Home PageIncasso Roemenië

#1 incassobureau Roemenië

Heeft u een Roemeense debiteur die een openstaande rekening niet betaalt? Zelf uw onbetaalde vordering incasseren in Roemenië is een lastige en tijdrovende klus. U bent immers niet bekend met het Roemeense recht en spreekt vermoedelijk ook geen Roemeens. 

Invorderingsbedrijf is gespecialiseerd in internationale incasso en kan uw openstaande facturen snel en efficiënt voor u incasseren. Ook in Roemenië. We werken daarbij samen met een breed netwerk aan lokale specialisten. Zo staan er Roemeense juristen, advocaten en deurwaarders klaar om voor u aan de slag te gaan.

Voor 16:00 uur uw zaak ingediend, dezelfde werkdag actie!

Gespecialiseerd in incasso in Roemenië

Wat doet u als een Roemeense klant weigert te betalen? U spreekt waarschijnlijk geen Roemeens en contact opnemen met een Roemeens incassobureau is dus lastig. Bovendien bent u vermoedelijk niet op de hoogte van de Roemeense wet- en regelgeving op het gebied van wanbetaling. 

Neem daarom contact op met een internationale incassospecialist als Invorderingsbedrijf. Als u uw vordering aan ons overdraagt, communiceert u met één contactpersoon in Nederland, die het incassotraject voor u coördineert. Daarbij werken we samen met lokale specialisten in Roemenië zelf. Zij helpen u bij juridische kwesties en het daadwerkelijk incasseren van uw geld. 

Bent u op zoek naar een incassobureau in een specifieke stad zoals Boekarest? Ook daar bieden wij onze gespecialiseerde diensten aan. Ons lokale team van incassospecialisten staat klaar om u te helpen met uw incassokwesties, ongeacht de locatie.

 

Wilt u eens sparren over de slagingskans van uw vordering in Roemenië? Vraag dan een gratis en vrijblijvend adviesgesprek aan

Waarom Invorderingsbedrijf voor uw incasso in Roemenië?

Direct uw vordering indienen?

Onbetaalde rekeningen in Roemenië en een debiteur die niet meer reageert? Vul uw gegevens in en één van onze internationale incassospecialisten neemt zo snel mogelijk contact met u op om uw zaak te bespreken.

  Bent u een particulier of een onderneming?

  Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

  Incassobureau inschakelen

  Hoe werkt incasso in Roemenië?

  Net als in Nederland zijn er in Roemenië verschillende manieren om een openstaande vordering te incasseren. Een buitengerechtelijk incassotraject is doorgaans de eerste stap: we proberen uw factuur te innen, zonder tussenkomst van de rechter. Buitengerechtelijke incasso werkt in Roemenië op een vergelijkbare manier als in Nederland. 

  Lukt het ons niet om uw factuur in de minnelijke fase te innen, dan kunnen we naar de rechter stappen om betaling te eisen. Een gerechtelijke procedure werkt in Roemenië heel anders dan in Nederland. Hieronder leggen we uit hoe zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke procedures eruit zien in Roemenië.

  Buitengerechtelijke incasso in Roemenië

  Als u een factuur naar Roemenië heeft verstuurd die maar niet betaald wordt, is het doorgaans verstandig om eerst een buitengerechtelijk of minnelijk incassotraject te starten. Wellicht is uw debiteur de factuur simpelweg vergeten of besluit hij deze na enig aandringen alsnog te betalen. Als dat het geval is, is het niet nodig om te procederen bij een Roemeense rechtbank.

  Als u uw vordering aan ons overdraagt, sturen we uw debiteur met behulp van onze lokale specialisten betalingsherinneringen en aanmaningen in het Roemeens. Daarnaast bellen we uw debiteur op en sturen we sms-berichten.

