DE MEEST GEAVANCEERDE INCASSO STRATEGIE
IN Incasso Oostenrijk

Heeft u een vordering?
Vraag advies of dien uw zaak in
OR

“Invorderingsbedrijf is uw partner voor vorderingen in geheel Oostenrijk.”

Kijkend naar het bruto nationale product (BNP) en de hoogte van de werkloosheid, behoort Oostenrijk tot de welvarendste landen van Europa. Veel mensen weten echter niet dat Oostenrijkers slechte betalers zijn. Lees in dit artikel hoe incasso Oostenrijk werkt en kom erachter hoe wij voor u in Oostenrijk snel en daadkrachtig incasseren.

Wij hebben alle middelen in huis om uw Oostenrijkse debiteur te laten betalen. Jawohl!

Lokale incasso Oostenrijk specialisten (Spezialisten)

Oostenrijk is opgedeeld in negen deelstaten, die samen met de andere staten een unie vormen. Overeenkomstig de Oostenrijkse grondwet hebben deze negen deelstaten (Bundesländer) een eigen recht, dat naast het federale recht (staatsrecht) bestaat. U hoeft zich natuurlijk niet in deze verschillende rechtstelsels te verdiepen. Dit hebben wij voor u gedaan. Neem vrijblijvend contact op met een van onze incasso Oostenrijk specialisten om uw vorderingen te bespreken.

Samen met onze incasso Oostenrijk specialisten bespreekt u de kans van slagen van uw vordering.

Buitengerechtelijk incasseren in Oostenrijk (Inkassobeauftragung of Vorgerichtliche Forderungsverfolgung)

Om de kans op betaling te optimaliseren, beginnen wij onze strategie incasso Oostenrijk bij voorkeur met de buitengerechtelijke fase. Deze fase begint in de meeste gevallen met een op maat gemaakte ingebrekestelling (Fristsetzung). Daarnáást zoeken wij veelvuldig contact met uw debiteur. Dit gebeurt onder andere door sommaties per post, per e-mail, sms en telefoon. Wij doen er ook in deze fase alles aan om uw vordering te verhalen. Tijdens de buitengerechtelijke fase heeft u toegang tot de Online Cockpit van waaruit u de zaak op de volgt. Dit is een exclusief gebruikersrecht. Alléén u heeft toegang.

Download GRATIS het stappenplan incasseren in Oostenrijk

_
In specifieke situaties is het ook mogelijk om incasso Oostenrijk direct te beginnen met de gerechtelijke procedure. Neem contact op met een van onze incasso Oostenrijk specialisten om de voorwaarden te bespreken.

Altijd een eerlijk incasso Oostenrijk advies

Wij geven u altijd een eerlijk advies over de slagingskansen van uw incassovordering. Wij vinden het belangrijk om uw belang voorop te stellen. Daarom kijken we naar de beste optie voor uw vorderingen. Dat mag u verwachten van een internationale incassoregisseur.

Gerechtelijk incasseren in Oostenrijk (Gerichtliche Betreibung)

Negen van de tien vorderingen worden in de buitengerechtelijke fase door ons geïnd. Helaas zijn niet alle debiteuren (Debitoren) hetzelfde. Incasso Oostenrijk kent verschillende routes om uw vordering alsnog via een gerechtelijke procedure te verhalen. Wij lichten de twee meest voorkomende routes bij incasso Oostenrijk toe.

Oostenrijkse gerechtelijke procedures worden uitgevoerd door onze incasso advocaten (Rechtsanwälte).

1. Het Oostenrijkse betalingsbevel (Mahnverfahren)

Het Mahnverfahren kan worden toegepast op vorderingen tot € 75.000,-. Met deze procedure kan een voorwaardelijk betalingsbevel (bedingter Zahlungsbefehl) worden verkregen, zonder dat hier eerst een inhoudelijke procedure voor moet worden gestart. Dit zorgt voor snel duidelijkheid. Het betalingsbevel wordt vervolgens betekend aan uw debiteur, die een termijn krijgt van 14 dagen om tot betaling over te gaan van de hoofdsom en de rente en de kosten. Uw debiteur kan er ook voor kiezen verweer te voeren (Einspruch erheben). Bij vorderingen waar de kantonrechter (Bezirksgericht) bevoegd is, kan uw debiteur dat zelf doen zonder tussenkomst van een advocaat.

