Home PageIncasso Griekenland

Incasso Griekenland: snel en efficiënt incasseren

Als uw klant in Griekenland uw factuur niet betaalt, is dat erg vervelend. Zelf achter uw geld aan gaan is ingewikkeld en tijdrovend. Gelukkig kan Invorderingsbedrijf uw vordering uit handen nemen en een incassoprocedure in Griekenland starten.

Met onze internationale incassostrategie en de hulp van onze lokale specialisten, weten we uw vordering op een snelle en efficiënte manier te innen, zonder dat u hier zelf veel omkijken naar heeft. Dien uw vordering binnen enkele minuten in en we gaan vandaag nog voor u aan de slag.

Voor 16:00 uur uw zaak ingediend, dezelfde werkdag actie!

Openstaande vorderingen in het buitenland zijn een nachtmerrie voor ondernemers. Als u een Griekse zakenpartner heeft die zijn facturen niet betaalt, moet u opeens uitzoeken hoe u uw vordering kunt innen. Maar waar vindt u die informatie? U spreekt waarschijnlijk geen Grieks en krijgt opeens te maken met andere wetgeving. Ondertussen blijft uw factuur langer openstaan en neemt de kans iedere dag toe dat er niets meer te halen valt bij uw debiteur.

Als specialist in internationale incasso kan Invorderingsbedrijf de zorgen over uw internationale vorderingen uit handen nemen. We hebben een geavanceerde incassostrategie ontwikkeld, waarbij we samenwerken met lokale advocaten, juristen en deurwaarders. Zij weten alles van de wet- en regelgeving op het gebied van incasso in het betreffende land en zijn bovendien op de hoogte van de lokale handelstradities. Op die manier weten zij precies wat er moet gebeuren om uw geld zo snel en efficiënt mogelijk te incasseren.

Daarbij heeft u als klant één aanspreekpunt in Nederland. Deze incassospecialist stuurt het traject aan en onderhoudt het contact met de partijen in Griekenland. Wij zorgen dus voor de aansturing van de lokale specialisten, maar bijvoorbeeld ook voor het vertalen en verzenden van documenten. Op die manier hoeft u zelf vrijwel geen tijd te besteden aan de incassoprocedure.

U kunt de voortgang van de incassoprocedure zelf 24/7 volgen in uw eigen Online Cockpit.

Gespecialiseerd in internationale incasso

Uw incassozaak direct indienen

Is de betalingstermijn van uw factuur verstreken? Laat uw contactgegevens achter en één van onze internationale incassospecialisten neemt contact met u op voor een persoonlijk gesprek over uw zaak.

  Bent u een particulier of een onderneming?

  Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

  Griekenland incasso

  Hoe werkt incasso in Griekenland?

  Een incassoprocedure is grofweg in te delen in twee verschillende fases die in elkaars verlengde liggen; het buitengerechtelijke incassotraject en een gerechtelijke incassoprocedure.

  Buitengerechtelijke of minnelijke incasso is het proberen te innen van een openstaande rekening, zonder naar de rechter te stappen. In deze fase van het incassotraject sturen we als incassobureau aanmaningen naar uw debiteur en nemen we contact met hem op. In het overgrote deel van de gevallen is dat voldoende om uw openstaande factuur betaald te krijgen.

  Als een minnelijke incassoprocedure niet tot de gewenste betaling leidt, dan kunnen we een juridische procedure starten. We starten een rechtszaak tegen uw debiteur en kunnen met het vonnis van de rechter beslag leggen.

  Buitengerechtelijke incasso

  Een buitengerechtelijke incasso is de goedkoopste en snelste manier om uw vordering te innen. In de meeste gevallen is een brief of een telefoontje van een professioneel incassobureau immers genoeg om uw debiteur te laten betalen. Hierdoor is het niet nodig om kostbare gerechtelijke procedures te starten.

  Tijdens de buitengerechtelijke fase sturen we uw debiteur een schriftelijke aanmaning (uit onze naam). Dat doen we in de taal van uw debiteur. Daarnaast nemen we telefonisch, per e-mail en sms contact op met uw debiteur. Op die manier kunnen we achterhalen wat de reden is van de wanbetaling en uw debiteur overhalen alsnog te betalen. Gedurende het traject voeren we de druk steeds iets verder op. In totaal zijn er 16 contactmomenten in een periode van drie weken.

  Uiteindelijk sturen we een laatste aanmaning waarin we duidelijk maken dat we naar de rechter zullen stappen als de betaling niet op de in deze laatste brief genoemde datum binnen is. We leggen direct uit dat hier hoog oplopende kosten voor hem aan verbonden zijn.

  Gerechtelijke incasso

  Is er een conflict met een Deense klant ontstaan en weigert hij de factuur te betalen? Of reageert uw debiteur simpelweg niet op de betalingsherinneringen en aanmaningen. Dan zit er vaak niets anders op dan gerechtelijke stappen te ondernemen. Hoe de gerechtelijke procedure er in Denemarken precies uitziet, hangt af van de hoogte van de vordering.