  In totaal nemen we in een periode van drie weken 16 keer contact op met uw debiteur, waarbij we de druk geleidelijk aan opvoeren. Uiteindelijk zullen we uw debiteur laten weten dat we een rechtszaak tegen hem aan zullen spannen als hij de rekening niet netjes betaalt en dat hier juridische en incassokosten voor hem aan verbonden zijn. 

  In de meeste gevallen lukt het ons om uw factuur in deze buitengerechtelijke fase te innen.

  Deurwaarders in roemenië

  Gerechtelijke incasso in Roemenië

  Hoe het juridische traject eruit ziet hangt onder andere af van de hoogte van de vordering en of u een betalingsovereenkomst met uw debiteur heeft. Binnen het Roemeens recht zijn er grofweg drie mogelijkheden om uw factuur te incasseren:

  Betalingsbevel

  Als u duidelijke schriftelijke bewijzen voor uw vordering heeft, compleet met handtekening van uw debiteur, dan is het mogelijk om een betalingsbevel (Ordonanta de plata) te vragen aan de rechter. De rechter zal de documenten bestuderen en als hij de vordering toewijst een verordening tot betaling uitvaardigen. Hiermee wordt uw vordering direct opeisbaar. Dit betekent dat we met het betalingsbevel een Roemeense deurwaarder beslag kunnen laten leggen bij uw debiteur.

  Kleine vorderingen

  Is uw vordering (zonder de bijgekomen incassokosten) lager dan 10.000 Roemeense Ieu (RON), dan is het mogelijk om een speciale procedure voor kleine vorderingen te starten. Deze zaak dient voor de lokale rechtbank (Judecatori).

  Om een dergelijk traject te starten moeten we een standaardformulier invullen en indienen bij de rechtbank. Vervolgens heeft uw debiteur 30 dagen de tijd om een reactie te geven op de claim. De rechter beoordeelt de vordering vervolgens zonder beide partijen te horen en doet een uitspraak. 

  Beide partijen kunnen wel in beroep gaan tegen de uitspraak van de rechter.

  Normale gerechtelijke procedure

  Voor vorderingen boven de 10.000 RON wordt een normale gerechtelijke procedure (Procedura de drept comun) gevolgd. We dienen uw claim meestal in bij de Judecatori, de lokale rechtbank in het district van uw debiteur. Alleen bij vorderingen boven de 200.000 RON dient de zaak bij het hogere Tribunali, de districtsrechtbank

  De procedure begint met een schriftelijke ronde, waarin beide partijen bewijsstukken in kunnen dienen. Vervolgens zal de rechtbank een zitting plannen. Hier kunnen beide partijen hun zienswijze onderbouwen. Ook kunnen er getuigen en experts opgeroepen worden. 

  Uiteindelijk zal de rechter uitspraak doen en bepalen of uw vordering al dan niet gegrond is. Beide partijen hebben de mogelijkheid om in beroep te gaan tegen de uitspraak. Het hoger beroep moet binnen 30 dagen na de uitspraak ingediend worden. Gaat uw debiteur niet in beroep, dan kan een deurwaarder met het vonnis van de rechter beslag leggen bij uw debiteur.

  Hoeveel kost een gerechtelijke procedure in Roemenië?

  Ook de kosten die komen kijken bij een gerechtelijke procedure zijn afhankelijk van de hoogte van de vordering. 

  De griffiekosten voor de procedure voor kleine vorderingen bedragen tussen de 50 en 200 RON afhankelijk van de hoogte van de vordering. 

  Bij een normale gerechtelijke procedure wordt een percentage in rekening gebracht dat afhankelijk is van de hoogte van de claim: 

  • Tot 500 RON: 8% (met een minimum van 20 RON)
  • 501 – 5.000 RON: 7% over het bedrag boven 500 RON
  • 5.001 – 25.000 RON: 355 RON + 5% over het bedrag boven 5.000 RON
  • 25.001 – 50.000 RON: 1.255 RON + 3% over het bedrag boven 25.000 RON
  • 50.001 – 250.000 RON: 2.105 RON + 2% over het bedrag boven 50.000 RON
  • Boven 250.000 RON: 6.105 RON + 1% over het bedrag boven 250.000 RON

  We zullen altijd proberen deze kosten zoveel mogelijk te verhalen op uw debiteur. Doorgaans wijst de rechter (het grootste deel van) de gerechtelijke kosten toe aan de verliezende partij.

