Home PageIncasso Oostenrijk

De meest geavanceerde
Incasso Oostenrijk strategie

Zoekt u een incassobureau in Oostenrijk?

Kijkend naar het bruto nationale product (BNP) en de hoogte van de werkloosheid, behoort Oostenrijk tot de welvarendste landen van Europa. Veel mensen weten echter niet dat Oostenrijkers slechte betalers zijn. Lees in dit artikel hoe incasso Oostenrijk werkt en kom erachter hoe wij voor u in Oostenrijk snel en daadkrachtig incasseren.

Voor 16:00 uur uw zaak ingediend, dezelfde werkdag actie!

Lokale incasso Oostenrijk specialisten (Spezialisten)

Oostenrijk is opgedeeld in negen deelstaten, die samen met de andere staten een unie vormen. Overeenkomstig de Oostenrijkse grondwet hebben deze negen deelstaten (Bundesländer) een eigen recht, dat naast het federale recht (staatsrecht) bestaat. U hoeft zich natuurlijk niet in deze verschillende rechtstelsels te verdiepen. Dit hebben wij voor u gedaan. Neem vrijblijvend contact op met een van onze incasso Oostenrijk specialisten om uw vorderingen te bespreken.

Samen met onze incasso Oostenrijk specialisten bespreekt u de kans van slagen van uw vordering.

In specifieke situaties is het ook mogelijk om incasso Oostenrijk direct te beginnen met de gerechtelijke procedure. Neem contact op met een van onze incasso Oostenrijk specialisten om de voorwaarden te bespreken.

Vrijblijvend advies over uw zaak in Oostenrijk?

Vul uw gegevens in wij nemen zo snel mogelijk contact met u op!

  Bent u een particulier of een onderneming?

  Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

  Incassobureau inschakelen

  Altijd een eerlijk incasso Oostenrijk advies

  Wij geven u altijd een eerlijk advies over de slagingskansen van uw incassovordering. Wij vinden het belangrijk om uw belang voorop te stellen. Daarom kijken we naar de beste optie voor uw vorderingen. Dat mag u verwachten van een internationale incassoregisseur.

  Gerechtelijk incasseren in Oostenrijk (Gerichtliche Betreibung)

  Negen van de tien vorderingen worden in de buitengerechtelijke fase door ons geïnd. Helaas zijn niet alle debiteuren (Debitoren) hetzelfde. Incasso Oostenrijk kent verschillende routes om uw vordering alsnog via een gerechtelijke procedure te verhalen. Wij lichten de twee meest voorkomende routes bij incasso Oostenrijk toe.

  Oostenrijkse gerechtelijke procedures worden uitgevoerd door onze incasso advocaten (Rechtsanwälte).

  1. het oostenrijkse betalingsbevel (mahnverfahren)

  Het Mahnverfahren kan worden toegepast op vorderingen tot € 75.000,-. Met deze procedure kan een voorwaardelijk betalingsbevel (bedingter Zahlungsbefehl) worden verkregen, zonder dat hier eerst een inhoudelijke procedure voor moet worden gestart. Dit zorgt voor snel duidelijkheid. Het betalingsbevel wordt vervolgens betekend aan uw debiteur, die een termijn krijgt van 14 dagen om tot betaling over te gaan van de hoofdsom en de rente en de kosten. Uw debiteur kan er ook voor kiezen verweer te voeren (Einspruch erheben). Bij vorderingen waar de kantonrechter (Bezirksgericht) bevoegd is, kan uw debiteur dat zelf doen zonder tussenkomst van een advocaat.

  Uw debiteur moet verweer voeren binnen 4 weken. De ervaring leert dat weinig Oostenrijkse debiteuren verweer voeren, omdat de debiteuren anders het risico lopen om door de rechtbank veroordeeld te worden tot betaling van de proceskosten. Indien uw debiteur wel verweer voert, zal de procedure voortgezet worden onder de regels van de bodemprocedure (zie hieronder). Maar als uw debiteur niet reageert, of te laat reageert, dan krijgt het betalingsbevel rechtskracht. Dit betekent dat de deurwaarder uw vordering kan incasseren met beslaglegging aan de hand van een uitvoerbaarheidsverklaring die de advocaat incasso Oostenrijk opvraagt.

