Home PageIncasso Zweden

Incasso Zweden: uw Zweedse vorderingen betaald

Doet u zaken in Zweden en heeft u een factuur verstuurd die maar niet betaald wordt? Wanbetaling is in Zweden vrij uitzonderlijk. Als u toch te maken heeft met een debiteur die weigert te betalen, dan kunt u terugvallen op een snel en efficiënt rechtssysteem om betaling juridisch af te dwingen. 

Invorderingsbedrijf helpt u daarbij. Als internationale incassospecialist beschikken we over een uitgebreid netwerk aan Zweedse juristen en advocaten. Samen met hen verzorgen we zowel buitengerechtelijke als gerechtelijk incasso in Zweden.

Voor 16:00 uur uw zaak ingediend, dezelfde werkdag actie!

Gespecialiseerd in Zweedse incasso

Openstaande vorderingen innen in het buitenland heeft nogal wat voeten in aarde. U heeft te maken met een andere taal en afwijkende regelgeving. Daardoor kan het veel tijd en moeite kosten om zelf achter uw geld aan te gaan.

Invorderingsbedrijf is gelukkig gespecialiseerd in het incasseren van openstaande claims in het buitenland. Daarbij werken we samen met de beste lokale experts. Zo beschikken we in Zweden over een breed netwerk van incassospecialisten, die precies weten hoe ze uw openstaande factuur zo snel en efficiënt mogelijk kunnen innen. Daarbij proberen we de kosten zoveel mogelijk te verhalen op uw debiteur. 

Heeft u een openstaande vordering in Zweden en wilt u overleggen over de beste manier om deze te incasseren? Laat uw gegevens achter en één van onze internationale incassospecialisten neemt contact met u op.

Waarom Invorderingsbedrijf voor uw incasso in Zweden?

Direct uw vordering indienen?

Heeft u een factuur naar Zweden verstuurd die maar niet betaald wordt? Of heeft u een andere onbetaalde claim? Laat uw contactgegevens achter en één van onze specialisten in internationale incasso neemt contact met u op om uw zaak te bespreken.

  Bent u een particulier of een onderneming?

  Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

  Incassobureau inschakelen

  Hoe werkt incasso in Zweden?

  Zweedse rechtbanken werken zeer efficiënt en er bestaat een speciale versnelde procedure voor onbetwiste facturen. Het is dus mogelijk om uw vordering snel via een gerechtelijke procedure te innen. 

  Toch adviseren we doorgaans te beginnen met een buitengerechtelijke incasso. Wellicht is uw debiteur de factuur vergeten of is er een andere reden voor de te late betaling. Door niet gelijk naar de rechter te stappen loopt de klantrelatie met uw debiteur minder snel schade op.

  Buitengerechtelijke incasso

  Tijdens het buitengerechtelijke incassotraject nemen we contact op met uw debiteur. Dit doen we door aanmaningen te sturen, maar ook door bijvoorbeeld telefonisch contact op te nemen. Op deze manier herinneren we uw debiteur aan de schuld en geven we hem de kans deze te betalen voordat we een gerechtelijke procedure starten.

  In totaal nemen we in een periode van drie weken 16 keer contact op met uw debiteur, waarbij we de druk langzaam aan opvoeren. Uiteindelijk geven we uw debiteur een laatste kans: hij moet de rekening betalen binnen de gestelde termijn, anders ondernemen we juridische stappen. 

  De meeste debiteuren zien, mede door het uitstekende Zweedse rechtssysteem, in dat het geen zin heeft om het zover te laten komen en betalen de rekening alsnog tijdens het minnelijke incassotraject.

  Gerechtelijke incasso zweden

  Gerechtelijke incasso

  Lukt het echter niet om uw debiteur zover te krijgen dat hij de openstaande schuld tijdens de buitengerechtelijke procedure betaalt, dan kunnen we vertrouwen op ons uitstekende netwerk met advocaten en juristen in Zweden. Samen met hen kunnen we een gerechtelijke incasso beginnen. Hoe dat traject eruit ziet, is afhankelijk van of uw debiteur de vordering betwist of niet.

  Onbetwiste vorderingen

  Een onbetwiste vordering is een factuur die uw debiteur niet betaalt zonder bezwaar te maken. Hij trekt de rechtmatigheid van de rekening niet in twijfel, maar betaalt simpelweg niet. 

  In dat geval bestaat er in Zweden een zeer efficiënte versnelde procedure. Als uw debiteur de vordering niet betwist, kunnen we 12 dagen nadat de laatste aanmaning is verstuurd een betalingsverzoek (Betalningsföreläggande) neerleggen bij de kronofogdemyndigheten (ook wel kronofogden genoemd). Dit is de Zweedse instantie die belast is het met innen van schulden. Het verzoek kunnen we online indienen. 

  Als het verzoek wordt gehonoreerd, dan heeft uw debiteur 12 dagen om te reageren. Vervolgens wordt de schuld vastgelegd in het openbare register, wat ten kosten gaat van de kredietwaardigheid van uw debiteur. 