Uw debiteur moet verweer voeren binnen 4 weken. De ervaring leert dat weinig Oostenrijkse debiteuren verweer voeren, omdat de debiteuren anders het risico lopen om door de rechtbank veroordeeld te worden tot betaling van de proceskosten. Indien uw debiteur wel verweer voert, zal de procedure voortgezet worden onder de regels van de bodemprocedure (zie hieronder). Maar als uw debiteur niet reageert, of te laat reageert, dan krijgt het betalingsbevel rechtskracht. Dit betekent dat de deurwaarder uw vordering kan incasseren met beslaglegging aan de hand van een uitvoerbaarheidsverklaring die de advocaat incasso Oostenrijk opvraagt.

De termijnen zijn dus kort: een procedure incasso Oostenrijk verloopt – in vergelijking met andere landen – zeer voorspoedig.

2. De bodemprocedure

Deze procedure wordt ook wel de reguliere procedure genoemd en is van toepassing op vorderingen boven de € 75.000,-. De bodemprocedure kan op twee momenten gestart worden. Wij lichten toe.
1. Direct na de buitengerechtelijke fase;
2. Als uw debiteur verweer voert tijdens de procedure van het Mahnverfahren (zoals hierboven uitgelegd). De procedure wordt dan verder gevoerd onder de regels van de bodemprocedure.

Meestal wordt de bodemprocedure schriftelijk gevoerd. In enkele gevallen zal de rechter de partijen uitnodigen in de rechtszaal om de zaak toe te lichten. Vervolgens zal de rechter een beslissing nemen en de partijen hiervan op de hoogte stellen.

Er is nog een andere optie.

C. Europese betalingsbevelprocedure

De Europese betalingsbevelprocedure is een procedure voor grensoverschrijdende vorderingen die niet betwist worden. Heeft u een onbetwiste vordering? Dan kan deze procedure uitkomst bieden. Op grond van de Europese betalingsbevelprocedure is het mogelijk om in alle EU-lidstaten, behalve Denemarken, een onbetwiste vordering snel te incasseren. De rechtbank kan dan een Europees betalingsbevel naar uw debiteur sturen. Uw debiteur heeft vervolgens 30 dagen de tijd om te reageren. Reageert uw debiteur niet dan kunnen wij de rechtbank verzoeken het betalingsbevel definitief te maken. Dit is een vonnis dat in elke EU-lidstaat wordt aanvaard. Erg praktisch dus.

Onze specialisten incasso Oostenrijk bekijken samen met u of er sprake is van een onbetwiste vordering. Dit is bijvoorbeeld het geval indien uw debiteur heeft gezegd: ‘Ik wil wel betalen, maar deze week heb ik geen geld’, of ‘Kunnen we een betalingsregeling overeenkomen?’.

Ook indien u de procedures wil bespreken, kunt u geheel vrijblijvend contact opnemen met een van onze incasso Oostenrijk specialisten.

Voordelen incasso Oostenrijk

 • Landelijke dekking in geheel Oostenrijk
 • Procedures in het Nederlands (voor zover de wet dit toelaat) of Duits
 • Ervaren incassospecialisten
 • Naadloze aansluiting in geval van een gerechtelijke procedure
 • Samenwerking met lokale Oostenrijkse incasso advocaten
 • Deskundige voorlichting en duidelijkheid vooraf
 • Bewezen track record
 • Snelle en korte lijnen en 24/7 inzage via de Online Cockpit
 • Doordat wij gebruik maken van de kennis en ervaring van in Oostenrijk beëdigde Rechtsanwälte weet u zeker dat de kwaliteit gewaarborgd is

Waarom gerechtelijke incasso Oostenrijk zo goed werkt

In een zogenaamd Mahnverfahren, ofwel een Oostenrijks verzoekschrift wordt beschreven wat uw vordering inhoudt, hoe hoog deze is en wie de partijen zijn. Dit verzoek wordt bij de bevoegde lokale rechtbank in Oostenrijk ingediend. Het bevoegde Mahngericht reikt het ingediende Mahnverfahren uit aan de debiteur. De debiteur ontvangt dan een gerechtelijk betalingsbevel: het Mahnbescheid. Tegen deze gerechtelijke aanmaning kan de debiteur binnen twee weken verweer aantekenen. Doet hij dit niet, dan zal de rechtbank een Vollstreckungsbescheid afgeven.

