Home PageIncasso Litouwen

#1 incassobureau Litouwen: uw vordering innen in de Baltische Staten

Heeft u een klant in Litouwen die een factuur niet betaalt? Reageert uw debiteur niet meer op uw aanmaningen? Een openstaande vordering in het buitenland is de schrik van veel ondernemers die internationaal zakendoen. U spreekt geen immers Litouws en bent niet op de hoogte van de geldende wet en regelgeving.

Met de gespecialiseerde hulp van Invorderingsbedrijf is het innen van een openstaande rekening in Litouwen gelukkig een stuk minder lastig dan het op het eerste oog lijkt. Wij hebben namelijk jarenlange ervaring met het incasseren van internationale vorderingen en beschikken over een uitgebreid netwerk van advocaten, juristen en deurwaarders in Litouwen.

Voor 16:00 uur uw zaak ingediend, dezelfde werkdag actie!

Gespecialiseerd in Litouwse incasso

Heeft u een zakelijke klant in Litouwen die opeens van de aardbodem verdwenen lijkt? Of heeft u een andere geldvordering in de Baltische staat die maar niet betaald wordt? Als u openstaande vorderingen heeft in het buitenland is het belangrijk om niet te lang te wachten en snel actie te ondernemen. Hoe langer hoe wacht, hoe groter de kans dat er niets meer te halen valt bij uw wanbetaler. 

Tijd voor actie dus! Invorderingsbedrijf is gespecialiseerd in Europese incasso en beschikt in Litouwen over een breed netwerk aan incassospecialisten. Samen met hen zorgen wij ervoor dat u krijgt waar u recht op heeft. 

Daarbij werkt u samen met onze contactpersoon in Nederland, die de incasso aanstuurt. U hoeft zelf dus geen contact op te nemen met partijen in Litouwen. Gedurende het incassotraject kunt u de voortgang in de gaten houden in onze Online Cockpit

Heeft u een vordering in Litouwen die maar niet betaald wordt? Laat het er niet bij zitten! Laat uw gegevens achter en één van onze incassospecialisten neemt contact met u op om uw claim te bespreken.

Waarom Invorderingsbedrijf voor uw incasso in Litouwen?

Direct uw vordering indienen?

Wilt u direct actie ondernemen? Laat uw contactgegevens achter en één van onze internationale incasso experts neemt contact met u op om uw zaak te bespreken.

  Bent u een particulier of een onderneming?

  Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

  Incassobureau inschakelen

  Hoe werkt incasso (Skolų išieškojimas) in Litouwen?

  Net als in de meeste andere landen is het incassotraject in Litouwen grofweg opgedeeld in twee fases: de buitengerechtelijke en gerechtelijke. Minnelijke of buitengerechtelijke incasso is het volledige traject tot aan het begin van een eventuele juridische procedure. Deze fase bestaat voornamelijk uit het aanschrijven van uw debiteur, telefonisch contact opnemen en het opbouwen van een dossier (voor het geval uw debiteur weigert te betalen). 

  Heeft buitengerechtelijke incasso niet het gewenste effect, dan kunnen we een gerechtelijke incassoprocedure beginnen door uw debiteur voor de Litouwse rechter te slepen. Daarbij werken we nauw samen met onze Litouwse juristen en advocaten. Als de rechter uw vordering gegrond acht, zal er een betalingsbevel worden uitgevaardigd. Hiermee kan een deurwaarder in Litouwen beslag leggen. 

  Ook als uw debiteur niet uit zichzelf wil betalen, kunnen we er dus voor zorgen dat u uw geld krijgt.

  Buitengerechtelijke incasso

  Zoals in vrijwel ieder land beginnen we een incasso het liefst met een buitengerechtelijk traject. Waarom? In veel gevallen is een aanmaning met onze naam eronder, in combinatie met een telefoontje naar uw debiteur, voldoende om de rekening betaald te krijgen. Daarmee is een buitengerechtelijke incasso de snelste manier om uw vordering te innen. 