  Daarnaast zal de kronofogdemyndigheten een betalingsbevel uitvaardigen. De instantie zal dit bevel zelf binnen 4 tot 12 weken na de uitreiking ervan executeren. De executiekosten bedragen 300 Zweedse Kroon (SEK). 

  Als uw debiteur bezwaar maakt tegen het betalingsbevel, volgt er een reguliere gerechtelijke procedure.

  Betwiste vorderingen

  Betwist uw debiteur de vordering wel, dan is er geen versnelde procedure mogelijk, maar kunnen we een zaak aanspannen bij de districtsrechtbank (tingsrätt) in de regio van uw debiteur. Uw debiteur wordt vervolgens gedagvaard door de rechtbank. 

  Na de dagvaarding heeft uw debiteur twee weken de tijd om een verdediging in te dienen. Doet hij dat niet, dan kunnen we de rechter vragen om een verstekvonnis, waarbij u automatisch in het gelijk wordt gesteld. 

  Als uw debiteur de verdediging heeft ingediend, kunnen beide partijen hun bewijslast inleveren bij de rechter. Hierna vervolgt een hoorzitting, waarin beide partijen hun stelling kunnen onderbouwen. Op basis hiervan doet de rechter een uitspraak.

  Europees Betalingsbevel (EBB)

  Zweden is geen onderdeel van de Eurozone, maar maakt wel deel uit van de Europese Unie (EU). Dit betekent dat het niet altijd nodig is om een rechtszaak in Zweden zelf aan te spannen. 

  Bij onbetwiste vorderingen kunnen we in sommige gevallen namelijk ook een Europees Betalingsbevel (EBB) aanvragen. Deze vereenvoudigde procedure is in het leven geroepen om het makkelijker te maken onbetwiste, grensoverschrijdende vorderingen te innen. 

  Als u een factuur naar uw Zweedse debiteur heeft gestuurd die niet betaald wordt en uw debiteur deze vordering niet betwist, dan kunnen we bij de rechtbank in Den Haag een verzoek tot een Europees Betalingsbevel indienen. Dat doen we door enkele standaardformulieren in te vullen.

  Zodra de rechtbank het Europese Betalingsbevel heeft uitgevaardigd, kunnen we ons wenden tot de Zweedse kronofogdemyndigheten die het bevel ten uitvoer legt (zonder dat de lokale rechter zich hier nog over hoeft te buigen). 

  Het is alleen mogelijk om een Europees Betalingsbevel te bemachtigen als uw schuldenaar de vordering niet betwist. Wilt u weten of het mogelijk is om een Europees Betalingsbevel aan te vragen voor uw claim? Onze incassospecialisten zoeken het graag voor u uit.

  Sparren met een internationale incasso expert?

  Laat uw gegevens achter en we nemen zo snel mogelijk contact met u op.

   Bent u een particulier of een onderneming?

   Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

   Incassobureau inschakelen

   Hoe verloopt de incassoprocedure in Zweden?

   Stap 1

   We sturen uw debiteur een betalingsherinnering (betalningspåminnelse). Als uw debiteur daar niet op reageert, dan voeren we de druk geleidelijk aan op. We nemen in een periode van drie weken 16 keer contact op.

   Stap 2

   Betaalt uw debiteur de vordering niet, maar betwist hij deze ook niet, dan vragen we via een versnelde procedure een betalingsbevel aan. Als uw debiteur hier niet op reageert, dan kan de kronofogdemyndigheten beslag leggen bij uw debiteur.

   Stap 3

   Betwist uw debiteur de vordering wel, dan spannen we een rechtszaak aan bij de districtsrechtbank (tingsrätt). Zodra we een vonnis van de rechter hebben, kunnen we beslag laten leggen bij uw debiteur.

   Conservatoir beslag in Zweden

   Om te voorkomen dat uw schuldenaar snel bezittingen wegsluist in aanloop naar een gerechtelijke procedure is het in Nederland mogelijk om conservatoir beslag te laten leggen. Ook in Zweden kunnen we vergelijkbare voorzorgsmaatregelen treffen. 

   Behalve een preventieve maatregel is conservatoir beslag ook een stevig drukmiddel. Bankrekeningen kunnen immers bevroren worden en bedrijfsmachines onder beslag gelegd, waardoor uw debiteur flink hinder ondervindt van deze maatregelen. Veel wanbetalers kiezen ervoor de rekening alsnog te voldoen als er beslag gelegd wordt op hun middelen. 

   Om in Zweden conservatoir beslag te leggen moeten we een verzoek indienen bij de districtsrechtbank die ook de claim zelf behandelt. De rechter kan vervolgens bepalen dat bezittingen tijdelijk worden veilig gesteld en bankrekeningen worden bevroren zolang de zaak onder de rechter is. Hiervoor zal de rechter bepalen of er voldoende bewijslast is voor de onderliggende claim. De rechter kan het conservatoire beslag opleggen zonder de tegenpartij te horen.

