Door:
in
op 21 augustus 2020
ir. Laurens Lemmens
Eigendomsvoorbehoud faillissement. Zo werkt het, en zo zet u het in! (4 tips + voorbeelden)
eigendsomvoorbehoud faillissement

“Goederen terughalen een koud kunstje met een beroep op uw eigendomsvoorbehoud”

Wél geleverd, géén betaling? Voorkom dat straks zowel uw goederen als uw geld verdwenen zijn

Zit u met uw handen in het haar? Heeft u goederen geleverd en is er nog niet betaald? Of nog erger: uw klant is inmiddels failliet. Met het eigendomsvoorbehoud haalt u uw goederen terug via de curator. Zo beperkt u uw schade direct. 

Ofwel dé mogelijkheid om u als leverancier te beschermen tegen een faillissement van de koper als de goederen al wel zijn geleverd, maar de rekening nog niet is betaald. Omdat de leverancier vrijwel altijd als concurrente schuldeiser wordt aangemerkt, is de kans dat hij bij faillissement zijn geld krijgt erg klein. Door het eigendomsvoorbehoud kan de leverancier dan zijn eigendom terughalen bij de koper.

Wij halen uw goederen succesvol met eigendomsvoorbehoud faillissement!

Onze incassojuristen zetten alles-op-alles voor u. Wij kennen dé methoden om de curator uw goederen terug te laten geven. In eerste instantie zal de curator niet mee willen werken: uw goederen worden verkocht en van de opdracht wordt zijn salaris betaald. “Dat nooit”, horen wij u denken. 

Tip! Wees er snel bij: zorg ervoor dat de curator uw goederen niet snel verkoopt. Hoe langer u wacht, hoe groter die kans.

Voordelen Invorderingsbedrijf in geval van goederen terughalen eigendomsvoorbehoud faillissement

 • Direct actie (dezelfde werkdag nog)
 • Gespecialiseerd team (deskundige aanpak)
 • Concurrerend tarief (fixed fee mogelijk!)
 • Rechtszekerheid (weten waar u aan toe bent)
 • Schadebeperkend (goederen terug)

Ja, ik wil mijn goederen terughalen

Wat is een eigendomsvoorbehoud?

Het eigendomsvoorbehoud is een bepaling in uw algemene voorwaarden die bepaalt dat het eigendom van de levering pas overgaat nadat er volledig is betaald. En dus niet na levering alleen. U blijft dus eigenaar totdat er betaald is.

Het is in het recht gebruikelijk dat het eigendom al overgaat bij een levering, dus ook al is er niets betaald. Het eigendomsvoorbehoud voorkomt juist dat het eigendom overgaat als er nog niet betaald is. 

Definitie eigendomsvoorbehoud volgens Wikipedia

“Bij eigendomsvoorbehoud worden goederen geleverd, maar gaat de eigendom nog niet op de ontvanger over. Dat gebeurt pas als aan een aanvullende voorwaarde is voldaan. Indien en zolang niet aan de voorwaarde is voldaan, verkrijgt de ontvanger nog niet het eigendom. Dit laat onverlet dat de eigendom teniet kan gaan door natrekking, vermenging of zaaksvorming.”

Waar komt u het eigendomsvoorbehoud tegen?

Meestal wordt een eigendomsvoorbehoud opgenomen in uw algemene voorwaarden.  De kans is groot dat u niet wist dat u deze bepaling had, tot voor kort. 

Soms wordt het eigendomsvoorbehoud apart gecontracteerd, bijvoorbeeld in een aannemingsovereenkomst. Wat is bij u het geval? Onze juristen kunnen voor u de bepaling opzoeken en uitleggen.

Let op! Algemene voorwaarden worden van toepassing verklaard voordat u (of tijdens u) een overeenkomst sluit. Dus niet achteraf. 

Maar ja, kunt u dan altijd een beroep doen op de bepaling van eigendomsvoorbehoud in uw algemene voorwaarden? Niet altijd (maar meestal wel), u leest er in dit artikel meer over.

Hoe zet u het eigendomsvoorbehoud succesvol in bij een faillissement?

Vanaf het moment van de uitspraak van het faillissement van uw klant kan alleen de curator nog beschikken over alle goederen. Dus ook over uw goederen. 

Curatoren houden doorgaans de deur letterlijk op slot en uw goederen krijgt u dan ook niet terug. Met een gemotiveerd beroep op het eigendomsvoorbehoud lukt dit wel. Maar u moet van goeden huize komen: waarschijnlijk verkoopt de curator liever uw goederen om zo zijn salaris te dekken.

Nota bene: het is de taak van de curator ervoor te zorgen dat alle schuldeisers zich kunnen verhalen op de boedel. Dus ook op uw onbetaalde maar wel geleverde goederen! 

Wat kan ik zelf doen? En hoe zet ik het eigendomsvoorbehoud in? (+4 tips)

Wilt u zelf het eigendomsvoorbehoud uitoefenen? U kunt direct aan de slag. Dit doet u door een brief naar de curator te sturen. Hierin vermeldt u de volgende punten

Tip 1: U geeft aan dat u beroep doet op het eigendomsvoorbehoud

Tip 2: U vermeldt of u de onderliggende overeenkomst wilt ontbinden of niet

Tip 3: U vermeldt of u aanspraak maakt op een schadevergoeding, en zo ja, welke schadeposten en hoe hoog de bedragen zijn

Tip 4: U vermeldt of u zich beroept op verrekening – bijvoorbeeld de schadevergoeding verrekenen met een betaald deel van de koopsom

Komt u er zelf niet uit? Wij helpen u graag verder. Onze incassojuristen sturen direct een brief naar de curator om uw goederen veilig te stellen – voor ons een koud kunstje.

Succesvol inzetten van eigendomsvoorbehoud faillissement (waar u nog op moet letten)

Wanneer u een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud is het van belang dat deze rechtsgeldig is. Wij geven u twee tips waar u op moet letten:

Er moet een schriftelijke overeenkomst zijn met daarin een eigendomsvoorbehoud!

Dit kan bijvoorbeeld in de algemene voorwaarden of in de koopovereenkomst. Het afspreken van het eigendomsvoorbehoud moet plaats hebben gevonden vòòr of tijdens het sluiten van een overeenkomst. 

Als dat niet zo is dan kan het eigendomsvoorbehoud ongeldig verklaard worden door de rechter. Weet u niet zeker wat bij u het geval is? Wij helpen u graag verder. Neem direct contact met ons op.

De algemene voorwaarden moeten ook daadwerkelijk van toepassing zijn!

De algemene voorwaarden moeten ook daadwerkelijk van toepassing zijn. Wanneer het eigendomsvoorbehoud wél is meegenomen in de algemene voorwaarden, maar de algemene voorwaarden niet van toepassing zijn, maakt dat een beroep op eigendomsvoorbehoud lastiger.

Tip! Het van toepassing hebben verklaard van algemene voorwaarden kan ook al ver in het verleden gebeurd zijn. Het kan zomaar zijn dat uw algemene voorwaarden dus wél van toepassing zijn (en u uw goederen terug kunt halen).

Hoe de curator en de fiscus het u moeilijk proberen te maken bij eigendomsvoorbehoud faillissement (en hoe ze kunt overwinnen)

Eigendomsvoorbehoud faillissement: de afkoelingsperiode 

Bij faillissement kan een curator een beroep op het eigendomsvoorbehoud proberen te verhinderen door een afkoelingsperiode aan te vragen bij de rechter. Deze door de rechter opgelegde afkoelingsperiode duurt doorgaans twee maanden. In deze periode kunt u uw goederen (nog) niet terugvorderen.

Let op! De curator mag uw goederen niet doorverkopen als hij bekend is met uw geclaimde eigendomsvoorbehoud. Daarom moet u tijdig aan de bel trekken als u goederen terug wilt halen.

Eigendomsvoorbehoud faillissement: bodembeslag van de fiscus (op uw goederen!)

Ook ligt het gevaar op de loer dat de belastingdienst beslag legt op de goederen waar eigendomsvoorbehoud over geldt. Met andere woorden: uw goederen kunnen in beslag worden genomen door de fiscus. Als u dan te laat handelt bent u uw goederen kwijt. Een andere reden om direct over te gaan tot actie. Voordat u het weet zijn uw spullen weg (tenzij u er snel bij bent).

Eigendomsvoorbehoud faillissement: de curator moet betalen als hij uw goederen al verkocht heeft

Het eigendomsvoorbehoud is uw ultieme wapen om uw goederen terug te krijgen. Maar wat nu als de curator uw goederen tijdens het faillissement al snel heeft verkocht? Dan is de curator schadeplichtig en moet hij uw facturen alsnog betalen. 

Let op! Dit kan alleen als u er snel bij bent. Onderneem daarom vandaag nog actie.

Een voorbeeld is een succesvolle uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam (ECLI:NL:GHAMS:2020:747) van 10 maart 2020, waarin de curator werd veroordeeld tot betaling van een fikse vordering. De rechtbank heeft de curator zelfs persoonlijk veroordeeld tot betaling.

Verklaart voor recht dat Euretco daadwerkelijk het door haar ingeroepen eigendomsvoorbehoud toekomt ter zake van de voorraden van lt’s Noize, Twin Life, Teidem, Cak Textile en Jake Fischer / Chapmans Peak;

veroordeelt mr. Geene in zijn hoedanigheid van curator in het faillissement van Okay om tegen behoorlijk bewijs van kwijting te voldoen aan Euretco een bedrag van € 70.554,41, vermeerderd met de wettelijke rente ex art. 6:119 BW over dat bedrag vanaf 11 september 2014 tot de dag der algehele voldoening;

veroordeelt mr. Geene in zijn persoonlijke hoedanigheid om tegen behoorlijk bewijs van kwijting te voldoen aan Euretco zoveel als hij niet in zijn hoedanigheid van curator in het faillissement van Okay ingevolge de hiervoor gemelde veroordeling binnen veertien dagen na betekening van dit arrest aan Euretco heeft voldaan

Tip! Ook al bent u niet op tijd met het claimen van het eigendomsvoorbehoud faillissement, dan nog is het mogelijk om in bepaalde gevallen schade te verhalen op de curator. 