  Bovendien wordt de relatie met uw klant niet direct verstoord (wat wel het geval zou zijn als we direct naar de rechter zouden stappen). Wellicht is er sprake van een oprecht misverstand of heeft uw debiteur een plausibele reden voor de late betaling. 

  Tijdens de buitengerechtelijke incasso nemen we in een periode van drie weken 16 maal contact op met uw debiteur. Daarbij draaien we de duimschroeven steeds iets verder aan. Uiteindelijk ontvangt uw debiteur een laatste aanmaning. Daarin laten we duidelijk weten dat er gerechtelijke stappen zullen volgen als er niet binnen de gestelde termijn betaald wordt en dat daar (snel oplopende) kosten aan verbonden zijn. 

  De meeste schuldenaars zijn gelukkig zo verstandig om het niet zover te laten komen. Ze betalen de openstaande rekening alsnog, waarmee wij het dossier kunnen sluiten.

  Snel uw incasso geregeld

  Gerechtelijke procedure

  Maar wat als uw debiteur in Litouwen na een buitengerechtelijke incasso nog steeds weigert te betalen? Dan zit er vaak niets anders op dan naar de rechter te stappen. 

  In overleg met u als schuldeiser zullen we een zaak aanspannen bij de districtsrechtbank (bij vorderingen onder 43.000 euro) of de arrondissementsrechtbank (bij vorderingen boven 43.000 euro) in de regio van uw debiteur. Als uw debiteur de vordering niet betwist, dan hoeven we slechts de gegevens van uw debiteur, de hoogte van de claim en een bewijs voor de vordering (bijvoorbeeld een factuur) in te dienen. 

  De rechter vaardigt daarop een betalingsbevel uit, dat aan uw debiteur wordt bezorgd. Die heeft vervolgens twintig dagen de tijd om bezwaar te maken tegen het betalingsbevel. Als hij dat doet, volgt er een normale civiele procedure (civilinio proceso).

  Mediation

  Is uw debiteur het niet eens met een rekening die u heeft gestuurd? Stelt hij dat producten niet geleverd zijn? Of betwist hij de vordering om een andere reden? Dan kunnen we de rechtbank vragen om te bemiddelen. Sinds 2011 bestaat er in Litouwen namelijk gerechtelijke mediation. Hierbij wordt een rechter of assistent-rechter aangewezen als mediator. Als beide partijen overeenstemming bereiken wordt dit vastgelegd door de rechtbank. De overeenstemming heeft op dat moment dezelfde waarde als een gerechtelijk vonnis.

  Civiele procedure

  Komen we er niet uit gedurende het mediationtraject, dan starten we een civiele procedure. Die wordt, afhankelijk van de hoogte van de claim, gevoerd bij de districts- of arrondissementsrechtbank in de regio van uw debiteur. 

  Zodra we de civiele zaak hebben aangespannen stuurt de rechtbank een dagvaarding naar uw debiteur, die daarmee opgeroepen wordt voor de rechter te verschijnen. 

  Beide partijen hebben vervolgens de kans om bewijzen voor hun standpunt in te dienen. Het is eveneens mogelijk om de rechter te verzoeken getuigen op te roepen. In een hoorzitting kunnen beide partijen hun stellingname onderbouwen. Na het overwegen van de standpunten van beide partijen zal de rechter een uitspraak doen

  Als de rechter u in het gelijk stelt, dan kunt u met het vonnis een deurwaarder inschakelen om beslag te laten leggen bij uw debiteur (als die na de rechtszaak niet uit zichzelf betaalt).

  Europees Betalingsbevel (EBB)

  Litouwen is onderdeel van de Europese Unie. Dat betekent dat het in sommige gevallen niet nodig is om naar de Litouwse rechter te stappen. Als uw debiteur de vordering niet betwist, is het namelijk ook mogelijk om een Europees Betalingsbevel aan te vragen. 