  De termijnen zijn dus kort: een procedure incasso Oostenrijk verloopt – in vergelijking met andere landen – zeer voorspoedig.

  2. de bodemprocedure

  Deze procedure wordt ook wel de reguliere procedure genoemd en is van toepassing op vorderingen boven de € 75.000,-. De bodemprocedure kan op twee momenten gestart worden. Wij lichten toe.

  1. Direct na de buitengerechtelijke fase;
  2. Als uw debiteur verweer voert tijdens de procedure van het Mahnverfahren (zoals hierboven uitgelegd). De procedure wordt dan verder gevoerd onder de regels van de bodemprocedure.

  Meestal wordt de bodemprocedure schriftelijk gevoerd. In enkele gevallen zal de rechter de partijen uitnodigen in de rechtszaal om de zaak toe te lichten. Vervolgens zal de rechter een beslissing nemen en de partijen hiervan op de hoogte stellen.

  Er is nog een andere optie:

  3. Europese betalingsbevelprocedure

  De Europese betalingsbevelprocedure is een procedure voor grensoverschrijdende vorderingen die niet betwist worden. Heeft u een onbetwiste vordering? Dan kan deze procedure uitkomst bieden. Op grond van de Europese betalingsbevelprocedure is het mogelijk om in alle EU-lidstaten, behalve Denemarken, een onbetwiste vordering snel te incasseren. De rechtbank kan dan een Europees betalingsbevel naar uw debiteur sturen. Uw debiteur heeft vervolgens 30 dagen de tijd om te reageren. Reageert uw debiteur niet dan kunnen wij de rechtbank verzoeken het betalingsbevel definitief te maken. Dit is een vonnis dat in elke EU-lidstaat wordt aanvaard. Erg praktisch dus.

  Onze specialisten incasso Oostenrijk bekijken samen met u of er sprake is van een onbetwiste vordering. Dit is bijvoorbeeld het geval indien uw debiteur heeft gezegd: ‘Ik wil wel betalen, maar deze week heb ik geen geld’, of ‘Kunnen we een betalingsregeling overeenkomen?’.

  Ook indien u de procedures wil bespreken, kunt u geheel vrijblijvend contact opnemen met een van onze incasso Oostenrijk specialisten.

  Incasseren in Oostenrijk?

  Vul uw gegevens in wij nemen zo snel mogelijk contact met u op!

   Bent u een particulier of een onderneming?

   Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

   Incassobureau inschakelen

   Waarom gerechtelijke incasso Oostenrijk zo goed werkt

   In een zogenaamd Mahnverfahren, ofwel een Oostenrijks verzoekschrift wordt beschreven wat uw vordering inhoudt, hoe hoog deze is en wie de partijen zijn. Dit verzoek wordt bij de bevoegde lokale rechtbank in Oostenrijk ingediend. Het bevoegde Mahngericht reikt het ingediende Mahnverfahren uit aan de debiteur. De debiteur ontvangt dan een gerechtelijk betalingsbevel: het Mahnbescheid. Tegen deze gerechtelijke aanmaning kan de debiteur binnen twee weken verweer aantekenen. Doet hij dit niet, dan zal de rechtbank een Vollstreckungsbescheid afgeven.

   Het Vollstreckungsbescheid is de executoriale titel waarmee beslag gelegd kan worden. Dit vonnis wordt ook aan de debiteur (door de rechtbank) betekend. Ook hier heeft de debiteur weer twee weken om in verzet te gaan. Doet hij dit niet, dan staat de vordering vast. Hij is dus niet meer aan te tasten, ook niet met hoger beroep!

   Zo duurt een gerechtelijke procedure in Oostenrijk doorgaans erg kort in vergelijking met andere landen. Waarom ook hier de Oostenrijkse wet vele voordelen kent, leest u verderop.

