Inloggen op de klantenomgeving

De Online Cockpit is exclusief voor opdrachtgevers. Indien u nog geen eigen account heeft, klik dan hier om uw vordering direct over te dragen of neem contact met ons op via telefoon +31(0)70-7620330.

Wachtwoord vergeten Inloggen
Print deze pagina

“Invorderingsbedrijf is uw partner voor vorderingen in geheel Oostenrijk.”

Kijkend naar het bruto nationale product (BNP) en de hoogte van de werkloosheid behoort Oostenrijk tot de welvarendste landen van Europa. Veel mensen weten echter niet dat Oostenrijkers slechte betalers zijn. Lees in dit artikel hoe incasso Oostenrijk werkt en kom erachter hoe wij voor u in Oostenrijk snel en daadkrachtig incasseren.

Wij hebben alle middelen in huis om uw Oostenrijkse debiteur te laten betalen. Jawohl!

Lokale incasso Oostenrijk specialisten (Spezialisten)

Oostenrijk is opgedeeld in negen deelstaten die samen met de andere staten een unie vormen. Overeenkomstig de Oostenrijkse grondwet hebben deze negen deelstaten (Bundesländer) een eigen recht, dat naast het federale recht (staatsrecht) bestaat. U hoeft zich natuurlijk niet in deze verschillende rechtstelsels te verdiepen. Dit hebben wij voor u gedaan. Neem vrijblijvend contact op met een van onze incasso Oostenrijk specialisten om uw vorderingen te bespreken.

Samen met onze incasso Oostenrijk specialisten bespreekt u de kans van slagen van uw vordering.

Buitengerechtelijk incasseren in Oostenrijk (Inkassobeauftragung of Vorgerichtliche Forderungsverfolgung)

Om de kans op betaling te optimaliseren, beginnen wij onze strategie incasso Oostenrijk bij voorkeur met de buitengerechtelijke fase. Deze fase begint in de meeste gevallen met een op maat gemaakte ingebrekestelling (Fristsetzung). Daarnáást zoeken wij veelvuldig contact met uw debiteur. Dit gebeurt onder andere door sommaties per post, per e-mail, sms en telefoon. Wij doen er ook in deze fase alles aan om uw vordering te verhalen. Tijdens de buitengerechtelijke fase heeft u toegang tot de Online Cockpit van waaruit u de zaak op de volgt. Dit is een exclusief gebruikersrecht. Alléén u heeft toegang.

In specifieke situaties is het ook mogelijk om incasso Oostenrijk direct te beginnen met de gerechtelijke procedure. Neem contact op met een van onze incasso Oostenrijk specialisten om de voorwaarden te bespreken.

Altijd een eerlijk incasso Oostenrijk advies

Wij geven u altijd een eerlijk advies over de slagingskansen van uw incassovordering. Wij vinden het belangrijk om uw belang voorop te stellen. Daarom kijken we naar de beste optie voor uw vorderingen. Dat mag u verwachten van een internationale incassoregisseur.

Gerechtelijk incasseren in Oostenrijk (Gerichtliche Betreibung)

Negen van de tien vorderingen worden in de buitengerechtelijke fase door ons geïnd. Helaas zijn niet alle debiteuren (Debitoren) hetzelfde. Incasso Oostenrijk kent verschillende routes om uw vordering alsnog via een gerechtelijke procedure te verhalen. Wij lichten de twee meest voorkomende routes bij incasso Oostenrijk toe.

Oostenrijkse gerechtelijke procedures worden uitgevoerd door onze incasso advocaten (Rechtsanwälte).

1. Het Oostenrijkse betalingsbevel (Mahnverfahren)

Het Mahnverfahren kan worden toegepast op vorderingen tot € 75.000,-. Met deze procedure kan een voorwaardelijk betalingsbevel (bedingter Zahlungsbefehl) worden verkregen, zonder dat hier eerst een inhoudelijke procedure voor moet worden gestart. Dit zorgt voor snel duidelijkheid. Het betalingsbevel wordt vervolgens betekend aan uw debiteur die een termijn krijgt van 14 dagen om tot betaling over te gaan van de hoofdsom en de rente en de kosten. Uw debiteur kan er ook voor kiezen verweer te voeren (Einspruch erheben). Bij vorderingen waar de kantonrechter (Bezirksgericht) bevoegd is, kan uw debiteur dat zelf doen zonder tussenkomst van een advocaat.

