Home PageNiet ophalen aangetekende brief voor risico geadresseerde

Niet ophalen aangetekende brief voor risico geadresseerde

Wanneer u zeker wilt zijn dat een belangrijke brief zijn bestemming bereikt, zoals bij het stuiten van verjaringstermijnen, het aankondigen van wettelijke rente, het inroepen van nietigheid van juridische handelingen, of het voorkomen van het verstrijken van bepaalde termijnen (zoals betalingstermijnen), kunt u ervoor kiezen om een aangetekende brief te verzenden met bericht van ontvangst. Dit is meestal voordeliger dan het inschakelen van een deurwaarder om de brief te betekenen. Echter, is het versturen van een aangetekende brief altijd een garantie voor juridische zekerheid?

Wat als je aangetekende brief niet ophaalt

Wanneer u een aangetekende brief verstuurt, zal de postbode proberen deze bij jou af te leveren. Als u niet thuis bent, laat de postbode een bericht achter in uw brievenbus waarop staat dat u de brief op het postkantoor kunt afhalen, ook wel bekend als een afhaalbericht. Bovendien voorziet de postbode de envelop van stickers met vermeldingen als ‘geen gehoor’ of ‘niet afgehaald’, wat aangeeft dat (en wanneer) de brief daadwerkelijk is aangeboden en dat er een afhaalbericht is achtergelaten. Als u de brief niet tijdig ophaalt, wordt deze na verloop van tijd teruggestuurd naar de afzender, waarbij opnieuw melding wordt gemaakt via een poststicker op de envelop.

Mijn debiteur beweert de aangetekende brief nooit te hebben ontvangen

Maar wat gebeurt er als u in een juridische context beweert dat u nooit de brief en het afhaalbericht hebt ontvangen? Dit is waar de ‘ontvangsttheorie’, zoals vastgelegd in de wet (art. 3:37 lid 3 BW), van toepassing is. Volgens deze theorie moet een verklaring jou daadwerkelijk hebben bereikt om juridisch effect te sorteren. Er bestaat echter een uitzondering op deze regel, namelijk wanneer het niet tijdig bereiken van de verklaring voor jouw rekening en risico komt, hetzij door eigen handelen, handelen van iemand waarvoor u verantwoordelijk bent, of vanwege bijzondere omstandigheden.

Aantonen dat de brief correct is verzonden

In dergelijke situaties rust de bewijslast op degene die aanspraak maakt op de juridische geldigheid van de verklaring. Dit betekent dat de afzender moet aantonen dat de brief correct is verzonden via aangetekende post naar het juiste adres, en daarnaast moet aantonen dat de brief op de gebruikelijke wijze aan jou is aangeboden.

Wat als je aangetekende brief niet ophaalt?

Uitspraak Hoge Raad over niet afhalen aangetekende brief bij postkantoor

De Hoge Raad heeft in een arrest van 9 juli 2010 maar weer eens bevestigd dat als de geadresseerde een aangetekende brief niet ophaalt nadat die (aantoonbaar) door de postbode is aangeboden, de in de aangetekende brief opgenomen verklaring toch gewoon werking heeft. Zoals we hierboven al vertelde komt namelijk voor rekening en risico van de geadresseerde dat deze de tevergeefs aangeboden brief niet op het postkantoor ophaalt.

Volgens het Nederlands recht (art. 3:37 BW) heeft een verklaring pas werking op het moment dat de verklaring de geadresseerde heeft bereikt of als de verklaring de geadresseerde niet of niet tijdig heeft bereikt, maar dit (kort gezegd) door omstandigheden voor risico van de geadresseerde moet komen.

Aangetekende brief ook geldig bij niet afhalen op postkantoor

Het is niet nodig dat de ontvanger vervolgens ook daadwerkelijk van de inhoud van de verklaring kennis heeft genomen. De verklaring heeft dus ook werking als de geadresseerde de brief bij aanbieding heeft geweigerd, maar ook in het geval dat hij heeft verzuimd om de brief op de daartoe aangewezen plaats af te halen, als deze in zijn afwezigheid is aangeboden.

Vrijblijvend juridisch advies?

Vragen over een aangetekende brief of vordering? Vul het formulier in en wij nemen direct contact met u op!

  Bent u een particulier of een onderneming?

  Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

  Incassobureau inschakelen
  No Cure No Pay Incasso

  Heeft uw klant die factuur nog steeds niet betaald? Blijf niet eeuwig wachten en schakel over op No Cure No Pay incasso!

  • Géén succes = géén kosten
  • 100% uitkering van de hoofdsom
  • 95% slagingspercentage

  Alstublieft,

  Uw download

  Voorbeeld ingebrekestelling

  Voorbeeld ingebrekestelling

  Direct aan de slag met het versturen van uw ingebrekestelling? Gebruik dan onze handig voorbeeldbrieven.

  Download direct

   Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

   Neem telefonisch of per mail contact op