Home PageIncasso Singapore

Incasso Singapore: snel en efficiënt uw vordering innen

Singapore staat bekend om een uitstekende betalingscultuur. Het is tamelijk ongebruikelijk dat bedrijven hun rekening te laat betalen. Maar wat als dat nu wel het geval is? Waar kunt u terecht om uw vordering te incasseren?

Invorderingsbedrijf is gespecialiseerd in internationale incasso en beschikt over een uitgebreid netwerk met advocaten, juristen en deurwaarders in Singapore. Zij staan voor u klaar om aan de slag te gaan met het innen van uw openstaande vordering. De incasso wordt gecoördineerd door onze internationale incassospecialisten in Nederland, met wie u als schuldeiser communiceert. U heeft dus geen last van een taalbarrière of het flinke tijdsverschil met Singapore.

Voor 16:00 uur uw zaak ingediend, dezelfde werkdag actie!

Gespecialiseerd in incasso in Singapore

Wanneer u zaken doet in Singapore worden uw facturen doorgaans snel betaald. Gemiddeld worden rekeningen binnen 30 tot 60 dagen betaald. Te late betaling is redelijk uitzonderlijk. Heeft u een factuur verstuurd en is de betalingstermijn verstreken zonder dat er betaald is? Dan betekent dat vaak dat er iets niet in orde is. Misschien betwist uw debiteur de factuur of kan hij niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoen

In dat geval is het belangrijk u bij te laten staan door incassospecialisten die op de hoogte zijn van de lokale handelscultuur en de geldende wet- en regelgeving in Singapore. Daarom werken wij samen met de beste incassospecialisten in Singapore. 

Wilt u met een internationale incassospecialist sparren over uw vordering in Singapore? Vraag dan een gratis en vrijblijvend adviesgesprek aan.

Waarom Invorderingsbedrijf voor uw incasso in Singapore?

Direct uw vordering indienen?

Heeft u een klant in Singapore die een rekening niet betaalt? Vul uw gegevens in en één van onze internationale incassospecialisten neemt contact met u op om uw zaak te bespreken.

  Bent u een particulier of een onderneming?

  Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

  Incassobureau inschakelen

  Hoe werkt incasso in Singapore?

  Net als in Nederland bestaan er in Singapore grofweg twee manieren om uw openstaande rekeningen te innen: een buitengerechtelijke (ook wel minnelijke) incasso en een gerechtelijke incasso.

  Bij een buitengerechtelijke incasso proberen we uw schuld buiten de rechter om te innen. Dit is vaak de snelste en meest voordelige manier. Daarom beginnen we daar doorgaans mee.

  Wil uw debiteur na een minnelijk incassotraject nog steeds niet betalen? Dan kunnen we hem voor de rechter dagen. Daarbij werken we samen met de beste juristen en advocaten in Singapore.

  Buitengerechtelijke incasso

  Het is doorgaans verstandig om een incasso te beginnen met een minnelijke fase. Wellicht heeft uw debiteur de factuur niet ontvangen of is hij deze per ongeluk vergeten te betalen. Door niet gelijk naar de rechter te stappen, wordt de relatie met uw klant niet meteen verstoord. Als uw debiteur het niet eens is met de factuur, dan kunnen onze specialisten met hem overleggen en duidelijk maken waarom de rekening rechtmatig is. 

  Tijdens de buitengerechtelijke fase nemen we in drie weken tijd 16 keer contact op met uw debiteur. We sturen herinneringen en aanmaningen, maar nemen ook telefonisch contact op met uw debiteur.

  Gedurende het proces voeren we de druk geleidelijk aan op. Weigert uw debiteur nog steeds te betalen? Dan zullen we duidelijk maken dat er dan een gerechtelijke procedure volgt. Hier zijn oplopende kosten aan verbonden voor uw debiteur. De meeste debiteuren betalen daardoor alsnog na deze minnelijke incassofase. 

  Gebeurt dat niet? Dan staan onze advocaten en juristen in Singapore klaar om een gerechtelijke procedure aan te spannen.

  Deurwaarders in singapore

  Gerechtelijke procedure

  Singapore’s rechtssysteem is onderverdeeld in State Courts (Magistrate Courts en District Courts) en hooggerechtshoven (High Court en Court of Appeal). 