Eigendomsvoorbehoud faillissement en zaken die niet meer identificeerbaar zijn

In andere gevallen is het eigendomsvoorbehoud door de aard van de geleverde goederen minder effectief. Door natrekking, vermenging of zaaksvorming kan het eigendom tenietgaan, zodat het eigendomsvoorbehoud zijn waarde verliest. Bijvoorbeeld een fietsbel die op een fiets wordt gemonteerd (natrekking), benzine die in een niet-lege voorraadtank wordt gelost (vermenging) of de bakstenen en andere bouwmaterialen waarmee wordt gebouwd (zaaksvorming). Ook een harddisk die in een pc wordt gemonteerd is vanaf dat moment een onderdeel van die pc (zaaksvorming en/of natrekking).

Niet alleen goederen, maar ook kosten en schade verhalen met een beroep op eigendomsvoorbehoud faillissement

Het eigendomsvoorbehoud is een veelomvattend recht. Niet alleen de koopprijs wordt veilig gesteld. Maar ook:

 • Schadevergoedingen, rente en kosten
 • Kosten van bijkomende werkzaamheden, zoals installatie of montage

Om een voorbeeld te geven: als een cv-ketel wordt geleverd en geplaatst onder eigendomsvoorbehoud, kan de installateur daar ook aanspraak op maken als de ketel zelf wel is betaald, maar het uurloon voor het plaatsen niet.

Voordelen Invorderingsbedrijf in geval van goederen terughalen eigendomsvoorbehoud faillissement

 • Direct actie (dezelfde werkdag nog)
 • Gespecialiseerd team (deskundige aanpak)
 • Concurrerend tarief (fixed fee mogelijk!)
 • Rechtszekerheid (weten waar u aan toe bent)
 • Schadebeperkend (goederen terug)

 

Ja, ik wil mijn goederen terughalen

Eigendomsvoorbehoud faillissement: succesvolle voorbeelden in de praktijk

Eigendomsvoorbehoud kent vele interessante succesverhalen, waaronder het Love Love-arrest en het arrest National Grondbezit/Kamphuis

In deze opmerkelijke gevallen werd er gekeken naar wie nou eigenlijk de eigenaar is bij levering onder eigendomsvoorbehoud; de leverancier, of de koper? 

Hier volgen twee artikelen en concrete voorbeelden van het eigendomsvoorbehoud:

Eigendomsvoorbehoud voorbeeld: ‘Love Love arrest’

Het Love-Love arrest; een rechtszaak waarin de romp van een zeegaand zeiljacht genaamd Love Love is geleverd onder eigendomsvoorbehoud, maar nog niet was betaald. De tegenpartij stelt dat gezien zij het schip afgebouwd hebben, het eigendom nu van hen is. 

De Hoge Raad besloot anders: pas na het betalen van de factuur worden zij eigenaar. Succes!

Eigendomsvoorbehoud faillissement voorbeeld: ‘Arrest Nationaal Grondbezit/Kamphuis’

Een andere fascinerende casus met betrekking tot eigendomsvoorbehoud faillissement: het arrest Nationaal Grondbezit/Kamphuis. De leverancier heeft namelijk grondstoffen geleverd aan een aannemer die failliet gegaan is. De aannemer heeft de (onbetaalde) grondstoffen op de bouwplaats achtergelaten en vertrok. De aanbesteder (die inmiddels een nieuwe partij inhuurde om de klus af te maken) claimde eigenaar te zijn van de (onbetaalde) grondstoffen. 

Mooi niet! De Hoge Raad besloot dat zij gewoon moeten betalen. De leverancier kreeg netjes zijn geld. Nog eens succes!

U ziet het, eigendomsvoorbehoud is hét wapen om in zetten bij een faillissement. Wilt u voorkomen dat u straks met lege handen zit? Dat u alles verliest? Ga dan voor zekerheid en maximaal resultaat: onze incasso juristen halen uw goederen succesvol terug uit faillissement!

Ja, ik wil mijn goederen terughalen

Geen recht (meer) op eigendomsvoorbehoud? Dan beroept u zich op het recht van reclame!

Is het eigendomsvoorbehoud niet meegenomen de algemene voorwaarden? Of zijn de algemene voorwaarden niet van toepassing. Geen probleem: via het recht van reclame kunnen wij uw goederen alsnog terughalen. 

Let op! Wilt u via het recht van reclame uw goederen terug? Dan moet u snel handelen. Er gelden kortere termijnen – tijd om in actie te komen!

Veelgestelde vragen (FAQ)

FAQ: Mijn goederen zijn verkocht vòòr het faillissement, hoe krijg ik mijn geld terug?

FAQ: Moet ik betalen om mijn goederen op te mogen halen?

FAQ: Kan ik ook een schadevergoeding krijgen?

FAQ: Mag de curator mijn goederen doorverkopen in geval ik een beroep doe op mijn eigendomsvoorbehoud?

FAQ: Wat als mijn goederen niet meer identificeerbaar zijn?

FAQ: Hoe krijg ik mijn geld terug als mijn goederen er niet meer zijn of niet meer identificeerbaar zijn?

FAQ: Wat als de curator mijn goederen niet terug wil geven? In dit geval moet u ons zeker inschakelen(!) 

FAQ: Geldt het eigendomsvoorbehoud faillissement ook in andere landen?

FAQ: Wat als ik al een lange werkrelatie heb met de klant?

FAQ: Wat als mijn klant een grote onderneming is?

FAQ: Welke verschillende vormen van eigendomsvoorbehoud zijn er?

 

FAQ: Mijn goederen zijn verkocht vòòr het faillissement, hoe krijg ik mijn geld terug?

U heeft bewezen dat u zich kunt beroepen op het eigendomsvoorbehoud? Top! Maar nu het volgende: de curator heeft uw goederen al verkocht. Wat nu? Als de curator uw spullen verkoopt dan heeft alsnog recht op uw geld. De curator is u namelijk verplicht te betalen. Wij regelen dat zo voor u.

FAQ: Moet ik betalen om mijn goederen op te mogen halen?

Dat kan. Wanneer u de goederen mag komen ophalen kan het zijn dat de curator hiervoor een vergoeding vraagt. Normaal gesproken is dat een percentage tussen de 4% en 8% van de leveringswaarde. Dus stel: u levert €10.000 aan houten planken en u wilt ze terughalen. Dan betaalt u daar €400 tot €800 voor. 

“Betalen voor mijn producten, ik dacht het niet,” horen wij uw denken. En dat begrijpen wij. Daarom zullen wij het vuur uit de sloffen lopen om ervoor te zorgen dat u niks hoeft te betalen. 

FAQ: Kan ik ook een schadevergoeding krijgen?

Ja, dat mag. U als onderneming leidt namelijk schade omdat het (volledige) bedrag niet betaald wordt. De koper is verantwoordelijk voor deze schade.

Tip! Een slimme ondernemer dient direct een schadevergoeding in. Zo wordt de schade beperkt. 

Bent u benieuwd welke kosten u kunt claimen? Wij zetten ze voor u op een rijtje:

 • Montagekosten
 • Leveringskosten
 • Installatiekosten
 • Kosten van terughaling
 • beschadiging
 • waardedaling
 • renteverlies
 • incasso

Tip! Plaats uzelf in een hypothetische situatie waarin de koper wél betaald heeft. Hoeveel geld loopt u daardoor mis? Dit bedrag kunt u als schadevergoeding opgeven!

FAQ: Mag de curator mijn goederen doorverkopen in geval ik een beroep doe op mijn eigendomsvoorbehoud?

Ja, de curator kan ervoor kiezen de goederen niet aan u terug te geven, maar deze door te verkopen. Eist u uw goederen alsnog terug? Dan kan de curator een afkoelingsperiode inlassen en aansprakelijk zijn voor schade. U kunt uw goederen dan niet komen ophalen. 

De curator mag uw goederen echter alleen verkopen in het geval van zwaarwegende belangen – gevallen die de continuïteit van de onderneming betekenen, zoals een doorstart van een andere onderneming. ‘Going concern’ heet dat. 

FAQ: Wat als mijn goederen niet meer identificeerbaar zijn?

Het kan voorkomen dat uw goederen niet meer identificeerbaar zijn. Of dat de goederen al verwerkt zijn in een ander product of al gebruikt zijn. Zijn de goederen niet meer identificeerbaar? Geen paniek! Onze incasso juristen vinden alsnog een manier ervoor te zorgen dat u uw geld krijgt!

Tip! Zorg ervoor dat uw zaken voorzien zijn van een serienummer of een andere manier van identificeren (sticker, logo, etc.) – hiermee kunt u aantonen dat de goederen van u zijn!    

Bent u bang dat uw goederen niet meer identificeerbaar zijn? Onze incassojuristen zetten alles-op-alles om dit voor te onderzoeken. De kans is zeer aanwezig dat u recht heeft op een vergoeding.

FAQ: Hoe krijg ik mijn geld terug als mijn goederen er niet meer zijn of niet meer identificeerbaar zijn?

Stel: u levert een zadel voor een fiets. De fiets is inmiddels geproduceerd en uw zadel is niet meer terug te vinden. Wat betekent dat nu voor u? De curator zal zich beroepen op oneigenlijke vermenging en u moet nu gaan aantonen dat de goederen tóch van u zijn. Daar heeft u een lastige kluif aan. 

Gelukkig weten wij van wanten. Wij kennen dé aanpak om de druk op te voeren en een vergoeding voor u te regelen.