Uw debiteur moet verweer voeren binnen 4 weken. De ervaring leert dat weinig Oostenrijkse debiteuren verweer voeren omdat de debiteuren anders het risico lopen om door de rechtbank veroordeeld te worden tot betaling van de proceskosten. Indien uw debiteur wel verweer voert, zal de procedure voortgezet worden onder de regels van de bodemprocedure (zie hieronder). Maar als uw debiteur niet reageert, of te laat reageert, dan krijgt het betalingsbevel rechtskracht. Dit betekent dat de deurwaarder uw vordering kan incasseren met beslaglegging aan de hand van een uitvoerbaarheidsverklaring die de advocaat incasso Oostenrijk opvraagt.

De termijnen zijn dus kort: een procedure incasso Oostenrijk verloopt – in vergelijking met andere landen – zeer voorspoedig.

2. De bodemprocedure

Deze procedure wordt ook wel de reguliere procedure genoemd en is van toepassing op vorderingen boven de € 75.000,-. De bodemprocedure kan op twee momenten gestart worden. Wij lichten toe.
1. Direct na de buitengerechtelijke fase;
2. Als uw debiteur verweer voert tijdens de procedure van het Mahnverfahren (zoals hierboven uitgelegd). De procedure wordt dan verder gevoerd onder de regels van de bodemprocedure.

Meestal wordt de bodemprocedure schriftelijk gevoerd. In enkele gevallen zal de rechter de partijen uitnodigen in de rechtszaal om de zaak toe te lichten. Vervolgens zal de rechter een beslissing nemen en de partijen hiervan op de hoogte stellen.

Er is nog een andere optie.

C. Europese betalingsbevelprocedure

De Europese betalingsbevelprocedure is een procedure voor grensoverschrijdende vorderingen die niet betwist worden. Heeft u een onbetwiste vordering? Dan kan deze procedure uitkomst bieden. Op grond van de Europese betalingsbevelprocedure is het mogelijk om in alle EU-lidstaten, behalve Denemarken, een onbetwiste vordering snel te incasseren. De rechtbank kan dan een Europees betalingsbevel naar uw debiteur sturen. Uw debiteur heeft vervolgens 30 dagen de tijd om te reageren. Reageert uw debiteur niet dan kunnen wij de rechtbank verzoeken het betalingsbevel definitief te maken. Dit is een vonnis dat in elke EU-lidstaat wordt aanvaard. Erg praktisch dus.

Onze specialisten incasso Oostenrijk bekijken samen met u of er sprake is van een onbetwiste vordering. Dit is bijvoorbeeld het geval indien uw debiteur heeft gezegd: ‘Ik wil wel betalen, maar deze week heb ik geen geld’, of ‘Kunnen we een betalingsregeling overeenkomen?’.

Ook indien u de procedures wil bespreken, kunt u geheel vrijblijvend contact opnemen met een van onze incasso Oostenrijk specialisten.

Voordelen incasso Oostenrijk

 • Landelijke dekking in geheel Oostenrijk
 • Procedures in het Nederlands (voor zover de wet dit toelaat) of Duits
 • Ervaren incassospecialisten
 • Naadloze aansluiting in geval van een gerechtelijke procedure
 • Samenwerking met lokale Oostenrijkse incasso advocaten
 • Deskundige voorlichting en duidelijkheid vooraf
 • Bewezen track record
 • Snelle en korte lijnen en 24/7 inzage via de Online Cockpit
 • Doordat wij gebruik maken van de kennis en ervaring van in Oostenrijk beëdigde Rechtsanwälte weet u zeker dat de kwaliteit gewaarborgd is

Waarom gerechtelijke incasso Oostenrijk zo goed werkt

In een zogenaamd Mahnverfahren, ofwel een Oostenrijks verzoekschrift wordt beschreven wat uw vordering inhoudt, hoe hoog deze is en wie de partijen zijn. Dit verzoek wordt bij de bevoegde lokale rechtbank in Oostenrijk ingediend. Het bevoegde Mahngericht reikt het ingediende Mahnverfahren uit aan de debiteur. De debiteur ontvangt dan een gerechtelijk betalingsbevel: het Mahnbescheid. Tegen deze gerechtelijke aanmaning kan de debiteur binnen twee weken verweer aantekenen. Doet hij dit niet, dan zal de rechtbank een Vollstreckungsbescheid afgeven.

