Home PageIncasso Dubai

Incasso Dubai: uw vordering innen in de Verenigde Arabische Emiraten

Steeds meer Nederlanders doen zaken in Dubai. Maar wat als een klant in Dubai u niet betaalt? Of als u in een zakelijk conflict terechtkomt? Invorderingsbedrijf helpt u als internationaal incassobureau met het innen van uw vorderingen in Dubai.

Daarbij maken we gebruik van ons wereldwijde netwerk aan juristen, advocaten en deurwaarders. Samen met deze specialisten ter plaatse, gaan wij achter uw debiteur aan en zorgen we dat u uw geld zo snel mogelijk ontvangt.

Voor 16:00 uur uw zaak ingediend, dezelfde werkdag actie!

Dubai is booming. Niet alleen voor vakantiegangers, maar ook voor investeerders en ondernemers. Steeds meer mensen doen zaken in deze metropool in de Emiraten. Daar zijn helaas ook risico’s aan verbonden. Wat doet u als uw debiteur u niet betaalt? Bij welke instanties kunt u terecht?

Invorderingsbedrijf is uw partner op het gebied van invordering van (zakelijke) vorderingen. Wij kunnen als specialist op het gebied van internationale incasso uw openstaande facturen en andere onbetaalde rekeningen op een snelle en efficiënte manier voor u innen. 

Daarbij werken we volgens onze beproefde internationale incassostrategie, waarbij we een beroep doen op ons netwerk van lokale incassospecialisten zoals advocaten en deurwaarders. Zij kennen de lokale wetgeving en regelgeving en weten precies wat er moet gebeuren om te zorgen dat uw vordering zo snel mogelijk betaald wordt.

We kunnen u onder andere helpen met het opsporen van uw debiteur, het versturen van herinneringen en aanmaningen, het voeren van juridische procedures en beslaglegging bij uw debiteur.

Tijdens de incassoprocedure heeft u een duidelijke contactpersoon in Nederland. Deze incassospecialist coördineert het traject en onderhoudt het contact met de lokale specialisten. U kunt dus gewoon in het Nederlands communiceren en heeft geen last van het tijdsverschil met Dubai.

De voortgang van de procedure kunt u zelf 24/7 volgen in onze Online Cockpit.

Waarom Invorderingsbedrijf voor uw incasso in Dubai?

Direct uw vordering indienen?

Heeft uw klant in Dubai een factuur niet betaald? Of heeft u een andere openstaande vordering in deze stad? Vul ons contactformulier in en één van onze specialisten neemt contact met u op om de incassozaak te bespreken.

  Bent u een particulier of een onderneming?

  Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

  Incassobureau inschakelen

  Hoe werkt incasso in Dubai?

  Het incassoproces in Dubai is in grote lijnen vergelijkbaar met dat in Nederland en in andere landen. Dat betekent dat de procedure grofweg is onder te verdelen in twee fases: de buitengerechtelijke en gerechtelijke fase. Vooral de gerechtelijke procedure en de daaropvolgende executie van het vonnis verschillen van hoe dat er in Nederland aan toe gaat.

  Buitengerechtelijke (ook wel minnelijke) incasso bestaat uit een reeks aan inspanningen om de schulden te incasseren, zonder dat de zaak voor de rechter komt. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan het versturen van aanmaningen. 

  Als dat geen betaling tot gevolg heeft, kunnen we naar de rechter in Dubai stappen. Die kan uw debiteur veroordelen tot het betalen van de openstaande rekening. 

  Hieronder leggen we gedetailleerd uit hoe zowel de buitengerechtelijke als de gerechtelijke fase van het incassotraject er in Dubai uitzien.

  Buitengerechtelijke incasso

  Een buitengerechtelijke of minnelijke incasso is een snelle en efficiënte procedure om uw geld te krijgen. Als u uw vordering aan ons overdraagt, nemen we zo snel mogelijk contact op met uw debiteur en wijzen we hem op zijn verplichtingen om de vordering te betalen. We sturen een officiële aanmaning, maar nemen ook persoonlijk contact op. Dat doen we onder andere telefonisch, per e-mail en sms of WhatsApp. 