FAQ: Wat als de curator mijn goederen niet terug wil geven? In dit geval moet u ons zeker inschakelen(!) 

In eerste instantie zal de curator uw goederen niet terug willen geven. Hij moet immers hier zijn eigen salaris van betalen. Hij zal zich met man en macht verzetten tegen uw poging om uw spullen terug te krijgen (tenzij het aan ons ligt). Wat zal de curator doen? Waarschijnlijk het volgende:

Hij stelt uw aanspraak op het eigendomsvoorbehoud in twijfel. Hij wil concreet bewijs zien. U moet dan bewijzen dat het eigendomsvoorbehoud in de algemene voorwaarden is opgenomen én dat deze van toepassing zijn. 

Nota bene: de curator zal vragen of uw algemene voorwaarden in levende lijve heeft overhandigd (en zal dit als schild gebruiken om achter te schuilen). 

Is het eigendomsvoorbehoud in de algemene voorwaarden opgenomen? Zijn de algemene waarden van toepassing? Dan heeft u recht op uw goederen. Wel moet u moet dit wel kunnen aantonen (dat kunnen wij direct voor u doen).

FAQ: Geldt het eigendomsvoorbehoud faillissement ook in andere landen?

Dat hangt af van het lokale faillissementsrecht. In België doorgaans wel. Wikipedia zegt het volgende over het eigendomsvoorbehoud faillissement in België:

“In België zit de wetgeving iets anders in elkaar. De begrippen natrekking en zaaksvorming kunnen in de praktijk iets anders uitpakken. De gemonteerde cv-ketel is in België door incorporatie in een onroerend goed ook onroerend van aard geworden, zodat de verkoper dit goed niet terug in bezit kan nemen.”

In Duitsland geldt ook het verlengd eigendomsvoorbehoud. Dit betekent dat u meer rechten heeft bij goederen die u levert in Duitsland dan wanneer ze in Nederland waren geleverd? 

Waarom? U kunt zich op een extra vorm van eigendomsvoorbehoud beroepen (bijvoorbeeld wanneer uw spijkers heeft geleverd voor het maken van een kledingkast. De kans om uw geld terug te krijgen is dus groter. Haal hier uw voordeel uit! Lees er hier meer over

FAQ: Wat als ik al een lange werkrelatie heb met de klant?

In sommige gevallen hoeft u niet te bewijzen dat de algemene voorwaarden van toepassing zijn. Een lange handelsrelatie is zo een geval. U doet immers al lang zaken met uw partner: het is dus aannemelijk dat de algemene voorwaarden in effect zijn. Wilt u dan toch uw goederen terug? Verwijs er dan naar dat de algemene voorwaarden op voorgaande facturen ook vermeld staan. 

Tip! U kunt beter een andere aanpak kiezen: het kan namelijk een lange discussie met de curator opleveren (hij zal namelijk de voet dwars zetten. De curator grijpt alle kansen aan om te voorkomen dat u uw goederen terugkrijgt.

FAQ: Wat als mijn klant een grote onderneming is?

Is uw klant een grote onderneming? Top! Grotere ondernemingen zijn namelijk verplicht om in beginsel over te gaan op uitlevering van uw goederen. U kunt dus gemakkelijker uw goederen terugkrijgen bij grote ondernemingen dan bij kleine. 

Waarom? Bij grotere ondernemingen (met 50 of meer werknemers) kan de curator de algemene voorwaarden of de toepassing ervan niet vernietigen. En dat is in uw voordeel!

FAQ: Welke verschillende vormen van eigendomsvoorbehoud zijn er?

Er zijn in Nederland drie vormen van het eigendomsvoorbehoud. Deze worden hieronder kort toegelicht:

  1. Uitgebreid eigendomsvoorbehoud. Ofwel verruimd eigendomsbehoud. In deze vorm wordt de koper van goederen pas eigenaar wanneer alle openstaande facturen zijn betaald, zowel eerdere als toekomstige facturen. De leverancier blijft eigenaar van de zaken totdat alle vorderingen van alle koopovereenkomsten zijn voldaan. Deze vorm biedt veruit de meeste veiligheid. 
  2. Beperkt eigendomsvoorbehoud. Eigendom gaat sneller over. Hierbij kan het alleen gaan om de koopsom, dus zonder een bijkomende schadevergoeding. Of het is beperkt in de zin dat het eigendomsvoorbehoud niet geldt op eerdere of latere overeenkomsten

 

 • Verlengd eigendomsvoorbehoud. Eigendom gaat ook over wanneer zaken die zijn gemaakt uit onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen, bijvoorbeeld een buitenboordmotor in een speedboot. Alhoewel deze vorm in Nederland niet gebruikt wordt, geldt deze wel in het buitenland (bijvoorbeeld Duitsland). Doet u zaken met een Duitse partij? Dan kunt u uit deze vorm uw voordeel halen

 

Tip! Onze juristen onderzoeken voor u uw eigendomsvoorbehoudbepaling en vertellen u precies welke soort eigendomsvoorbehoud u het beste in kunt zetten.

Voordelen Invorderingsbedrijf in geval van goederen terughalen eigendomsvoorbehoud faillissement

 • Direct actie (dezelfde werkdag nog)
 • Gespecialiseerd team (deskundige aanpak)
 • Concurrerend tarief (fixed fee mogelijk!)
 • Rechtszekerheid (weten waar u aan toe bent)
 • Schadebeperkend (goederen terug)\

Ga voor 100% zekerheid én maximaal resultaat. U kunt uw geld en goederen direct terugeisen. Wacht dus niet langer, neem direct contact met ons op!

Ja, ik wil mijn goederen terughalen

Lees Verder
Door:
in
op 9 juni 2020
ir. Laurens Lemmens
Faillissement Van Arkel Gerechtsdeurwaarders B.V
Faillissement van Arkel

Geld misgelopen door faillissement? Dit had u kunnen voorkomen!

“Uw ex-Van Arkel zaken gemakkelijk overdragen aan Invorderingsbedrijf”

Op 03-06-2020 is Van Arkel Gerechtsdeurwaarders B.V. te Leiden (Zuid-Holland) door de rechtbank in Rotterdam failliet verklaard. Als curator is aangesteld mr L.Th.A. Boender. Het insolventienummer van deze zaak is F.10/20/242. Van Arkel Gerechtsdeurwaarders B.V. had kantoren in Utrecht, Breda en Leiden. Er zouden meer dan 110 medewerkers op straat komen te staan.

Als opdrachtgever heeft u mogelijk nog lopende zaken bij deze failliete deurwaarder. De vraag is of u uw geld dat werd geïncasseerd ooit terug zult zien. Kom daarom nu in actie!Op dit moment is het belangrijk dat u uw zaak terugneemt en bij een andere incassant onderbrengt. Ter beperking van verdere schade. De verwachting is dat nog veel meer deurwaarderskantoren failliet zullen gaan. En niet alleen door het coronavirus, ook door slecht ondernemerschap.

Op dit moment doet de curator onderzoek naar het reilen en zeilen naar het faillissement van Van Arkel Gerechtsdeurwaarders B.V.  Veel opdrachtgevers hebben nog lopende zaken bij het failliete Van Arkel Gerechtsdeurwaarders B.V. en weten niet hoe nu verder. Wij helpen u.

Wat moet u nu doen als klant in het faillissement van Van Arkel Gerechtsdeurwaarders B.V.? Lees hieronder wat wij voor u kunnen betekenen nu Van Arkel Gerechtsdeurwaarders B.V. incasso failliet is.

(meer…)

Lees Verder
Door:
in Persbericht
op 4 juni 2020
ir. Laurens Lemmens
Invorderingsbedrijf laat vliegtuig Tus Airways in beslag nemen
vliegtuig_

Vliegtuig in beslag genomen

Deze week hebben wij namens een gezagvoerder beslag laten leggen op een Fokker 70 van Tus Airways.

De voorzieningenrechter van de rechtbank in Maastricht heeft hiervoor toestemming gegeven. Het vliegtuig ligt nu aan de ketting op Maastricht Aachen Airport.

Het komt maar zelden voor dat er beslag wordt gelegd op een vliegtuig. Er is een specifieke wet die regelt hoe er beslag gelegd kan worden op een buitenlands vliegtuig.

Vanwege het beslag mag het vliegtuig nu niet meer de lucht in zolang het beslag erop ligt. Er is een startverbod afgesproken met de lokale luchtverkeersleiding.

De schuldeiser, een door Tus Airways ingehuurde gezagvoerder, sloot een overeenkomst voor het geven van trainingen aan piloten en crew en het verzorgen van zogenaamde shakedown flights. Dit zijn testvluchten om piloten en crew te laten wennen aan een nieuw type vliegtuig (de Fokker 100 die Tus Airways had aangeschaft). Tus Airways heeft een bedrag van EUR 40.000 aan rekeningen niet betaald.

Van Tus Airways kan in Nederland het faillissement niet aangevraagd worden. Anders was dat een snellere manier om te incasseren. Onze opdrachtgever kiest daarom voor beslaglegging op een van de toestellen zelf. De rechter in Maastricht vond het beslag meer dan terecht.

Vanwege het coronavirus is de website van de vliegmaatschappij voor publiek onbruikbaar geworden. Overigens gaat een eventueel corona-excuus (om niet te betalen) van Tus Airways niet op. De vordering dateert al van 2018. Al die tijd heeft men niet willen betalen.

Reactie mr. drs. Joost Konings, directeur van het Invorderingsbedrijf:

Tus Airways is een bedrijf uit Cyprus. Zij heeft geen bekende vermogensbestanddelen in Nederland. Het beslag zorgt ervoor dat het vliegtuig het luchtruim niet meer in mag en dat het niet meer verkocht kan worden. Ik verwacht dan ook dat Tus Airways niet lang zal wachten om met betaling over de brug te komen. Een vliegtuig aan de grond kost alleen maar geld. 