  Kleine vorderingen

  Als er een conflict is ontstaan met uw debiteur over de geleverde prestaties of de factuur, of als we simpelweg te maken hebben met een hardnekkige wanbetaler, kunnen we naar de rechter in Griekenland stappen om betaling af te dwingen. In Griekenland zijn er afhankelijk van de hoogte van de vordering verschillende juridische procedures.

  Onder € 20.000

  Rechtszaken over claims tot en met een belang van € 20.000 worden behandeld door de Magistraatsrechtbank (Ειρηνοδικείο). Ook voor deze procedure moeten we uw debiteur dagvaarden. Vervolgens wordt de zaak door het grotere belang uitgebreider behandeld dan tijdens de procedure voor kleine vorderingen. Bovendien is het mogelijk om in hoger beroep te gaan tegen een uitspraak van de Magistraatsrechtbank.

  Tot € 250.000

  Heeft u een claim van meer dan € 20.000, maar minder dan € 250.000 dan wordt uw zaak behandeld door de enkelvoudige kamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg (Πρωτοδικείο). Dat betekent dat er één rechter is die over uw zaak oordeelt. Door het grotere belang, wordt de zaak uitvoeriger behandeld dan bij de Magistraatsrechtbank. Er is bijvoorbeeld meer gelegenheid om getuigen op te roepen of deskundigen te horen.

  Meer dan € 250.000

  Ook zaken met een belang van meer dan € 250.000 worden behandeld door de Rechtbank van Eerste Aanleg, maar ditmaal door de meervoudige kamer. Dat houdt in dat er drie rechters zijn die over de zaak moeten oordelen. De behandeling van de zaak is verder vergelijkbaar met die bij de enkelvoudige kamer.

  Europees Betalingsbevel

  Omdat Griekenland onderdeel is van de Europese Unie (EU) is het vaak niet eens nodig om uw Griekse debiteur voor de Griekse rechtbank te dagen. Er zijn namelijk verschillende Europese procedures om grensoverschrijdende vorderingen te innen. U kunt bijvoorbeeld een Europees Betalingsbevel aanvragen. 

  Het Europees betalingsbevel is een procedure bedoeld om onbetwiste grensoverschrijdende vorderingen binnen de EU te innen. Als uw debiteur zich in een ander EU-land bevindt en niet reageert op uw facturen en aanmaningen, dan kunnen we gebruikmaken van deze procedure. 

  We kunnen het betalingsbevel aanvragen bij de rechtbank in Den Haag door enkele standaardformulieren in te vullen. De rechter in Den Haag vaardigt vervolgens het betalingsbevel uit. Als uw debiteur geen bezwaar maakt tegen het betalingsbevel, kunnen we zonder tussenkomst van een Griekse rechter een deurwaarder inschakelen om beslag te laten leggen.

  Het Europees betalingsbevel is uitvoerbaar in alle EU-landen behalve Denemarken.

  Europese Procedure voor Geringe Vorderingen

  Naast het Europees betalingsbevel bestaat er nog een EU-procedure om openstaande vorderingen in het buitenland te innen: de Europese Procedure voor Geringe Vorderingen (EPGV). Deze procedure is bedoeld voor alle claims onder de € 5000. Ook als uw debiteur de factuur betwist, kunt u dus gebruikmaken van deze procedure.

  Ook deze procedure loopt via de rechtbank in Nederland. De procedure verloopt vrijwel volledig digitaal. We kunnen alle formulieren en bewijsstukken online indienen. Als de rechter het nodig acht om een hoorzitting te houden, dan gebeurt dat via een videoverbinding

  Uiteindelijk wijst de rechter in Nederland een vonnis in uw zaak. Dit vonnis is in alle Europese landen behalve Denemarken uitvoerbaar.

  Sparren met een internationale incassospecialist?

  Laat uw gegevens achter en we nemen zo snel mogelijk contact met u op.

   Bent u een particulier of een onderneming?

   Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

   Incasso in griekenland

   Beslaglegging in Griekenland

   Met een executoriale titel, bijvoorbeeld een uitspraak van de rechter in Griekenland, een Europees Betalingsbevel of een vonnis uit de EPGV, kunnen we beslag laten leggen. Dit noemt men de tenuitvoerlegging van het vonnis

   Hiervoor moeten we het vonnis of betalingsbevel eerst door een Griekse deurwaarder laten betekenen (officieel overhandigen) aan uw debiteur. Vervolgens heeft uw debiteur drie dagen de tijd om aan de uitspraak van de rechter te voldoen. Als er drie dagen verstreken zijn en uw schuldenaar nog steeds niet heeft betaald, kunnen we de deurwaarder beslag laten leggen.