  Een Europees Betalingsbevel is bedoeld voor grensoverschrijdende, onbetwiste vorderingen binnen de EU en te verkrijgen bij de rechtbank in het land van de schuldeiser. We kunnen een dergelijk betalingsbevel aanvragen door enkele standaardformulieren in te dienen bij de rechtbank in Den Haag. De rechter kan op basis hiervan een Europees Betalingsbevel uitvaardigen. 

  Uw schuldenaar heeft vervolgens 30 dagen de tijd om bezwaar aan te tekenen tegen het betalingsbevel. Als hij dat niet doet, dan wordt het betalingsbevel uitvoerbaar. Een Litouwse deurwaarder kan uw geld dus direct invorderen bij uw debiteur, zonder dat er nog een lokale rechter over hoeft te oordelen.

  Het Europees Betalingsbevel kan alleen worden aangevraagd als uw debiteur de vordering niet betwist. Dat betekent dat hij geen bezwaar maakt tegen de rechtmatigheid van de factuur, maar simpelweg niet betaalt. Wilt u weten of uw vordering in aanmerking komt voor een Europees Betalingsbevel? Wij zoeken het graag voor u uit.

  Sparren met een internationale incasso expert?

  Laat uw gegevens achter en we nemen zo snel mogelijk contact met u op.

   Bent u een particulier of een onderneming?

   Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

   Incassobureau inschakelen

   Het vonnis laten executeren door een Litouwse deurwaarder

   Zodra we een bemiddelingsovereenkomst of een rechterlijke uitspraak hebben, zal de rechter op ons verzoek een betalingsbevel uitvaardigen. Daarmee kunnen we een Litouwse deurwaarder (antstolis)  inschakelen om uw geld daadwerkelijk voor  u te innen. 

   Een deurwaarder heeft de bevoegdheid om met een betalingsbevel (of Europees Betalingsbevel) beslag te leggen op eigendommen van uw debiteur. Zo kan er beslag gelegd worden op inkomen, bankrekeningen of (on)roerende goederen van uw debiteur. Spullen die in beslag worden genomen kan de deurwaarder openbaar verkopen om de openstaande schulden te vereffenen.

   Conservatoir beslag in Litouwen

   Als er gronden zijn om te veronderstellen dat een toekomstige gerechtelijke uitspraak niet meer uit te voeren valt, bijvoorbeeld doordat uw debiteur tijdens de rechtszaak bezitting wegsluist of verduistert, is het mogelijk om voorzorgsmaatregelen te treffen. Dit noemen we in Nederland conservatoir beslag. Bezittingen van uw debiteur worden namens de rechtbank tijdelijk in beslag genomen, zolang de zaak onder de rechter is.

   Ook in Litouwen is het mogelijk om dergelijke maatregelen te treffen. Zo kunnen we de rechter in aanloop of tijdens de gerechtelijke procedure vragen bankrekeningen te bevriezen. Ook is het mogelijk om uw debiteur (door een aantekening in het kadaster of kentekenregister) te verbieden dat hij onroerend goed of voertuigen verkoopt. 

   Hiervoor moeten we bij de rechter onderbouwen dat uw debiteur voortdurend probeert onder zijn verplichtingen uit te komen. Uw debiteur wordt vooraf doorgaans niet ingelicht over het conservatoire beslag.

   Faillissementsaanvraag in Litouwen

   Een van de sterkste dwangmiddelen om uw debiteur tot betalen te bewegen is een faillissementsaanvraag. Niemand wil failliet verklaard worden en zijn bedrijf of bezittingen kwijtraken. Daarom kiezen de meeste wanbetalers er alsnog voor om te betalen als er een faillissementsaanvraag wordt ingediend. 

   Wanneer het mogelijk is om het faillissement van uw debiteur aan te vragen hangt ervan af of het om een natuurlijke persoon of een onderneming gaat. 