Luchtvaartnieuws meldt het volgende: Fokker 70 in beslag genomen op Maastricht Aachen Airport.

Dagblad de Limburger kopt: Rechter legt fokker 70 van Tus Airways aan de ketting op MAA.

Wilt u ook beslag laten leggen? Vul dan het onderstaande formulier in

Lees Verder
Door:
in Credit management
op 1 juni 2020
mr. drs. Joost Konings
Jaarrekeningen
annualreport_

De jaarrekeningen die u zoekt zitten standaard al in onze kredietrapporten

U hoeft helemaal geen specialist te zijn om te zien hoe een bedrijf er financieel voor staat. Met onze kredietrapporten checkt u niet alleen gemakkelijk jaarrekeningen. De credit score, de kredietlimiet, het betaalgedrag en nog veel meer variabelen vertellen u of het verstandig is zaken te (blijven) doen met het bedrijf dat u onderzoekt. Zo voorkomt u wanbetaling.

Wat is een jaarrekening?

Een goede definitie van een jaarrekening is:

“Een jaarrekening is een financieel overzicht dat elk bedrijf na afloop van het boekjaar openbaar maakt via de Kamer van Koophandel. Het bestaat uit de balans, de winst- en verliesrekening en een toelichting erop. De wet bevat regels over de vorm en inhoud van de jaarrekening en het bestuur is daarvoor verantwoordelijk.”

Jaarrekeningen opvragen: zo oud als de weg naar Rome

Dankzij big data weten we nu veel meer over bedrijven dan vroeger. En dat is maar goed ook. Door de internationalisering en de groei van de wereldhandel is het onmogelijk om zelf alles bij te houden. Daarom zijn er speciale informatiebureaus die niets anders doen dan registreren wat er met bedrijven gebeurt. Geven jaarrekeningen een beeld van het verleden, een kredietrapport geeft de meest actuele stand van een bedrijf aan. Exact wat u wilt weten én dus wat u nodig heeft.

Tip! Wij leveren kredietrapporten (inclusief jaarrekeningen) voor alle bedrijven over heel de wereld tegen lage prijzen.

Voordeel van jaarrekeningen in een kredietrapport via Invorderingsbedrijf

Uit betrouwbare bronnen wordt informatie gedestilleerd en vervat in specifieke bedrijfsrapporten (kredietrapporten).

U profiteert direct van:

 1. Kostenbesparing: in elk kredietrapport zijn de jaarrekeningen over meerdere jaren opgenomen
 2. Tijdsbesparing: u hoeft jaarrekeningen niet meer los op te vragen bij de Kamer van Koophandel
 3. Zekerheid: dankzij de credit score weet u exact hoe hoog het risico is op wanbetaling (credit risk)

Tip! In elk kredietrapport zijn voor u bovendien de belangrijkste kengetallen quick ratio, current ratio en sovabiliteit al berekend. U heeft dus direct inzicht.

Moeten bedrijven verplicht jaarrekeningen deponeren?

Elk land heeft eigen regels over welke informatie precies gedeponeerd moet worden. Zo wordt er over Nederlandse, Belgische en Duitse bedrijven relatief veel geregistreerd. In Italië en Spanje is dat een stuk minder. Op de website van de Kamer van Koophandel leest u of een onderneming wel of niet moet deponeren.

Wie controleert de gegevens in jaarrekeningen?

Jaarrekeningen worden door het bestuur van een onderneming zelf gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Het bestuur is ook verantwoordelijk voor de inhoud van de jaarrekeningen. Maar helemaal niemand controleert de inhoud! Daarom is het ook zo van belang om niet alleen jaarrekeningen te vergelijken als het om kredietbeslissingen gaat. In onze kredietrapporten worden jaarrekeningen aangevuld met belangrijke overige informatie. Lees hieronder hoe u daarmee uw risico op wanbetaling tot een minimum beperkt.

Kredietrapporten van het Invorderingsbedrijf veel uitgebreider dan jaarrekeningen

Een uitgebreid kredietrapport bevat niet alleen jaarrekeningen.

Elk kredietrapport bevat:

 1. Credit score: een kredietwaardigheidscijfer dat het risico op toekomstige wanbetaling weerspiegelt (hoe lager de score, hoe hoger de kans op wanbetaling)
 2. Krediet limiet: tot hoeveel euro levert u veilig op rekening?
 3. Jaarverslagen van de afgelopen jaren: de cijfers zoals gedeponeerd door het bedrijf zelf
 4. Betaalhistorie en betaalgedrag: wat is het track record van het bedrijf en van de branche als het gaat om betalen?
 5. Handelsregisterhistorie: vinden er wijzigingen plaats en welke zijn dat?
 6. Bestuurswijzigingen & registratie informatie:wie is bevoegd om het bedrijf te vertegenwoordigen? Alleen of gezamenlijk?
 7. Groepsstructuren: wie zijn aandeelhouders en bestuurders (directie) en welke gelieerde vennootschappen zijn er?
 8. Kerncijfers (o.a. quick ratiocurrent ratio en working capital): is de onderneming wel financieel gezond? En hoe ontwikkelt zich dat door de tijd?
 9. Branche analyse (benchmark): doet bet bedrijf het beter of juist slechter dan haar concurrenten?
 10. Bestuurdersaansprakelijkheid in geval van wanbetaling: onderzoek de mogelijkheden om schade van het bestuur te vorderen (onze incasso juristen vertellen u daar meer over)

Tip! Wist u dat Nederlandse bedrijven vaak een verkorte jaarrekening mogen publiceren? Met alleen jaarrekeningen opvragen ziet u dus nagenoeg niets.

Wilt u meer tips over het beoordelen van de financiële situatie bij bedrijven? Klik dan op de pagina over jaarcijfers opvragen.

Voordelen van kredietrapporten (inclusief jaarrekeningen)

 • Kredietwaardigheid beoordelen
 • Inzicht in de financiële ontwikkeling
 • Indicatie van de huidige financiële positie
 • Vaste en lage prijs
 • Direct geleverd

Met wie deelt de Kamer van Koophandel (KvK) jaarrekeningen?

Jaarrekeningen die door bedrijven worden gedeponeerd worden gedigitaliseerd. Vervolgens wordt deze informatie gedeeld met kredietinformatiebureaus die de gegevens aanvullen met actuele informatie en permanent monitoren (zie hiervoor).

Ik ben helemaal niet goed in jaarrekeningen lezen. Wat kan ik doen?

U hoeft ook niet goed te zijn, om financiële risico’s te kunnen beheersen. Elk kredietrapport bevat een analyse van de belangrijkste kengetallen (sovabiliteit, quick ratio en current ratio). Zo weet u of een bedrijf aan zijn verplichtingen kan voldoen. Daarnaast bevat het bedrijf een credit score om het risico op wanbetaling aan te geven. De kredietlimiet vertelt u tot hoeveel euro op rekening (leverancierskrediet) het veilig zaken doen is. U hoeft geen ster te zijn in balans lezen of jaarrekeningen interpreteren met onze kredietrapporten.

Wat als er iets verandert met een bedrijf?

Jaarrekeningen geven informatie van het afgelopen boekjaar weer. Kredietrapporten worden gevoed met actuele informatie. Denk aan insolventiegegevens, bestuurswisselingen, 403-verklaringen, branche gebeurtenissen en wijzigingen in kredietlimieten en credit scores. Door het product monitoring krijgt u een update bij elke belangrijke wijziging zodat u direct actie kunt ondernemen. Denk aan een order stop of het beperken van leverancierskrediet. Neem contact met ons op voor monitoring.

Tip! Heeft u al eens berekend hoeveel tijd u bespaart door uw klanten automatisch te monitoren? Met onze tools start u er vandaag nog mee. Neem contact met ons op.

Bevatten jaarrekeningen ook een accountantsverklaring?

Soms wordt een jaarrekening vergezeld door een accountantsverklaring. De accountant controleert de jaarrekening en schrijft daarover een onafhankelijk rapport. In grote lijnen zijn er vier soorten accountantsverklaringen: een goedkeurende accountantsverklaring, een afkeurende accountantsverklaring (wezenlijke bedenking), een verklaring oordeelonthouding (wezenlijke onzekerheid) en een verklaring met beperking (materiële bedenking of onzekerheid).

Tip! Of er nu wel of geen accountantsverklaring is, een kredietrapport houdt rekening met veel variabelen. Zo kunt u zich een oordeel vormen over de financiële gezondheid.

Hoe moet ik jaarrekeningen opvragen?

Neem contact met ons op en geef aan van welk bedrijf u jaarrekeningen wenst te ontvangen. Wij hebben voor elk bedrijf een actueel én up-to-date kredietrapport beschikbaar. We leveren losse rapporten en de mogelijkheid om meerdere rapporten tegelijk op te vragen (permanent). Bel met 070-7620330 of stuur ons een e-mail.

Tip! Wij hebben regelmatig aantrekkelijke combinatie-aanbiedingen. U combineert onze Incasso No Cure No Pay met kredietinformatie zodat u maximaal beschermd bent.

Jaarcijfers opvragen met een kredietrapport via het Invorderingsbedrijf

U kunt alleen snel beslissen als u goede informatie heeft. Wij leveren u de jaarcijfers en relevante bedrijfsinformatie gepresenteerd in een kredietrapport.

 • Vaste lage prijs
 • Rapporten op bedrijven in binnen- én buitenland
 • Verschillende varianten: basis en uitgebreid
 • Naadloze aansluiting op een Incasso No Cure No Pay traject
 • Verhaalsinformaties en maatwerk mogelijk
 • KvK controleert een jaarrekening niet op de inhoud!