  Een gerechtelijke incasso begint in eerste aanleg bij een van de State Courts. Bij welke rechtbank u precies moet zijn hangt af van de hoogte van uw vordering.

  Kleine vorderingen

  Voor kleine vorderingen bestaat een speciale instantie, het Small Claims Tribunal. Als u een vordering van S$20.000 of minder heeft, kunnen we de zaak indienen bij deze rechtbank. Er kan door beide partijen een Memorandum van Toestemming (Memorandum of Consent) worden opgesteld die de limiet verhoogt van S$20.000 naar S$30.000. Een Memorandum van Toestemming is een document waarin beide partijen akkoord gaan de zaak voor het Small Claims Tribunal af te handelen.

  Tijdens de Kleine Vorderingen-procedure zal een secretaris van de rechtbank proberen te bemiddelen om tot een overeenkomst te komen. Als er een overeenkomst wordt gesloten kan de secretaris van de rechtbank die vastleggen in een toestemmingsbevel. Hiermee kan de vordering geëxecuteerd worden.

  Als het niet lukt om tot een overeenstemming te komen, wordt er een hoorzitting gepland. Beide partijen zijn verplicht op deze zittingen te verschijnen. Als uw debiteur niet op komt dagen zal de rechter uw vordering automatisch toewijzen.

  De hoorzitting vindt plaats op de derde verdieping van de State Courts. Beide partijen krijgen tijdens de zitting kans om hun zaak toe te lichten voor de magistraat van de rechtbank en deze te onderbouwen met bewijzen. Eventueel mogen er getuigen opgeroepen worden. De zitting kan op verzoek achter gesloten deuren plaatsvinden. 

  Aan het eind van de zitting zal de magistraat uitspraak doen. Als de magistraat uw vordering toewijst, dan wordt er in het vonnis een betalingsbevel opgenomen. Het vonnis wordt gepubliceerd op de website van de rechtbank

  Het is ook mogelijk dat de magistraat bepaalt dat er nog meer hoorzittingen nodig zijn om tot een uitspraak te komen. 

  Voor het Small Claims Tribunal is het niet toegestaan een advocaat in te schakelen. 

  Een uitspraak van het Small Claims Tribunal is in principe bindend en direct uitvoerbaar. Uw debiteur kan alleen in beroep gaan tegen vormfouten. De zaak kan niet opnieuw inhoudelijk behandeld worden.

  Vorderingen onder S$60.000

  Voor vorderingen tussen de S$20.000 (of S$30.000) en S$60.000 wordt de claim in principe afgehandeld via een vereenvoudigde civiele procedure voor het Magistrate Court

  De vereenvoudigde civiele procedure begint met het dagvaarden van uw debiteur. Als uw debiteur niet binnen 8 dagen aangeeft op de zitting te zullen verschijnen of binnen 14 dagen zijn verdediging indient, dan kunnen we de rechtbank vragen een verstekvonnis uit te spreken. In dat geval zal de rechter uw vordering automatisch toekennen. 

  Als uw debiteur de zaak wel wil aanvechten voor de rechtbank, dan zal de rechter een voorbereidende zitting plannen. Tijdens een zogenoemde Case Management Conference zal de rechter de zaak in kaart brengen en proberen beide partijen nader tot elkaar te brengen om een overeenkomst te bereiken. 

  Als dat niet lukt wordt er een vereenvoudigd rechtszaak gevoerd. De zaak duurt doorgaans niet langer dan een dag. Tijdens de zitting worden beide partijen gehoord en kunnen zij hun zaak onderbouwen met bewijzen. Ook mogen zij getuigen oproepen.

  Na afloop van de rechtszaak zal de rechter uitspraak doen. Dit vonnis van de rechter is direct uitvoerbaar (als uw debiteur niet in hoger beroep gaat). Als uw debiteur wel in hoger beroep gaat, zal de zaak worden doorverwezen naar het High Court, dat de zaak opnieuw zal behandelen en opnieuw uitspraak zal doen.

  Vorderingen hoger dan S$60.000

  Vorderingen hoger dan S$60.000 worden behandeld door de districtsrechtbank (District Court). Om de procedure te starten moeten we uw debiteur dagvaarden. De dagvaarding wordt samen met uw standpunt over de zaak overhandigd aan uw debiteur. 

