Door:
in
op 9 juni 2020
ir. Laurens Lemmens
Faillissement Van Arkel Gerechtsdeurwaarders B.V

Geld misgelopen door faillissement? Dit had u kunnen voorkomen!

“Uw ex-Van Arkel zaken gemakkelijk overdragen aan Invorderingsbedrijf”

Op 03-06-2020 is Van Arkel Gerechtsdeurwaarders B.V. te Leiden (Zuid-Holland) door de rechtbank in Rotterdam failliet verklaard. Als curator is aangesteld mr L.Th.A. Boender. Het insolventienummer van deze zaak is F.10/20/242. Van Arkel Gerechtsdeurwaarders B.V. had kantoren in Utrecht, Breda en Leiden. Er zouden meer dan 110 medewerkers op straat komen te staan.

Als opdrachtgever heeft u mogelijk nog lopende zaken bij deze failliete deurwaarder. De vraag is of u uw geld dat werd geïncasseerd ooit terug zult zien. Kom daarom nu in actie!Op dit moment is het belangrijk dat u uw zaak terugneemt en bij een andere incassant onderbrengt. Ter beperking van verdere schade. De verwachting is dat nog veel meer deurwaarderskantoren failliet zullen gaan. En niet alleen door het coronavirus, ook door slecht ondernemerschap.

Op dit moment doet de curator onderzoek naar het reilen en zeilen naar het faillissement van Van Arkel Gerechtsdeurwaarders B.V.  Veel opdrachtgevers hebben nog lopende zaken bij het failliete Van Arkel Gerechtsdeurwaarders B.V. en weten niet hoe nu verder. Wij helpen u.

Wat moet u nu doen als klant in het faillissement van Van Arkel Gerechtsdeurwaarders B.V.? Lees hieronder wat wij voor u kunnen betekenen nu Van Arkel Gerechtsdeurwaarders B.V. incasso failliet is.

(meer…)

Lees Verder
Door:
in Persbericht
op 4 juni 2020
ir. Laurens Lemmens
Invorderingsbedrijf laat vliegtuig Tus Airways in beslag nemen
vliegtuig_

Vliegtuig in beslag genomen

Deze week hebben wij namens een gezagvoerder beslag laten leggen op een Fokker 70 van Tus Airways.

De voorzieningenrechter van de rechtbank in Maastricht heeft hiervoor toestemming gegeven. Het vliegtuig ligt nu aan de ketting op Maastricht Aachen Airport.

Het komt maar zelden voor dat er beslag wordt gelegd op een vliegtuig. Er is een specifieke wet die regelt hoe er beslag gelegd kan worden op een buitenlands vliegtuig.

Vanwege het beslag mag het vliegtuig nu niet meer de lucht in zolang het beslag erop ligt. Er is een startverbod afgesproken met de lokale luchtverkeersleiding.

De schuldeiser, een door Tus Airways ingehuurde gezagvoerder, sloot een overeenkomst voor het geven van trainingen aan piloten en crew en het verzorgen van zogenaamde shakedown flights. Dit zijn testvluchten om piloten en crew te laten wennen aan een nieuw type vliegtuig (de Fokker 100 die Tus Airways had aangeschaft). Tus Airways heeft een bedrag van EUR 40.000 aan rekeningen niet betaald.

Van Tus Airways kan in Nederland het faillissement niet aangevraagd worden. Anders was dat een snellere manier om te incasseren. Onze opdrachtgever kiest daarom voor beslaglegging op een van de toestellen zelf. De rechter in Maastricht vond het beslag meer dan terecht.

Vanwege het coronavirus is de website van de vliegmaatschappij voor publiek onbruikbaar geworden. Overigens gaat een eventueel corona-excuus (om niet te betalen) van Tus Airways niet op. De vordering dateert al van 2018. Al die tijd heeft men niet willen betalen.

Reactie mr. drs. Joost Konings, directeur van het Invorderingsbedrijf:

Tus Airways is een bedrijf uit Cyprus. Zij heeft geen bekende vermogensbestanddelen in Nederland. Het beslag zorgt ervoor dat het vliegtuig het luchtruim niet meer in mag en dat het niet meer verkocht kan worden. Ik verwacht dan ook dat Tus Airways niet lang zal wachten om met betaling over de brug te komen. Een vliegtuig aan de grond kost alleen maar geld. 

Luchtvaartnieuws meldt het volgende: Fokker 70 in beslag genomen op Maastricht Aachen Airport.

Dagblad de Limburger kopt: Rechter legt fokker 70 van Tus Airways aan de ketting op MAA.

Lees Verder
Door:
in Credit management
op 1 juni 2020
mr. drs. Joost Konings
Jaarrekeningen
annualreport_

De jaarrekeningen die u zoekt zitten standaard al in onze kredietrapporten

U hoeft helemaal geen specialist te zijn om te zien hoe een bedrijf er financieel voor staat. Met onze kredietrapporten checkt u niet alleen gemakkelijk jaarrekeningen. De credit score, de kredietlimiet, het betaalgedrag en nog veel meer variabelen vertellen u of het verstandig is zaken te (blijven) doen met het bedrijf dat u onderzoekt. Zo voorkomt u wanbetaling.

Wat is een jaarrekening?

Een goede definitie van een jaarrekening is:

“Een jaarrekening is een financieel overzicht dat elk bedrijf na afloop van het boekjaar openbaar maakt via de Kamer van Koophandel. Het bestaat uit de balans, de winst- en verliesrekening en een toelichting erop. De wet bevat regels over de vorm en inhoud van de jaarrekening en het bestuur is daarvoor verantwoordelijk.”

Jaarrekeningen opvragen: zo oud als de weg naar Rome

Dankzij big data weten we nu veel meer over bedrijven dan vroeger. En dat is maar goed ook. Door de internationalisering en de groei van de wereldhandel is het onmogelijk om zelf alles bij te houden. Daarom zijn er speciale informatiebureaus die niets anders doen dan registreren wat er met bedrijven gebeurt. Geven jaarrekeningen een beeld van het verleden, een kredietrapport geeft de meest actuele stand van een bedrijf aan. Exact wat u wilt weten én dus wat u nodig heeft.

Tip! Wij leveren kredietrapporten (inclusief jaarrekeningen) voor alle bedrijven over heel de wereld tegen lage prijzen.

Voordeel van jaarrekeningen in een kredietrapport via Invorderingsbedrijf

Uit betrouwbare bronnen wordt informatie gedestilleerd en vervat in specifieke bedrijfsrapporten (kredietrapporten).

U profiteert direct van:

 1. Kostenbesparing: in elk kredietrapport zijn de jaarrekeningen over meerdere jaren opgenomen
 2. Tijdsbesparing: u hoeft jaarrekeningen niet meer los op te vragen bij de Kamer van Koophandel
 3. Zekerheid: dankzij de credit score weet u exact hoe hoog het risico is op wanbetaling (credit risk)

Tip! In elk kredietrapport zijn voor u bovendien de belangrijkste kengetallen quick ratio, current ratio en sovabiliteit al berekend. U heeft dus direct inzicht.

Moeten bedrijven verplicht jaarrekeningen deponeren?

Elk land heeft eigen regels over welke informatie precies gedeponeerd moet worden. Zo wordt er over Nederlandse, Belgische en Duitse bedrijven relatief veel geregistreerd. In Italië en Spanje is dat een stuk minder. Op de website van de Kamer van Koophandel leest u of een onderneming wel of niet moet deponeren.

Wie controleert de gegevens in jaarrekeningen?

Jaarrekeningen worden door het bestuur van een onderneming zelf gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Het bestuur is ook verantwoordelijk voor de inhoud van de jaarrekeningen. Maar helemaal niemand controleert de inhoud! Daarom is het ook zo van belang om niet alleen jaarrekeningen te vergelijken als het om kredietbeslissingen gaat. In onze kredietrapporten worden jaarrekeningen aangevuld met belangrijke overige informatie. Lees hieronder hoe u daarmee uw risico op wanbetaling tot een minimum beperkt.

Kredietrapporten van het Invorderingsbedrijf veel uitgebreider dan jaarrekeningen

Een uitgebreid kredietrapport bevat niet alleen jaarrekeningen.

Elk kredietrapport bevat:

 1. Credit score: een kredietwaardigheidscijfer dat het risico op toekomstige wanbetaling weerspiegelt (hoe lager de score, hoe hoger de kans op wanbetaling)
 2. Krediet limiet: tot hoeveel euro levert u veilig op rekening?
 3. Jaarverslagen van de afgelopen jaren: de cijfers zoals gedeponeerd door het bedrijf zelf
 4. Betaalhistorie en betaalgedrag: wat is het track record van het bedrijf en van de branche als het gaat om betalen?
 5. Handelsregisterhistorie: vinden er wijzigingen plaats en welke zijn dat?
 6. Bestuurswijzigingen & registratie informatie:wie is bevoegd om het bedrijf te vertegenwoordigen? Alleen of gezamenlijk?
 7. Groepsstructuren: wie zijn aandeelhouders en bestuurders (directie) en welke gelieerde vennootschappen zijn er?
 8. Kerncijfers (o.a. quick ratiocurrent ratio en working capital): is de onderneming wel financieel gezond? En hoe ontwikkelt zich dat door de tijd?
 9. Branche analyse (benchmark): doet bet bedrijf het beter of juist slechter dan haar concurrenten?
 10. Bestuurdersaansprakelijkheid in geval van wanbetaling: onderzoek de mogelijkheden om schade van het bestuur te vorderen (onze incasso juristen vertellen u daar meer over)

Tip! Wist u dat Nederlandse bedrijven vaak een verkorte jaarrekening mogen publiceren? Met alleen jaarrekeningen opvragen ziet u dus nagenoeg niets.

Wilt u meer tips over het beoordelen van de financiële situatie bij bedrijven? Klik dan op de pagina over jaarcijfers opvragen.

Voordelen van kredietrapporten (inclusief jaarrekeningen)

 • Kredietwaardigheid beoordelen
 • Inzicht in de financiële ontwikkeling
 • Indicatie van de huidige financiële positie
 • Vaste en lage prijs
 • Direct geleverd

Met wie deelt de Kamer van Koophandel (KvK) jaarrekeningen?