  Alle communicatie wordt gevoerd uit onze naam. Hierdoor begrijpt uw debiteur direct dat het menens is. Bovendien kunnen we uw debiteur indien nodig in zijn eigen taal benaderen. Hij kan zich er dus niet op beroepen dat hij de aanmaning niet heeft begrepen.

  Uiteindelijk nemen we (indien nodig) in een periode van 3 weken 16 keer contact op met uw debiteur. U weet dus zeker dat deze procedure snel wordt afgerond. Gedurende het traject voeren we de druk op uw debiteur geleidelijk aan op. Uiteindelijk ontvangt uw debiteur een laatste sommatie, waarin we laten weten dat we hem voor de rechter zullen dagen als betaling nog langer uitblijft. We vermelden direct hoe hoog de hieraan verbonden kosten voor hem zullen zijn. 

  De meeste debiteuren begrijpen dat zij alleen maar verder in de problemen raken als zij niet betalen en voldoen de openstaande schuld alsnog (of proberen een betalingsregeling af te spreken). In 9 van de 10 gevallen weten we het openstaande bedrag tijdens het buitengerechtelijke traject te incasseren.

  Gerechtelijke procedure in Dubai

  Soms komt het voor dat uw debiteur simpelweg weigert te betalen, ook na het versturen van herinneringen en aanmaningen en nadat wij als incassobureau persoonlijk contact hebben opgenomen. In dat geval zit er niets anders op dan naar de rechter te stappen. U heeft immers recht op uw geld.

  Rechtszaak aanspannen

  Als uw debiteur in Dubai woont of het bedrijf waar u zaken mee doet daar gevestigd is, dan moeten we een juridische procedure aanspannen bij een van de rechtbanken in Dubai. Bij civiele zaken is dat in principe de Rechtbank van Eerste Aanleg in Dubai. Alleen bij disputen binnen de speciale economische zone Dubai International Finance Centre (DIFC) dient de zaak bij de rechtbank van het DIFC, waar zaken in het Engels worden afgehandeld.  

  Het starten van een juridische procedure begint met het aanbrengen van de zaak door een eis in te dienen bij de rechtbank. De zaak kan in Dubai zowel fysiek bij de rechtbank als digitaal (via een e-File) worden ingediend. Daarbij moeten we onder andere de gegevens van zowel de eiser als de gedaagde partij en een beschrijving van hetgeen er geëist wordt doorgeven. 

  Verder moeten we direct andere ondersteunende documenten voor uw claim indienen. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan afgesloten contracten, facturen, betalingsherinneringen of e-mailverkeer. Alle ingediende documenten moeten in het Arabisch worden vertaald (tenzij de zaak dient bij het DIFC). 

  Als u uw vordering aan ons overdraagt dan verzorgen wij al het papierwerk. U heeft zelf nergens omkijken naar.

  Dagvaarding

  Vervolgens wordt er een datum voor de zitting bepaald. De klerk van de rechtbank zorgt dat uw debiteur binnen 10 dagen na het indienen van de zaak wordt gedagvaard. Dit houdt in dat hij op de hoogte wordt gesteld van de zaak en alle documenten overhandigd krijgt. Afhankelijk van de zaak en de haast die daarbij geboden is, krijgt uw debiteur vervolgens 3 tot 10 dagen om een verdediging in te dienen.

  Zitting

  Tijdens de zitting mogen beide partijen nog documenten inbrengen (mits toegestaan door de rechter) en hun standpunten onderbouwen. Na het bestuderen van de ingediende bewijsstukken en het aanhoren van de partijen zal de rechter een uitspraak doen. De uitspraak is altijd openbaar.

  Wanneer u uw incassozaak overdraagt aan Invorderingsbedrijf, zorgen wij dat u op de beste manier wordt vertegenwoordigd bij de rechtbank. Daarvoor werken we samen met de beste advocaten en juristen in Dubai.

  Uitspraak

  Als de rechter uitspraak doet, bepaalt hij direct wie de kosten voor de rechtszaak (inclusief de kosten voor juridische bijstand) moet betalen. In principe moet de verliezende partij (een deel van) de kosten die de andere partij heeft gemaakt vergoeden. 

  Beide partijen kunnen vervolgens nog in hoger beroep gaan bij het Hof van Beroep in Dubai.