   Als er conservatoir beslag wordt gelegd, moet er uiterlijk binnen een maand een claim worden ingediend bij de rechtbank, anders vervalt het beslag.

   Faillissement (Konkurs)

   Eén van de krachtigste pressiemiddelen die u als crediteur heeft, is een faillissementsaanvraag. Als uw debiteur niet aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, heeft u volgens de Zweedse faillissementswet (Konkurslagen) het recht om zijn faillissement aan te vragen.

   Dit heeft enorme gevolgen voor uw debiteur. Als hij failliet wordt verklaard, wordt het bedrijf (bij een zakelijk debiteur) gesloten en worden alle bezittingen verkocht. Een directeur kan zelfs persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor de schulden, waardoor hij het risico loopt al zijn bezittingen kwijt te raken.

   In de praktijk blijkt vaak dat een debiteur toch nog over de brug komt met het verschuldigde bedrag als er een faillissementsaanvraag wordt ingediend. In dat geval kunnen we de faillissementsprocedure stopzetten. 

   Om het faillissement van uw debiteur aan te vragen, moeten we een faillissementsaanvraag doen bij de districtsrechtbank in het district waar uw debiteur is gevestigd en daarbij aantonen wat voor vordering we op uw debiteur hebben.

   Als uw debiteur geen bezwaar maakt, wordt het faillissement direct uitgesproken. Als uw debiteur niet akkoord gaat met het faillissement wordt er een (tijdelijke) curator aangesteld die de financiële status van uw debiteur onderzoekt. 

   Er volgt binnen twee weken een zitting, waarin de rechter de financiële situatie van de debiteur zal beoordelen. Als de rechter uw debiteur insolvent acht (hij kan niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoen) wordt hij failliet verklaard.

   Zodra het faillissement is uitgesproken volgt er een liquidatieprocedure (tvångslikvidation). De curator zal de rechtspersoon ontbinden en de schulden proberen te vereffenen door de bedrijfsbezittingen te verkopen. 

   Bij het uitbetalen van de schuldeisers krijgen gedekte schulden (hypotheken, schulden die zijn ontstaan tijdens de faillissementsprocedure) doorgaans voorrang. Vervolgens worden schulden aan werknemers (achterstallig salaris) uitbetaald. Ongedekte schulden (bijv. onbetaalde rekeningen) komen als laatst.

   Advies over uw zaak?

   Laat uw gegevens achter en één van onze incassospecialisten neemt direct contact met u op!

    Bent u een particulier of een onderneming?

    Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

    Incassobureau inschakelen

    Rechtsgebieden incasso Zweden

    Schulden kunnen op uiteenlopende manieren ontstaan. Het kan gaan om onbetaalde rekeningen, maar ook om achterstallig salaris, een huurconflict of een schadeclaim. Bij Invorderingsbedrijf innen we alle soorten openstaande schulden in Zweden.  

    We kunnen u onder andere helpen als u te maken heeft met wanbetaling binnen de volgende rechtsgebieden:

    1. Bouwrecht
    2. Huur en verhuur
    3. Koop en verkoop
    4. Arbeidsrecht
    5. Agentuurovereenkomst
    6. Transport
    7. Schades en onrechtmatig handelen

    We werken voor zowel voor opdrachtgevers rechtstreeks als voor tussenpersonen, bijvoorbeeld advocaten en accountants.

    Waar kunnen we u nog meer mee van dienst zijn in Zweden?

    • Advies en hulp bij het opstellen van contracten en voorwaarden
    • Europees kredietonderzoek
    • Geschillen met curatoren, bijvoorbeeld over het Eigendomsvoorbehoud en recht van reclame
    • Bemiddelen bij het treffen van schikkingen en andere onderhandse regelingen

    Direct uw incasso in Zweden indienen?

    Vul ons incasso aanmeldformulier in om direct uw vordering in te dienen. Wilt u liever eerst persoonlijk advies over uw vordering van een incassospecialist? Laat uw gegevens achter of bel ons via 070 – 762 0330.

    Direct uw incasso indienen

    Vul uw gegevens in en we nemen binnen één dag contact met u op.

     Bent u een particulier of een onderneming?

     Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

     Incassobureau inschakelen

     FAQ: Veelgestelde vragen over incasso Zweden

     No Cure No Pay Incasso

     Heeft uw klant die factuur nog steeds niet betaald? Blijf niet eeuwig wachten en schakel over op No Cure No Pay incasso!

     • Géén succes = géén kosten
     • 100% uitkering van de hoofdsom
     • 95% slagingspercentage

     Alstublieft,

     Uw download

     Voorbeeld ingebrekestelling

     Voorbeeld ingebrekestelling

     Direct aan de slag met het versturen van uw ingebrekestelling? Gebruik dan onze handig voorbeeldbrieven.

     Download direct

     Waarom 40.000 klanten u voor gingen