Jaarrekeningen die door bedrijven worden gedeponeerd worden gedigitaliseerd. Vervolgens wordt deze informatie gedeeld met kredietinformatiebureaus die de gegevens aanvullen met actuele informatie en permanent monitoren (zie hiervoor).

Ik ben helemaal niet goed in jaarrekeningen lezen. Wat kan ik doen?

U hoeft ook niet goed te zijn, om financiële risico’s te kunnen beheersen. Elk kredietrapport bevat een analyse van de belangrijkste kengetallen (sovabiliteit, quick ratio en current ratio). Zo weet u of een bedrijf aan zijn verplichtingen kan voldoen. Daarnaast bevat het bedrijf een credit score om het risico op wanbetaling aan te geven. De kredietlimiet vertelt u tot hoeveel euro op rekening (leverancierskrediet) het veilig zaken doen is. U hoeft geen ster te zijn in balans lezen of jaarrekeningen interpreteren met onze kredietrapporten.

Wat als er iets verandert met een bedrijf?

Jaarrekeningen geven informatie van het afgelopen boekjaar weer. Kredietrapporten worden gevoed met actuele informatie. Denk aan insolventiegegevens, bestuurswisselingen, 403-verklaringen, branche gebeurtenissen en wijzigingen in kredietlimieten en credit scores. Door het product monitoring krijgt u een update bij elke belangrijke wijziging zodat u direct actie kunt ondernemen. Denk aan een order stop of het beperken van leverancierskrediet. Neem contact met ons op voor monitoring.

Tip! Heeft u al eens berekend hoeveel tijd u bespaart door uw klanten automatisch te monitoren? Met onze tools start u er vandaag nog mee. Neem contact met ons op.

Bevatten jaarrekeningen ook een accountantsverklaring?

Soms wordt een jaarrekening vergezeld door een accountantsverklaring. De accountant controleert de jaarrekening en schrijft daarover een onafhankelijk rapport. In grote lijnen zijn er vier soorten accountantsverklaringen: een goedkeurende accountantsverklaring, een afkeurende accountantsverklaring (wezenlijke bedenking), een verklaring oordeelonthouding (wezenlijke onzekerheid) en een verklaring met beperking (materiële bedenking of onzekerheid).

Tip! Of er nu wel of geen accountantsverklaring is, een kredietrapport houdt rekening met veel variabelen. Zo kunt u zich een oordeel vormen over de financiële gezondheid.

Hoe moet ik jaarrekeningen opvragen?

Neem contact met ons op en geef aan van welk bedrijf u jaarrekeningen wenst te ontvangen. Wij hebben voor elk bedrijf een actueel én up-to-date kredietrapport beschikbaar. We leveren losse rapporten en de mogelijkheid om meerdere rapporten tegelijk op te vragen (permanent). Bel met 070-7620330 of stuur ons een e-mail.

Tip! Wij hebben regelmatig aantrekkelijke combinatie-aanbiedingen. U combineert onze Incasso No Cure No Pay met kredietinformatie zodat u maximaal beschermd bent.

Jaarcijfers opvragen met een kredietrapport via het Invorderingsbedrijf

U kunt alleen snel beslissen als u goede informatie heeft. Wij leveren u de jaarcijfers en relevante bedrijfsinformatie gepresenteerd in een kredietrapport.

 • Vaste lage prijs
 • Rapporten op bedrijven in binnen- én buitenland
 • Verschillende varianten: basis en uitgebreid
 • Naadloze aansluiting op een Incasso No Cure No Pay traject
 • Verhaalsinformaties en maatwerk mogelijk
 • KvK controleert een jaarrekening niet op de inhoud!

Onderneem actie: vraag nu uw kredietrapport op en informeer naar de mogelijkheden

Jaarrekeningen opvragen? Uw rendement is wat voor ons telt. Daarom bieden we kredietinformatie. Kies voor rechtszekerheid en de kwaliteit van onze visie op credit management. Bel vrijblijvend met 070-7620330 of stuur ons een e-mail.

Lees Verder
Door:
in Credit management
op 31 mei 2020
mr. drs. Joost Konings
Jaarcijfers opvragen
creditreport

Succesvol uw financiële risico’s beperken met behulp van een kredietrapport (daar heeft u meer aan dan alleen jaarcijfers opvragen!)

Waarom beperkt alleen jaarcijfers opvragen uw credit risk niet?

Antwoord: Omdat u volledig inzicht wilt in de financiële situatie van een onderneming. Jaarcijfers opvragen was vroeger de nummer één methode als u financiële risico’s wilde inschatten. Maar die tijd is (gelukkig) voorbij. Dankzij big data zijn er nu uitgebreide bedrijfsrapporten (ook wel kredietrapporten genoemd). Door het gebruik van ons kredietrapport minimaliseert u het risico op wanbetaling (credit risk) in een handomdraai. Jaarcijfers alleen bieden u gegarandeerd onvoldoende inzicht.

Wat is een kredietrapport?

Definitie kredietrapport:

Een zorgvuldig samengesteld rapport met bedrijfsinformatie over de kredietwaardigheid van een specifiek bedrijf, waarbij informatie uit het verleden wordt gecombineerd met actuele gegevens over het bedrijf en de branche, om zo een gedegen indicatie te geven over het risico op wanbetaling (credit risk), door het afgeven van een kredietlimiet of credit score (kredietwaardigheid score).

Een kredietrapport bevat ook de jaarcijfers van de afgelopen jaren van het bedrijf.

Tip! Bij ons kunt u van elk bedrijf tegen een vaste lage prijs een uitgebreid kredietrapport opvragen. Of het bedrijf nu in het binnen- of buitenland zit.

Jaarcijfers, ook wel de jaarrekening genoemd, bestaan uit de balans, de winst- en verliesrekening en een toelichting daarop. Niet elke onderneming deponeert haar jaarcijfers. En ook niet elke onderneming is verplicht te deponeren. Een rapport met bedrijfsinformatie en kredietinformatie (een kredietrapport dus) biedt meer uitgebreide informatie. Informatie om nog beter te kunnen beslissen. Met alleen jaarcijfers opvragen bent u er nog niet. Wij leggen uit waarom.

Wat staat er in een kredietrapport?

 1. Credit score: een kredietwaardigheidscijfer dat het risico op toekomstige wanbetaling weerspiegelt (hoe lager de score, hoe hoger de kans op wanbetaling)
 2. Krediet limiet: tot hoeveel euro levert u veilig op rekening?
 3. Jaarverslagen van de afgelopen jaren: de cijfers zoals gedeponeerd door het bedrijf zelf
 4. Betaalhistorie en betaalgedrag: wat is het track record van het bedrijf en van de branche als het gaat om betalen?
 5. Handelsregisterhistorie: vinden er wijzigingen plaats en welke zijn dat?
 6. Bestuurswijzigingen & registratie informatie:wie is bevoegd om het bedrijf te vertegenwoordigen? Alleen of gezamenlijk?
 7. Groepsstructuren: wie zijn aandeelhouders en bestuurders (directie) en welke gelieerde vennootschappen zijn er?
 8. Kerncijfers (o.a. quick ratio, current ratio en working capital): is de onderneming wel financieel gezond? En hoe ontwikkelt zich dat door de tijd?
 9. Branche analyse (benchmark): doet bet bedrijf het beter of juist slechter dan haar concurrenten?
 10. Bestuurdersaansprakelijkheid in geval van wanbetaling: onderzoek de mogelijkheden om schade van het bestuur te vorderen (onze incasso juristen vertellen u daar meer over)

Dus: maak niet de kostbare fout met alleen jaarcijfers opvragen. Vraag bij ons uw kredietrapport op voor een volledig beeld (inclusief jaarcijfers van meerdere jaren) van de onderneming die u wilt onderzoeken.

Tip! U ontvangt het kredietrapport in PDF maar u kunt het ook printen en bewaren.

Voordelen van jaarcijfers opvragen door middel van een uitgebreid kredietrapport

 1. Kredietwaardigheid beoordelen
 2. Inzicht in de financiële ontwikkeling
 3. Indicatie van de huidige financiële positie
 4. Vaste en lage prijs
 5. Direct geleverd

Met het opvragen van een kredietrapport kunt u bovendien:

 1. De financiële situatie en financiële gezondheid van een bedrijf controleren
 2. Financiële risico’s goed inschatten
 3. Tijd en kosten besparen op het zoeken naar recente én historische jaarrekeningen

Ik wil jaarcijfers opvragen. Wat kost een los kredietrapport eigenlijk?

Een los kredietrapport kunt u bij ons kopen. De prijzen beginnen al bij enkele euro’s. Wij hebben diverse oplossingen voor bedrijfsinformatie. Van één los kredietrapport tot onbeperkt gebruik. Daarbij leveren we bedrijfsinformatie over alle bedrijven over heel de wereld.

Tip! Het is ook mogelijk om een maatwerkrapport te laten samenstellen met verhaalinformatie (bezittingen waarop beslag gelegd kan worden). Veel advocatenkantoren zijn bij ons klant hiervoor. Laat ons weten waar u naar op zoek bent en wij doen u een passend aanbod.

Kan ik ook meerdere kredietrapporten tegelijk opvragen in plaats van telkens los jaarcijfers opvragen?

Ja. Invorderingsbedrijf biedt de mogelijkheid om tegen aantrekkelijke tarieven meerdere kredietrapporten tegelijk op te vragen, wanneer u maar wilt.

Ik wil mijn klanten in de gaten houden. Hoe kan ik meerdere klanten tegelijk monitoren?

Het product monitoring zorgt ervoor dat u geselecteerde relaties volautomatisch worden gemonitord. U krijgt een update van elke belangrijke wijziging om zelf meteen actie te kunnen ondernemen. Denk aan het terugschroeven van de kredietlimiet of het invoeren van een order stop. Monitoring is onderdeel van het opvragen van kredietrapporten.

Jaarcijfers opvragen voor concurrentieonderzoek

Regeren is vooruitzien. Weten waar u staat en belangrijker nog, weten waar de concurrentie staat verhoogt uw kansen bij succesvol zakendoen. Is de concurrentie gestart met investeren? Of worden er overnames gedaan in de markt? Of misschien aast u zelf op een overnamekandidaat? Door het opvragen van een kredietrapport (in plaats van enkel jaarcijfers opvragen) vergelijkt u uw bedrijf met de rest en bepaalt u nauwkeurig uw positie binnen de markt. Veel klanten hebben hun concurrenten ook permanent in de monitoring zitten. Welke concurrent monitort u?

