Home PageIncasso Denemarken

Incasso Denemarken: snelle en efficiënte invordering

Heeft u klanten of andere debiteuren in Denemarken die een rekening niet betalen? Invorderingsbedrijf is gespecialiseerd in internationale incasso en kan ook in Denemarken uw schulden voor u incasseren. Met onze beproefde internationale incassostrategie weten wij ieder soort schuld op een snelle en efficiënte wijze te incasseren. 

Daarbij maken wij gebruik van een zorgvuldig opgebouwd netwerk van internationale incasso advocaten, juristen en deurwaarders in Denemarken. Zij zijn gespecialiseerd in de wet- en regelgeving in Denemarken en kunnen ons daar helpen met het innen van uw geld.

Voor 16:00 uur uw zaak ingediend, dezelfde werkdag actie!

Het is altijd vervelend om achter uw openstaande facturen en andere rekeningen aan te moeten, maar als uw debiteur zich in het buitenland bevindt, heeft dat helemaal veel voeten in aarde. U spreekt waarschijnlijk de taal niet en wordt ineens geconfronteerd met andere wetgeving. Wat voor stappen kunt u ondernemen om uw geld te innen? Wat voor brieven moet u versturen? Bij welke rechtbank kunt u uw zaak aanhangig maken? 

Invorderingsbedrijf kan u deze zorgen uit handen nemen. Wij verzorgen incassodiensten in het buitenland, ook in Denemarken. Daarvoor werken we volgens onze doordachte incassostrategie, waarbij we lokale specialisten zoals juristen, advocaten en deurwaarders inschakelen. Zij kennen de lokale wetten en weten precies hoe we uw claim op een zo snelle en voordelig mogelijke manier kunnen innen en hoe we de kosten voor de incassoprocedure zoveel mogelijk kunnen verhalen op uw Deense debiteur. 

Als klant communiceert u met onze incasso specialist in Nederland. Die stuurt de lokale specialisten aan. U kunt de voortgang van de procedure 24/7 volgen in onze Online Cockpit

Heeft u te maken met een wanbetaler in Denemarken? Overleg met een van onze specialisten om erachter te komen wat de beste manier is om uw vordering te incasseren. Laat uw gegevens achter en één van onze internationale incassospecialisten neemt contact met u op.

Waarom Invorderingsbedrijf voor uw incasso in Denemarken?

Uw incassozaak direct indienen

Heeft u rekeningen naar Denemarken gestuurd en is de betalingstermijn verstreken? Laat uw contactgegevens achter en één van onze specialisten neemt zo snel mogelijk contact met u op om uw zaak te bespreken.

  Bent u een particulier of een onderneming?

  Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

  Incasso denemarken

  Hoe werkt incasso in Denemarken?

  Net als in Nederland bestaat de incassoprocedure in Denemarken uit twee verschillende fases die in elkaars verlengde liggen: de buitengerechtelijke en gerechtelijke fase. 

  Buitengerechtelijke incasso (ook wel minnelijke incasso genoemd) bestaat uit alle inspanningen om uw vordering te innen voordat we een juridische procedure aanspannen. U kunt daarbij denken aan het versturen van herinneringen en aanmaningen en het opbouwen van een dossier. In 9 van de 10 gevallen is het mogelijk om de vordering in het buitengerechtelijke traject te innen. 

  In de weinige gevallen dat uw debiteur na een minnelijke incassoprocedure nog steeds niet betaalt, kunnen we naar de rechter in Denemarken stappen. Bij Invorderingsbedrijf beschikken we over alle middelen die nodig zijn om een juridische procedure te voeren. 

  Hieronder leggen we gedetailleerd uit hoe de buitengerechtelijke en gerechtelijke fase in Denemarken er bij Invorderingsbedrijf uitzien.

  Buitengerechtelijke incasso

  We adviseren altijd om de incassoprocedure te beginnen met een buitengerechtelijk traject. Dit is in de meeste gevallen de snelste en meest efficiënte manier om uw geld te krijgen. 

  Tijdens deze minnelijke fase sturen we uw debiteur eerst een aanmaning. Dat doen we uit onze naam, zodat het uw debiteur duidelijk is dat er een incassobureau is ingeschakeld. Vaak gaat alleen van dat gegeven al genoeg overtuigingskracht uit om uw debiteur te laten betalen. 