Onderneem actie: vraag nu uw kredietrapport op en informeer naar de mogelijkheden

Jaarrekeningen opvragen? Uw rendement is wat voor ons telt. Daarom bieden we kredietinformatie. Kies voor rechtszekerheid en de kwaliteit van onze visie op credit management. Bel vrijblijvend met 070-7620330 of stuur ons een e-mail.

Lees Verder
Door:
in Credit management
op 31 mei 2020
mr. drs. Joost Konings
Jaarcijfers opvragen
creditreport

Succesvol uw financiële risico’s beperken met behulp van een kredietrapport (daar heeft u meer aan dan alleen jaarcijfers opvragen!)

Waarom beperkt alleen jaarcijfers opvragen uw credit risk niet?

Antwoord: Omdat u volledig inzicht wilt in de financiële situatie van een onderneming. Jaarcijfers opvragen was vroeger de nummer één methode als u financiële risico’s wilde inschatten. Maar die tijd is (gelukkig) voorbij. Dankzij big data zijn er nu uitgebreide bedrijfsrapporten (ook wel kredietrapporten genoemd). Door het gebruik van ons kredietrapport minimaliseert u het risico op wanbetaling (credit risk) in een handomdraai. Jaarcijfers alleen bieden u gegarandeerd onvoldoende inzicht.

Wat is een kredietrapport?

Definitie kredietrapport:

Een zorgvuldig samengesteld rapport met bedrijfsinformatie over de kredietwaardigheid van een specifiek bedrijf, waarbij informatie uit het verleden wordt gecombineerd met actuele gegevens over het bedrijf en de branche, om zo een gedegen indicatie te geven over het risico op wanbetaling (credit risk), door het afgeven van een kredietlimiet of credit score (kredietwaardigheid score).

Een kredietrapport bevat ook de jaarcijfers van de afgelopen jaren van het bedrijf.

Tip! Bij ons kunt u van elk bedrijf tegen een vaste lage prijs een uitgebreid kredietrapport opvragen. Of het bedrijf nu in het binnen- of buitenland zit.

Jaarcijfers, ook wel de jaarrekening genoemd, bestaan uit de balans, de winst- en verliesrekening en een toelichting daarop. Niet elke onderneming deponeert haar jaarcijfers. En ook niet elke onderneming is verplicht te deponeren. Een rapport met bedrijfsinformatie en kredietinformatie (een kredietrapport dus) biedt meer uitgebreide informatie. Informatie om nog beter te kunnen beslissen. Met alleen jaarcijfers opvragen bent u er nog niet. Wij leggen uit waarom.

Wat staat er in een kredietrapport?

 1. Credit score: een kredietwaardigheidscijfer dat het risico op toekomstige wanbetaling weerspiegelt (hoe lager de score, hoe hoger de kans op wanbetaling)
 2. Krediet limiet: tot hoeveel euro levert u veilig op rekening?
 3. Jaarverslagen van de afgelopen jaren: de cijfers zoals gedeponeerd door het bedrijf zelf
 4. Betaalhistorie en betaalgedrag: wat is het track record van het bedrijf en van de branche als het gaat om betalen?
 5. Handelsregisterhistorie: vinden er wijzigingen plaats en welke zijn dat?
 6. Bestuurswijzigingen & registratie informatie:wie is bevoegd om het bedrijf te vertegenwoordigen? Alleen of gezamenlijk?
 7. Groepsstructuren: wie zijn aandeelhouders en bestuurders (directie) en welke gelieerde vennootschappen zijn er?
 8. Kerncijfers (o.a. quick ratio, current ratio en working capital): is de onderneming wel financieel gezond? En hoe ontwikkelt zich dat door de tijd?
 9. Branche analyse (benchmark): doet bet bedrijf het beter of juist slechter dan haar concurrenten?
 10. Bestuurdersaansprakelijkheid in geval van wanbetaling: onderzoek de mogelijkheden om schade van het bestuur te vorderen (onze incasso juristen vertellen u daar meer over)

Dus: maak niet de kostbare fout met alleen jaarcijfers opvragen. Vraag bij ons uw kredietrapport op voor een volledig beeld (inclusief jaarcijfers van meerdere jaren) van de onderneming die u wilt onderzoeken.

Tip! U ontvangt het kredietrapport in PDF maar u kunt het ook printen en bewaren.

Voordelen van jaarcijfers opvragen door middel van een uitgebreid kredietrapport

 1. Kredietwaardigheid beoordelen
 2. Inzicht in de financiële ontwikkeling
 3. Indicatie van de huidige financiële positie
 4. Vaste en lage prijs
 5. Direct geleverd

Met het opvragen van een kredietrapport kunt u bovendien:

 1. De financiële situatie en financiële gezondheid van een bedrijf controleren
 2. Financiële risico’s goed inschatten
 3. Tijd en kosten besparen op het zoeken naar recente én historische jaarrekeningen

Ik wil jaarcijfers opvragen. Wat kost een los kredietrapport eigenlijk?

Een los kredietrapport kunt u bij ons kopen. De prijzen beginnen al bij enkele euro’s. Wij hebben diverse oplossingen voor bedrijfsinformatie. Van één los kredietrapport tot onbeperkt gebruik. Daarbij leveren we bedrijfsinformatie over alle bedrijven over heel de wereld.

Tip! Het is ook mogelijk om een maatwerkrapport te laten samenstellen met verhaalinformatie (bezittingen waarop beslag gelegd kan worden). Veel advocatenkantoren zijn bij ons klant hiervoor. Laat ons weten waar u naar op zoek bent en wij doen u een passend aanbod.

Kan ik ook meerdere kredietrapporten tegelijk opvragen in plaats van telkens los jaarcijfers opvragen?

Ja. Invorderingsbedrijf biedt de mogelijkheid om tegen aantrekkelijke tarieven meerdere kredietrapporten tegelijk op te vragen, wanneer u maar wilt.

Ik wil mijn klanten in de gaten houden. Hoe kan ik meerdere klanten tegelijk monitoren?

Het product monitoring zorgt ervoor dat u geselecteerde relaties volautomatisch worden gemonitord. U krijgt een update van elke belangrijke wijziging om zelf meteen actie te kunnen ondernemen. Denk aan het terugschroeven van de kredietlimiet of het invoeren van een order stop. Monitoring is onderdeel van het opvragen van kredietrapporten.

Jaarcijfers opvragen voor concurrentieonderzoek

Regeren is vooruitzien. Weten waar u staat en belangrijker nog, weten waar de concurrentie staat verhoogt uw kansen bij succesvol zakendoen. Is de concurrentie gestart met investeren? Of worden er overnames gedaan in de markt? Of misschien aast u zelf op een overnamekandidaat? Door het opvragen van een kredietrapport (in plaats van enkel jaarcijfers opvragen) vergelijkt u uw bedrijf met de rest en bepaalt u nauwkeurig uw positie binnen de markt. Veel klanten hebben hun concurrenten ook permanent in de monitoring zitten. Welke concurrent monitort u?

Kan ik met een kredietrapport meerdere jaren vergelijken?

Ja. Een kredietrapport bevat doorgaans de laatste drie jaarrekeningen van het bedrijf. Jaarcijfers opvragen voor elk jaar is dus niet nodig. Met onze rapporten ziet u gemakkelijk de financiële ontwikkeling van de afgelopen jaren. U ziet of het beter of juist slechter gaat. De informatie in het kredietrapport komt onder andere bij de Kamer van Koophandel vandaan waar u voorheen zelf telkens terecht moest voor jaarcijfers opvragen.

Bevat een kredietrapport ook een credit score?

Ja. Elk kredietrapport bevat een zogenaamde credit score.

Een goede definitie van credit score is:

Een score van 1 tot 10 welke score een indicatie geeft over de mate van kredietwaardigheid van een bedrijf, waarbij 1 staat voor slecht (een hoog risico op wanbetaling) en 10 staat voor uitmuntend (een laag risico op wanbetaling). Ook wel credit rating genoemd.

Met kredietinformatie checkt u gemakkelijk de credit score van een bedrijf en vergelijkt u deze met voorgaande jaren. Als u alleen start met jaarcijfers opvragen mist u deze kans dus.

Jaarcijfers opvragen met een kredietrapport via het Invorderingsbedrijf

U kunt alleen snel beslissen als u goede informatie heeft. Wij leveren u de jaarcijfers en relevante bedrijfsinformatie gepresenteerd in een kredietrapport.

 • Vaste lage prijs
 • Rapporten op bedrijven in binnen- én buitenland
 • Verschillende varianten: basis en uitgebreid
 • Naadloze aansluiting op een Incasso No Cure No Pay traject
 • Verhaalsinformaties en maatwerk mogelijk
 • KvK controleert een jaarrekening niet op de inhoud!

Jaarcijfers opvragen met een kredietrapport ten behoeve van beslaglegging

Heeft u een openstaande vordering? En wilt u weten waarop u conservatoir beslag wilt laten leggen?

Tip! Het beslagleggingstraject sluit naadloos aan op een Incasso No Cure No Pay.

Ook advocatenkantoren en andere partijen vragen bij ons bedrijfsinformatie en jaarcijfers op voor hun opdrachtgevers.

 • Goedkoper: Minder tijd en moeite voor u
 • Meer effect: verminder uw afschrijvingen op dubieuze debiteuren
 • Juridisch in orde

Een kredietrapport maakt u een betere beslisser

Natuurlijk biedt een kredietrapport geen volledige zekerheid. Maar het geeft u wel het juiste gereedschap om deskundig een oordeel te vellen. Of u wel of juist geen zaken (meer) wilt doen met een partij. En als u dat wel wilt, voor welk bedrag (exposure). Duizenden klanten gingen u voor.

