Home PageRol makelaar bij verborgen gebreken

Rol makelaar bij verborgen gebreken

Heeft u een woning met een verborgen gebrek gekocht? Dan is het soms mogelijk om ook de makelaar aansprakelijk te stellen. Dit is van belang omdat het door clausules in de overeenkomst soms lastig is om de schade op de verkoper te verhalen. In dit artikel leggen we uit wat de rol van de makelaar bij verborgen gebreken is en wanneer het mogelijk is om de makelaar aansprakelijk te stellen.

Verborgen gebreken ontdekt?

Vul uw gegevens in en wij nemen direct contact met u op!

  Bent u een particulier of een onderneming?

  Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

  Verborgen gebreken na koop van woning

  Wat is de rol van de makelaar?

  Bij de verkoop van een woning zijn er meestal een of meerdere makelaars betrokken. De eigenaar van de woning schakelt bijvoorbeeld een makelaar in om de woning te koop te zetten en te helpen bij bezichtigingen en prijsonderhandelingen

  Daarnaast kan de koper een aankoopmakelaar in de arm nemen. De aankoopmakelaar behartigt de belangen van de kopende partij. Een aankoopmakelaar helpt woningzoekenden met het vinden van een passend huis, gaat mee tijdens bezichtigingen en geeft advies over een passend bod.

  Zowel de koper als verkoper mag verwachten dat de makelaar diens belangen naar behoren behartigt.

  Wat is een verborgen gebrek?

  Als iemand een huis koopt, dan koopt hij dat in beginsel in de staat waarin het op dat moment verkeert. Dat betekent dus inclusief alle gebreken. Alleen als de gebreken pas na de overdracht aan het licht komen, en de koper hier niet vanaf had kunnen weten, is de verkoper mogelijk aansprakelijk. Dit noemen we een verborgen gebrek. Daarbij kunt u bijvoorbeeld denken aan rotte kozijnen, een verouderde fundering of asbest in de woning.

  Informatieplicht van de makelaar

  Bij de verkoop van een huis heeft de verkoper een informatie- of mededelingsplicht ten opzichte van de koper. Dat betekent dat hij alle bekende gebreken moet melden aan de kopende partij. 

  De verkopende makelaar is ingeschakeld om te bemiddelen tussen de verkoper en koper. Het valt onder de taak van de makelaar om te informeren naar mogelijke verborgen gebreken en dit door te geven aan de potentiële koper. Meestal verstrekt de makelaar hiervoor een vragenlijst. Die informatie dient hij vervolgens te verstrekken aan de koper.

  De makelaar mag er daarbij in beginsel vanuit gaan dat de informatie die de verkopende partij verstrekt juist is, zo heeft de Hoge Raad in 2012 bepaald.

  Onderzoeksplicht van de makelaar

  Zoals de verkoper moet voldoen aan de informatieplicht, heeft de koper een onderzoeksplicht. Als de kopende partij een aankoopmakelaar inschakelt, dan gaat die onder andere mee tijdens bezichtigingen. 

  De klant mag van de makelaar verwachten dat hij zijn klanten wijst op eventuele zichtbare gebreken. Daarbij moet wel worden aangetekend dat een makelaar geen bouwkundige is, en dus niet alles hoeft te weten over de bouwkundige staat van het huis en dus niet alle verborgen gebreken kan herkennen. Verder moet de aankoopmakelaar de koper informeren over de voorwaarden in de koopovereenkomst.

  Aansprakelijkheid makelaar

  Bij een verborgen gebrek is de verkoper aansprakelijk als een verborgen gebrek zo ernstig is dat de woning niet meer op een normale manier gebruikt kan worden (ook als de verkoper hier niet vanaf wist) of als de verkoper ervan wist, maar dit niet aan de koper heeft gemeld.

  In sommige gevallen is ook de aannemer aansprakelijk. De aannemer kan zowel ten opzichte van de koper als de verkoper aansprakelijk zijn.

  Ten opzichte van verkoper

  Stel, de verkoper licht de aannemer in over een bepaald gebrek aan de woning, maar de makelaar meldt dit niet aan de koper. Dan kan de koper, zodra het verborgen gebrek aan het licht komt, van de verkoper eisen dat hij de schade herstelt of vergoedt. Dit kan een flinke financiële strop voor de verkoper opleveren. 

  In een dergelijk geval kan de verkoper de makelaar vervolgens aansprakelijk stellen voor de schade die hij hierdoor lijdt. De verkoper is immers een bemiddelingsovereenkomst aangegaan met de makelaar. Hij mag ervan uitgaan dat die zijn werk naar behoren doet en de belangen van de verkoper zo goed mogelijk behartigt. Als de makelaar dat niet doet, kan de makelaar aansprakelijk worden gesteld op basis van een wanprestatie.