  Europees Betalingsbevel (EBB)

  Roemenië is lid van de EU en dat betekent dat het niet altijd noodzakelijk is om uw vordering via het Roemeense rechtssysteem te verhalen. Als uw debiteur de vordering niet betwist, is het namelijk ook mogelijk om een  Europees Betalingsbevel (EBB) te laten uitvaardigen. 

  Via een speciale procedure kunnen we uw claim indienen bij de rechtbank in Den Haag. Hiervoor hoeven we slechts enkele standaardformulieren in te vullen. De rechter kan vervolgens een Europees Betalingsbevel uitvaardigen. 

  Hierna heeft uw debiteur 30 dagen om de vordering te betwisten. Als hij niet reageert binnen deze termijn, dan wordt het bevel definitief. Vervolgens is het betalingsbevel direct uitvoerbaar, zonder dat er een Roemeense rechter aan te pas hoeft te komen. Een Roemeense deurwaarder kan met het betalingsbevel bijvoorbeeld beslag leggen bij uw debiteur.

  Wilt u graag weten of u wellicht een Europees Betalingsbevel kunt bemachtigen voor uw vordering? Onze internationale incassospecialisten zoeken het graag voor u uit.

  Sparren met een internationale incasso expert?

  Laat uw gegevens achter en we nemen zo snel mogelijk contact met u op.

   Bent u een particulier of een onderneming?

   Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

   Incassobureau inschakelen

   Uw geld laten incasseren door een deurwaarder

   Zodra we een officieel document met een executoriale titel hebben (bijvoorbeeld een vonnis van de rechter of een Europees Betalingsbevel) kunnen we een Roemeense deurwaarder (Executor Judecătoresc) inschakelen om uw geld daadwerkelijk te incasseren. 

   In Roemenië kan een deurwaarder onder andere beslag leggen op inkomen en bankrekeningen van uw debiteur. Ook kan uw debiteur spullen en vastgoed in beslag nemen en openbaar verkopen. Uit de opbrengst van de verkoop wordt u als schuldeiser uitbetaald.

   Conservatoir beslag in Roemenië

   U wilt natuurlijk niet dat uw debiteur tijdens of in aanloop naar een rechtszaak geld of goederen wegsluist, zodat er na de uitspraak van de rechter niets meer te halen valt.

   Daarom kunnen we geld of spullen veiligstellen (vergelijkbaar met het conservatoir beslag in Nederland) totdat er een definitieve uitspraak van de rechter is. Hiervoor moeten we namens u als schuldeiser een verzoek indienen bij de rechter. Daarbij moeten we aantonen dat er gronden zijn om te vermoeden dat uw debiteur zal weigeren de schuld te betalen, ook als er een vonnis van de rechter ligt. 

   Als de rechter acht dat er haast geboden is bij het veiligstellen van de bezittingen kan hij een procedureel bevel (ordonanta presedintiala) uitvaardigen zonder de debiteur vooraf te horen. De bezittingen worden dan direct in bewaring genomen, zolang de zaak onder de rechter is.

   Faillissement aanvragen in Roemenië

   Als uw debiteur niet in staat is om aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, dan kunnen we zijn faillissement aanvragen. Een faillissementsaanvraag is in de praktijk een sterk pressiemiddel om uw rekening alsnog betaald te krijgen. Als uw debiteur failliet wordt verklaard raakt hij immers zijn bedrijf en/of al zijn persoonlijke bezittingen kwijt. De meeste wanbetalers kiezen daarom alsnog eieren voor hun geld als er een faillissementsaanvraag wordt ingediend. 