Het Vollstreckungsbescheid is de executoriale titel waarmee beslag gelegd kan worden. Dit vonnis wordt ook aan de debiteur (door de rechtbank) betekend. Ook hier heeft de debiteur weer twee weken om in verzet te gaan. Doet hij dit niet, dan staat de vordering vast. Hij is dus niet meer aan te tasten, ook niet met hoger beroep!

Zo duurt een gerechtelijke procedure in Oostenrijk doorgaans erg kort in vergelijking met andere landen. Waarom ook hier de Oostenrijkse wet vele voordelen kent, leest u verderop.

Een Oostenrijkse debiteur denkt wel na voordat hij aanvinkt verweer te willen voeren

Het Oostenrijkse rechtssysteem wordt gekenmerkt door zeer korte termijnen om te reageren. Te laat is ook écht te laat. Vinkt een debiteur op het Mahnbescheid aan verweer te willen voeren, dan moet hij binnen vier weken na betekening van dat Mahnbescheid ook echt zijn verweer hebben ingediend. Doet hij dit niet, dan wijst de rechter direct verstek. Dat geldt ook als de debiteur geen Rechtsanwalt in de arm neemt, want een advocaat is verplicht. Veel debiteuren weigeren echter een Rechtsanwalt in te schakelen, reageren zelf bij de rechter en de rechter passeert hun gehele antwoord.

Omdat de Oostenrijkse rechtbank de debiteur zal veroordelen tot het betalen van de proceskosten, denkt een Oostenrijkse debiteur wel twee keer na voordat hij besluit verweer te gaan voeren. Als het verweer namelijk onzinnig is, komt het de debiteur duur te staan.

Wat gebeurt er als wij een vonnis (Urteil) voor u hebben behaald?

Na het behalen van het winnende vonnis wilt u natuurlijk zo snel mogelijk uw geld op uw bankrekening hebben staan. Dit begrijpen wij. Nadat wij een vonnis hebben gehaald, zullen onze incasso Oostenrijk specialisten toestemming vragen aan de bevoegde rechter (Gericht) om uw vonnis ten uit voer te leggen. De rechter moet hier dus nog apart toestemming voor geven. Wanneer de rechter toestemming heeft gegeven, zal onze deurwaarder uw vordering gaan innen. Het invorderingsbedrijf heeft alles onder één dak. Voor uw vordering activeren we de juiste schakels om incasso Oostenrijk tot een succes te maken.

Beslaglegging in Oostenrijk: Zwangsvollstreckung

De beslaglegging in Oostenrijk ofwel Zwangsvollstreckung is niet te vergelijken met methodes in Nederland. De methode van executeren in Oostenrijk biedt vele voordelen boven die in Nederland.

1. De rol van de Gerichtsvollzieher

Een Oostenrijkse deurwaarder, ofwel Gerichtsvollzieher, is een ambtenaar, geen ondernemer. Hij is enkel lokaal bevoegd en krijgt, in tegenstelling tot Nederlandse deurwaarders, opdracht van de lokale rechtbank. Een schuldeiser die een vonnis wil executeren, bijvoorbeeld een Vollstreckungsbescheid, dient dit via de lokale rechtbank te laten lopen.

De Gerichtsvollzieher heeft verstrekkende mogelijkheden bij het daadwerkelijk incasseren van de vordering. Daarbij wordt verwacht dat de debiteur zijn gehele medewerking verleend. Doet hij dit niet, dan kan hij gegijzeld worden en zelfs in hechtenis worden genomen. En dat is nog niet alles.

2. Vermögensauskunft en eidesstattlichen Versicherung

In Oostenrijk wordt wanbetaling serieus genomen. Als alle informatie die we van u gekregen hebben en die de deurwaarder zelf heeft verzameld onverhoopt nog niet tot incasso mocht leiden, verlangen we de afgifte van een zogenaamde eidessstattlichen Versicherung. Debiteuren die veroordeeld zijn in Oostenrijk zijn verplicht mee te werken aan een zogenaamde Vermögensauskunft. Daarbij is een debiteur verplicht om een verklaring af te geven over zijn gehele vermogen (bezittingen, schulden, inkomsten, uitgaven), de Vermögensverzeichnis. De deurwaarder weet dan precies waar hij beslag moet leggen. De debiteur moet ook verklaren dat hij naar waarheid en beste eer en geweten een opgave van zijn vermogen heeft gedaan. Hij is verplicht een zogenaamde eidesstattlichen Versicherung te tekenen. Het valselijk en/of niet verklaren zorgt ervoor dat de deurwaarder de debiteur met politie kan laten gijzelen. Een schuldeiser kan opdracht geven voor een aanhouding, een Haftbefehl.