Kan ik met een kredietrapport meerdere jaren vergelijken?

Ja. Een kredietrapport bevat doorgaans de laatste drie jaarrekeningen van het bedrijf. Jaarcijfers opvragen voor elk jaar is dus niet nodig. Met onze rapporten ziet u gemakkelijk de financiële ontwikkeling van de afgelopen jaren. U ziet of het beter of juist slechter gaat. De informatie in het kredietrapport komt onder andere bij de Kamer van Koophandel vandaan waar u voorheen zelf telkens terecht moest voor jaarcijfers opvragen.

Bevat een kredietrapport ook een credit score?

Ja. Elk kredietrapport bevat een zogenaamde credit score.

Een goede definitie van credit score is:

Een score van 1 tot 10 welke score een indicatie geeft over de mate van kredietwaardigheid van een bedrijf, waarbij 1 staat voor slecht (een hoog risico op wanbetaling) en 10 staat voor uitmuntend (een laag risico op wanbetaling). Ook wel credit rating genoemd.

Met kredietinformatie checkt u gemakkelijk de credit score van een bedrijf en vergelijkt u deze met voorgaande jaren. Als u alleen start met jaarcijfers opvragen mist u deze kans dus.

Jaarcijfers opvragen met een kredietrapport via het Invorderingsbedrijf

U kunt alleen snel beslissen als u goede informatie heeft. Wij leveren u de jaarcijfers en relevante bedrijfsinformatie gepresenteerd in een kredietrapport.

 • Vaste lage prijs
 • Rapporten op bedrijven in binnen- én buitenland
 • Verschillende varianten: basis en uitgebreid
 • Naadloze aansluiting op een Incasso No Cure No Pay traject
 • Verhaalsinformaties en maatwerk mogelijk
 • KvK controleert een jaarrekening niet op de inhoud!

Jaarcijfers opvragen met een kredietrapport ten behoeve van beslaglegging

Heeft u een openstaande vordering? En wilt u weten waarop u conservatoir beslag wilt laten leggen?

Tip! Het beslagleggingstraject sluit naadloos aan op een Incasso No Cure No Pay.

Ook advocatenkantoren en andere partijen vragen bij ons bedrijfsinformatie en jaarcijfers op voor hun opdrachtgevers.

 • Goedkoper: Minder tijd en moeite voor u
 • Meer effect: verminder uw afschrijvingen op dubieuze debiteuren
 • Juridisch in orde

Een kredietrapport maakt u een betere beslisser

Natuurlijk biedt een kredietrapport geen volledige zekerheid. Maar het geeft u wel het juiste gereedschap om deskundig een oordeel te vellen. Of u wel of juist geen zaken (meer) wilt doen met een partij. En als u dat wel wilt, voor welk bedrag (exposure). Duizenden klanten gingen u voor.

Tip! Analyseer trends en ontwikkelingen in een bedrijf Hoe ontwikkelt een bedrijf zich financieel? Groeit de omzet? Door de standaard jaarrekeningen van meerdere jaren te vergelijken, krijg je een betrouwbaar beeld van de trends en ontwikkelingen in een bedrijf en dus een beter inzicht in uw klant.

Tips bij het beoordelen van de financiële situatie

 • Controleer of de onderneming de jaarrekening ieder jaar en steeds in dezelfde periode deponeert
 • Als een rechtspersoon gebruik maakt van een groepsvrijstelling, vraag dan ook een kredietrapport op van de groepsmaatschappij;
 • Is de jaarrekening nog niet gedeponeerd, kijk dan of er een enig aandeelhouder is die ook een rechtspersoon is. Deze kan namelijk wel een jaarrekening gedeponeerd hebben.
 • Controleer of de rechtspersoon met wie u zaken doet, de werkmaatschappij of de holding is. Kijk vervolgens wie de jaarrekening deponeert.
 • Voldoet de financiële situatie van de onderneming niet aan uw eisen? Beding dan extra zekerheden, zoals het vestigen van een pandrecht of het laten meetekenen van een bestuurder. Onze incasso juristen kunnen u hierbij helpen.

Onderneem actie: vraag nu uw kredietrapport op en informeer naar de mogelijkheden

Jaarcijfers opvragen? Uw rendement is wat voor ons telt. Daarom bieden we kredietinformatie. Kies voor rechtszekerheid en de kwaliteit van onze visie op credit management. Bel vrijblijvend met 070-7620330 of stuur ons een e-mail.

Lees Verder
Door:
in Huurrecht
op 12 mei 2020
ir. Laurens Lemmens
Huurder betaalt steeds te laat
Huurder betaalt steeds te laat

Huurder betaalt steeds te laat? Huur snel geïncasseerd!

Spring naar Huurder die steeds te laat betaalt grote ergernis
Spring naar Stevige aantasting van uw rendement in geval van huurder betaalt steeds te laat
Spring naar Hoe lost u het probleem huurder betaalt steeds te laat op?

Huurder die steeds te laat betaalt grote ergernis

Aanmanen, herinneren, bellen, langsgaan, een e-mail beantwoorden, nog een e-mail beantwoorden, een betalingsregeling treffen, opvolgen, opheffen. Herkent u dit? Vast wel. U bent een van de vele verhuurders die maandelijks achter hun geld aan moet.

Wat is er aan de hand? Uw huurder betaalt steeds te laat. U bent het beu en dat is begrijpelijk. U baalt als een stekker wanneer u naar uw bank-app kijkt, in de hoop dat de huurder dit keer wél op tijd betaalt. De realiteit spreekt de waarheid; het lijkt helaas te mooi om waar te zijn. Waarom betaalt precies die ene huurder telkens te laat? De rest is altijd op tijd. Zoals het hoort.

Wettelijk gezien is de huurder verplicht om de tegenprestatie te leveren. De huur moet vóór de eerste van de maand worden betaald. Toch betalen veel huurders achteraf of helemaal niet. Twee manieren om uzelf te verzekeren van uw beoogde rendement.

Stevige aantasting van uw rendement in geval van huurder betaalt steeds te laat

U heeft geïnvesteerd in vastgoed met als doel het behalen van goed rendement. Uw huurder betaalt steeds te laat, dit tast uw rendement aan. We hebben het niet over eenmalig te laat betalen van de huur, maar structureel. Wat kunt u doen in dit geval?

Hoe lost u het probleem huurder betaalt steeds te laat op?

Een huurder die zich telkens opnieuw niet houdt aan de bepalingen van de wet of het huurcontract, gedraagt zich niet als een ‘goed huurder’.
Wij beschermen uw rendement op 2 manieren:

 1. Incasso No Cure No Pay
 2. Ontbinden van de huurovereenkomst (Tip: naadloze aansluiting op 1)

Incasso No Cure No Pay bij huurder betaalt steeds te laat

Een huurovereenkomst bevat verplichtingen voor u, maar zeker ook voor uw huurder. Denk aan het gehuurde in goede staat houden én het betalen van huur (en de verhogingen). Gaat dit mis, dan trekt u natuurlijk aan de bel.

Met onze succesvolle Incasso No Cure No Pay procedure zorgt u ervoor dat de huur direct betaald wordt.  Met Incasso No Cure No Pay snijdt het mes namelijk aan 2 kanten.

 • Huurachterstand zonder moeite geïncasseerd.
 • Daarnaast blijft het rendement van vastgoedbelegging op peil

Welke stappen moet u zetten bij huurder betaalt steeds te laat

Afhankelijk van uw soort huurder (particulier / zakelijk) wijzigt de route.

Een particuliere huurder betaalt steeds te laat

De huur is per eerste van de maand verschuldigd. Vanaf dat moment treedt verzuim van rechtswege in. Dit betekent dat u het bedrag (de huur) zonder ingebrekestelling kunt opeisen. In de No Cure No Pay incasso procedure verhalen wij de wettelijk incassokosten op uw particuliere huurder. De wet vereist dat de verhuurder eerst een goede veertiendagenbrief stuurt.

Tip: Download GRATIS een voorbeeld 14 dagenbrief


Tip: In de praktijk blijkt dat er heel veel mis gaat met deze brief. Daarom hebben wij het versturen van deze maatwerkbrief onderdeel gemaakt van onze No Cure No Pay incasso procedure. Meld uw vordering direct aan.

 • Goedkoper: Minder tijd en moeite voor u
 • Meer effect: Uw debiteur onder de indruk
 • Juridisch in orde

Betaalt de huurder niet nadat u zelf de brief verstuurd heeft? Start in dat geval ook het incasso No Cure No Pay traject

In geval van een zakelijke huurder betaalt steeds te laat

Bij zakelijke verhuur is er meteen sprake van verzuim van rechtswege. U kunt de vordering direct uit handen geven en het Incasso No Cure No Pay traject starten. Veelal zijn de bedragen bij zakelijke huur hoger. Het is daarom belangrijk om dit niet op te laten lopen.

Tip: Vraag een GRATIS adviesgesprek met een jurist


Tip: In de praktijk blijkt dat er heel veel mis gaat met deze brief. Daarom hebben wij het versturen van deze maatwerkbrief onderdeel gemaakt van onze No Cure No Pay incasso procedure. Meld uw vordering direct aan.

 • Goedkoper: Minder tijd en moeite voor u
 • Meer effect: Uw debiteur onder de indruk
 • Juridisch in orde

Huurder betaalt steeds te laat er uit zetten

De kans is groot dat het Incasso No Cure No Pay traject leidt tot succes. Mocht dit niet het geval zijn dan kunt u de huurder uit uw pand zetten.

Met onze huurincasso juristen is uw pand in no-time weer beschikbaar.

Wanneer kunt u de huurder eruit zetten?

Als er huurachterstand ontstaat is er sprake van wanprestatie. Een zakelijke huurovereenkomst kan dan direct ontbonden worden. We doen dat via een verzoek aan de rechter (de zogenaamde gerechtelijk ontbinding). Is uw huurder een particulier dan hanteert de Rechtspraak een richtlijn van een huurachterstand van minimaal drie maanden (Link Rechtspraak).

Wat zegt de rechtspraak over het ontbinden van een particuliere huurovereenkomst (in geval van huurder betaalt steeds te laat)?

