Home PageTref een betalingsregeling met de Belastingdienst voor extra financiële ruimte.

Tref een betalingsregeling met de Belastingdienst voor extra financiële ruimte

Het is crisis. En niet zo’n beetje ook. Daar is de Belastingdienst inmiddels ook achter. Dus wordt er water bij de wijn gedaan.

Vanaf dit jaar is het mogelijk de Belastingdienst zowel schriftelijk als mondeling te verzoeken om uitstel van betaling van openstaande belastingaanslagen en een betalingsregeling met de Belastingdienst te treffen. Wil de Belastingdienst uitstel van betaling overwegen, dan moet in elk geval voldaan zijn aan de volgende voorwaarden voor uitstel van betaling en een betalingsregeling met de Belastingdienst.

Voorwaarden uitstel van betaling Belastingdienst

 • De totale openstaande belastingschuld is maximaal € 20.000,- (en in dit bedrag mag geen zogenaamde ‘vergrijpboete’ zijn opgenomen).
 • De afgelopen twee tijdvakken moet tijdig aangifte zijn gedaan.
 • U mag geen dwangbevel hebben gekregen voor een opeisbare en openstaande belastingschuld.
 • Motorrijtuigenbelasting valt niet onder de regeling.

Wanneer krijgt u geen uitstel van betaling van de Belastingdienst?

Helaas is het niet altijd mogelijk een betalingsregeling met de Belastingdienst te treffen. Als u bijvoorbeeld al eens uitstel van betaling kreeg van de Belastingdienst in verband met een bezwaar- of beroepsprocedure en u tijdens de procedure genoeg middelen had om te kunnen betalen werkt de Belastingdienst niet mee. En ook niet als een openbare verkoop van in beslag genomen zaken al in aangekondigd (en de voorgenomen verkoop niet meer kan worden voorkomen) krijgt u over het algemeen geen uitstel van betaling van de Belastingdienst.

Hoe lang duurt kortlopend uitstel van betaling bij de Belastingdienst?

Het uitgangspunt is dat u 12 maanden uitstel van betaling krijgt. In bepaalde gevallen maakt de Belastingdienst echter uitzonderingen.

Wanneer moet u uitstel van betaling aanvragen?

U kunt tot maximaal 4 maanden na de laatste vervaldag van uw (oudste) aanslag uitstel van betaling aanvragen bij de Belastingdienst om voor een betalingsregeling met de Belastingdienst in aanmerking te kunnen komen.

Geen rente in geval van uitstel van betaling

Treft u een betalingsregeling met de Belastingdienst, dan berekent men u geen rente. Echter, betaalt u daarna onverhoopt niet binnen de overeengekomen termijnen, dan bent u invorderingsrente verschuldigd. Invorderingsrente is de rente die u moet betalen als u een belastingaanslag te laat betaalt. Per 01-01-2013 is deze invorderingsrente gestegen van 2,75% naar 3%. Deze rente fluctueert echter.

Langer uitstel van betaling

De Belastingdienst is net als andere partijen schuldeiser. De Belastingdienst heeft echter in veel gevallen wel voorrang op andere schuldeisers, en is daarmee een zogenaamde preferente schuldeiser. Maar wat nu als u langer uitstel van betaling wilt?

Als u gebruik wilt maken van een betalingsregeling en uitstel van betaling wilt voor een langere looptijd is het niet langer nodig aan te tonen dat de betalingsproblemen zijn veroorzaakt door de economische crisis. Maar, er is in dat geval wel een zogenaamde ‘derdeverklaring’ nodig, van bijvoorbeeld een accountant. Daarnaast, niet onbelangrijk, moet u voor de gehele belastingschuld waarvoor u uitstel van betaling wilt een zekerheid kunnen stellen. Vooral dit laatste blijkt in de praktijk niet altijd mogelijk.

Let op! Een schuldeiser is niet verplicht om een betalingsregeling te treffen

Ook voor het handelsverkeer geldt dat wanneer een schuld opeisbaar is, een schuldeiser – bijvoorbeeld de Belastingdienst – niet verplicht is om mee te werken aan een betalingsregeling. Een schuld is opeisbaar als bijvoorbeeld niet binnen een overeengekomen termijn zoals een betalingstermijn is betaald. Een schuldenaar (of debiteur) is dan van rechtswege in verzuim, zodat een vordering uit handen gegeven kan worden waarbij aanspraak wordt gemaakt op vergoeding van wettelijke of contractuele rente en incassokosten.

In onze incassopraktijk wordt van geval per geval bekeken en geadviseerd over of een betalingsregeling met een schuldenaar een haalbare optie is. Betalingservaringen, betwistingen, hoogte van de termijnbedragen, de verwachte kans op faillissement en de branche zijn daarbij een belangrijke overweging. Wordt uiteindelijk een regeling getroffen, dan wordt deze altijd door ons vastgelegd in een zogenaamde vaststellingsovereenkomst om de rechten voor een opdrachtgever juridisch veilig te stellen.

Heeft u vragen over het treffen van een betalingsregeling, of weten hoe u dit het beste doet? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief!

Vul uw gegevens in en ontvang onze nieuwsbrief. Wij trakteren u regelmatig op interessante artikelen en kortingscodes!

  Bent u een particulier of een onderneming?

  Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

  Incassobureau inschakelen
  No Cure No Pay Incasso

  Heeft uw klant die factuur nog steeds niet betaald? Blijf niet eeuwig wachten en schakel over op No Cure No Pay incasso!

  • Géén succes = géén kosten
  • 100% uitkering van de hoofdsom
  • 95% slagingspercentage

  Alstublieft,

  Uw download

  Voorbeeld ingebrekestelling

  Voorbeeld ingebrekestelling

  Direct aan de slag met het versturen van uw ingebrekestelling? Gebruik dan onze handig voorbeeldbrieven.

  Download direct

   Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

   Neem telefonisch of per mail contact op