   In Litouwen kan een bedrijf failliet worden verklaard als het niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet en de uitstaande schulden minimaal de helft van de boekwaarde van het bedrijf vertegenwoordigen.

   Het faillissement van een natuurlijke persoon kan in Litouwen worden aangevraagd als de schuld minimaal 25 keer het wettelijk minimumloon bedraagt. 

   Als we het faillissement uw debiteur aanvragen, worden andere schuldeisers opgeroepen zich te melden bij een door de rechtbank aangestelde curator. Vervolgens moet uw wanbetaler een driejarig herstelplan indienen. Dit wordt voorgelegd aan de crediteuren. Als zij hiermee instemmen, dan moet uw debiteur zich aan deze afspraken houden. 

   Als het niet lukt om tot een overeenkomst met de crediteuren te komen, dan wordt de debiteur failliet verklaard. Uw debiteur moet alle documenten en bezittingen overhandigen aan de curator. Die zal proberen de schuldeisers zoveel mogelijk uit te betalen, door de failliete boedel te verkopen. 

   Overigens hoeft het lang niet altijd zover te komen. Zodra uw debiteur de openstaande schuld netjes betaalt, kunnen we de faillissementsaanvraag intrekken.

   Advies over uw zaak?

   Betaalt uw debiteur in Litouwen de openstaande rekening maar niet? Vul uw gegevens in en een van onze incassospecialisten neemt zo snel mogelijk contact met u op.

    Bent u een particulier of een onderneming?

    Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

    Incassobureau inschakelen

    Rechtsgebieden incasso Litouwen

    Of het nu gaat om achterstallig salaris, onbetaalde facturen of een huur- of koopconflict, Invorderingsbedrijf incasseert uw vordering. 

    We verzorgen onder andere internationale incasso binnen de volgende rechtsgebieden in Litouwen:

    1. Bouwrecht
    2. Huur en verhuur
    3. Koop en verkoop
    4. Arbeidsrecht
    5. Agentuurovereenkomst
    6. Transport
    7. Schades en onrechtmatig handelen

    We helpen opdrachtgevers rechtstreeks, maar werken ook samen met tussenpersonen als advocaten en accountants.

    Overige diensten in Litouwen

    • Assistentie bij het opstellen van contracten en voorwaarden
    • Kredietonderzoek naar klanten in Litouwen
    • Bemiddeling bij geschillen met curatoren, bijvoorbeeld over het Eigendomsvoorbehoud en recht van reclame
    • Bemiddeling bij het treffen van schikkingen en andere onderhandse regelingen

    Direct uw incasso in Litouwen indienen?

    Vul het incasso aanmeldformulier in en we gaan direct voor u aan de slag. Wilt u eerst sparren met een expert op het gebied van Europese incasso? Laat uw gegevens achter of bel ons via 070 – 762 0330.

    Direct uw incasso indienen

    Vul uw gegevens in en we nemen binnen één dag contact met u op.

     Bent u een particulier of een onderneming?

     Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

     Incassobureau inschakelen

     FAQ: Veelgestelde vragen over incasso Litouwen

     No Cure No Pay Incasso

     Heeft uw klant die factuur nog steeds niet betaald? Blijf niet eeuwig wachten en schakel over op No Cure No Pay incasso!

     • Géén succes = géén kosten
     • 100% uitkering van de hoofdsom
     • 95% slagingspercentage

     Alstublieft,

     Uw download

     Voorbeeld ingebrekestelling

     Voorbeeld ingebrekestelling

     Direct aan de slag met het versturen van uw ingebrekestelling? Gebruik dan onze handig voorbeeldbrieven.

     Download direct

     Waarom 40.000 klanten u voor gingen

      Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

      Neem telefonisch of per mail contact op

      Onbeperkt incasseren
      in Europa?

      Serviceovereenkomst incasso europa - invorderingsbedrijf