In het arrest van het Gerechtshof Den Haag d.d. 13-09-2019

Het is vaste rechtspraak dat een huurachterstand van drie maanden in beginsel de ontbinding van de huurovereenkomst rechtvaardigt. De huurachterstand is immers een tekortkoming in de huurovereenkomst. De huurder komt de betalingsverplichting niet na (ECLI:NL:GHDHA:2016:2508) oordeelde het gerechtshof r.o. 5 het volgende: “Een achterstand van drie maanden levert voldoende grond om de overeenkomst te ontbinden.”.

In het vonnis van het Rechtbank Noord Nederland 08-09-2015

Vervolgens moet worden beoordeeld of dit betaalgedrag van [B] kan worden aangemerkt als een dermate ernstige tekortkoming dat dit de ontbinding van de huurovereenkomst met haar gevolgen rechtvaardigt. De kantonrechter beantwoordt deze vraag bevestigend, nu [B] geen dan wel onvoldoende feiten en omstandigheden heeft gesteld, die maken dat ontbinding van de huurovereenkomst desondanks achterwege moet blijven. De stelling van [B] dat het ontbindingsverzoek voort zou komen uit de wens van [A] om het gehuurde te verkopen levert geen omstandigheid op om de ontbinding af te wijzen. De mogelijke verkoop van het pand staat in principe los van de op [B] als huurder rustende verplichting om tijdig de huur te betalen. De kantonrechter kan [B] voorts niet volgen in zijn verweer dat hij vóór 5 december 2014 geen enkele betalingsherinnering zou hebben ontvangen. Dit verweer wordt ontkracht door de overgelegde correspondentie tussen [A] (dan wel haar dochter) en [B] , waaruit blijkt dat [B] wel degelijk regelmatig onder andere via e-mailberichten is aangesproken op zijn onregelmatige betalingsgedrag en dat [A] meerdere malen heeft aangedrongen op tijdige betaling vóór of op de eerste van de maand. [B] heeft ook op betalingsverzoeken gereageerd en hij heeft daarbij de redenen voor zijn betalingsgedrag, namelijk zijn onregelmatige inkomsten als ZZP-er en de door hem ervaren werkdruk, uiteen gezet. Bovendien heeft te gelden dat [B] bij te late betaling van de huur zonder nadere ingebrekestelling in verzuim is. De kantonrechter overweegt verder dat de door [B] genoemde redenen waardoor hij niet in staat zou zijn om tijdig de huur te betalen voor zijn eigen rekening en risico komen. Van [A] hoeft niet langer gevergd te worden dat zij almaar achter de huurbetalingen aan moet gaan. Tot slot is de kantonrechter van oordeel dat de te late betalingen heel lang hebben voortgeduurd en dat er onder de gegeven omstandigheden geen aanleiding is om aan [B] nog een terme de grace te geven. De uitspraak leest u hier  ECLI:NL:RBNNE:2015:4238.

Als uw particuliere huurder steeds te laat betaalt, komt hij de huurovereenkomst niet na.

Particuliere huurder wordt in Nederland zelfs bij wanbetaling beschermd

In Nederland wordt de particuliere huurder zelfs bij wanbetaling beschermd. Voor u als verhuurder weten wij hoe wij daar creatief mee om moeten gaan. Vaak spelen er in een zaak waar huurachterstand aan de orde is meer dingen. Bijvoorbeeld wordt de huur telkens betaald maar te laat. Of maakt de huurder regelmatig lawaai en veroorzaakt hij overlast. Misschien betaalt uw huurder wel niet de wettelijke verhoging of is er sprake van onderhuur. Of misschien wel een wietplantage.

Als de huurachterstand kleiner is dan drie maanden combineren onze incasso juristen al deze dingen uit uw dossier om de rechter ervan te overtuigen om de huurovereenkomst te ontbinden. Wij zorgen er dan voor dat de onmiddellijke ontbinding van de huurovereenkomst namelijk wel in verhouding staat tot de gevolgen van die ontbinding (het pand moeten verlaten). Ofwel wij overtuigen de rechter ervan dat het nu de hoogste tijd is dat de huurder er uit gezet kan worden.

Zorg voor een zorgvuldig dossier

Met een zorgvuldig opgebouwd dossier komt u beslagen ten ijs. Stuur dus bij elke achterstand een 14 dagen brief. Of laat deze door ons versturen. Op die manier heeft u schriftelijk bewijs van de problemen die uw niet betalende huurder heeft gehad én weet u zeker dat de brief aan alle wettelijke vereisten voldoet

Tip: Download GRATIS een voorbeeld 14 dagenbrief


Tip: In de praktijk blijkt dat er heel veel mis gaat met deze brief. Daarom hebben wij het versturen van deze maatwerkbrief onderdeel gemaakt van onze No Cure No Pay incasso procedure. Meld uw vordering direct aan.

 • Goedkoper: Minder tijd en moeite voor u
 • Meer effect: Uw debiteur onder de indruk
 • Juridisch in orde

Wij houden dit voor u in de gaten en volgen dit op.

Met een ontruimingsvonnis slaat u twee vliegen in één klap

 1. Met het ontbinden van de huurovereenkomst machtigt de rechter u als schuldeiser om via ons de daadwerkelijke ontruiming te laten uitvoeren. Uw doel is daarmee bereikt.
 2. Bijkomend voordeel is dat de rechter uw debiteur ook direct veroordeeld tot betaling van de huurachterstand zelf.

Dus: U kunt vervolgens uw huurder uit huis zetten en de achterstand incasseren, desnoods via de  executie van uw vonnis via beslaglegging.

Meer over het huurovereenkomst ontbinden of het  ik wil mijn huurder eruit zetten en wat zijn mijn rechten leest u hier.

Komt u in conflict met uw huurder die zelfs na een herinnering weigert te betalen, dan is het verstandig om een huurincasso jurist in te schakelen. Zo kunt u alsnog de huur innen, een eventuele schadevergoeding innen en de huurovereenkomst ontbinden, zelfs als de huurder niet meewerkt.

Onderneem actie: direct starten met Incasso No Cure No Pay of uw huurder eruit zetten.

Uw rendement is wat voor ons telt. Daarom bepalen we samen met u de beste incassostrategie. Kies voor rechtszekerheid en de kwaliteit van ons incassokantoor. Bel vrijblijvend met 070-7620330 of stuur ons een e-mail.

Lees Verder
Door:
in Incasso
op 27 maart 2020
Claudia de Bruin
Ervaring met Balans Horeca – Balans Wijk B.V.
Balans Horeca - Balans Wijk B.V.

Ervaring met Balans Horeca – Balans Wijk B.V.

Heeft u ook te maken (gehad) met Balans Horeca – Balans Wijk B.V.?

Verhalen over vooruit laten betalen en niet leveren of terugbetalen

Wij zijn op zoek naar bedrijven die zaken hebben gedaan met Balans Horeca – Balans Wijk B.V. en die daar

 1. vooruit hebben betaald voor een bestelling
 2. maar niets geleverd hebben gekregen

Ook zijn wij op zoek naar bedrijven

 1. die geen geld terugkrijgen
 2. nadat de koop werd ontbonden

Balans Wijk B.V. handelt onder de naam Balans Horeca

Volgens opgave in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel is Eduardus Gerhardus Hermanus Maatman de bestuurder.

Balans Horeca – Balans Wijk B.V. heeft niet tijdig jaarcijfers gedeponeerd

De vennootschap heeft zijn jaarcijfers niet tijdig gedeponeerd. Uit de laatste jaarcijfers (2017) blijkt een negatief eigen vermogen (de schulden zijn groter dan de waarde van de bezittingen) en het saldo liquide middelen (geld) is nul.

Gegevens Kamer van Koophandel  Balans Horeca – Balans Wijk B.V.

KvK-nummer 60428996
Bedrijfsnaam Balans Wijk B.V.
Adres Lage Maat 4 09 3961NJ WIJK BIJ DUURSTEDE
Statutaire zetel Wijk bij Duurstede
Safe Number NL03683799
Telefoonnummer 0343446047
RSIN nummer 853906889
Rechtsvorm Besloten vennootschap met gewone structuur
Vestigingsnumber 000029626439
Datum vestiging 3-4-2014

De website van Balans Horeca is www.balans-horeca.nl.

Neem contact met ons op bij ervaring met Balans Horeca – Balans Wijk B.V.

Wij willen u vragen contact met ons op te nemen via 070 – 762 0330 of e-mail en te omschrijven wat er gebeurd is. Eventuele stukken kunt u bijsluiten. Wij nemen dan contact met u op.

Lees Verder
Schriftelijk failliet verklaren
WhatsApp Image 2020-03-25 at 13.21.45 (1)

De Rechtspraak overgestapt op schriftelijk failliet verklaren

Het klinkt gelijk zo zwaar, uw debiteur failliet laten verklaren. Eigenlijk is dat ook helemaal niet wat u wilt. Wat u wilt, is betaald worden. En daarom leggen wij uit waarom het faillissement aanvragen van uw debiteur het #1 incassomiddel is voor onbetwiste B2B vorderingen. U wilt toch ook uw geld ontvangen?

Tijdelijk gratis Laatste Sommatie Service (onze Coronamaatregel voor u)

Wordt u ook niet betaald tijdens de Coronacrisis? En wilt u uw debiteur nog een laatste kans geven? Dan bieden wij tijdelijk aan nieuwe zakelijke opdrachtgevers onze Laatste Sommatie Service aan, zonder kosten.

Lees hier meer over de gratis Laatste Sommatie Service.

Schriftelijk failliet verklaren: nu kan het wel

We hebben onszelf menigmaal afgevraagd, waarom er telkens een incasso advocaat naar de zitting moet om te zeggen, “Ja, de schuldeiser wil echt dat deze debiteur failliet gaat“, ook wel het persisteren genoemd. In verband met het uitbreken van de Coronacrisis worden de faillissementszaken sinds deze week schriftelijk afgehandeld.

Zo ging het tot voor kort:

 1. De incasso advocaat dient een verzoekschrift tot faillietverklaring in (faillissementsrekest), in viervoud;
 2. De rechtbank stuurt een set naar de debiteur (aangetekend) en roept op om op de zitting te komen (de rechtbank bepaalt een behandeldatum). Op die dag is het beurt: failliet of niet?
 3. Er komt een zitting, de incasso advocaat van de verzoeker is er maar ook de debiteur;
 4. Een faillissement volgt, maar meestal komt het niet zover: de debiteur betaalt daags voor de zitting alsnog de hoofdsom inclusief de kosten. En dat scheelt!

