeenkomst

  De overeenkomst is voor een periode van een jaar en wordt automatisch verlengd, tenzij de overeenkomst schriftelijk drie maanden voor vervaldatum wordt opgezegd.  Handtekening:
  Lites film amsterdam
  LITES Film Amsterdam
  Ik was eerst bang dat het niet zou lukken om buitenlandse vorderingen te incasseren. Maar ik moet zeggen dat ik toch positief verrast werd! Het Invorderingsbedrijf heeft voor ons zowel in België als Nederland al heel wat achterstallige betalingen kunnen verwerken. Wij zijn zeer tevreden!
  Jeppen
  Jeppen
  Aardige en deskundige mensen. Had in Duitsland twee zaken die maar niet wilden lukken. Met hun hulp allebei opgelost. Zonder rechtszaak!!