   Een Oostenrijkse debiteur denkt wel na voordat hij aanvinkt verweer te willen voeren

   Het Oostenrijkse rechtssysteem wordt gekenmerkt door zeer korte termijnen om te reageren. Te laat is ook écht te laat. Vinkt een debiteur op het Mahnbescheid aan verweer te willen voeren, dan moet hij binnen vier weken na betekening van dat Mahnbescheid ook echt zijn verweer hebben ingediend. Doet hij dit niet, dan wijst de rechter direct verstek. Dat geldt ook als de debiteur geen Rechtsanwalt in de arm neemt, want een advocaat is verplicht. Veel debiteuren weigeren echter een Rechtsanwalt in te schakelen, reageren zelf bij de rechter en de rechter passeert hun gehele antwoord.

   Omdat de Oostenrijkse rechtbank de debiteur zal veroordelen tot het betalen van de proceskosten, denkt een Oostenrijkse debiteur wel twee keer na voordat hij besluit verweer te gaan voeren. Als het verweer namelijk onzinnig is, komt het de debiteur duur te staan.

   Wat gebeurt er als wij een vonnis (Urteil) voor u hebben behaald?

   Na het behalen van het winnende vonnis wilt u natuurlijk zo snel mogelijk uw geld op uw bankrekening hebben staan. Dit begrijpen wij. Nadat wij een vonnis hebben gehaald, zullen onze incasso Oostenrijk specialisten toestemming vragen aan de bevoegde rechter (Gericht) om uw vonnis ten uit voer te leggen. De rechter moet hier dus nog apart toestemming voor geven. Wanneer de rechter toestemming heeft gegeven, zal onze deurwaarder uw vordering gaan innen. Het invorderingsbedrijf heeft alles onder één dak. Voor uw vordering activeren we de juiste schakels om incasso Oostenrijk tot een succes te maken.

   Advies over uw incasso Oostenrijk?

   Vul uw gegevens in en wij nemen direct contact op!

    Bent u een particulier of een onderneming?

    Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

    Incassobureau inschakelen

    Beslaglegging in Oostenrijk: Zwangsvollstreckung

    De beslaglegging in Oostenrijk ofwel Zwangsvollstreckung is niet te vergelijken met methodes in Nederland. De methode van executeren in Oostenrijk biedt vele voordelen boven die in Nederland.

    1. De rol van de gerichtsvollzieher

    Een Oostenrijkse deurwaarder, ofwel Gerichtsvollzieher, is een ambtenaar, geen ondernemer. Hij is enkel lokaal bevoegd en krijgt, in tegenstelling tot Nederlandse deurwaarders, opdracht van de lokale rechtbank. Een schuldeiser die een vonnis wil executeren, bijvoorbeeld een Vollstreckungsbescheid, dient dit via de lokale rechtbank te laten lopen.

    De Gerichtsvollzieher heeft verstrekkende mogelijkheden bij het daadwerkelijk incasseren van de vordering. Daarbij wordt verwacht dat de debiteur zijn gehele medewerking verleend. Doet hij dit niet, dan kan hij gegijzeld worden en zelfs in hechtenis worden genomen. En dat is nog niet alles.

    2. Vermögensauskunft en eidesstattlichen Versicherung

    In Oostenrijk wordt wanbetaling serieus genomen. Als alle informatie die we van u gekregen hebben en die de deurwaarder zelf heeft verzameld onverhoopt nog niet tot incasso mocht leiden, verlangen we de afgifte van een zogenaamde eidessstattlichen Versicherung

    Debiteuren die veroordeeld zijn in Oostenrijk zijn verplicht mee te werken aan een zogenaamde Vermögensauskunft. Daarbij is een debiteur verplicht om een verklaring af te geven over zijn gehele vermogen (bezittingen, schulden, inkomsten, uitgaven), de Vermögensverzeichnis. De deurwaarder weet dan precies waar hij beslag moet leggen. De debiteur moet ook verklaren dat hij naar waarheid en beste eer en geweten een opgave van zijn vermogen heeft gedaan. Hij is verplicht een zogenaamde eidesstattlichen Versicherung te tekenen. 

    Het valselijk en/of niet verklaren zorgt ervoor dat de deurwaarder de debiteur met politie kan laten gijzelen. Een schuldeiser kan opdracht geven voor een aanhouding, een Haftbefehl.