Schriftelijk failliet verklaren: zo gaat dat nu

En zo gaat het nu:

 1. De incasso advocaat dient een verzoekschrift tot failliet verklaring in (faillissementsrekest), in viervoud;
 2. De rechtbank stuurt een set naar de debiteur (aangetekend) en roept op om schriftelijk te antwoorden op het verzoek. Er wordt een termijn gesteld;
 3. Ondertussen mag de incasso advocaat van de schuldeiser het verzoek verder aanvullen met een formulier;
 4. De particuliere debiteur krijgt een uitgebreide toelichting over het schriftelijk failliet verklaren en de keuze om te opteren voor de Wet Schuldsanering Natuurlijke Presonen (WSNP);
 5. Er komt een zitting, althans de rechter behandelt de zaak. Er is niemand, alleen een rechter en een griffier. Er zijn ook twee formulieren: die van uw incasso advocaat en van de debiteur. De incasso advocaat moet telefonisch bereikbaar zijn tijdens de behandeling;
 6. Wordt er voorafgaand aan de zitting toch betaald? Dan trekt de incasso advocaat de zaak in en gaat uw debiteur niet failliet.

Voordelen schriftelijk failliet verklaren (coronamaatregel)

 1. Goedkoop, immers geen fysieke zitting met wachttijd, behandeling en reiskosten
 2. Snel, meerdere faillissementen per week behandeld door het gerecht (geen zittingen meer)
 3. Duidelijk, het is vooraf duidelijk met welke verweermiddelen uw debiteur komt. Waarom betaalt hij niet? Wellicht moeten we aan de hand van die antwoorden de incassostrategie wijzigen.
 4. Effectief, want het aanvragen van het faillissement dwingt uw debiteur tot een keuze: betalen (of betaling via een regeling) of failliet gaan.

Let op! Het aanvragen van het faillissement van uw debiteur zorgt ervoor dat u qua incassostrategie een betere positie krijgt dan bijvoorbeeld een andere schuldeiser die gaat dagvaarden of beslagleggen. Het doel is nooit een partij failliet te verklaren, maar om betaling af te dwingen door het opvoeren van de druk voor betaling van uw vordering.

Nog een voordeel: uw debiteur betaalt de kosten van de faillissementsaanvraag

Als uw debiteur betaalt naar aanleiding van de aanvraag van het faillissement, moet hij ook de kosten betalen voor die aanvraag (honorarium procedure plus griffierechten). Doet uw debiteur dat niet, dan is de kans groot dat hij alsnog failliet gaat. Uw debiteur weet dat en betaalt dus doorgaans ook de aanvraagkosten, zodat u geen of zo min mogelijk kosten heeft aan de faillissementsaanvraag.

Maar, als uw debiteur nog steeds niet betaalt als het faillissement is aangevraagd, dan persisteert u in de aanvraag. De incasso advocaat komt er zitting – of in Coronatijd nu handelt de rechtbank de zaak schriftelijk af – en uw debiteur gaat failliet. Er wordt een curator benoemd en die curator moet de aanvraagkosten voor het faillissement met voorrang terugbetalen aan u als schuldeiser, uit de boedel. In de meeste gevallen kost het meest succesvolle incassomiddel u dus niets. De aanvraagkosten faillietverklaring zijn namelijk hoog preferent.

Nog een voordeel: de rechter kan gemakkelijk een betalingsregeling tot stand brengen (extra kans op betaling)

Zoals gezegd behandelt de rechtbank een verzoek tot faillietverklaring schriftelijk. In de formulieren die daarvoor gebruikt worden, moet de incasso advocaat voor uw vordering onderbouwen dat uw debiteur a) in de toestand verkeert opgehouden te zijn met betalen en b) er meerdere schuldeisers zijn (in elk geval één andere). De incasso advocaat kan ook aangeven op het formulier open te staan voor een betalingsregeling. Uw debiteur krijgt ook een formulier in te zullen. Op dit formulier kan uw debiteur aankruisen een betalingsregeling te wensen.

Tijdens de behandeling van de zaak – achter het bureau van de rechter – kan er dan alsnog een regeling tot stand komen. En daar bent u als schuldeiser mee geholpen! Dit is een bijkomend voordeel van de Coronamaatregel schriftelijk failliet verklaren.

 

Nog een voordeel: bij de aanvraag van het faillissement heeft u géén tweede schuldeiser nodig

De faillissementsaanvraag wordt doorgaans ingediend zonder minimaal een andere schuldeiser te noemen. De zaak wordt door de rechter in behandeling genomen. Uw doel is immers betaling afdwingen (niet failliet verklaren). Komt het daadwerkelijk tot een zitting of tot schriftelijk failliet verklaren, dan is een tweede schuldeiser nodig. Wij zoeken deze voor u via ons steunvorderingsonderzoek. Wat veel mensen ook denken is dat de steunvordering akkoord moet gaan met het verzoekschrift tot faillietverklaring. Dat is niet zo!

Schriftelijk failliet verklaren vaak effectiever dan beslag leggen

Als u niet betaald wordt wilt u snel uw geld ontvangen. Het leggen van beslag treft het vermogen van uw debiteur op een specifieke plaats. Een faillissement en het dreigen daarmee raakt uw debiteur op al het vermogen tegelijk. Door het faillissement verliest uw debiteur de volledige beschikking over zijn vermogen. En dat wil uw debiteur niet. Hij zal er alles aan doen om snel te betalen, om het faillissement af te wenden. Daarom worden veel zaken waarbij het debiteur schriftelijk failliet verklaren op de agenda staat van de rechter ook ingetrokken, omdat er betaald is.

Tijdelijk gratis Laatste Sommatie Service (onze Coronamaatregel voor u)

Wordt u ook niet betaald? En wilt u uw debiteur nog een laatste kans geven? Dan bieden wij tijdelijk aan nieuwe zakelijke opdrachtgevers onze Laatste Sommatie Service aan, zonder kosten.

Lees hier meer over de gratis Laatste Sommatie Service.

Gelijk starten met Incasso?

Of wilt u gelijk een traject incasso No Cure No Pay starten? Neem contact op met een van onze incassospecialisten via telefoonnummer 070-7620330 of stuur ons een e-mail.

Lees Verder
Eenzijdig verlengen betalingstermijn mag dat?
Eenzijdig verlengen betalingstermijn

Eenzijdig verlengen betalingstermijn

Discountketen Action gaat zijn leveranciers dertig dagen later uitbetalen. De retailer doet dat om misgelopen verkopen in de winkels te compenseren, zo schreef het Financieele Dagblad (FD) op 18 maart 2020. De betalingstermijn wordt door Action eenzijdig verlengd van zestig naar negentig dagen.

Maar ook Hunkemöller betaalt zijn leveranciers voorlopig dertig dagen later dan afgesproken.  Ook de verhuurders van de winkelpanden ontvangen de huur vier weken later aldus de website RetailNews begin deze maand.

Is het eenzijdig verlengen betalingstermijn toegestaan?

Nee! Een debiteur mag niet eenzijdig de betalingstermijn verlengen. Doet uw debiteur dit toch, dan is uw vordering gewoon opeisbaar vanaf de eerder afgesproken vervaldatum (bijvoorbeeld 30 dagen).

Wat zijn de regels voor betalingstermijnen?

De regels voor betalingstermijnen zijn wettelijk vastgelegd. De wet verbiedt het om later te betalen dan de maximale betalingstermijn zoals weergegeven in de tabel hieronder.

Wettelijke betalingstermijn in dagen  Bedrijf Overheid   Grote onderneming
Geen betalingstermijn overeengekomen 30  30 30
Maximale betalingstermijn 60  30 60
Maximale betalingstermijn bij wettelijke uitzondering 60+ 60 Onmogelijk

 

Waar moet u op letten bij het beoordelen van betalingstermijnen?

 1. De vermelde betalingstermijn begint te lopen na ontvangst van de factuur, dus niet vanaf de factuurdatum.
 2. ‘Onmogelijk’ houdt in dat het niet is toegestaan om een beroep te doen op een wettelijke uitzonderingssituatie voor een langere betalingstermijn. Een langere betaaltermijn is dan dus nietig (niet geldig).
 3. In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht bestaat er géén wettelijke betalingstermijn van veertien (14) dagen.

Wat moet ik doen ingeval van eenzijdig verlengen betalingstermijn?

De vraag is, waarom uw debiteur de betalingstermijn eenzijdig verlengt. Vaak gebeurt dit niet zonder reden: het gaat financieel slechter met uw debiteur dan voorheen. Het eenzijdig verlengen van de betalingstermijn is een eerste rooksignaal van financial distress.

U moet beseffen dat andere schuldeisers het verlengen van een betalingstermijn niet zullen accepteren en incasso-actie zullen nemen. U kunt niet achterblijven. Wij raden daarom aan om direct te starten met een traject incasso no cure no pay. Alleen dan is de druk maximaal dat u tijdig en nog wel betaald wordt.

Wettelijke handelsrente verschuldigd

Uw zakelijke klant is direct van rechtswege (automatisch) de wettelijke handelsrente verschuldigd over de periode die de geldende betalingstermijn overschrijdt. Deze rente bedraagt in 2020 8% van uw factuurbedrag. Let op: als uw een contractuele rente bent overeengekomen (bijvoorbeeld op grond van de overeenkomst of de algemene voorwaarden) geldt deze contractuele rente.

Incassokosten verschuldigd bij eenzijdig verlengen betalingstermijn

Alleen al door het verstrijken van de betalingstermijn is uw debiteur (van rechtswege) incassokosten verschuldigd. Tijdens een traject incasso no cure no pay brengen wij de incassokosten bij uw debiteur in rekening. In de meeste gevallen kost een incasso u dan niets.