Tip! Analyseer trends en ontwikkelingen in een bedrijf Hoe ontwikkelt een bedrijf zich financieel? Groeit de omzet? Door de standaard jaarrekeningen van meerdere jaren te vergelijken, krijg je een betrouwbaar beeld van de trends en ontwikkelingen in een bedrijf en dus een beter inzicht in uw klant.

Tips bij het beoordelen van de financiële situatie

 • Controleer of de onderneming de jaarrekening ieder jaar en steeds in dezelfde periode deponeert
 • Als een rechtspersoon gebruik maakt van een groepsvrijstelling, vraag dan ook een kredietrapport op van de groepsmaatschappij;
 • Is de jaarrekening nog niet gedeponeerd, kijk dan of er een enig aandeelhouder is die ook een rechtspersoon is. Deze kan namelijk wel een jaarrekening gedeponeerd hebben.
 • Controleer of de rechtspersoon met wie u zaken doet, de werkmaatschappij of de holding is. Kijk vervolgens wie de jaarrekening deponeert.
 • Voldoet de financiële situatie van de onderneming niet aan uw eisen? Beding dan extra zekerheden, zoals het vestigen van een pandrecht of het laten meetekenen van een bestuurder. Onze incasso juristen kunnen u hierbij helpen.

Onderneem actie: vraag nu uw kredietrapport op en informeer naar de mogelijkheden

Jaarcijfers opvragen? Uw rendement is wat voor ons telt. Daarom bieden we kredietinformatie. Kies voor rechtszekerheid en de kwaliteit van onze visie op credit management. Bel vrijblijvend met 070-7620330 of stuur ons een e-mail.

Lees Verder
Door:
in Huurrecht
op 12 mei 2020
ir. Laurens Lemmens
Huurder betaalt steeds te laat
Huurder betaalt steeds te laat

Huurder betaalt steeds te laat? Huur snel geïncasseerd!

Spring naar Huurder die steeds te laat betaalt grote ergernis
Spring naar Stevige aantasting van uw rendement in geval van huurder betaalt steeds te laat
Spring naar Hoe lost u het probleem huurder betaalt steeds te laat op?

Huurder die steeds te laat betaalt grote ergernis

Aanmanen, herinneren, bellen, langsgaan, een e-mail beantwoorden, nog een e-mail beantwoorden, een betalingsregeling treffen, opvolgen, opheffen. Herkent u dit? Vast wel. U bent een van de vele verhuurders die maandelijks achter hun geld aan moet.

Wat is er aan de hand? Uw huurder betaalt steeds te laat. U bent het beu en dat is begrijpelijk. U baalt als een stekker wanneer u naar uw bank-app kijkt, in de hoop dat de huurder dit keer wél op tijd betaalt. De realiteit spreekt de waarheid; het lijkt helaas te mooi om waar te zijn. Waarom betaalt precies die ene huurder telkens te laat? De rest is altijd op tijd. Zoals het hoort.

Wettelijk gezien is de huurder verplicht om de tegenprestatie te leveren. De huur moet vóór de eerste van de maand worden betaald. Toch betalen veel huurders achteraf of helemaal niet. Twee manieren om uzelf te verzekeren van uw beoogde rendement.

Stevige aantasting van uw rendement in geval van huurder betaalt steeds te laat

U heeft geïnvesteerd in vastgoed met als doel het behalen van goed rendement. Uw huurder betaalt steeds te laat, dit tast uw rendement aan. We hebben het niet over eenmalig te laat betalen van de huur, maar structureel. Wat kunt u doen in dit geval?

Hoe lost u het probleem huurder betaalt steeds te laat op?

Een huurder die zich telkens opnieuw niet houdt aan de bepalingen van de wet of het huurcontract, gedraagt zich niet als een ‘goed huurder’.
Wij beschermen uw rendement op 2 manieren:

 1. Incasso No Cure No Pay
 2. Ontbinden van de huurovereenkomst (Tip: naadloze aansluiting op 1)

Incasso No Cure No Pay bij huurder betaalt steeds te laat

Een huurovereenkomst bevat verplichtingen voor u, maar zeker ook voor uw huurder. Denk aan het gehuurde in goede staat houden én het betalen van huur (en de verhogingen). Gaat dit mis, dan trekt u natuurlijk aan de bel.

Met onze succesvolle Incasso No Cure No Pay procedure zorgt u ervoor dat de huur direct betaald wordt.  Met Incasso No Cure No Pay snijdt het mes namelijk aan 2 kanten.

 • Huurachterstand zonder moeite geïncasseerd.
 • Daarnaast blijft het rendement van vastgoedbelegging op peil

Welke stappen moet u zetten bij huurder betaalt steeds te laat

Afhankelijk van uw soort huurder (particulier / zakelijk) wijzigt de route.

Een particuliere huurder betaalt steeds te laat

De huur is per eerste van de maand verschuldigd. Vanaf dat moment treedt verzuim van rechtswege in. Dit betekent dat u het bedrag (de huur) zonder ingebrekestelling kunt opeisen. In de No Cure No Pay incasso procedure verhalen wij de wettelijk incassokosten op uw particuliere huurder. De wet vereist dat de verhuurder eerst een goede veertiendagenbrief stuurt.

Tip: Download GRATIS een voorbeeld 14 dagenbrief

_
Tip: In de praktijk blijkt dat er heel veel mis gaat met deze brief. Daarom hebben wij het versturen van deze maatwerkbrief onderdeel gemaakt van onze No Cure No Pay incasso procedure. Meld uw vordering direct aan.

 • Goedkoper: Minder tijd en moeite voor u
 • Meer effect: Uw debiteur onder de indruk
 • Juridisch in orde

Betaalt de huurder niet nadat u zelf de brief verstuurd heeft? Start in dat geval ook het incasso No Cure No Pay traject

In geval van een zakelijke huurder betaalt steeds te laat

Bij zakelijke verhuur is er meteen sprake van verzuim van rechtswege. U kunt de vordering direct uit handen geven en het Incasso No Cure No Pay traject starten. Veelal zijn de bedragen bij zakelijke huur hoger. Het is daarom belangrijk om dit niet op te laten lopen.

Tip: Vraag een GRATIS adviesgesprek met een jurist

_

Tip: In de praktijk blijkt dat er heel veel mis gaat met deze brief. Daarom hebben wij het versturen van deze maatwerkbrief onderdeel gemaakt van onze No Cure No Pay incasso procedure. Meld uw vordering direct aan.

 • Goedkoper: Minder tijd en moeite voor u
 • Meer effect: Uw debiteur onder de indruk
 • Juridisch in orde

Huurder betaalt steeds te laat er uit zetten

De kans is groot dat het Incasso No Cure No Pay traject leidt tot succes. Mocht dit niet het geval zijn dan kunt u de huurder uit uw pand zetten.

Met onze huurincasso juristen is uw pand in no-time weer beschikbaar.

Wanneer kunt u de huurder eruit zetten?

Als er huurachterstand ontstaat is er sprake van wanprestatie. Een zakelijke huurovereenkomst kan dan direct ontbonden worden. We doen dat via een verzoek aan de rechter (de zogenaamde gerechtelijk ontbinding). Is uw huurder een particulier dan hanteert de Rechtspraak een richtlijn van een huurachterstand van minimaal drie maanden (Link Rechtspraak).

Wat zegt de rechtspraak over het ontbinden van een particuliere huurovereenkomst (in geval van huurder betaalt steeds te laat)?

In het arrest van het Gerechtshof Den Haag d.d. 13-09-2019

Het is vaste rechtspraak dat een huurachterstand van drie maanden in beginsel de ontbinding van de huurovereenkomst rechtvaardigt. De huurachterstand is immers een tekortkoming in de huurovereenkomst. De huurder komt de betalingsverplichting niet na (ECLI:NL:GHDHA:2016:2508) oordeelde het gerechtshof r.o. 5 het volgende: “Een achterstand van drie maanden levert voldoende grond om de overeenkomst te ontbinden.”.

In het vonnis van het Rechtbank Noord Nederland 08-09-2015

Vervolgens moet worden beoordeeld of dit betaalgedrag van [B] kan worden aangemerkt als een dermate ernstige tekortkoming dat dit de ontbinding van de huurovereenkomst met haar gevolgen rechtvaardigt. De kantonrechter beantwoordt deze vraag bevestigend, nu [B] geen dan wel onvoldoende feiten en omstandigheden heeft gesteld, die maken dat ontbinding van de huurovereenkomst desondanks achterwege moet blijven. De stelling van [B] dat het ontbindingsverzoek voort zou komen uit de wens van [A] om het gehuurde te verkopen levert geen omstandigheid op om de ontbinding af te wijzen. De mogelijke verkoop van het pand staat in principe los van de op [B] als huurder rustende verplichting om tijdig de huur te betalen. De kantonrechter kan [B] voorts niet volgen in zijn verweer dat hij vóór 5 december 2014 geen enkele betalingsherinnering zou hebben ontvangen. Dit verweer wordt ontkracht door de overgelegde correspondentie tussen [A] (dan wel haar dochter) en [B] , waaruit blijkt dat [B] wel degelijk regelmatig onder andere via e-mailberichten is aangesproken op zijn onregelmatige betalingsgedrag en dat [A] meerdere malen heeft aangedrongen op tijdige betaling vóór of op de eerste van de maand. [B] heeft ook op betalingsverzoeken gereageerd en hij heeft daarbij de redenen voor zijn betalingsgedrag, namelijk zijn onregelmatige inkomsten als ZZP-er en de door hem ervaren werkdruk, uiteen gezet. Bovendien heeft te gelden dat [B] bij te late betaling van de huur zonder nadere ingebrekestelling in verzuim is. De kantonrechter overweegt verder dat de door [B] genoemde redenen waardoor hij niet in staat zou zijn om tijdig de huur te betalen voor zijn eigen rekening en risico komen. Van [A] hoeft niet langer gevergd te worden dat zij almaar achter de huurbetalingen aan moet gaan. Tot slot is de kantonrechter van oordeel dat de te late betalingen heel lang hebben voortgeduurd en dat er onder de gegeven omstandigheden geen aanleiding is om aan [B] nog een terme de grace te geven. De uitspraak leest u hier  ECLI:NL:RBNNE:2015:4238.