  Als uw debiteur niet op tijd reageert op de dagvaarding, dan kan de rechter een verstekvonnis uitspreken. In dat geval wordt uw vordering automatisch toegewezen. 

  Als uw debiteur zijn zaak wel voor de rechter wil laten komen, wordt er een schriftelijke ronde gepland. Hierin kunnen beide partijen hun bewijslast indienen.

  Ook moet de schuldeiser een zogenoemde Summons for Directions indienen. Daarin kunnen we bijvoorbeeld aangeven wat voor getuigen en experts we willen horen. De rechter zal hierna het vervolg van de zaak bepalen. 

  Tussendoor kunnen beide partijen elkaar verzoeken documenten te overhandigen of de rechter vragen bepaalde bewijsstukken af te wijzen. 

  Als beide partijen hebben aangegeven klaar te zijn voor inhoudelijke behandeling van de zaak, wordt er een zittingsdatum gepland. Tijdens de zitting worden beide partijen om en om gehoord en kunnen zij hun bewijslast onderbouwen. Ook zullen de experts en getuigen worden gehoord. 

  Aan de hand hiervan zal de rechter uitspraak doen. Beide partijen kunnen in hoger beroep gaan tegen de uitspraak. Pas als het vonnis onherroepelijk is, kan het ten uitvoer gelegd worden.

  Debiteuren in singapore
  Het hooggerechtshof in singapore. Hier worden claims over bedragen boven de s$250. 000 behandeld.

  Vorderingen hoger dan S$250.000

  Bij vorderingen hoger dan S$250.000 wordt de zaak niet behandeld door de districtsrechtbank maar door de algemene afdeling van het Hooggerechtshof (High Court). De procedure ziet er in principe hetzelfde uit als een zaak bij het District Court

  Als een van de partijen in beroep wil tegen de beslissing van het High Court, dan kan dit bij het Hof van Beroep (Court of Appeal).

  Sparren met een internationale incasso expert?

  Laat uw gegevens achter en we nemen zo snel mogelijk contact met u op.

   Bent u een particulier of een onderneming?

   Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

   Incassobureau inschakelen

   Het vonnis executeren

   Als u een vonnis van één van de rechtbanken heeft, betekent dat niet direct dat u uw geld ook heeft. Als uw debiteur ook na een vonnis van de rechter niet over de brug komt met het verschuldigde bedrag moeten we het vonnis ten uitvoer laten leggen.

   Het tenuitvoerleggingsproces bestaat in Singapore uit verschillende fases. Allereerst kunnen we uw debiteur oproepen voor de rechter te verschijnen om onder ede te verklaren wat zijn bezittingen zijn. 

   Vervolgens kan de rechter een handhaver van de rechtbank (de Sheriff) of een deurwaarder beslag laten leggen op bezittingen van uw wanbetaler. Zo kan er onroerend goed op uw naam worden overgeschreven. Ook kunnen de Sherrifs en deurwaarders beslag leggen op andere bezittingen en deze aan u overdragen of openbaar verkopen en aan u uitbetalen. 

   De rechtbank mag ook boetes opleggen aan uw wanbetaler als hij niet meewerkt aan de executie van het vonnis.

   Conservatoir beslag in Singapore

   Om te voorkomen dat uw debiteur gedurende het proces geld of spullen wegsluist, kunnen we de rechtbank in de voorbereidende zittingen vragen conservatoir beslag te laten leggen. Hiervoor zullen we moeten aantonen dat de claim kans van slagen heeft, maar dat het risico bestaat dat er niets meer voor u te halen valt zodra de vordering wordt toegewezen. 

   De rechter beslist doorgaans of er toestemming wordt verleend voor het conservatoir beslag nadat beide partijen gehoord zijn, maar als er spoed is dan kan de rechter er ook voor kiezen om uw debiteur niet eerst te horen.

   Faillissement in Singapore

   Als u meer dan S$15.000 tegoed heeft van uw debiteur (bedrijf of individu) en deze niet in staat is dit bedrag terug te betalen, dan kunnen we een faillissementsverzoek indienen bij het Hooggerechtshof in Singapore. 