Het Vollstreckungsbescheid is de executoriale titel waarmee beslag gelegd kan worden. Dit vonnis wordt ook aan de debiteur (door de rechtbank) betekend. Ook hier heeft de debiteur weer twee weken om in verzet te gaan. Doet hij dit niet, dan staat de vordering vast. Hij is dus niet meer aan te tasten, ook niet met hoger beroep!

Zo duurt een gerechtelijke procedure in Oostenrijk doorgaans erg kort in vergelijking met andere landen. Waarom ook hier de Oostenrijkse wet vele voordelen kent, leest u verderop.

Een Oostenrijkse debiteur denkt wel na voordat hij aanvinkt verweer te willen voeren

Het Oostenrijkse rechtssysteem wordt gekenmerkt door zeer korte termijnen om te reageren. Te laat is ook écht te laat. Vinkt een debiteur op het Mahnbescheid aan verweer te willen voeren, dan moet hij binnen vier weken na betekening van dat Mahnbescheid ook echt zijn verweer hebben ingediend. Doet hij dit niet, dan wijst de rechter direct verstek. Dat geldt ook als de debiteur geen Rechtsanwalt in de arm neemt, want een advocaat is verplicht. Veel debiteuren weigeren echter een Rechtsanwalt in te schakelen, reageren zelf bij de rechter en de rechter passeert hun gehele antwoord.

Omdat de Oostenrijkse rechtbank de debiteur zal veroordelen tot het betalen van de proceskosten, denkt een Oostenrijkse debiteur wel twee keer na voordat hij besluit verweer te gaan voeren. Als het verweer namelijk onzinnig is, komt het de debiteur duur te staan.

Wat gebeurt er als wij een vonnis (Urteil) voor u hebben behaald?

Na het behalen van het winnende vonnis wilt u natuurlijk zo snel mogelijk uw geld op uw bankrekening hebben staan. Dit begrijpen wij. Nadat wij een vonnis hebben gehaald, zullen onze incasso Oostenrijk specialisten toestemming vragen aan de bevoegde rechter (Gericht) om uw vonnis ten uit voer te leggen. De rechter moet hier dus nog apart toestemming voor geven. Wanneer de rechter toestemming heeft gegeven, zal onze deurwaarder uw vordering gaan innen. Het invorderingsbedrijf heeft alles onder één dak. Voor uw vordering activeren we de juiste schakels om incasso Oostenrijk tot een succes te maken.

Beslaglegging in Oostenrijk: Zwangsvollstreckung

De beslaglegging in Oostenrijk ofwel Zwangsvollstreckung is niet te vergelijken met methodes in Nederland. De methode van executeren in Oostenrijk biedt vele voordelen boven die in Nederland.

1. De rol van de Gerichtsvollzieher

Een Oostenrijkse deurwaarder ofwel Gerichtsvollzieher is een ambtenaar, geen ondernemer. Hij is enkel lokaal bevoegd en krijgt in tegenstelling tot Nederlandse deurwaarders opdracht van de lokale rechtbank. Een schuldeiser die een vonnis wil executeren, bijvoorbeeld een Vollstreckungsbescheid, dient dit via de lokale rechtbank te laten lopen.

De Gerichtsvollzieher heeft verstrekkende mogelijkheden bij het daadwerkelijk incasseren van de vordering. Daarbij wordt verwacht dat de debiteur zijn gehele medewerking verleend. Doet hij dit niet, dan kan hij gegijzeld worden en zelfs in hechtenis worden genomen. En dat is nog niet alles.

2. Vermögensauskunft en eidesstattlichen Versicherung

In Oostenrijk wordt wanbetaling serieus genomen. Als alle informatie die we van u gekregen hebben en die de deurwaarder zelf heeft verzameld onverhoopt nog niet tot incasso mocht leiden, verlangen we de afgifte van een zogenaamde eidessstattlichen Versicherung. Debiteuren die veroordeeld zijn in Oostenrijk zijn verplicht mee te werken aan een zogenaamde Vermögensauskunft. Daarbij is een debiteur verplicht om een verklaring af te geven over zijn gehele vermogen (bezittingen, schulden, inkomsten, uitgaven), de Vermögensverzeichnis. De deurwaarder weet dan precies waar hij beslag moet leggen. De debiteur moet ook verklaren dat hij naar waarheid en beste eer en geweten een opgave van zijn vermogen heeft gedaan. Hij is verplicht een zogenaamde eidesstattlichen Versicherung te tekenen. Het valselijk en/of niet verklaren zorgt ervoor dat de deurwaarder de debiteur met politie kan laten gijzelen. Een schuldeiser kan opdracht geven voor een aanhouding, een Haftbefehl.