Als uw particuliere huurder steeds te laat betaalt, komt hij de huurovereenkomst niet na.

Particuliere huurder wordt in Nederland zelfs bij wanbetaling beschermd

In Nederland wordt de particuliere huurder zelfs bij wanbetaling beschermd. Voor u als verhuurder weten wij hoe wij daar creatief mee om moeten gaan. Vaak spelen er in een zaak waar huurachterstand aan de orde is meer dingen. Bijvoorbeeld wordt de huur telkens betaald maar te laat. Of maakt de huurder regelmatig lawaai en veroorzaakt hij overlast. Misschien betaalt uw huurder wel niet de wettelijke verhoging of is er sprake van onderhuur. Of misschien wel een wietplantage.

Als de huurachterstand kleiner is dan drie maanden combineren onze incasso juristen al deze dingen uit uw dossier om de rechter ervan te overtuigen om de huurovereenkomst te ontbinden. Wij zorgen er dan voor dat de onmiddellijke ontbinding van de huurovereenkomst namelijk wel in verhouding staat tot de gevolgen van die ontbinding (het pand moeten verlaten). Ofwel wij overtuigen de rechter ervan dat het nu de hoogste tijd is dat de huurder er uit gezet kan worden.

Zorg voor een zorgvuldig dossier

Met een zorgvuldig opgebouwd dossier komt u beslagen ten ijs. Stuur dus bij elke achterstand een 14 dagen brief. Of laat deze door ons versturen. Op die manier heeft u schriftelijk bewijs van de problemen die uw niet betalende huurder heeft gehad én weet u zeker dat de brief aan alle wettelijke vereisten voldoet

Tip: Download GRATIS een voorbeeld 14 dagenbrief

_
Tip: In de praktijk blijkt dat er heel veel mis gaat met deze brief. Daarom hebben wij het versturen van deze maatwerkbrief onderdeel gemaakt van onze No Cure No Pay incasso procedure. Meld uw vordering direct aan.

 • Goedkoper: Minder tijd en moeite voor u
 • Meer effect: Uw debiteur onder de indruk
 • Juridisch in orde

Wij houden dit voor u in de gaten en volgen dit op.

Met een ontruimingsvonnis slaat u twee vliegen in één klap

 1. Met het ontbinden van de huurovereenkomst machtigt de rechter u als schuldeiser om via ons de daadwerkelijke ontruiming te laten uitvoeren. Uw doel is daarmee bereikt.
 2. Bijkomend voordeel is dat de rechter uw debiteur ook direct veroordeeld tot betaling van de huurachterstand zelf.

Dus: U kunt vervolgens uw huurder uit huis zetten en de achterstand incasseren, desnoods via de  executie van uw vonnis via beslaglegging.

Meer over het huurovereenkomst ontbinden of het  ik wil mijn huurder eruit zetten en wat zijn mijn rechten leest u hier.

Komt u in conflict met uw huurder die zelfs na een herinnering weigert te betalen, dan is het verstandig om een huurincasso jurist in te schakelen. Zo kunt u alsnog de huur innen, een eventuele schadevergoeding innen en de huurovereenkomst ontbinden, zelfs als de huurder niet meewerkt.

Onderneem actie: direct starten met Incasso No Cure No Pay of uw huurder eruit zetten.

Uw rendement is wat voor ons telt. Daarom bepalen we samen met u de beste incassostrategie. Kies voor rechtszekerheid en de kwaliteit van ons incassokantoor. Bel vrijblijvend met 070-7620330 of stuur ons een e-mail.

Lees Verder
Door:
in Incasso
op 27 maart 2020
Claudia de Bruin
Ervaring met Balans Horeca – Balans Wijk B.V.
Balans Horeca - Balans Wijk B.V.

Ervaring met Balans Horeca – Balans Wijk B.V.

Heeft u ook te maken (gehad) met Balans Horeca – Balans Wijk B.V.?

Verhalen over vooruit laten betalen en niet leveren of terugbetalen

Wij zijn op zoek naar bedrijven die zaken hebben gedaan met Balans Horeca – Balans Wijk B.V. en die daar

 1. vooruit hebben betaald voor een bestelling
 2. maar niets geleverd hebben gekregen

Ook zijn wij op zoek naar bedrijven

 1. die geen geld terugkrijgen
 2. nadat de koop werd ontbonden

Balans Wijk B.V. handelt onder de naam Balans Horeca

Volgens opgave in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel is Eduardus Gerhardus Hermanus Maatman de bestuurder.

Balans Horeca – Balans Wijk B.V. heeft niet tijdig jaarcijfers gedeponeerd

De vennootschap heeft zijn jaarcijfers niet tijdig gedeponeerd. Uit de laatste jaarcijfers (2017) blijkt een negatief eigen vermogen (de schulden zijn groter dan de waarde van de bezittingen) en het saldo liquide middelen (geld) is nul.

Gegevens Kamer van Koophandel  Balans Horeca – Balans Wijk B.V.

KvK-nummer 60428996
Bedrijfsnaam Balans Wijk B.V.
Adres Lage Maat 4 09 3961NJ WIJK BIJ DUURSTEDE
Statutaire zetel Wijk bij Duurstede
Safe Number NL03683799
Telefoonnummer 0343446047
RSIN nummer 853906889
Rechtsvorm Besloten vennootschap met gewone structuur
Vestigingsnumber 000029626439
Datum vestiging 3-4-2014

De website van Balans Horeca is www.balans-horeca.nl.

Neem contact met ons op bij ervaring met Balans Horeca – Balans Wijk B.V.

Wij willen u vragen contact met ons op te nemen via 070 – 762 0330 of e-mail en te omschrijven wat er gebeurd is. Eventuele stukken kunt u bijsluiten. Wij nemen dan contact met u op.

Lees Verder
Schriftelijk failliet verklaren
WhatsApp Image 2020-03-25 at 13.21.45 (1)

De Rechtspraak overgestapt op schriftelijk failliet verklaren

Het klinkt gelijk zo zwaar, uw debiteur failliet laten verklaren. Eigenlijk is dat ook helemaal niet wat u wilt. Wat u wilt, is betaald worden. En daarom leggen wij uit waarom het faillissement aanvragen van uw debiteur het #1 incassomiddel is voor onbetwiste B2B vorderingen. U wilt toch ook uw geld ontvangen?

Tijdelijk gratis Laatste Sommatie Service (onze Coronamaatregel voor u)

Wordt u ook niet betaald tijdens de Coronacrisis? En wilt u uw debiteur nog een laatste kans geven? Dan bieden wij tijdelijk aan nieuwe zakelijke opdrachtgevers onze Laatste Sommatie Service aan, zonder kosten.

Lees hier meer over de gratis Laatste Sommatie Service.

Schriftelijk failliet verklaren: nu kan het wel

We hebben onszelf menigmaal afgevraagd, waarom er telkens een incasso advocaat naar de zitting moet om te zeggen, “Ja, de schuldeiser wil echt dat deze debiteur failliet gaat“, ook wel het persisteren genoemd. In verband met het uitbreken van de Coronacrisis worden de faillissementszaken sinds deze week schriftelijk afgehandeld.

Zo ging het tot voor kort:

 1. De incasso advocaat dient een verzoekschrift tot faillietverklaring in (faillissementsrekest), in viervoud;
 2. De rechtbank stuurt een set naar de debiteur (aangetekend) en roept op om op de zitting te komen (de rechtbank bepaalt een behandeldatum). Op die dag is het beurt: failliet of niet?
 3. Er komt een zitting, de incasso advocaat van de verzoeker is er maar ook de debiteur;
 4. Een faillissement volgt, maar meestal komt het niet zover: de debiteur betaalt daags voor de zitting alsnog de hoofdsom inclusief de kosten. En dat scheelt!

Schriftelijk failliet verklaren: zo gaat dat nu

En zo gaat het nu:

 1. De incasso advocaat dient een verzoekschrift tot failliet verklaring in (faillissementsrekest), in viervoud;
 2. De rechtbank stuurt een set naar de debiteur (aangetekend) en roept op om schriftelijk te antwoorden op het verzoek. Er wordt een termijn gesteld;
 3. Ondertussen mag de incasso advocaat van de schuldeiser het verzoek verder aanvullen met een formulier;
 4. De particuliere debiteur krijgt een uitgebreide toelichting over het schriftelijk failliet verklaren en de keuze om te opteren voor de Wet Schuldsanering Natuurlijke Presonen (WSNP);
 5. Er komt een zitting, althans de rechter behandelt de zaak. Er is niemand, alleen een rechter en een griffier. Er zijn ook twee formulieren: die van uw incasso advocaat en van de debiteur. De incasso advocaat moet telefonisch bereikbaar zijn tijdens de behandeling;
 6. Wordt er voorafgaand aan de zitting toch betaald? Dan trekt de incasso advocaat de zaak in en gaat uw debiteur niet failliet.

Voordelen schriftelijk failliet verklaren (coronamaatregel)

 1. Goedkoop, immers geen fysieke zitting met wachttijd, behandeling en reiskosten
 2. Snel, meerdere faillissementen per week behandeld door het gerecht (geen zittingen meer)
 3. Duidelijk, het is vooraf duidelijk met welke verweermiddelen uw debiteur komt. Waarom betaalt hij niet? Wellicht moeten we aan de hand van die antwoorden de incassostrategie wijzigen.
 4. Effectief, want het aanvragen van het faillissement dwingt uw debiteur tot een keuze: betalen (of betaling via een regeling) of failliet gaan.