3. Publicatie van de Vermögensverzeichnisses: een effectief pressiemiddel bij incasso Oostenrijk

Nadat de debiteur aan de Gerichtsvollzieher de Vermögensverzeichnisses heeft afgelegd, zal de deurwaarder het verslag publiceren in een centraal en openbaar register. Schuldeisers kunnen, onder voorwaarden, een afschrift van de registratie verlangen. Een in Oostenrijk gevestigde debiteur zal dit willen voorkomen en betaalt vaak alsnog snel.

In Oostenrijk kan een vonnis wel 30 jaar ten uitvoer worden gelegd.

Conservatoir beslag (Beschlag)

Het woord ‘conservatoir’ is afgeleid van het werkwoord ‘conserveren’, dat bewaren betekent. Als er conservatoir beslag wordt gelegd dan worden als het ware de vermogensrechten waarop het beslag is gelegd bewaard totdat de rechter beslist. Uw debiteur kan het betreffende vermogensrecht dan niet meer vervreemden of verdoezelen.
Voordat er conservatoir beslag kan worden gelegd, moeten wij toestemming vragen aan de rechter. Aangetoond moet worden:
1. Dat u een vordering heeft op uw debiteur;
2. Dat er een reëel risico bestaat dat uw debiteur de betreffende objecten ‘zal laten verdwijnen’.

In beginsel zal de rechter het verzoek tot het leggen van een conservatoir beslag goedkeuren als is voldaan aan de bovenstaande voorwaarden. Dit maakt conservatoir beslag als onderdeel van incasso Oostenrijk een welkome aanvulling.

Faillissement (Bankrott)

Als uw debiteur failliet wordt verklaard, zal het faillissement bekend worden gemaakt door een officiële mededeling (Edikt). De rechtsgevolgen van het faillissement zullen in werking treden vanaf het begin van de dag die volgt op die van de officiële mededeling. Het faillissement wordt dan ingeschreven in de openbare registers. Onze incasso Oostenrijk specialisten kunnen uw vordering dan indienen bij de curator.

Maar u kunt als schuldeiser ook het faillissement aanvragen van uw debiteur, als pressiemiddel in uw incasso Oostenrijk strategie.

Faillissement als pressiemiddel bij incasso Oostenrijk (Insolvenzverfahren)

U wilt betaald krijgen. Wanneer uw debiteur niet vrijwillig overgaat tot betaling, kan de specialist incasso Oostenrijk de faillissementsprocedure opstarten (Insolvenzverfahren).
Op grond van de Oostenrijkse Insolvenzordnung moet er sprake zijn van Zahlungsunfähigkeit, waaronder wordt vestaan:

Der Schuldner ist zahlungsunfähig, wenn er nicht in der Lage ist, die fälligen Zahlungspflichten zu erfüllen. Zahlungsunfähigkeit ist in der Regel anzunehmen, wenn der Schuldner seine Zahlungen eingestellt hat.

De vordering moet dan wel bekend zijn bij uw debiteur, vast staan (bijvoorbeeld volgen uit een vonnis) en het middel mag niet ingezet worden als misbruik van recht, bijvoorbeeld met het doel een concurrent failliet te verklaren. Noodzakelijk is dat er aangetoond kan worden dat uw debiteur is opgehouden met betalen, bijvoorbeeld met een vruchteloze executie of een door uw debiteur zelf afgelegde eidesstattlichen Versicherung.

Het starten van een faillissementsprocedure bij incasso Oostenrijk is niet zelden succesvol. Onze incasso Oostenrijk advocaten hebben de middelen om uw debiteur alsnog te laten betalen.

En waar kunnen we u ook mee van dienst zijn?