3. Publicatie van de Vermögensverzeichnisses: een effectief pressiemiddel bij incasso Oostenrijk

Nadat de debiteur aan de Gerichtsvollzieher de Vermögensverzeichnisses heeft afgelegd, zal de deurwaarder het verslag publiceren in een centraal en openbaar register. Schuldeisers kunnen, onder voorwaarden, een afschrift van de registratie verlangen. Een in Oostenrijk gevestigde debiteur zal dit willen voorkomen en betaalt vaak alsnog snel.

In Oostenrijk kan een vonnis wel 30 jaar ten uitvoer worden gelegd.

Conservatoir beslag (Beschlag)

Het woord ‘conservatoir’ is afgeleid van het werkwoord ‘conserveren’ dat bewaren betekent. Als er conservatoir beslag wordt gelegd dan worden als het ware de vermogensrechten waarop het beslag is gelegd bewaard totdat de rechter beslist. Uw debiteur kan het betreffende vermogensrecht dan niet meer vervreemden of verdoezelen.
Voordat er conservatoir beslag kan worden gelegd, moeten wij toestemming vragen aan de rechter. Aangetoond moet worden:
1. Dat u een vordering heeft op uw debiteur;
2. Dat er een reëel risico bestaat dat uw debiteur de betreffende objecten ‘zal laten verdwijnen’.

In beginsel zal de rechter het verzoek tot het leggen van een conservatoir beslag goedkeuren als is voldaan aan de bovenstaande voorwaarden. Dit maakt conservatoir beslag als onderdeel van incasso Oostenrijk een welkome aanvulling.

Faillissement (Bankrott)

Als uw debiteur failliet wordt verklaard, zal het faillissement bekend worden gemaakt door een officiële mededeling (Edikt). De rechtsgevolgen van het faillissement zullen in werking treden vanaf het begin van de dag die volgt op die van de officiële mededeling. Het faillissement wordt dan ingeschreven in de openbare registers. Onze incasso Oostenrijk specialisten kunnen uw vordering dan indienen bij de curator.

Maar u kunt als schuldeiser ook het faillissement aanvragen van uw debiteur, als pressiemiddel in uw incasso Oostenrijk strategie.

Faillissement als pressiemiddel bij incasso Oostenrijk (Insolvenzverfahren)

U wilt betaald krijgen. Wanneer uw debiteur niet vrijwillig overgaat tot betaling, kan de specialist incasso Oostenrijk de faillissementsprocedure opstarten (Insolvenzverfahren).
Op grond van de Oostenrijkse Insolvenzordnung moet er sprake zijn van Zahlungsunfähigkeit, waaronder wordt vestaan:

Der Schuldner ist zahlungsunfähig, wenn er nicht in der Lage ist, die fälligen Zahlungspflichten zu erfüllen. Zahlungsunfähigkeit ist in der Regel anzunehmen, wenn der Schuldner seine Zahlungen eingestellt hat.

De vordering moet dan wel bekend zijn bij uw debiteur, vast staan (bijvoorbeeld volgen uit een vonnis) en het middel mag niet ingezet worden als misbruik van recht, bijvoorbeeld met het doel een concurrent failliet te verklaren. Noodzakelijk is dat er aangetoond kan worden dat uw debiteur is opgehouden met betalen, bijvoorbeeld met een vruchteloze executie of een door uw debiteur zelf afgelegde eidesstattlichen Versicherung.

Het starten van een faillissementsprocedure bij incasso Oostenrijk is niet zelden succesvol. Onze incasso Oostenrijk advocaten hebben de middelen om uw debiteur alsnog te laten betalen.

En waar kunnen we u ook mee van dienst zijn?

 • Het omzetten van Nederlandse vonnissen om in Oostenrijk uitgevoerd te worden en visa versa
 • Ten uitvoer laten leggen van vonnissen (beslaglegging in Oostenrijk
 • Het laten voeren van diverse procedures naar Oostenrijks recht
 • Advisering over contracten en voorwaarden
 • Het verzorgen van de opdracht tot het leggen van beslag op onroerend goed
 • Kredietinformatie over in Oostenrijk gevestigde debiteuren
 • Geschillen met curatoren, bijvoorbeeld met betrekking tot eigendomsvoorbehoud en het recht van reclame
 • Bemiddeling in en hulp bij het treffen van onderhandse regelingen (ook schikkingen)

Verjaringstermijnen (Verjährungsfristen)

Verjaring betekent dat een vordering niet langer in rechte afdwingbaar is. Wanhoop niet als uw vordering verlopen is. Ook verjaarde vorderingen kunnen namelijk alsnog geïncasseerd worden. Het is namelijk zo dat uw debiteur een beroep moet doen op verjaring. Uit ervaring blijkt dat weinig debiteuren dit doen.