  Ten opzichte van koper

  De koper heeft geen overeenkomst gesloten met de verkoopmakelaar. De makelaar heeft dus geen contractuele verplichtingen ten opzichte van de koper. De kopende partij kan de verkoopmakelaar daarom niet aansprakelijk stellen op basis van een wanprestatie

  Toch kan het voorkomen dat een verkoopmakelaar jegens een koper aansprakelijk is. Dat is bijvoorbeeld het geval als er sprake is van een onrechtmatige daad. Dit is een handeling die in strijd is met de wet of met hetgeen in het maatschappelijk verkeer als juist wordt gezien. 

  Als de makelaar bijvoorbeeld bewust informatie achterhoudt of onjuiste informatie verstrekt, dan kan dat worden gezien als een onrechtmatige daad. In dat geval is de verkopend makelaar aansprakelijk ten opzichte van de koper.

  Aansprakelijkheid aankoopmakelaar

  De situatie is weer iets anders als de koper een aankoopmakelaar in de arm heeft genomen. De koper heeft immers wel een contractuele relatie met de aankopend makelaar. Dat betekent dat de klant mag verwachten dat de makelaar ‘redelijk bekwaam’ en ‘redelijk handelend’ zijn werk doet.

  Als een aankoopmakelaar bepaalde gebreken vanuit zijn vakkennis en professionaliteit zou moeten herkennen, maar deze door nalatigheid niet opmerkt, kan hij aansprakelijk gehouden worden voor de schade die dit oplevert. Hetzelfde geldt als hij de kopers onvoldoende informeert over ongunstige voorwaarden in het koopcontract.

  Er zijn in de praktijk al voorbeelden van kopers die hun aankoopmakelaar succesvol aansprakelijk hebben gesteld omdat die hun belangen niet zorgvuldig heeft behartigd. In 2022 veroordeelde de rechter een aankoopmakelaar bijvoorbeeld tot een schadevergoeding van meer dan € 44.000 omdat hij zijn cliënten niet had gewezen op een verregaande vrijwaring (middels een ouderdomsclausule) van de aansprakelijkheid van de verkoper in de koopvoorwaarden. Hierdoor konden deze kopers de schade voor verborgen gebreken aan de woning niet verhalen op de verkoper.

  Een klacht indienen bij de Geschillencommissie Makelaardij

  De meeste makelaars zijn onderdeel van een branchevereniging zoals de NVM en LMV. Deze beroepsorganisaties zijn aangesloten bij de Geschillencommissie Makelaardij.

  Bent u gedupeerd door onzorgvuldig werk van uw makelaar? Als u een claim heeft van minder dan € 10.000 dan is het mogelijk een klacht in te dienen bij de Geschillencommissie Makelaardij.

  De commissie behandelt geen klachten over de aansprakelijkheid voor schade waarbij het gevorderde bedrag hoger is dan € 10.000,-. Het is bij de geschillencommissie alleen mogelijk om een klacht in te dienen over uw eigen makelaar. U kunt geen klacht indienen over de makelaar van de andere partij.

  Makelaar aansprakelijk stellen

  Heeft u een huis gekocht en zijn er verborgen gebreken aan het licht gekomen? Of bent u als verkoper juist aansprakelijk gesteld voor verborgen gebreken? De juristen van Invorderingsbedrijf kunnen u voor u uitzoeken of het mogelijk is om de schade te verhalen op de makelaar. Als dat zo is, kunnen we de makelaar in gebreke stellen en een schadevergoeding eisen. Wil de makelaar die niet betalen? Dan hebben we de mogelijkheid om naar de rechter te stappen om uw vordering te verhalen.

  Even overleggen?

  Laat uw gegevens achter en we nemen binnen een dag contact met u op.

   Bent u een particulier of een onderneming?

   Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

   Aansprakelijkheid makelaar bij verborgen gebreken

   FAQ: Veelgestelde vragen over de rol van de makelaar bij verborgen gebreken

   Waarom 40.000 klanten u voor gingen

   Guino koch
   Guino Koch

   Ik was ten einde raad toen de verhuurder het restant van mijn borg onrechtmatig had verrekend. Op internet gaan zoeken naar een specialist en wat denk je? Binnen 10 dagen alles binnengehaald. Het heeft mij helemaal niets gekost en alleen maar opgeleverd. Mijn kopzorgen zijn weg! Goed contact en super klantvriendelijk.

   Marielle beks
   Marielle Beks

   Binnen gesteld termijn heeft de klant betaald, voor vriendelijkheid hoef je bij dit bedrijf eens niet te betalen.

    Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

    Neem telefonisch of per mail contact op

    Onze incassojuristen & specialisten

    linkedin