 • Het omzetten van Nederlandse vonnissen om in Oostenrijk uitgevoerd te worden en visa versa
 • Ten uitvoer laten leggen van vonnissen (beslaglegging in Oostenrijk)
 • Het laten voeren van diverse procedures naar Oostenrijks recht
 • Advisering over contracten en voorwaarden
 • Het verzorgen van de opdracht tot het leggen van beslag op onroerend goed
 • Kredietinformatie over in Oostenrijk gevestigde debiteuren
 • Geschillen met curatoren, bijvoorbeeld met betrekking tot eigendomsvoorbehoud en het recht van reclame
 • Bemiddeling in en hulp bij het treffen van onderhandse regelingen (ook schikkingen)

Download GRATIS het stappenplan incasseren in Oostenrijk


Verjaringstermijnen (Verjährungsfristen)

Verjaring betekent dat een vordering niet langer in rechte afdwingbaar is. Wanhoop niet als uw vordering verlopen is. Ook verjaarde vorderingen kunnen namelijk alsnog geïncasseerd worden. Het is namelijk zo dat uw debiteur een beroep moet doen op verjaring. Uit ervaring blijkt dat weinig debiteuren dit doen.

De algemene verjaringstermijn van vorderingen in Oostenrijk is 30 jaar. Incasso Oostenrijk kent ook een aantal specifieke verjaringstermijnen:

 • Onrechtmatige daad: 6 maanden
 • Vorderingen die voortvloeien uit een vervoersovereenkomst: 1 jaar
 • Vorderingen die betrekking hebben op het leveren van diensten of goederen: 3 jaar

Heeft u een andersoortige vordering? Geen probleem. Neem vrijblijvend contact met ons op. Onze incasso Oostenrijk specialisten kijken samen met u welke verjaringstermijn op uw vordering van toepassing is.

Juridische vorm van uw debiteur (Rechtsform)

In Nederland kunnen handelspartijen kiezen in welke vorm zij hun onderneming drijven. Dat kan in Oostenrijk natuurlijk ook. Dit wordt ook wel de rechtsvorm (Rechtsform) van uw debiteur genoemd.

 • De Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH). Deze rechtsvorm is vergelijkbaar met de Nederlandse B.V.
 • De Aktiengesellschaft (AG). Deze rechtsvorm is vergelijkbaar met de Nederlandse N.V.
 • De Offene Gesellschaft (OG). Deze rechtsvorm is vergelijkbaar met de Nederlandse vennootschap onder firma (V.O.F.)
 • De Einzelunternehmen. Deze rechtsvorm is vergelijkbaar met de Nederlandse eenmanszaak

De rechtsvorm van uw debiteur is van invloed op de aansprakelijkheid van uw debiteur en dus de verhaalbaarheid van uw vordering. De incasso Oostenrijk strategie wordt door onze incassospecialisten piekfijn afgestemd op de rechtsvorm van uw debiteur (rekening houdende met het Oostenrijkse vennootschapsrecht).

Wat heeft u nodig voor incasso Oostenrijk dossier?

Geen dossier is perfect. Dat is geen probleem. Samen met u bekijken we welke documenten en/of bewijzen voorhanden zijn. Graag zouden wij de volgende documenten ontvangen:

 • Kopie van de afspraken, bijvoorbeeld een overeenkomst, een e-mailbericht, een faxbevestiging of simpelweg uw samenvatting van wat is afgesproken
 • Kopie van uw facturen
 • Kopie van uw aanmaningen
 • Een afschrift van uw algemene voorwaarden
 • Een eventueel bewijs van levering

Het maakt niet uit waar in Oostenrijk u wat te vorderen heeft

Oostenrijk is opgedeeld in negen deelstaten. Invorderingsbedrijf is actief in alle negen deelstaten:
1. Vienna
2. Lower Austria
3. Upper Austria
4. Salzburg
5. Tyrol
6. Voralberg
7. Carinthia
8. Styria
9. Burgenland

Rechtsgebieden incasso Oostenrijk

Onze opdrachtgevers voor incasso Oostenrijk hebben te maken met allerlei soorten vorderingen. We kunnen u helpen bij alle civielrechtelijke vorderingen op debiteuren in Oostenrijk. Denk daarbij bijvoorbeeld aan:

 1. Bouwrecht
 2. Huur en verhuur
 3. Koop en verkoop
 4. Arbeidsrecht
 5. Agentuurovereenkomst
 6. Transport
 7. Schades en onrechtmatig handelen

We werken voor opdrachtgevers rechtstreeks, maar ook voor tussenpersonen, zoals advocatenkantoren en accountantskantoren.

Direct starten met Incasso Oostenrijk

Heeft u wat te vorderen in Oostenrijk? Of een geschil met een Oostenrijkse debiteur? Wir lassen Sie nicht im Regen stehen.
Neem vrijblijvend contact met ons op via telefoonnummer
+31-(0)70-762 0330 of stuur ons een e-mail. Onze incassospecialisten kunnen u in het bijzonder meer vertellen over de mogelijkheden van incasso Oostenrijk en (moeilijk) inbare vorderingen op in Oostenrijk gevestigde debiteuren.