De algemene verjaringstermijn van vorderingen in Oostenrijk is 30 jaar. Incasso Oostenrijk kent ook een aantal specifieke verjaringstermijnen:

 • Onrechtmatige daad: 6 maanden
 • Vorderingen die voortvloeien uit een vervoersovereenkomst: 1 jaar
 • Vorderingen die betrekking hebben op het leveren van diensten of goederen: 3 jaar

Heeft u een andersoortige vordering? Geen probleem. Neem vrijblijvend contact met ons op. Onze incasso Oostenrijk specialisten kijken samen met u welke verjaringstermijn op uw vordering van toepassing is.

Juridische vorm van uw debiteur (Rechtsform)

In Nederland kunnen handelspartijen kiezen in welke vorm zij hun onderneming drijven. Dat kan in Oostenrijk natuurlijk ook. Dit wordt ook wel de rechtsvorm (Rechtsform) van uw debiteur genoemd.

 • De Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH). Deze rechtsvorm is vergelijkbaar met de Nederlandse B.V.
 • De Aktiengesellschaft (AG). Deze rechtsvorm is vergelijkbaar met de Nederlandse N.V.
 • De Offene Gesellschaft (OG). Deze rechtsvorm is vergelijkbaar met de Nederlandse vennootschap onder firma (V.O.F.)
 • De Einzelunternehmen. Deze rechtsvorm is vergelijkbaar met de Nederlandse eenmanszaak

De rechtsvorm van uw debiteur is van invloed op de aansprakelijkheid van uw debiteur en dus de verhaalbaarheid van uw vordering. De incasso Oostenrijk strategie wordt door onze incassospecialisten piekfijn afgestemd op de rechtsvorm van uw debiteur (rekening houdende met het Oostenrijkse vennootschapsrecht).

Wat heeft u nodig voor incasso Oostenrijk dossier?

Geen dossier is perfect. Dat is geen probleem. Samen met u bekijken we welke documenten en/of bewijzen voorhanden zijn. Graag zouden wij de volgende documenten ontvangen:

 • Kopie van de afspraken, bijvoorbeeld een overeenkomst, een e-mailbericht, een faxbevestiging of simpelweg uw samenvatting van wat is afgesproken
 • Kopie van uw facturen
 • Kopie van uw aanmaningen
 • Een afschrift van uw algemene voorwaarden
 • Een eventueel bewijs van levering

Het maakt niet uit waar in Oostenrijk u wat te vorderen heeft

Oostenrijk is opgedeeld in negen deelstaten. Invorderingsbedrijf is actief in alle negen deelstaten:
1. Vienna
2. Lower Austria
3. Upper Austria
4. Salzburg
5. Tyrol
6. Voralberg
7. Carinthia
8. Styria
9. Burgenland

Rechtsgebieden incasso Oostenrijk

Onze opdrachtgevers voor incasso Oostenrijk hebben te maken met allerlei soorten vorderingen. We kunnen u helpen bij alle civielrechtelijke vorderingen op debiteuren in Oostenrijk. Denk daarbij bijvoorbeeld aan:

 1. Bouwrecht
 2. Huur en verhuur
 3. Koop en verkoop
 4. Arbeidsrecht
 5. Agentuurovereenkomst
 6. Transport
 7. Schades en onrechtmatig handelen

We werken voor opdrachtgevers rechtstreeks, maar ook voor tussenpersonen, zoals advocatenkantoren en accountantskantoren.

Direct starten met Incasso Oostenrijk

Heeft u wat te vorderen in Oostenrijk? Of een geschil met een Oostenrijkse debiteur? Wir lassen Sie nicht im Regen stehen. Neem vrijblijvend contact met ons op via telefoonnummer 070-7620330 of stuur ons een e-mail. Onze incassospecialisten kunnen u in het bijzonder meer vertellen over de mogelijkheden van incasso Oostenrijk en (moeilijk) inbare vorderingen op in Oostenrijk gevestigde debiteuren.