Art. 6:96 BW bepaalt:

In geval van een handelsovereenkomst als bedoeld in artikel 119a lid 1 of artikel 119b lid 1 bestaat de vergoeding van kosten bedoeld in lid 2 onder c uit ten minste een bedrag van 40 euro. Dit bedrag is zonder aanmaning verschuldigd vanaf de dag volgende op de dag waarop de wettelijke of overeengekomen uiterste dag van betaling is verstreken. Hiervan kan niet ten nadele van de schuldeiser worden afgeweken.

Ik heb een betalingstermijn op mijn factuur staan. Geldt de termijn dan altijd?

Nee, een betalingstermijn moet vooraf worden afgesproken, bijvoorbeeld in het contract of in de algemene voorwaarden. De vraag is of uw voorwaarden van toepassing zijn op de overeenkomst of de voorwaarden van de andere partij. Mocht uw debiteur het niet eens zijn met de door u gehanteerde termijn, dan moet u ergens op terug kunnen vallen, bijvoorbeeld uw voorwaarden.

Ik heb geen betalingstermijn afgesproken. Welke betalingstermijn moet ik dan gebruiken?

De wettelijke termijn die u hanteert is dan 30 dagen na factuurdatum. Deze termijn is van toepassing, omdat er over een kortere (of langere) betalingstermijn geen afspraken zijn gemaakt.

Tijdelijk gratis laatste sommatie service (Tip)

Vreemde ogen dwingen. Wij verzoeken uw debiteur te betalen op ons incassopapier zonder extra kosten voor u én uw debiteur. Voor alle nieuwe zakelijke opdrachtgevers bieden wij onze Laatste Sommatie Service tijdelijk GRATIS aan.

Gelijk starten met Incasso?

Neem contact op met een van onze incassospecialisten via telefoonnummer 070-7620330 of stuur ons een e-mail.

Lees Verder
Niet betaald door Coronavirus
WhatsApp Image 2020-03-23 at 11.00.54 (1)

Het is te voorkomen dat u helemaal niet meer betaald wordt (als u nu actie onderneemt)

Geconfronteerd met wanbetaling als gevolg van het coronavirus/ COVID-19? En weet u niet goed wat uw rechten zijn? Of die van uw debiteur? En wilt u toch graag betaald worden zonder al te veel druk uit te oefenen in deze nare tijd? Of wilt u juist zaken gaan doen met een nieuwe klant?

Op deze pagina geven wij praktische antwoorden op belangrijke incassovragen van bedrijven als gevolg van het coronavirus. Profiteer van gratis tips én weet wat uw rechten op betaling zijn. Doe daarnaast direct uw voordeel met onze Laatste Sommatie Service (tijdelijk GRATIS voor bedrijven).

Tip: Wij updaten deze pagina permanent.

1. Mijn factuur wordt niet betaald. Mag het coronavirus/ COVID-19 gebruikt worden als reden om niet te betalen?

We moeten deze vraag herdefiniëren. Feitelijk wordt met deze vraag bedoeld, of het coronavirus/ COVID-19 een geldige reden is om niet (tijdig) te betalen. Het antwoord op deze vraag is niet met een simpel ja of nee te beantwoorden. Het hangt er onder andere vanaf welk recht van toepassing is en wat u heeft afgesproken over het juridische begrip “overmacht in uw overeenkomst.

Een goede definitie van overmacht zou kunnen zijn:

Een juridisch begrip dat een niet-toerekenbare onmogelijkheid aanduidt om een verplichting na te komen (zoals het betalen van uw factuur), waardoor de persoon of organisatie in kwestie (de debiteur) van deze verplichting bevrijd wordt c.q. kan worden, ook wel “Force Majeure” geheten.

2. Kan mijn debiteur dan een beroep doen op overmacht door het coronavirus/ COVID-19 om onder betaling uit te komen?

Het onbetaald laten van uw factuur kan niet zomaar. Betaalafspraken moeten immers gewoon worden nagekomen. Zou een beroep op overmacht door uw debiteur kans van slagen hebben? Een korte analyse.

 Uw debiteur kan een beroep op overmacht baseren op:

 1. De wet
 2. De overeenkomst die u heeft gesloten (o.a. algemene voorwaarden)

De wet zegt het volgende. Art. 6:75 BW definieert overmacht als:

Een tekortkoming kan de schuldenaar niet worden toegerekend, indien zij niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

Met andere woorden, voor een geslaagd beroep van uw debiteur op overmacht op grond van de wet is nodig dat de tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst (het betalen)

 1. niet te wijten is aan de schuld van uw debiteur en
 2. ook niet voor zijn risico komt

De vraag die nu rijst is of het coronavirus/ COVID-19 hier onder valt. Dit lichten we nader toe hieronder.

3. Ik heb ook een schriftelijke overeenkomst. Hierin staat een bepaling over overmacht. Kan mijn debiteur deze bepaling in het contract gebruiken om niet te betalen met als reden het coronavirus/ COVID-19?

Een veelgestelde vraag is of het contact een mogelijkheid biedt aan uw debiteur om niet meer te betalen. De kans is groot dat u niet weet of er een overmachtsbepaling in uw contract of voorwaarden staat en ook niet wat daar precies instaat.

In de praktijk zien we vaak dat de gevolgen van overmachtsituaties flink zijn uitgebreid of juist flink zijn beperkt in het contract. Of een beroep van uw debiteur dus slaagt op basis van het contract hangt af van wat u concreet heeft afgesproken. In Nederland geldt de contractvrijheid. Afhankelijk van de overeengekomen handelscondities en het toepasselijke recht zal een beroep op overmacht door uw debiteur vanwege het coronavirus/ COVID-19 wellicht mogelijk zijn.

Tip! uw debiteur kan wel een beroep doen op overmacht (op grond van de wet of op grond van de overeenkomst), maar dat moet ook stand houden. Onze incassojuristen en incassospecialisten helpen u graag verder op dit punt. Wij verdedigen uw vorderingsrechten en zetten alles op alles om alsnog betaald te krijgen, onder andere door het in uw voordeel uitleggen van de contractsvoorwaarden.

Tip! Doorgaans kan géén beroep op overmacht worden gedaan als er nog wel betaald kan worden.

4. Mijn debiteur zegt geen liquide middelen te hebben om nu te kunnen betalen door het coronavirus/ COVID-19? Hoe kan ik dan toch betaald worden? Zijn er alternatieve manieren van betaling?

Ja, de vordering kan ook voldaan worden door:

 1. Betaling in natura
 2. Verrekening

Wat u wellicht nog niet wist, is dat betaling ook anders kan dan in geld. Betaling kan ook – zoals dat heet – in natura. Betaling in natura is de oudste betaalmethode ter wereld: het voldoen van de schuld door betaling met goederen. Betaling in natura gaat vaak niet zonder problemen. Heeft uw debiteur goederen die u graag zou willen hebben? Hoe bepaalt u daarvan de waarde? En zijn de goederen wel verkoopbaar (courant) en heeft u de juiste verkoopkanalen? Geld is een ruilmiddel dat overal aanvaard wordt, maar die goederen, wie wil die hebben?

Een andere manier om te betalen kan zijn door middel van verrekening. Stel u doet over en weer zaken. Dan kunt u uw betalingsverplichting aan uw debiteur wegstrepen tegen de betalingsverplichting van uw debiteur aan u. Er zitten wel wat voorwaarden aan verrekening.

 • Allereerst moeten partijen elkaars schuldenaar zijn (wederkerigheid). Deze voorwaarde is logisch: wanneer er geen vorderingen over en weer zijn, kan er uiteraard ook geen verrekening plaatsvinden.
 • Daarnaast moet de schuldenaar bevoegd zijn om de schuld te betalen. Minderjarigen, personen die failliet zijn of personen die onder curatele zijn gesteld zijn niet bevoegd om een schuld te betalen.
 • Ook moet de vordering op de debiteur opeisbaar zijn (bij verrekening in faillissement geldt deze voorwaarde niet).
 • Wanneer een vordering voor de rechter wordt gebracht en er door uw debiteur een beroep op verrekening wordt gedaan, moet de tegenvordering vaststaan of moet deze eenvoudig kunnen worden vastgesteld.

Nota bene: Is het niet duidelijk of er een vordering is en/of hoe groot die vordering is, dan is verrekening in beginsel niet mogelijk. Dit komt bijvoorbeeld voor bij verrekening bij betwiste vorderingen. Denk daarbij aan aansprakelijkheid die wordt betwist, nadat er schade door het transport heeft plaatsgevonden.

Tip! Er zijn maar weinig schuldeisers die betaling in natura accepteren en die over en weer elkaars schuldeiser zijn en iets te verrekenen hebben. Daarom zijn de meeste schuldeisers per definitie aangewezen op een solide incasso No Cure No Pay traject.

5. Waaraan moet een geslaagd beroep van uw debiteur op overmacht vanwege het coronavirus/ COVID-19  voldoen?

Het niet betalen van een factuur met als reden overmacht door het coronavirus/ COVID-19  kan slagen als uw debiteur weet aan te tonen dat:

 1. Betaling volledig onmogelijk is geworden (betaling in geld maar ook in natura of middels verrekening);
 2. Die onmogelijkheid buiten de invloedssfeer van uw debiteur ligt;
 3. De gevolgen van het niet betalen redelijkerwijs niet voorkomen konden worden
 4. De onmogelijkheid om te betalen onvoorzienbaar was op het moment van contractsluiting;
 5. Wet noch overeenkomst bepaalt dat de niet-nakoming, zoals betaling, voor zijn risico komt*.

* te denken valt aan garantiebedingen, waarin expliciet is overeengekomen dat een debiteur te allen tijde wel instaat voor betaling (en het niet betalen dus ook voor zijn risico komt), dus ook ten tijde van een virus!

Tip! Dat zijn nogal wat wettelijke strenge eisen waaraan een debiteur moet kunnen voldoen. Doorgaans slaagt een beroep op overmacht dan ook niet en kan de onbetaald gelaten vordering alsnog worden geïncasseerd.

Tijdelijk gratis laatste sommatie service (Tip)

Vreemde ogen dwingen. Wij verzoeken uw debiteur te betalen op ons incassopapier zonder extra kosten voor u én uw debiteur. Voor alle nieuwe zakelijke opdrachtgevers bieden wij vanwege de ellende die het coronavirus/ COVID-19 met zich meebrengt onze Laatste Sommatie Service tijdelijk GRATIS aan.