  Sparren met een internationale incassospecialist?

  Laat uw gegevens achter en we nemen zo snel mogelijk contact met u op.

   Bent u een particulier of een onderneming?

   Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

   Incassobureau inschakelen

   Arbitrage

   Overigens is het ook mogelijk om het rechtssysteem te omzeilen. Dat kan door middel van alternatieve methoden om geschillen te beslechten, zoals arbitrage. Dit is een alternatieve vorm van rechtspraak, waarbij de kwestie wordt opgelost zonder tussenkomst van een overheidsrechter. 

   In plaats van de zaak voor te leggen aan de rechter wordt er een arbiter of arbitragecommissie aangewezen. Doorgaans zijn dit specialisten uit de branche zelf. 

   Deze arbiters fungeren als rechter. Net als bij een reguliere rechtszaak kunnen beide partijen bewijsstukken aandragen en hun standpunt tijdens een zitting onderbouwen. De arbitragecommissie doet op basis daarvan vervolgens een uitspraak. Net als een gerechtelijk vonnis is deze uitspraak bindend.

   Het is alleen mogelijk om arbitrage te gebruiken om een zakelijk conflict te beslechten als beide partijen daarmee instemmen. Dat kan zodra het conflict is gerezen, maar ook vooraf, bijvoorbeeld door dit op te nemen in de koopovereenkomst of algemene voorwaarden. Na een arbitragezaak is het niet mogelijk om de zaak alsnog voor te leggen aan een overheidsrechtbank.

   Het voordeel van arbitrage is dat er over de zaak wordt geoordeeld door specialisten, dat de zaak sneller afgehandeld kan worden en dat er speciale afspraken gemaakt kunnen worden, bijvoorbeeld dat er geen beroepsmogelijkheden zijn of dat de zaak achter gesloten deuren wordt behandeld. 

   Het is mogelijk om beslag te laten leggen op basis van een arbitrage-uitspraak.

   Beslag leggen in Dubai

   Als de uitspraak in de gerechtelijke procedure in uw voordeel uitvalt, dan kunnen we beslag laten leggen bij uw debiteur in Dubai. De beslaglegging verloopt op een iets andere manier dan in Nederland (waar we een private deurwaarder in kunnen schakelen). 

   In Dubai kunnen we het vonnis van de rechter ten uitvoer laten leggen via de Executierechter van de Rechtbank van Eerste Aanleg. De rechtbank schakelt vervolgens een deurwaarder in om het vonnis van de rechter te executeren. Hierbij kan de rechter ook gelijk opdracht geven om de gemaakte incassokosten in te vorderen zodat u deze terugbetaald krijgt.

   Dat gebeurt bijvoorbeeld door middel van beslaglegging op bankrekeningen, loonbeslag of beslag op andere bezittingen van uw debiteur. Zodra de deurwaarder het geld heeft geïncasseerd, wordt het aan de eisende partij uitbetaald.

   Conservatoir beslag

   Net als in Nederland is het ook in Dubai mogelijk om in aanloop naar een rechtszaak conservatoir beslag te laten leggen. In Dubai bestaat dit bijvoorbeeld uit het bevriezen van bankrekeningen of een tijdelijk beslag op goederen. Hiermee wordt voorkomen dat uw debiteur, voordat de rechter uitspraak heeft gedaan, zijn geld op kan maken of zijn bezittingen weg kan maken, zodat er vervolgens voor u niets meer te halen valt. 

   Voor een conservatoir beslag in Dubai moeten we de rechter verzoeken hier toestemming voor te geven. De rechter beoordeelt de zaak vervolgens op een aantal aspecten:

   • de aanwezigheid van bezittingen en het risico dat die weggemaakt worden
   • de haalbaarheid van de zaak
   • de zwaarwegendheid van de zaak (o.a. hoogte van de claim)
   • de mate van hinder die de gedaagde ondervindt door het conservatoir beslag

   Als de rechter op basis van deze factoren van oordeel is dat een conservatoir beslag redelijk is, dan wordt er een deurwaarder van de rechtbank ingeschakeld om de beslaglegging uit te voeren. 

