Home PageIncasso Hongkong

Incasso Hongkong: uw internationale vordering innen

Heeft u een zakelijke klant in Hongkong die een factuur niet betaalt? Of heeft u misschien salaris tegoed van een werkgever in Hongkong? Een openstaande vordering innen is nooit makkelijk als de debiteur niet meewerkt en al helemaal niet als die zich aan de andere kant van de wereld bevindt.

Invorderingsbedrijf weet gelukkig als geen ander wat er moet gebeuren om uw debiteur in Hongkong zover te krijgen om de openstaande rekening te betalen. Gebeurt dat niet vrijwillig, dan vorderen we uw geld via de rechter. Daarbij kunnen we een beroep doen op ons netwerk met de beste advocaten en juristen in Hongkong.

Voor 16:00 uur uw zaak ingediend, dezelfde werkdag actie!

Gespecialiseerde incasso in Hongkong

Hoewel Hongkong onderdeel is van China (dat haar greep op de bestuurlijke regio met een nationale veiligheidswet onlangs heeft verstevigd) mag Hongkong nog steeds in grote mate zelf beslissen over interne zaken. Het heeft onder andere een eigen rechtssysteem en dit heeft gevolgen voor de incassoprocedures. Die werken iets anders in Hongkong dan op het Chinese vasteland.

Daarom is het belangrijk dat u kunt vertrouwen op een gespecialiseerd internationaal incassobureau dat precies weet hoe het invorderingstraject in Hongkong werkt. Invorderingsbedrijf beschikt over een breed netwerk met incassospecialisten in Hongkong. Zij zijn als geen ander op de hoogte van de gebruiken en wet- en regelgeving op het gebied van wanbetaling en incasso. 

Als klant communiceert u met onze internationale incassospecialist in Nederland. U heeft dus een duidelijk aanspreekpunt en wordt niet belemmerd door het tijdsverschil en een taalbarrière. 

Wilt u weten of uw vordering in Hongkong kans van slagen heeft? Vraag dan een gratis en vrijblijvend adviesgesprek aan.

Waarom Invorderingsbedrijf voor uw incasso in Hongkong?

Direct uw vordering indienen?

Heeft u een openstaande vordering in Hongkong die maar niet betaald wordt door uw debiteur? Als u uw gegevens achterlaat, neemt één van onze internationale incassospecialisten contact met u op om uw vordering te bespreken.

  Bent u een particulier of een onderneming?

  Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

  Incassobureau inschakelen

  Hoe werkt incasso in Hongkong?

  Net als in Nederland begint het incassotraject in Hongkong met een minnelijke fase. We proberen de vordering buiten de rechter om te innen door contact op te nemen met uw debiteur en hem te wijzen op zijn verplichtingen en de gevolgen als hij die niet nakomt. Een minnelijke (of buitengerechtelijke) incasso is doorgaans de meest efficiënte en voordelige manier om uw geld te innen.

  Lukt het echter niet om de kwestie op een minnelijke wijze op te lossen? Dan kunnen we via onze incassopartners in Hongkong een gerechtelijke procedure aanspannen. Hoe zowel de buitengerechtelijke als gerechtelijke fase er in Hongkong uitziet, leest u hieronder.

  Minnelijke incasso

  Tijdens een buitengerechtelijke incasso proberen we uw vordering te incasseren zonder tussenkomst van de rechter. Dat doen we door uw debiteur betalingsherinneringen te sturen. Als we hier geen reactie op krijgen, voeren we de druk geleidelijk aan op door aanmaningen en sommaties te sturen, uw debiteur te bellen en per sms of e-mail te herinneren aan de openstaande rekening. 

  In totaal nemen we in een periode van drie weken 16 keer contact op met uw debiteur. 

  Uiteindelijk sturen we een laatste aanmaning waarin we duidelijk maken dat we gerechtelijke stappen zullen ondernemen als uw debiteur de vordering niet betaalt. We vermelden direct dat hier kosten aan verbonden zijn, waardoor de schuld alleen maar op zal lopen.

  De meeste debiteuren kiezen er daarom voor de rekening alsnog te betalen.

  Shutterstock 312254270 - invorderingsbedrijf

  Gerechtelijke procedures in Hongkong

  Lukt het niet om de vordering via een buitengerechtelijke incasso te incasseren? Dan stappen we naar de rechter in Hongkong. Via een gerechtelijke procedure kunnen we vervolgens betaling afdwingen. 

  Bij welke rechtbank we moeten zijn in Hongkong hangt af van de hoogte van uw vordering:

  • Vorderingen tot 75.000 HK $: Kleine Vorderingen Tribunaal (Small Claims Tribunal)
  • Vorderingen van 75.000 tot 3.000.000 HK $: Districtsrechtbank (District Court)
  • Vorderingen boven 3.000.000 HK $: Hooggerechtshof (High Court)

  Kleine vorderingen

  Bij een vordering van minder dan 75.000 HK $ dienen we uw vordering in bij het Small Claims Tribunal. Hiervoor moeten we een aantal formulieren invullen met uw gegevens, die van uw debiteur en de vordering zelf. Deze worden vervolgens door een gerechtsdeurwaarder van de rechtbank aan uw debiteur bezorgd. 