6. Mijn debiteur heeft een contract afgesloten in de periode dat het coronavirus/ COVID-19 al actueel was en betaalt als gevolg daarvan nu niet. Valt dat hem aan te rekenen?

Ook een veelgestelde vraag. Bij de beantwoording moet gekeken worden naar de verwijtbaarheid. Een voorbeeld van een omstandigheid die volgens de verkeersopvattingen voor risico van de debiteur komt is een ten tijde van contractsluiting “voorzienbare omstandigheid”. Valt het uw debiteur aan te rekenen dat hij nu niet betaalt, is het zijn schuld? Even terug naar de definitie van overmacht: “Een tekortkoming kan de schuldenaar niet worden toegerekend, indien zij niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.” Er is sprake van schuld als uw debiteur de niet-nakoming (de wanbetaling) had kunnen voorkomen, door niet met u te contracteren. In dit geval kan uw debiteur dan geen geslaagd beroep doen op overmacht en moet hij gewoon betalen.

7. Mijn debiteur betaalt niet. Kan ik mijn vordering op de bestuurder van de debiteur verhalen?

Stel, uw debiteur heeft met u een contract gesloten en het was voorzienbaar dat hij niet (tijdig) kon betalen. In dit geval ontstaan er mogelijkheden om (ook) de bestuurder van uw debiteur aan te spreken, mocht betaling uitblijven. Het is niet zo dat een bestuurder per definitie aansprakelijk is voor het niet betalen van uw factuur. Onze incassojuristen onderzoeken voor u de mogelijkheden en kunnen u hierover adviseren.

8. Dus ik heb geen kans als mijn debiteur niet betaalt door het coronavirus/ COVID-19?

Jawel! Uit de praktijk blijkt dan ook – en dat is terug te zien in de rechtspraak – dat een geslaagd beroep op overmacht om niet (meer) te hoeven betalen maar zelden lukt. En dat is goed nieuws voor u als schuldeiser die geconfronteerd wordt met wanbetaling ten gevolge van het coronavirus/ COVID-19 .

9. Ik heb het vermoeden dat mijn debiteur het coronavirus/ COVID-19 aangrijpt om niet te betalen, terwijl hij best kan betalen. Wat moet ik doen?

Er zullen altijd partijen zijn die van de gelegenheid gebruik maken om onder betaling uit te komen. Het is belangrijk dat u uw debiteur vraagt zijn standpunt “ik kan niet betalen” te onderbouwen. Waarom kan hij niet betalen? Wat is er veranderd? Betaalt hij andere schuldeisers wel en waarom u niet? Hoeveel openstaande schulden heeft uw debiteur momenteel? Kan hij een betalingsregeling voorstellen?

Tip! Ons advies is om schriftelijke vragen te stellen, zodat u later tijdens een incassoprocedure op de gegeven antwoorden kunt terugvallen.

10. Kan ik incasso starten als ik niet betaald krijg door een debiteur die een beroep doet op overmacht vanwege het coronavirus/ COVID-19?

Ja, het starten van een incasso No Cure No Pay traject kan gewoon gestart worden als uw debiteur uw opeisbare vordering – om wat voor reden dan ook – niet voldoet. Uit de praktijk blijkt ook dat een debiteur doorgaans geen beroep doet op overmacht. Doet hij dat wel, dan zal uiteindelijk een rechter oordelen of zijn verweer stand houdt. Onze incassojuristen adviseren u piekfijn adviseren over uw kansen.

11. Wat gebeurt er als mijn debiteur tijdens de buitengerechtelijke incassofase niet betaalt?

Tijdens een buitengerechtelijke incassoprocedure zal uw debiteur reageren naar ons toe. Afhankelijk van de reactie kunnen gerechtelijke stappen nodig zijn om alsnog spoedig betaald te krijgen. In elke incassozaak bespreken wij met u de mogelijkheden voor het nemen van gerechtelijke stappen. Te denken valt aan dagvaarding of het faillissement aanvragen of het doen leggen van conservatoir beslag.

Tip! Het is niet zo dat de gerechtelijke invorderingsmiddelen voor civielrechtelijke vorderingen voor schuldeisers is geschorst. Wel liet de Rechtspraak weten dat de rechtbanken tijdelijk bepaalde zaken uitstellen. De verwachting is echter dat dit voor korte duur zal zijn. In elk geval worden gerechtelijke maatregelen zo min mogelijk gehinderd hierdoor.

Tijdelijk gratis laatste sommatie service (Tip)

Vreemde ogen dwingen. Wij verzoeken uw debiteur te betalen op ons incassopapier zonder extra kosten voor u én uw debiteur. Voor alle nieuwe zakelijke opdrachtgevers bieden wij onze Laatste Sommatie Service tijdelijk GRATIS aan.

12. Ik zou graag een passende betalingsregeling afspreken met mijn debiteur. Is dat wel verstandig in deze tijd?

Uit coulance zou u wellicht, in plaats van het nemen van rechtsmaatregelen, een betalingsregeling willen afspreken. Dit behoort tot de mogelijkheden tijdens een incassoprocedure en zal afhangen van hoe uw debiteur reageert op betaalverzoeken van ons en wat uw wensen zijn. Veel debiteuren reageren overigens gewoon nooit. U moet echter goed beseffen dat andere schuldeisers van uw debiteur mogelijk geen regeling treffen en wel rechtsmiddelen inzetten om betaling zo snel mogelijk af te dwingen, zoals het faillissement aanvragen van uw debiteur. Zonder het bedingen van extra zekerheden, zoals en pand- of hypotheekrecht of een borgstelling van een derde, zoals een bestuurder, is een betalingsregeling doorgaans niet de meest ideale optie om snel betaald te krijgen. Alle tijd dat er niet betaald is, staat uw vordering op het spel. Omdat op dit moment niet zeker is hoe lang het virus en de nasleep ervan gaat duren, dient uw eerste zorg te zijn, het op orde houden van uw eigen cashflow.

Tip! Elke incassozaak is maatwerk. Onze incassojuristen adviseren wat in uw geval de beste optie is.

13. Hoe word ik tegemoet gekomen als ondernemer in Nederland voor mijn omzetdaling ten tijden van het virus?

De Nederlandse overheid heeft een pakket steunmaatregelen geïntroduceerd, onder andere het  instellen van een tijdelijke regeling tegemoetkoming loonkosten (ministerie van SZW) en extra ondersteuning zelfstandig voor ondernemers (ministerie van SZW en gemeenten) en een versoepeling uitstel van betaling belasting en verlaging boetes (Belastingdienst).

Tip! Maar let op, de overheid stelt ondernemers niet schadeloos. Dit betekent dat de overheid geen dekking verleent voor onbetaald gelaten facturen. Deze dient u zelf te (laten) incasseren. Wij bieden deze mogelijkheid aan op basis van incasso No Cure No Pay.

14. Hoe behoud ik mijn klantrelatie en krijg ik alsnog betaald?

Op uw verzoek kunnen we een incassozaak starten met een Laatste Sommatie Service. Uw debiteur krijgt dan de tijd om vrijwillig, zonder incassokosten, uw vordering te voldoen. U geeft hem daarmee de kans – uit coulance – om te betalen, een en ander komt de klantrelatie uiteraard ten goede. Tegen een debiteur die na die periode nog steeds niet heeft betaald, kunt u met een gerust hart onze incasso No Cure No Pay dienst starten. Wij manen uw debiteur op een nette en professionele manier aan om uw vorderingen alsnog zo spoedig als mogelijk voldaan te krijgen.

Tip! Veel debiteuren worden uiteindelijk ook bij onszelf opdrachtgever, zeker als zij zelf eveneens geconfronteerd worden met wanbetaling. Zo behoudt u niet alleen de goede relatie met uw klant, maar krijgt u ook een sneeuwbaleffect in de keten van betaling! Uiteraard werken wij niet tegelijkertijd voor zowel u als uw schuldeiser.

15. Zelf krijg ik het niet voor elkaar om tijdig te leveren. Behoud ik mijn vorderingsrecht?

Allereerst is de vraag of u te laat bent met leveren. Dat wordt bepaald door de gemaakte afspraken. Heeft een u fatale termijn afgesproken, zoals een exacte leverdatum? En levert u niet op tijd? Dan treedt verzuim (van rechtswege) aan uw zijde in. Omdat u in verzuim bent, kan uw koper zijn verplichtingen opschorten.

Tip! Het beste is om in een periode van het coronavirus/ COVID-19 geen fatale termijnen af te spreken maar streefdata. Vaak is dit al te laat, want het contract met daarin fatale leverdata was al gesloten voordat het virus serieus uitbrak. Het beste wat u doet is in overleg met uw koper en nieuwe datum – die u wel kunt halen – afspreken, zodat uw verzuim daardoor wordt opgeheven. Uw vorderingsrechten kunt u normaliter pas uitoefenen nadat u geleverd hebt. Op het moment dat u een fatale termijn hebt afgesproken en u hebt niet tijdig geleverd, kan de koper ook de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden en verliest u deels of geheel uw vorderingsrecht.

16. Kan ik de levering opschorten of uitstellen vanwege het coronavirus / COVID-19 doordat mijn leveranciers later zijn met levering? En hebben mijn klanten dan recht op een tegemoetkoming of schadevergoeding?

In beginsel bent u gehouden aan het tijdig nakomen van gemaakte afspraken. U kunt een beroep op overmacht proberen, op het moment dat is voldaan aan de voorwaarden die in hiervoor zijn behandeld. Of dat slaagt hangt dus af van diverse omstandigheden. Ook hier geldt weer dat het van belang is wat u in de overeenkomst hebt afgesproken, bijvoorbeeld in de voorwaarden, over overmacht (“Force Majeure”). Het beste is om met uw afnemer nieuwe afspraken te maken. Het kan dan ook zijn dat u afspreekt dat u nog geen exacte datum kunt garanderen, maar bijvoorbeeld wel zodra u goederen ontvangt van uw leverancier (een zogenaamde “voorwaardelijke leveringsverplichting”). Onze incassojuristen kunnen u hierbij helpen.

17. Door het coronavirus/ COVID-19 kan ik de overeengekomen zaak niet meer leveren. Kan ik wel een vervangende zaak leveren. Moet mijn zakelijke koper hiermee instemmen?