   Het is in Roemenië mogelijk om een faillissementsaanvraag in te dienen als uw debiteur gestopt is met betalen. Dit is voor de wet het geval als de betaling minimaal 60 dagen te laat is. 

   Ook de faillissementsaanvraag moet worden ingediend bij de lokale of districtsrechtbank. De rechter wijst als het de aanvraag toekent een bewindvoerder aan en stelt een observatieperiode van 20 dagen vast. De bewindvoerder brengt tijdens deze periode in kaart wat voor schulden er openstaan en onderzoekt de rechtmatigheid van de verschillende claims.

   De curator stelt vervolgens een rapport op en adviseert of er een versnelde faillissementsprocedure kan worden ingesteld. Als dat niet het geval is, adviseert hij een verlengde onderzoeksperiode en daarmee een regulier faillissementstraject. 

   Zodra de debiteur failliet wordt verklaard, stelt de rechter een curator aan. Dit is doorgaans dezelfde persoon als de eerdere bewindvoerder. Deze curator zal de openstaande schulden proberen te vereffenen door bezittingen van de debiteur te verkopen en de schuldeisers uit de opbrengst hiervan uit te betalen. 

   Bij het vereffenen van de schulden krijgen gedekte schuldeisers (zoals hypotheekverstrekkers) prioriteit. Vervolgens worden werknemers die salaris tegoed hebben uitbetaald. Ook worden in deze fase de schulden vereffend die zijn ontstaan tijdens de faillissementsprocedure. Ongedekte schulden worden als laatste uitbetaald.

   Advies over uw zaak?

   Vul uw gegevens in en wij nemen direct contact met u op!

    Bent u een particulier of een onderneming?

    Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

    Incassobureau inschakelen

    Rechtsgebieden incasso Roemenië

    Of u nu een klant heeft die een factuur niet betaalt of recht heeft op een schadevergoeding uit Roemenië, Invorderingsbedrijf kan u helpen. 

    We verzorgen onder andere incasso binnen de volgende rechtsgebieden: 

    1. Bouwrecht
    2. Huur en verhuur
    3. Koop en verkoop
    4. Arbeidsrecht
    5. Agentuurovereenkomst
    6. Transport
    7. Schades en onrechtmatig handelen

    Daarbij werken we niet alleen voor opdrachtgevers rechtstreeks, maar ook voor tussenpersonen zoals advocaten- en accountants.

    Waar kunnen we u nog meer mee van dienst zijn?

    • Helder advies over het opstellen van contracten en voorwaarden
    • Kredietinformatie over bedrijven in Roemenië
    • Conflicten over o.a. het Eigendomsvoorbehoud en recht van reclame
    • Bemiddeling bij het treffen van onderhandse regelingen (schikkingen)

    Direct uw incasso in Roemenië indienen

    Dien uw claim direct bij ons in via het incasso aanmeldformulier. Liever eerst even overleggen met één van onze internationale incassospecialisten? Laat uw gegevens achter of bel ons op 070 – 762 0330.

    Direct uw incasso indienen

    Vul uw gegevens in en we nemen binnen één dag contact met u op.

     Bent u een particulier of een onderneming?

     Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

     Incassobureau inschakelen

     FAQ: Veelgestelde vragen over incasso Roemenië

     No Cure No Pay Incasso

     Heeft uw klant die factuur nog steeds niet betaald? Blijf niet eeuwig wachten en schakel over op No Cure No Pay incasso!

     • Géén succes = géén kosten
     • 100% uitkering van de hoofdsom
     • 95% slagingspercentage

     Alstublieft,

     Uw download

     Voorbeeld ingebrekestelling

     Voorbeeld ingebrekestelling

     Direct aan de slag met het versturen van uw ingebrekestelling? Gebruik dan onze handig voorbeeldbrieven.

     Download direct

     Waarom 40.000 klanten u voor gingen