    3. Publicatie van de vermögensverzeichnisses: een effectief pressiemiddel

    Nadat de debiteur aan de Gerichtsvollzieher de Vermögensverzeichnisses heeft afgelegd, zal de deurwaarder het verslag publiceren in een centraal en openbaar register. Schuldeisers kunnen, onder voorwaarden, een afschrift van de registratie verlangen. Een in Oostenrijk gevestigde debiteur zal dit willen voorkomen en betaalt vaak alsnog snel.

    In Oostenrijk kan een vonnis wel 30 jaar ten uitvoer worden gelegd.

    Conservatoir beslag (Beschlag)

    Het woord ‘conservatoir’ is afgeleid van het werkwoord ‘conserveren’, dat bewaren betekent. Als er conservatoir beslag wordt gelegd dan worden als het ware de vermogensrechten waarop het beslag is gelegd bewaard totdat de rechter beslist. Uw debiteur kan het betreffende vermogensrecht dan niet meer vervreemden of verdoezelen.
    Voordat er conservatoir beslag kan worden gelegd, moeten wij toestemming vragen aan de rechter. Aangetoond moet worden:
    1. Dat u een vordering heeft op uw debiteur;
    2. Dat er een reëel risico bestaat dat uw debiteur de betreffende objecten ‘zal laten verdwijnen’.

    In beginsel zal de rechter het verzoek tot het leggen van een conservatoir beslag goedkeuren als is voldaan aan de bovenstaande voorwaarden. Dit maakt conservatoir beslag als onderdeel van incasso Oostenrijk een welkome aanvulling.

    Incasseren in Oostenrijk?

    Vul uw gegevens in en wij nemen direct contact op!

     Bent u een particulier of een onderneming?

     Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

     Incassobureau inschakelen

     Faillissement (Bankrott)

     Als uw debiteur failliet wordt verklaard, zal het faillissement bekend worden gemaakt door een officiële mededeling (Edikt). De rechtsgevolgen van het faillissement zullen in werking treden vanaf het begin van de dag die volgt op die van de officiële mededeling. Het faillissement wordt dan ingeschreven in de openbare registers. Onze incasso Oostenrijk specialisten kunnen uw vordering dan indienen bij de curator.

     Maar u kunt als schuldeiser ook het faillissement aanvragen van uw debiteur, als pressiemiddel in uw incasso Oostenrijk strategie.

     Faillissement als pressiemiddel bij incasso Oostenrijk (Insolvenzverfahren)

     U wilt betaald krijgen. Wanneer uw debiteur niet vrijwillig overgaat tot betaling, kan de specialist incasso Oostenrijk de faillissementsprocedure opstarten (Insolvenzverfahren).
     Op grond van de Oostenrijkse Insolvenzordnung moet er sprake zijn van Zahlungsunfähigkeit, waaronder wordt vestaan:

     Der Schuldner ist zahlungsunfähig, wenn er nicht in der Lage ist, die fälligen Zahlungspflichten zu erfüllen. Zahlungsunfähigkeit ist in der Regel anzunehmen, wenn der Schuldner seine Zahlungen eingestellt hat.

     De vordering moet dan wel bekend zijn bij uw debiteur, vast staan (bijvoorbeeld volgen uit een vonnis) en het middel mag niet ingezet worden als misbruik van recht, bijvoorbeeld met het doel een concurrent failliet te verklaren. Noodzakelijk is dat er aangetoond kan worden dat uw debiteur is opgehouden met betalen, bijvoorbeeld met een vruchteloze executie of een door uw debiteur zelf afgelegde eidesstattlichen Versicherung.

     Het starten van een faillissementsprocedure bij incasso Oostenrijk is niet zelden succesvol. Onze incasso Oostenrijk advocaten hebben de middelen om uw debiteur alsnog te laten betalen.

     Voordelen incasso Oostenrijk bij Invorderingsbedrijf

     Incasso Oostenrijk? Gratis eerste gesprek

     Bent u nieuwsgierig geworden naar de mogelijkheden? Vraag dan om een gratis eerste gesprek met een specialist op het gebied van Oostenrijks recht. Met ons lokale incasso Oostenrijk netwerk hoeft er geen vraag onbeantwoord te blijven.