   Door conservatoir beslag te laten leggen, hebben we enerzijds de zekerheid dat we een eventueel vonnis van de rechter ten uitvoer kunnen laten leggen. Anderzijds is het een stevig pressiemiddel op uw debiteur. Zolang er beslag ligt op de bezittingen kan hij hier immers geen gebruik van maken. Veel debiteuren kiezen er daarom alsnog voor om de openstaande vordering te betalen als er conservatoir beslag wordt gelegd.

   Faillissement van uw debiteur

   Het komt vaak voor dat een debiteur (beweert dat hij) de vordering niet kan betalen. Ook in dat geval hebben we verschillende mogelijkheden om uw geld te innen. Een van die middelen is het aanvragen van het faillissement van uw debiteur. In Dubai is het namelijk mogelijk om het faillissement van een schuldenaar aan te vragen als:

   • de openstaande schuld minimaal 100.000 AED bedraagt
   • er minimaal 30 werkdagen geleden een schriftelijke aanmaning is verstuurd en de betalingstermijn daarvan is verstreken

   Een faillissementsaanvraag is een krachtig pressiemiddel. Als uw debiteur failliet gaat, verdwijnt het bedrijf en raakt uw debiteur zijn bezittingen kwijt. De meeste mensen willen dit ten koste van alles voorkomen en betalen de openstaande schuld alsnog als er een faillissementsaanvraag wordt ingediend. Als we een betaling hebben ontvangen, dan kunnen we de aanvraag vervolgens intrekken.

   Wordt er nog steeds niet betaald? Dan gaat uw debiteur daadwerkelijk failliet. De rechter in Dubai zal een curator aanstellen. Die probeert alle schuldeisers zoveel mogelijk uit te betalen uit de failliete boedel.

   Meer informatie?

   Wilt u meer informatie ontvangen over incasso in Dubai? Laat uw gegevens achter en we nemen zo snel mogelijk contact met u op.

    Bent u een particulier of een onderneming?

    Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

    Incassobureau inschakelen

    Rechtsgebieden incasso Dubai

    Als internationale incassospecialist kunnen we u helpen met het innen van uiteenlopende vorderingen in Dubai. Daarbij kunt u bijvoorbeeld denken aan onbetaalde facturen, maar ook aan niet terugbetaalde leningen, schadeclaims, huurachterstanden, achterstallig salaris of claims rond koop of verkoop van vastgoed. 

    We zijn onder andere gespecialiseerd in vorderingen binnen de volgende rechtsgebieden:

    1. Bouwrecht
    2. Huur en verhuur
    3. Koop en verkoop
    4. Arbeidsrecht
    5. Agentuurovereenkomst
    6. Transport
    7. Schades en onrechtmatig handelen

    Overigens verzorgen we niet alleen incassowerkzaamheden voor schuldeisers rechtstreeks, maar ook voor tussenpersonen zoals advocaten en accountants.

    Waarmee kunnen we u nog meer van dienst zijn?

    • Betrouwbaar advies over contracten en voorwaarden
    • Kredietinformatie over bedrijven in Dubai
    • Geschillen over o.a. het eigendomsvoorbehoud en recht van reclame
    • Bemiddelen bij het treffen van onderhandse regelingen en schikkingen

    Direct uw factuur in Dubai innen

    Via ons incasso aanmeldformulier kunt u direct uw incasso in Dubai starten. Wilt u eerst overleggen met een incassospecialist? Laat uw gegevens achter of bel 070 – 762 0330.

    Direct uw incasso indienen

    Vul uw gegevens in en we nemen binnen één dag contact met u op.

     Bent u een particulier of een onderneming?

     Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

     Incassobureau inschakelen

     FAQ: Veelgestelde vragen over incasso Dubai

     No Cure No Pay Incasso

     Heeft uw klant die factuur nog steeds niet betaald? Blijf niet eeuwig wachten en schakel over op No Cure No Pay incasso!

     • Géén succes = géén kosten
     • 100% uitkering van de hoofdsom
     • 95% slagingspercentage

     Waarom 40.000 klanten u voor gingen

      Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

      Neem telefonisch of per mail contact op

      Onbeperkt wereldwijd incasseren?

      Serviceovereenkomst incasso wereld - invorderingsbedrijf