In principe kan een koper van u verlangen dat u levert “conform overeenkomst”. Dat betekent dat u in beginsel gehouden bent te leveren wat u verkocht heeft. Met andere woorden, u moet een verkochte zaak leveren die de eigenschappen bezit die de koper op grond van de overeenkomst mocht verwachten. Wat de koper mocht verwachten is afhankelijk van de aard van de zaak en de mededelingen die u als verkoper over de zaak heeft gedaan en wat er is afgesproken. Hoe onnauwkeuriger of hoe algemener het overeengekomen product is omschreven, hoe gemakkelijker u een vervangend product kunt leveren.

Tip! Het verdient aanbeveling met uw koper af te stemmen dat u een vervangend product levert en bij voorkeur schriftelijk, zodat uw debiteur later niet alsnog de overeenkomst deels of geheel kan ontbinden en schadevergoeding van u kan eisen. Nadat er geleverd is, kunt u uw vorderingsrechten uitoefenen.

18. Kan ik door het coronavirus/ COVID-19 eenzijdig de overeenkomst wijzigen?

In beginsel geldt dat overeengekomen verplichtingen moeten worden nagekomen. Gebeurt dat niet, dan kan de ander de overeenkomst deels of geheel ontbinden. Er moet wel eerst sprake zijn van verzuim of de nakoming moet blijvend of tijdelijk onmogelijk zijn. Bovendien ontstaat er een schadevergoedingsplicht voor de partij die niet nakomt (als het niet nakomen aan hem kan worden toegerekend). Door het coronavirus/ COVID-19 bent u als ondernemer onvoorzien en snel in ander vaarwater terechtgekomen. De wet biedt een bijzondere mogelijkheid om de gevolgen van een overeenkomst te wijzigen of die overeenkomst te ontbinden, wanneer er sprake is van onvoorziene én zwaarwegende omstandigheden. De omstandigheden moeten zo zijn, dat naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet van u verlangt kan worden dat de overeenkomst ongewijzigd in stand blijft.

Uit de rechtspraak volgt helaas voor u als ondernemer dat hier niet snel sprake van is. De Rechtbank Zeeland-West-Brabant Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft in een uitspraak van 30-05-2017 bijvoorbeeld al eens in hoger beroep beslist dat een economische crisis niet voldoende aanleiding geeft om te spreken van onvoorziene omstandigheden. Zo oordeelde zij:

Het hof stelt daarbij voorop dat het een feit van algemene bekendheid is dat de economie – en in het bijzonder de huizenmarkt – conjunctuurgevoelig is. Periodes van economische groei en daarmee stijgende huizenprijzen worden met enige regelmaat afgewisseld met periodes van recessie waarin de huizenprijzen dalen en ook de verkoop van huizen stagneert.

Het is dus de vraag – en de tijd zal het leren – of het coronavirus/ COVID-19 naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid aanleiding zijn om een overeenkomst te wijzigen. Dat zal per geval beoordeeld moeten worden. Als gelet wordt op het pakket stimuleringsmaatregelen van de overheid zal een beroep op wijziging of ontbinding van een overeenkomst wegens onvoorziene omstandigheden moeilijk worden. Ook de duur en de impact van het coronavirus/ COVID-19 zullen meespelen bij een beslissing. Onze incassospecialisten wisselen ook graag met u van gedachten op dit punt.

Tip! Het eenzijdig wijzigen van een overeenkomst is dus zeer risicovol. Onze incassojuristen adviseren u graag over andere mogelijkheden.

19. Moet ik schadevergoeding betalen als ik uit overmacht door het coronavirus/ COVID-19  zelf niet kan nakomen?

Wat er nodig is voor een beroep op overmacht hebben we hiervoor behandeld. In beginsel geldt dat iedere partij die een overeenkomst niet nakomt (in verzuim raakt) schadeplichtig is. Die schade hoeft niet vergoed te worden, als de tekortkoming (wanprestatie, zoals het niet tijdig kunnen leveren of het niet tijdig kunnen betalen) te wijten is aan overmacht. Anders is het als u een garantie heeft verstrekt altijd af te zullen afnemen of te zullen betalen, zelfs in tijden van overmacht.

20. Ik heb grondstoffen ingekocht, maar mijn leverancier beroept zich op overmacht door het coronavirus/ COVID-19 en geeft aan niet te kunnen leveren. Kan ik onder de overeenkomst met die leverancier uit?

U kunt de overeenkomst te allen tijde buitengerechtelijk ontbinden. Dat is de algemene regel.

Art. 6:265 lid 1 BW bepaalt namelijk:

“Iedere tekortkoming van een partij in de nakoming van een van haar verbintenissen geeft aan de wederpartij de bevoegdheid om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, tenzij de tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, deze ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt.”

In de rechtspraak is de rode draad dat iedere tekortkoming aan de wederpartij de bevoegdheid tot ontbinding geeft. Het hoeft dus niet te gaan om een toerekenbare tekortkoming.

Tip! Ook al is er sprake van overmacht kunt u een overeenkomst deels of geheel ontbinden. Maar let op! Wel kan het zo zijn dat ontbinding niet gerechtvaardigd is vanwege de bijzondere aard of geringe betekenis van de tekortkoming. Of een tekortkoming als gevolg van het coronavirus/ COVID-19 is aan te merken als een tekortkoming met een bijzondere aard is nu nog niet te zeggen. Dat zal de toekomst uitwijzen als er uitspraken van rechters komen. De redelijkheid en billijkheid spelen hierbij een belangrijke rol.

Ontbinding betekent dat u van uw verplichtingen bent verlost (zoals betaling) voor zover de andere partij die overeenkomst nog niet is nagekomen. Onze incassojuristen helpen u graag verder als u een overeenkomst wilt beëindigen.

21. Ik heb grondstoffen ingekocht, maar onze leverancier beroept zich op overmacht door het coronavirus/ COVID-19 en geeft aan niet te kunnen leveren.  Kan ik onze eigen betalingsverplichting opschorten?

Ja, als de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt, dan mag u de nakoming van uw verplichtingen die daartegenover staan, opschorten.

Tip! Maar let op, als het gaat om een gedeeltelijke tekortkoming, dan is opschorting alleen mogelijk voor zover die tekortkoming dat rechtvaardigt. Met het opschorten van uw betalingsverplichting dwingt u uw debiteur ertoe alsnog zo spoedig mogelijk na te komen, zoals te leveren. Onze incassojuristen helpen u graag verder in situaties waarin u uw betalingsverplichting wilt opschorten en de overeenkomst nog niet wilt beëindigen.

22. Ik kan zelf niet leveren maar heb een overmachtsbepaling in mijn algemene voorwaarden staan. Biedt deze bepaling mij wel voldoende bescherming?

De verplichtingen van partijen over en weer en de uitzonderingen daarop zijn vaak overeengekomen in overeenkomsten, bijvoorbeeld in de algemene voorwaarden. Wellicht kunt u zelf de overeenkomst ontbinden omdat u niet kunt nakomen als er sprake is van overmacht. Een andere mogelijkheid is dat u een overeenkomst met directe ingang – dus zonder een redelijke termijn in acht te nemen – kunt opzeggen als gevolg van overmacht, op basis van een clausule in de toepasselijke voorwaarden.

Denk bijvoorbeeld aan distributieovereenkomsten of andere duurovereenkomsten. Zo kan bijvoorbeeld een langdurige samenwerking voor de inkoop van producten mogelijk contractueel met directe ingang worden opgezegd. Een veelgebruikt onderdeel in een ‘Force Majeure’ (overmacht)bepaling is een termijn voor de duur van de overmacht. Hoe concreter deze bepaling, hoe bruikbaarder in uw situatie.

Tip! Uw algemene voorwaarden moeten dan wel van toepassing zijn, doordat ze juist ter hand zijn gesteld. Meer hierover leest u in het artikel “Help! Zijn mijn algemene voorwaarden wel van toepassing?  Onze incassojuristen adviseren u over de toepasselijkheid van uw voorwaarden en over de overmachtsclausule in het contract.

23. Ik wil snel incasseren en het faillissement aanvragen van mijn debiteur. Hoe gaat dat nu tijdens het coronavirus/ COVID-19?

Het aanvragen van het faillissement van een debiteur als pressiemiddel is een effectief incassomiddel bij B2B-vorderingen die niet betwist zijn. Doordat bedrijven elkaar blijven betalen ontstaat er zo min mogelijk economische schade. De Rechtspraak heeft het behandelen van verzoekschriften tot faillietverklaring als belangrijk gezien, zodat deze procedures gewoon doorgaan.  De werkwijze van de Rechtspraak is dankzij het virus aangepast. De Rechtspraak is overgegaan op het schriftelijk failliet verklaren van uw debiteur.

Tijdelijk gratis laatste sommatie service (Tip)

Vreemde ogen dwingen. Wij verzoeken uw debiteur te betalen op ons incassopapier zonder extra kosten voor u én uw debiteur. Voor alle nieuwe zakelijke opdrachtgevers bieden wij onze Laatste Sommatie Service tijdelijk GRATIS aan.

Neem contact op met een van onze incassospecialisten via telefoonnummer 070-7620330 of stuur ons een e-mail.

 

DISCLAIMER
Invorderingsbedrijf stelt gegevens op deze website alleen beschikbaar om informatie te verstrekken. Gegevens op deze website mogen niet als juridisch advies worden beschouwd. Hoewel Invorderingsbedrijf de inhoud van deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opstelt, garandeert zij nooit dat deze vrij is van onjuistheden of onvolledigheden. Invorderingsbedrijf aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik (in welke vorm dan ook), onvolledigheid of onjuistheid van de gegevens op deze website. Het verstrekken van gegevens op of via deze website vormt op geen enkele manier een relatie tussen Invorderingsbedrijf en de ontvanger en/of lezer van de gegevens. Ontvangers en lezers dienen deskundig advies in te winnen alvorens zij op basis van de op of via deze website verstrekte gegevens handelen. In deze bijdrage zijn algemene antwoorden gegeven. Deze regels gelden zolang partijen in hun overeenkomst geen afwijkende of aanvullende afspraken hebben gemaakt. Bovendien gelden voor bepaalde contracten weer andere, wettelijk dwingende regelingen. Op grond van het contract moet in dit concrete geval bepaald worden voor wiens rekening de gevolgen van het coronavirus/ COVID-19 komen.
Lees Verder