  Uw debiteur heeft na het ontvangen van de documenten de mogelijkheid om de schuld te betalen. In dat geval wordt de zaak stopgezet. Ook kan uw debiteur het tribunaal verzoeken om de schuld in termijnen te mogen betalen. In dat geval moet hij aan de hand van zijn inkomen en uitgaven aantonen dat hij ook daadwerkelijk aan de betalingstermijnen kan voldoen. 

  Als uw debiteur de vordering simpelweg negeert, dan zal de rechter uw vordering toewijzen (mits er voldoende bewijs is om de vordering te ondersteunen). 

  Is uw debiteur het niet eens met de vordering, dan kan hij een verdediging indienen. In dat geval zal er een hoorzitting gepland worden, waarna het tribunaal uitspraak doet.

  Vorderingen boven 75.000 HK $

  Heeft u een vordering die hoger is dan 75.000 HK $, dan is de procedure voor kleine vorderingen niet mogelijk maar moeten we een civiele procedure starten bij de Districtsrechtbank (District Court). 

  Om een dergelijke procedure te beginnen, dienen we uw debiteur te dagvaarden (oproepen voor de rechter te verschijnen). Hiervoor moeten we de dagvaarding afleveren bij uw debiteur. Anders dan in Nederland hoeft dit niet gedaan te worden door een deurwaarder. We mogen de dagvaarding bijvoorbeeld zelf langsbrengen, in de brievenbus stoppen of per aangetekende post versturen. 

  Uw debiteur heeft vervolgens 28 dagen om zijn verdediging in te dienen bij de rechtbank. Als uw debiteur dat niet doet, is er geen volledig proces noodzakelijk, maar zal de rechter de door ons ingebrachte stukken bestuderen en direct een uitspraak doen. 

  Als uw debiteur wel bezwaar maakt tegen de vordering, volgt een onderzoeksfase. Hierin kunnen beide partijen elkaar verzoeken stukken te overhandigen die betrekking hebben op de zaak. 

  Hierop wordt er een hoorzitting gepland. Beide partijen dienen hun standpunt tijdens de zitting te onderbouwen met bewijsstukken en kunnen eventueel getuigen oproepen. Tijdens de zitting zal de rechter nog proberen beide partijen tot een schikking te laten komen. Als dat niet lukt, doet de rechter uitspraak.

  Vorderingen boven 3.000.000 HK $

  Claims hoger dan 3.000.000 HK $ moeten we indienen bij de Rechtbank van Eerste Aanleg (Court of First Instance) van het hooggerechtshof (High Court). De procedure verloopt vergelijkbaar met die voor de districtsrechtbank. Als de vordering slechts iets hoger is dan 3.000.000 HK $ kan het hof bepalen dat de zaak alsnog wordt behandeld door de districtsrechtbank. De kosten voor een proces bij het District Court liggen namelijk lager dan bij het hooggerechtshof.

  Arbitrage

  Er bestaan ook alternatieven voor een rechtszaak in Hongkong. Zo kiezen veel bedrijven er tegenwoordig voor om zakelijke conflicten op te lossen door middel van arbitrage. Dit is doorgaans namelijk sneller dan een gerechtelijke procedure.

  Arbitrage is een vorm van particuliere rechtspraak; het geschil wordt niet voorgelegd aan een rechter, maar aan een arbiter of arbitragecommissie (die door de partijen zelf is aangesteld). Net als een rechtbank bestudeert de arbitragecommissie de bewijzen, hoort het de partijen en doet het een uitspraak. Deze uitspraak is bindend. Het is niet mogelijk om naderhand alsnog naar de rechter te stappen. 

  In de zakelijke wereld wordt arbitrage veel gebruikt, omdat een geschil hiermee snel opgelost kan worden. De partijen hoeven niet te wachten tot de rechtbank tijd heeft en afhankelijk van de afspraken is er geen mogelijkheid tot hoger beroep. 

  Om een zakelijk conflict te beslechten door middel van arbitrage, moeten beide partijen dit overeenkomen. U kunt dit bijvoorbeeld vooraf vastleggen in de koopvoorwaarden of algemene voorwaarden. Het is echter ook mogelijk om (als beide partijen daarmee akkoord gaan) een beroep te doen op arbitrage nadat het conflict is gerezen.

  Sparren met een internationale incasso expert?

  Laat uw gegevens achter en we nemen zo snel mogelijk contact met u op.

   Bent u een particulier of een onderneming?

   Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

   Incassobureau inschakelen

   Het vonnis ten uitvoer laten leggen

   Een gunstige uitspraak van de rechter betekent helaas nog niet dat u het geld op uw rekening heeft. De rechtbank onderneemt uit zichzelf geen actie om ervoor te zorgen dat uw debiteur het verschuldigde bedrag ook daadwerkelijk betaalt. Wat als uw debiteur de schuld niet betaalt na een uitspraak van de rechter?