   Een faillissementsaanvraag is een sterk pressiemiddel. De meeste debiteuren zullen er alles aan doen om te voorkomen dat zij failliet worden verklaard en de schuld daarom alsnog betalen. In dat geval kunnen we de faillissementsaanvraag intrekken.

   Een secretaris van het Hooggerechtshof plant als er een faillissementsaanvraag is gedaan een hoorzitting in. U bent verplicht deze zitting als schuldeiser bij te wonen. Tijdens de zitting moeten we uitleggen waarom u het faillissement van uw debiteur wilt en heeft uw debiteur de kans om hier bezwaar tegen te maken. 

   De secretaris bepaalt vervolgens of het faillissement wordt uitgesproken of afgewezen. Ook kan de secretaris van het Hooggerechtshof bepalen dat uw debiteur in aanmerking komt voor een Aflossingsprocedure (Debt Repayment Scheme).

   Als uw debiteur failliet wordt verklaard, stelt het Hooggerechtshof een curator aan. Dit kan zowel een private curator als een publieke functionaris zijn. Binnen 7 dagen na de aanstelling moeten alles schuldeisers hun claim indienen bij de curator.

   De curator neemt alle financiële taken over van uw debiteur en kan bezittingen verkopen om schuldeisers af te betalen. Als er meerdere schuldeisers zijn kan de curator een crediteurenbijeenkomst organiseren. 

   De curator onderzoekt daarbij hoeveel de failliet verklaarde nodig heeft om te voorzien in zijn dagelijks levensonderhoud en keert een maandelijkse toelage uit. Uit de rest van zijn inkomsten en bezittingen worden schuldeisers afbetaald.

   Advies over uw zaak?

   Vul uw gegevens in en wij nemen direct contact met u op!

    Bent u een particulier of een onderneming?

    Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

    Incassobureau inschakelen

    Rechtsgebieden incasso Singapore

    Invorderingsbedrijf verzorgt incasso voor verschillende soorten vorderingen. Het kan bijvoorbeeld gaan om onbetaalde facturen, maar ook om schadeclaims of huurachterstanden. 

    We kunnen u onder andere bijstaan bij claims binnen de volgende rechtsgebieden:

    1. Bouwrecht
    2. Huur en verhuur
    3. Koop en verkoop
    4. Arbeidsrecht
    5. Agentuurovereenkomst
    6. Transport
    7. Schades en onrechtmatig handelen

    We werken daarbij niet uitsluitend voor opdrachtgevers rechtstreeks, maar ook voor tussenpersonen, zoals advocaten- en accountantskantoren.

    Hoe kunnen we u nog meer helpen?

    • Betrouwbaar advies over contracten en voorwaarden
    • Kredietinformatie over bedrijven in Singapore
    • Geschillen over o.a. het Eigendomsvoorbehoud en recht van reclame
    • Bemiddelen bij het treffen van onderhandse regelingen en schikkingen

    Direct uw incasso in Singapore indienen

    Via het incasso aanmeldformulier kunt u direct uw vordering indienen. Wilt u liever eerst sparren over uw vordering met een van onze specialisten? Laat uw gegevens achter of bel ons op 070 – 762 0330.

    Direct uw incasso indienen

    Vul uw gegevens in en we nemen binnen één dag contact met u op.

     Bent u een particulier of een onderneming?

     Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

     Incassobureau inschakelen

     FAQ: Veelgestelde vragen over incasso Singapore

     No Cure No Pay Incasso

     Heeft uw klant die factuur nog steeds niet betaald? Blijf niet eeuwig wachten en schakel over op No Cure No Pay incasso!

     • Géén succes = géén kosten
     • 100% uitkering van de hoofdsom
     • 95% slagingspercentage

     Alstublieft,

     Uw download

     Voorbeeld ingebrekestelling

     Voorbeeld ingebrekestelling

     Direct aan de slag met het versturen van uw ingebrekestelling? Gebruik dan onze handig voorbeeldbrieven.

     Download direct

     Waarom 40.000 klanten u voor gingen

      Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

      Neem telefonisch of per mail contact op

      Onbeperkt wereldwijd incasseren?

      Serviceovereenkomst incasso wereld - invorderingsbedrijf