Let op! Het aanvragen van het faillissement van uw debiteur zorgt ervoor dat u qua incassostrategie een betere positie krijgt dan bijvoorbeeld een andere schuldeiser die gaat dagvaarden of beslagleggen. Het doel is nooit een partij failliet te verklaren, maar om betaling af te dwingen door het opvoeren van de druk voor betaling van uw vordering.

Nog een voordeel: uw debiteur betaalt de kosten van de faillissementsaanvraag

Als uw debiteur betaalt naar aanleiding van de aanvraag van het faillissement, moet hij ook de kosten betalen voor die aanvraag (honorarium procedure plus griffierechten). Doet uw debiteur dat niet, dan is de kans groot dat hij alsnog failliet gaat. Uw debiteur weet dat en betaalt dus doorgaans ook de aanvraagkosten, zodat u geen of zo min mogelijk kosten heeft aan de faillissementsaanvraag.

Maar, als uw debiteur nog steeds niet betaalt als het faillissement is aangevraagd, dan persisteert u in de aanvraag. De incasso advocaat komt er zitting – of in Coronatijd nu handelt de rechtbank de zaak schriftelijk af – en uw debiteur gaat failliet. Er wordt een curator benoemd en die curator moet de aanvraagkosten voor het faillissement met voorrang terugbetalen aan u als schuldeiser, uit de boedel. In de meeste gevallen kost het meest succesvolle incassomiddel u dus niets. De aanvraagkosten faillietverklaring zijn namelijk hoog preferent.

Nog een voordeel: de rechter kan gemakkelijk een betalingsregeling tot stand brengen (extra kans op betaling)

Zoals gezegd behandelt de rechtbank een verzoek tot faillietverklaring schriftelijk. In de formulieren die daarvoor gebruikt worden, moet de incasso advocaat voor uw vordering onderbouwen dat uw debiteur a) in de toestand verkeert opgehouden te zijn met betalen en b) er meerdere schuldeisers zijn (in elk geval één andere). De incasso advocaat kan ook aangeven op het formulier open te staan voor een betalingsregeling. Uw debiteur krijgt ook een formulier in te zullen. Op dit formulier kan uw debiteur aankruisen een betalingsregeling te wensen.

Tijdens de behandeling van de zaak – achter het bureau van de rechter – kan er dan alsnog een regeling tot stand komen. En daar bent u als schuldeiser mee geholpen! Dit is een bijkomend voordeel van de Coronamaatregel schriftelijk failliet verklaren.

 

Nog een voordeel: bij de aanvraag van het faillissement heeft u géén tweede schuldeiser nodig

De faillissementsaanvraag wordt doorgaans ingediend zonder minimaal een andere schuldeiser te noemen. De zaak wordt door de rechter in behandeling genomen. Uw doel is immers betaling afdwingen (niet failliet verklaren). Komt het daadwerkelijk tot een zitting of tot schriftelijk failliet verklaren, dan is een tweede schuldeiser nodig. Wij zoeken deze voor u via ons steunvorderingsonderzoek. Wat veel mensen ook denken is dat de steunvordering akkoord moet gaan met het verzoekschrift tot faillietverklaring. Dat is niet zo!

Schriftelijk failliet verklaren vaak effectiever dan beslag leggen

Als u niet betaald wordt wilt u snel uw geld ontvangen. Het leggen van beslag treft het vermogen van uw debiteur op een specifieke plaats. Een faillissement en het dreigen daarmee raakt uw debiteur op al het vermogen tegelijk. Door het faillissement verliest uw debiteur de volledige beschikking over zijn vermogen. En dat wil uw debiteur niet. Hij zal er alles aan doen om snel te betalen, om het faillissement af te wenden. Daarom worden veel zaken waarbij het debiteur schriftelijk failliet verklaren op de agenda staat van de rechter ook ingetrokken, omdat er betaald is.

Tijdelijk gratis Laatste Sommatie Service (onze Coronamaatregel voor u)

Wordt u ook niet betaald? En wilt u uw debiteur nog een laatste kans geven? Dan bieden wij tijdelijk aan nieuwe zakelijke opdrachtgevers onze Laatste Sommatie Service aan, zonder kosten.

Lees hier meer over de gratis Laatste Sommatie Service.

Gelijk starten met Incasso?

Of wilt u gelijk een traject incasso No Cure No Pay starten? Neem contact op met een van onze incassospecialisten via telefoonnummer 070-7620330 of stuur ons een e-mail.

Lees Verder
Eenzijdig verlengen betalingstermijn mag dat?
Eenzijdig verlengen betalingstermijn

Eenzijdig verlengen betalingstermijn

Discountketen Action gaat zijn leveranciers dertig dagen later uitbetalen. De retailer doet dat om misgelopen verkopen in de winkels te compenseren, zo schreef het Financieele Dagblad (FD) op 18 maart 2020. De betalingstermijn wordt door Action eenzijdig verlengd van zestig naar negentig dagen.

Maar ook Hunkemöller betaalt zijn leveranciers voorlopig dertig dagen later dan afgesproken.  Ook de verhuurders van de winkelpanden ontvangen de huur vier weken later aldus de website RetailNews begin deze maand.

Is het eenzijdig verlengen betalingstermijn toegestaan?

Nee! Een debiteur mag niet eenzijdig de betalingstermijn verlengen. Doet uw debiteur dit toch, dan is uw vordering gewoon opeisbaar vanaf de eerder afgesproken vervaldatum (bijvoorbeeld 30 dagen).

Wat zijn de regels voor betalingstermijnen?

De regels voor betalingstermijnen zijn wettelijk vastgelegd. De wet verbiedt het om later te betalen dan de maximale betalingstermijn zoals weergegeven in de tabel hieronder.

Wettelijke betalingstermijn in dagen  Bedrijf Overheid   Grote onderneming
Geen betalingstermijn overeengekomen 30  30 30
Maximale betalingstermijn 60  30 60
Maximale betalingstermijn bij wettelijke uitzondering 60+ 60 Onmogelijk

 

Waar moet u op letten bij het beoordelen van betalingstermijnen?

 1. De vermelde betalingstermijn begint te lopen na ontvangst van de factuur, dus niet vanaf de factuurdatum.
 2. ‘Onmogelijk’ houdt in dat het niet is toegestaan om een beroep te doen op een wettelijke uitzonderingssituatie voor een langere betalingstermijn. Een langere betaaltermijn is dan dus nietig (niet geldig).
 3. In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht bestaat er géén wettelijke betalingstermijn van veertien (14) dagen.

Wat moet ik doen ingeval van eenzijdig verlengen betalingstermijn?

De vraag is, waarom uw debiteur de betalingstermijn eenzijdig verlengt. Vaak gebeurt dit niet zonder reden: het gaat financieel slechter met uw debiteur dan voorheen. Het eenzijdig verlengen van de betalingstermijn is een eerste rooksignaal van financial distress.

U moet beseffen dat andere schuldeisers het verlengen van een betalingstermijn niet zullen accepteren en incasso-actie zullen nemen. U kunt niet achterblijven. Wij raden daarom aan om direct te starten met een traject incasso no cure no pay. Alleen dan is de druk maximaal dat u tijdig en nog wel betaald wordt.

Wettelijke handelsrente verschuldigd

Uw zakelijke klant is direct van rechtswege (automatisch) de wettelijke handelsrente verschuldigd over de periode die de geldende betalingstermijn overschrijdt. Deze rente bedraagt in 2020 8% van uw factuurbedrag. Let op: als uw een contractuele rente bent overeengekomen (bijvoorbeeld op grond van de overeenkomst of de algemene voorwaarden) geldt deze contractuele rente.

Incassokosten verschuldigd bij eenzijdig verlengen betalingstermijn

Alleen al door het verstrijken van de betalingstermijn is uw debiteur (van rechtswege) incassokosten verschuldigd. Tijdens een traject incasso no cure no pay brengen wij de incassokosten bij uw debiteur in rekening. In de meeste gevallen kost een incasso u dan niets.

Art. 6:96 BW bepaalt:

In geval van een handelsovereenkomst als bedoeld in artikel 119a lid 1 of artikel 119b lid 1 bestaat de vergoeding van kosten bedoeld in lid 2 onder c uit ten minste een bedrag van 40 euro. Dit bedrag is zonder aanmaning verschuldigd vanaf de dag volgende op de dag waarop de wettelijke of overeengekomen uiterste dag van betaling is verstreken. Hiervan kan niet ten nadele van de schuldeiser worden afgeweken.

Ik heb een betalingstermijn op mijn factuur staan. Geldt de termijn dan altijd?

Nee, een betalingstermijn moet vooraf worden afgesproken, bijvoorbeeld in het contract of in de algemene voorwaarden. De vraag is of uw voorwaarden van toepassing zijn op de overeenkomst of de voorwaarden van de andere partij. Mocht uw debiteur het niet eens zijn met de door u gehanteerde termijn, dan moet u ergens op terug kunnen vallen, bijvoorbeeld uw voorwaarden.

Ik heb geen betalingstermijn afgesproken. Welke betalingstermijn moet ik dan gebruiken?

De wettelijke termijn die u hanteert is dan 30 dagen na factuurdatum. Deze termijn is van toepassing, omdat er over een kortere (of langere) betalingstermijn geen afspraken zijn gemaakt.

Tijdelijk gratis laatste sommatie service (Tip)

Vreemde ogen dwingen. Wij verzoeken uw debiteur te betalen op ons incassopapier zonder extra kosten voor u én uw debiteur. Voor alle nieuwe zakelijke opdrachtgevers bieden wij onze Laatste Sommatie Service tijdelijk GRATIS aan.

Gelijk starten met Incasso?

Neem contact op met een van onze incassospecialisten via telefoonnummer 070-7620330 of stuur ons een e-mail.

Lees Verder