Total Solution

In welk land heeft u wat te vorderen?

 • Duitsland
  120 Klanten 653 Zaken
  Credit management: Duitsland
  De enige credit management organisatie met meer dan 20 jaar ervaring in internationaal incasseren
  • Klantacceptatie
  • Monitoring
  • Credit Control Systemen
  • National Collections
  • International Collections
  Ontdek meer
 • Zwitserland
  64 Klanten 112 Zaken
  Credit management: Zwitserland
  De enige credit management organisatie met meer dan 20 jaar ervaring in internationaal incasseren
  • Klantacceptatie
  • Monitoring
  • Credit Control Systemen
  • National Collections
  • International Collections
  Ontdek meer
 • Belgie
  205 Klanten 932 Zaken
  Credit management: Belgie
  De enige credit management organisatie met meer dan 20 jaar ervaring in internationaal incasseren
  • Klantacceptatie
  • Monitoring
  • Credit Control Systemen
  • National Collections
  • International Collections
  Ontdek meer
 • Italië
  78 Klanten 459 Zaken
  Credit management: Italië
  De enige credit management organisatie met meer dan 20 jaar ervaring in internationaal incasseren
  • Klantacceptatie
  • Monitoring
  • Credit Control Systemen
  • National Collections
  • International Collections
  Ontdek meer
 • Polen
  189 Klanten 674 Zaken
  Credit management: Polen
  De enige credit management organisatie met meer dan 20 jaar ervaring in internationaal incasseren
  • Klantacceptatie
  • Monitoring
  • Credit Control Systemen
  • National Collections
  • International Collections
  Ontdek meer
 • Frankrijk
  259 Klanten 1208 Zaken
  Credit management: Frankrijk
  De enige credit management organisatie met meer dan 20 jaar ervaring in internationaal incasseren
  • Klantacceptatie
  • Monitoring
  • Credit Control Systemen
  • National Collections
  • International Collections
  Ontdek meer
 • Spanje
  93 Klanten 538 Zaken
  Credit management: Spanje
  De enige credit management organisatie met meer dan 20 jaar ervaring in internationaal incasseren
  • Klantacceptatie
  • Monitoring
  • Credit Control Systemen
  • National Collections
  • International Collections
  Ontdek meer
 • Rusland
  45 Klanten 258 Zaken
  Credit management: Rusland
  De enige credit management organisatie met meer dan 20 jaar ervaring in internationaal incasseren
  • Klantacceptatie
  • Monitoring
  • Credit Control Systemen
  • National Collections
  • International Collections
  Ontdek meer
 • Oostenrijk
  23 Klanten 60 Zaken
  Credit management: Oostenrijk
  De enige credit management organisatie met meer dan 20 jaar ervaring in internationaal incasseren
  • Klantacceptatie
  • Monitoring
  • Credit Control Systemen
  • National Collections
  • International Collections
  Ontdek meer
 • Amerika
  78 Klanten 30 Zaken
  Credit management: Amerika
  De enige credit management organisatie met meer dan 20 jaar ervaring in internationaal incasseren
  • Klantacceptatie
  • Monitoring
  • Credit Control Systemen
  • National Collections
  • International Collections
  Ontdek meer
 • Engeland
  99 Klanten 487 Zaken
  Credit management: Engeland
  De enige credit management organisatie met meer dan 20 jaar ervaring in internationaal incasseren
  • Klantacceptatie
  • Monitoring
  • Credit Control Systemen
  • National Collections
  • International Collections
  Ontdek meer

Experciences of our customers

 • By working with consultants from Invorderingsbedrijf B.V. We have made great leaps in the professionalization of our debtors department. The costs have decreased by more than 80%. We have more satisfied customers and invoices are paid up to 3 times faster.

  cost reduction of 80%
  and invoices paid up to 3 times faster

 • By working with consultants from Invorderingsbedrijf B.V. We have made great leaps in the professionalization of our debtors department. The costs have decreased by more than 80%

  cost reduction of 120%
  and invoices paid up to 5 times faster

 • Thanks to Het Invorderingsbedrijf, we have fewer debtors than ever before. I always try to settle matters with my clients myself first, but if worse comes to worst, Het Invorderingsbedrijf always makes time to help me out. We are a perfect match and I would recommend them to everyone.

