Home PageProblemen met huurders, hoe kunt u geld besparen?

Problemen met huurders, hoe kunt u geld besparen?

Schade aan het gehuurde zorgt voor een fikse daling van het rendement. Het oplossen van de schade kost tijd, geld en energie. Huurders geven vaak niet thuis en u blijft met de rekening zitten. Op grond van de wet komt alle schade aan het gehuurde voor rekening van de huurder (met uitzondering van brandschade), op voorwaarde dat de schade de huurder kan worden toegerekend. Dit betekent dat er naar gekeken moet worden of de schuld voor de schade in redelijkheid aan de huurder is toe te schrijven.

Aansprakelijk stellen voor schade

In geval van schade aan het gehuurde is het raadzaam de huurder direct aansprakelijk te stellen. Dit doet u schriftelijk, bijvoorbeeld per (aangetekende) brief. U vermeld dat u de huurder aansprakelijk stelt en waarvoor. Bent u met uw huurder on speaking terms, dan is het aan te raden om meteen afspraken te maken over de afwikkeling van de schade. Zo spreekt u af wie de schade herstelt en wie betaalt. Leg ook deze afspraken schriftelijk vast. Weigert uw huurder de schade te betalen, dan kan door middel van een dagvaardingsprocedure de schade bij uw huurder worden gevorderd.

Overlast

Overlast is een van de meest voorkomende problemen met huurders. Als huurders overlast veroorzaken, is het zaak dat u als verhuurder direct actie onderneemt tegen bijvoorbeeld geluidsoverlast, asociaal gedrag en andere hinder. Als u namelijk niets doet is de kans groot dat u tekort schiet. De verhuurder kan dan zo zelfs een bijdrage leveren aan de overlast.
Neem overlast serieus op. De rol van de verhuurder in geval van overlast is niet klein. Sommeer uw huurder bij voorkeur schriftelijk om op de houden met het veroorzaken van overlast. Blijft de overlast voortduren, dan kan uiteindelijk de huurovereenkomst worden beëindigd. Dit moet dan wel via de rechter.

Klachten

Sommige huurders hebben klachten. Andere huurders hoort u nooit. Niet elke klacht is terecht. Het proberen op te lossen van een klacht kost veel tijd en energie. Vaak ook negatieve energie. Zorg er daarom voor dat als er een klacht komt, u deze bij voorkeur schriftelijk ontvangt. U bestudeert de klacht en stelt vast of deze terecht is. Als de klacht terecht is, gaat u zoeken naar een oplossing. Op basis van het geldende huurrecht mag van een verhuurder verwacht worden dat een klacht serieus onderzocht wordt. Dit om het huurgenot van de huurders te beschermen.

Financiële problemen met huurders

Als de huur niet tijdig wordt betaald, loopt de huurachterstand snel op. Het niet tijdig ontvangen van de huur vormt een aanslag op het rendement van het vastgoed en vaak ook op de financiering. Wordt de huur niet tijdig betaalt, dan is het noodzaak direct te starten met huurincasso. Door middel van het alsnog incasseren van de huur worden de problemen met huurders snel de kop in gedrukt. Weigert men betaling, dan is vaak het ontbinden van de huurovereenkomst zeer aan te raden.

Juridisch advies bij problemen met huurders

Of het nu gaat om schade, (onterechte) klachten, overlast, niet betaalde huur of het beëindigen van de huurovereenkomst, de juristen huurrecht van het Invorderingsbedrijf hebben een ruime ervaring om u uitstekend te adviseren en te kunnen helpen. Verhuurder betaalt borg niet terug, een geschil over schade of direct een incassoprocedure starten, neem dan vrijblijvend contact met ons op via telefoonnummer 070-2001077 of stuur ons een e-mail.

Vrijblijvend juridisch huuradvies?

Vul uw gegevens in en wij nemen direct contact met u op!

  Bent u een particulier of een onderneming?

  Door dit formulier in te vullen ga je akkoord met de privacyvoorwaarden.

  Incassobureau inschakelen
  No Cure No Pay Incasso

  Heeft uw klant die factuur nog steeds niet betaald? Blijf niet eeuwig wachten en schakel over op No Cure No Pay incasso!

  • Géén succes = géén kosten
  • 100% uitkering van de hoofdsom
  • 95% slagingspercentage

  Alstublieft,

  Uw download

  Voorbeeld ingebrekestelling

  Voorbeeld ingebrekestelling

  Direct aan de slag met het versturen van uw ingebrekestelling? Gebruik dan onze handig voorbeeldbrieven.

  Download direct

   Door dit formulier in te vullen ga je akkoord met de privacyvoorwaarden.

   Neem telefonisch of per mail contact op