   De deurwaarder (δικαστικός κλητήρας), die onder toezicht staat van het Ministerie van Justitie in Griekenland, kan beslag leggen op inkomen, bankrekeningen en andere bezittingen van uw debiteur. Fysieke bezittingen kan de deurwaarder openbaar verkopen.

   Uit de opbrengst van de beslaglegging wordt u als schuldeiser uitbetaald. Als het inkomen van uw debiteur niet hoog genoeg is om de schuld in één keer af te betalen, blijft het beslag bestaan net zolang tot de vordering is voldaan.

   Conservatoir beslag in Griekenland

   Als we gerechtelijke stappen ondernemen tegen uw Griekse debiteur is het vaak verstandig om conservatoir beslag te laten leggen. Dit betekent dat er tijdelijk bewarend beslag bij uw schuldenaar wordt gelegd, zolang de zaak onder de rechter is. Op die manier voorkomen we dat uw debiteur bezittingen weg kan maken voordat de rechter uitspraak heeft gedaan. 

   Voor een conservatoire beslaglegging moeten we een zitting aanvragen bij de rechtbank waar de zaak dient. Deze zaak wordt met spoed behandeld. Na het horen van de procespartijen kan de rechter het conservatoir beslag toewijzen, waarna er direct beslag gelegd kan worden bij uw schuldenaar. Dit beslag blijft bestaan, totdat de rechter uitspraak doet. Als de rechter uw vordering vervolgens toewijst, wordt het beslag executoriaal. Dit betekent dat u uit de beslaglegging uitbetaald kan worden.

   Faillissementsaanvraag in Griekenland

   Het komt regelmatig voor dat debiteuren stellen dat ze geen geld hebben om de openstaande rekening te betalen. Ook als de rechter al uitspraak heeft gedaan. Als uw schuldenaar weinig bezittingen heeft, kan het onmogelijk lijken om de vordering te innen. Toch hebben we ook dan nog opties om uw geld te incasseren. 

   Zo kunnen we bijvoorbeeld het faillissement van uw debiteur aanvragen. Als schuldeiser heeft u hier het recht toe als uw debiteur is gestopt met het betalen van zijn rekeningen. De meeste debiteuren willen een faillissement ten koste van alles voorkomen. Op het moment dat er een faillissementsaanvraag ligt, zien we vaak dat de wanbetaler opeens tóch geld blijkt te hebben om de openstaande rekening te voldoen. Als hij de onbetaalde factuur vervolgens betaalt, kunnen we de faillissementsaanvraag stopzetten. 

   Betaalt uw schuldenaar nog steeds niet, dan gaat hij failliet. In dat geval wordt er een curator aangesteld die de financiële situatie onderzoekt en probeert alle schuldeisers zoveel mogelijk uit te betalen.

   Advies over uw zaak?

   Heeft een openstaande vordering die uw Griekse debiteur maar niet betaalt. Vul uw gegevens in en een van onze incassospecialisten neemt zo snel mogelijk contact met u op.

    Bent u een particulier of een onderneming?

    Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

    No cure no pay incasso griekenland

    Rechtsgebieden incasso Griekenland

    Bij Invorderingsbedrijf kunnen we u helpen met uiteenlopende soorten vorderingen, van onbetaalde facturen en achterstallig salaris tot schadeclaims of huur- en aankoopconflicten.

    Invorderingsbedrijf verzorgt Griekse incasso binnen onder andere de volgende rechtsgebieden:

    1. Bouwrecht
    2. Huur en verhuur
    3. Koop en verkoop
    4. Arbeidsrecht
    5. Agentuurovereenkomst
    6. Transport
    7. Schades en onrechtmatig handelen

    We helpen opdrachtgevers rechtstreeks, maar werken ook samen met tussenpersonen als advocaten en accountants.

    Overige diensten in Griekenland

    Succesvol incasseren in Griekenland?

    Vul het incasso aanmeldformulier in en we gaan direct voor u aan de slag. Wilt u eerst sparren met een expert op het gebied van Europese incasso? Laat uw gegevens achter of bel ons via 070 – 762 0330.

    Direct uw incasso indienen

    Vul uw gegevens in en we nemen binnen één dag contact met u op.

     Bent u een particulier of een onderneming?

     Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

     Europese incasso buitenland

     FAQ: Veelgestelde vragen over incasso Griekenland

     No Cure No Pay Incasso

     Heeft uw klant die factuur nog steeds niet betaald? Blijf niet eeuwig wachten en schakel over op No Cure No Pay incasso!

     • Géén succes = géén kosten
     • 100% uitkering van de hoofdsom
     • 95% slagingspercentage

     Waarom 40.000 klanten u voor gingen

      Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

      Neem telefonisch of per mail contact op

      Onbeperkt incasseren
      in Europa?

      Serviceovereenkomst incasso europa - invorderingsbedrijf