  Graumans Machinale Timmerwerken B.V.

 • As a short lease and rental car company, we deal with numerous debtors. The stakes are often high, because large amounts of money are involved. Het Invorderingsbedrijf has been proven to be a solid and strong business partner. We have been working together for several years now and could not be more satisfied. Their proper advice and quick-wittedness have enormously increased our working capital.

  Select Car Lease B.V

 • It has to be said: I am extremely satisfied with the efforts, passion, and involvement of Het Invorderingsbedrijf!

  Bosch Car Service

 • Het Invorderingsbedrijf has made a very positive impression on us. During the whole collection process, they have provided us with professional and helpful advice. The debt collectors are easy to approach and always make time if needed. Moreover, their business approach is very transparent: digital files containing all necessary reports, letters, and appointments are always up-to-date and therefore easy to track. I believe that every company should create such a digital file for their clients. At Het Invorderingsbedrijf you get a case number, but are never treated as ‘just a number’!

  Digital Group

 • To me, reliability is key to any business relationship. I treat my clients with respect, and expect to be treated with respect myself as well. That is the reason why I like working with Het Invorderingsbedrijf. Our department ‘credit management’ is constantly being updated about the progress of our claims, and therefore, I always know what is going on. If cordially settling a case turns out to be impossible, Het Invorderingsbedrijf always manages to find the most effective collection tool.

  Fost-Air Construction techology B.V.

 • As one of the fastest growing oil wholesalers, I need to focus on my company’s orders, distribution, and logistics. We have a divers and very large customer base that deserves my full attention. Hence, my choice for Het Invorderingsbedrijf. They do as promised: they take immediate action and never let a case drag along.

  OTR Oiltrade B.V.

 • Het Invorderingsbedrijf: a credit management partner who knows how to communicate. Who provides us with professional advice, who gets a lot done in short periods of time.

  Van Doorn Container Parts B.V.

 • As a nationwide service provider, I need to be able to trust my business partners. The arrangements we make with our business partners simply need to be met. I highly appreciate the services of Het Invorderingsbedrijf. They are extremely professional and their online database allows me to track the progress of my cases at all times. That they operate nationwide, is important to me. Acutec represents quality, knowledge, and experience, and so does Het Invorderingsbedrijf. Our partnership has proven to be of great value.

  Acutec B.V.

 • We started doing business with Het Invorderingsbedrijf in 2010. We were looking for a collection agency that was on the one hand able to maintain the valuable relationships we have with our customers, and on the other hand, was able to quickly and effectively recover our debts. Het Invorderingsbedrijf has proven to be the right fit. Both the cordial and legal process is taken care of and I am constanly aware of the progress. I use the Online Cockpit to track the status of my cases. I would highly recommend Het Invorderingsbedrijf to everyone.

  Deo Printing

 • Kroon Leveranciers is an online wholesale business with more than 17.000 office supplies. On a daily basis, we deal with hundreds of business customers in both the Netherlands and Belgium. Het Invorderingsbedrijf takes care of our complete administration. In doing so, files are automatically taken care of and I don’t have to spend any time on them anymore. Debtors who contact us, I immediately refer to Het Invorderingsbedrijf. Het Invorderingsbedrijf is an extremely tranparant and competent collection agency and I could not be more satisfied.

  Kroon Leveranciers B.V.

 • The collaboration between Het Invorderingsbedrijf and Softmedia has been extremely successful. Whenever we deal with a debtor who fails to pay his due, Het Invorderingsbedrijf takes over. We don’t have to worry about it anymore and they always succeed in recovering our debts. Moreover, because of their professional approach, it has never negatively affected the relationships with our clients.

  Softmedia Interactive

 • Doing business in construction requires creativity. Het Invorderingsbedrijf has been our partner for legal matters and debt collection for years now. I am extremely satisfied with their fast-paced approach.

  De Jong en van Aartrijk B.V. (carpentry factory)

  Matt Jakobsze
  Designer
  Gregor Smith
  CEO
  E. Schaffels
  Director
  C. Janssen
  Controller
  Wim Kok
  Director
  Timo ten Cate
  Director
  G. Foster
  Director
  L. Schipper
  Financial director
  G. Nafzger
  Controller
  C. Raaphorst
  Director
  D. Boedhai
  Director
  R. Vos
  Controller
  E. van Vijfeijken
  Manager
  H. de Jong
  Director

Een selectie
van onze klanten