   Dan moeten we de rechtbank verzoeken het vonnis ten uitvoer te laten leggen. De rechter zal vervolgens een betalingsbevel uitvaardigen en de gerechtsdeurwaarder van de rechtbank opdracht geven de schuld te innen. De rechter kan het uw debiteur tevens verbieden Hongkong te verlaten. De deurwaarder kan dit doen door beslag te leggen op inkomen van uw debiteur of spullen in beslag te nemen en deze te verkopen.

   Conservatoir beslag in Hongkong

   U wilt natuurlijk niet dat uw debiteur gedurende de gerechtelijke procedure geld of spullen wegsluist, zodat er voor u niets meer te halen valt als er een uitspraak van de rechter ligt. Daarom is het in de beginfase van het traject mogelijk om aan de rechter te vragen bezittingen van uw debiteur veilig te stellen. Als de rechter hiermee instemt, worden er bijvoorbeeld bankrekeningen bevroren of goederen in bewaring genomen door de deurwaarder zolang de zaak onder de rechter is.

   Het faillissement van uw debiteur aanvragen

   Als we te maken hebben met een hardnekkige wanbetaler, één waarbij het bijvoorbeeld niet lukt om beslag te leggen, is een faillissementsaanvraag een middel om de zaak in beweging te krijgen. Als uw debiteur failliet wordt verklaard, wordt zijn bedrijf immers gesloten en kan uw debiteur ook persoonlijk al zijn bezittingen kwijtraken. 

   Veel wanbetalers komen vaak alsnog over de brug met het verschuldigde bedrag als er een faillissementsaanvraag wordt ingediend. Betaalt uw debiteur het volledige verschuldigde bedrag? Dan kunnen we de faillissementsprocedure staken

   Kan uw debiteur daadwerkelijk niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoen? Dan zal de rechter in Hongkong uw debiteur failliet verklaren. In dat geval wordt er een curator aangesteld die alle bezittingen verkoopt en de schuldeisers uit de opbrengst daarvan zoveel mogelijk uitbetaalt.

   Advies over uw zaak?

   Zit u met een vordering in Hongkong die maar niet betaald wordt? U heeft recht op uw geld. Laat het er daarom niet bij zitten, maar draag de zaak over aan onze specialisten. Zij weten precies welke stappen we moeten ondernemen om uw vordering te incasseren en staan u graag te woord voor persoonlijk advies.

    Bent u een particulier of een onderneming?

    Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

    Incassobureau inschakelen

    Rechtsgebieden incasso Hongkong

    Bij Invorderingsbedrijf innen we vorderingen binnen diverse rechtsgebieden. Het kan bijvoorbeeld gaan om onbetaalde rekeningen, maar ook om schadeclaims, huurconflicten of achterstallig salaris. 

    We kunnen u onder andere helpen bij claims binnen de volgende rechtsgebieden: 

    1. Bouwrecht
    2. Huur en verhuur
    3. Koop en verkoop
    4. Arbeidsrecht
    5. Agentuurovereenkomst
    6. Transport
    7. Schades en onrechtmatig handelen

    We werken voor zowel voor opdrachtgevers rechtstreeks als voor tussenpersonen (bijvoorbeeld advocaten- en accountantskantoren).

    Waar kunnen we u nog meer mee van dienst zijn in Hongkong?

    • Advies op het gebied van contracten en voorwaarden
    • Kredietinformatie over bedrijven in Hongkong
    • Geschillen rond faillissementen, bijvoorbeeld over het Eigendomsvoorbehoud
    • Bemiddelen bij het treffen van onderhandse regelingen (bijvoorbeeld schikkingen)

    Direct uw incasso in Hongkong indienen?

    Heeft u lang genoeg op uw geld gewacht? Vul ons incasso aanmeldformulier in en onze internationale incassospecialisten gaan direct voor u aan de slag. Wilt u liever eerst even sparren over uw vordering? Laat uw gegevens achter of bel ons via 070 – 762 0330.

    Direct uw incasso indienen

    Vul uw gegevens in en we nemen binnen één dag contact met u op.

     Bent u een particulier of een onderneming?

     Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

     Incassobureau inschakelen

     FAQ: Veelgestelde vragen over incasso Hongkong

     No Cure No Pay Incasso

     Heeft uw klant die factuur nog steeds niet betaald? Blijf niet eeuwig wachten en schakel over op No Cure No Pay incasso!

     • Géén succes = géén kosten
     • 100% uitkering van de hoofdsom
     • 95% slagingspercentage

     Alstublieft,

     Uw download

     Voorbeeld ingebrekestelling

     Voorbeeld ingebrekestelling

     Direct aan de slag met het versturen van uw ingebrekestelling? Gebruik dan onze handig voorbeeldbrieven.

     Download direct

     Waarom 40.000 klanten u voor gingen

      Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

      Neem telefonisch of per mail contact op

      Onbeperkt incasseren
      in Europa?

      Serviceovereenkomst incasso europa - invorderingsbedrijf