  Daarnaast nemen we persoonlijk contact op met uw debiteur. Dat doen we bijvoorbeeld telefonisch, per e-mail en via WhatsApp. Indien nodig nemen we in een periode van drie weken 16 keer contact op met uw debiteur. Daarbij voeren we de druk op uw debiteur geleidelijk aan op. 

  Uiteindelijk krijgt uw debiteur middels een sommatie een laatste waarschuwing: als het openstaande bedrag niet op de in de brief genoemde vervaldatum binnen is, spannen we een rechtszaak aan. We vermelden direct hoe hoog de kosten voor uw debiteur hierbij op kunnen lopen. 

  De meeste debiteuren beseffen op dat moment dat ze maar beter snel kunnen betalen, maar als dat niet zo is, dan schakelen we door naar een gerechtelijke procedure.

  Gerechtelijke incasso

  Is er een conflict met een Deense klant ontstaan en weigert hij de factuur te betalen? Of reageert uw debiteur simpelweg niet op de betalingsherinneringen en aanmaningen. Dan zit er vaak niets anders op dan gerechtelijke stappen te ondernemen. Hoe de gerechtelijke procedure er in Denemarken precies uitziet, hangt af van de hoogte van de vordering.

  Kleine vorderingen (onder 100.000 DKK)

  Voor kleine vorderingen onder de 100.000 DKK bestaat er in Denemarken een vereenvoudigde procedure bij de Districtsrechtbank (Byretten). Tijdens deze vereenvoudigde procedure (forenklet inkasso) wordt er versneld (doorgaans binnen 14 dagen) een uitspraak gedaan door de rechtbank. Tijdens de versnelde procedure wordt de zaak slechts beknopt behandeld door de rechtbank. 

  Als de rechter de zaak te complex acht voor een snelle procedure, dan wordt er een reguliere gerechtelijke procedure gevoerd.

  Vorderingen van meer dan 100.000 DKK

  Bij gecompliceerde claims of vorderingen boven de 100.000 DKK volgt een reguliere civiele procedure bij de rechtbank.

  Voordat we uw zaak aan kunnen brengen bij de rechtbank, moeten we uw debiteur 10 dagen van tevoren laten dagvaarden door een deurwaarder. Uw debiteur heeft vervolgens twee weken om een verdediging in te dienen. Als hij dat niet doet, spreekt de rechtbank een verstekvonnis uit. 

  Als de rechter wel een verdediging ontvangt, dan wordt er eerst geprobeerd beide partijen een schikking te laten treffen door middel van mediation. Als dat niet lukt of bij voorbaat kansloos wordt geacht, wordt er binnen 4 weken een hoorzitting gepland. Hierbij kunnen beide partijen hun standpunt mondeling onderbouwen. Vervolgens doet de rechter een uitspraak.

  Geen Europese procedures mogelijk

  Binnen de EU bestaan er verschillende procedures die het eenvoudiger maken om grensoverschrijdende vorderingen tussen verschillende Europese landen te innen. Dit zijn bijvoorbeeld het Europees Betalingsbevel en de Europese Procedure voor Geringe Vorderingen

  Denemarken is het enige land binnen de EU waar deze procedures niet geldig zijn. Als uw debiteur in Denemarken woont of gevestigd is, is het dus niet mogelijk om gebruik te maken van deze Europese regelingen.

  Sparren met een internationale incassospecialist?

  Laat uw gegevens achter en we nemen zo snel mogelijk contact met u op.

   Bent u een particulier of een onderneming?

   Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

   Incasso denemarken

   Hoe verloopt de incassoprocedure in Denemarken?

   Stap 1

   Het incassotraject begint met het sturen van een betalingsherinnering aan uw debiteur. Vervolgens nemen we persoonlijk contact op met uw debiteur door middel van telefoontjes, e-mails en WhatsApp-berichten. In een periode van drie weken nemen we in totaal 16 keer contact op met uw debiteur.

   Stap 2

   Als dat niet voldoende is om uw debiteur tot betaling te bewegen, dan starten we een procedure bij de Districtsrechtbank. Afhankelijk van de hoogte van de vordering is dat een versnelde of reguliere procedure.

   Stap 3

   Met een gunstige uitspraak van de rechter kunnen we vervolgens overgaan tot beslaglegging.

   Beslaglegging in Denemarken

   Als de rechter uw vordering heeft toegewezen, maar uw wanbetaler nog steeds niet over de brug komt met het verschuldigde bedrag, kunnen we overgaan tot de tenuitvoerlegging (fogedforretning) van het vonnis.

   Dit doen we door uw claim in te dienen bij de Deurwaardersrechtbank (Fogedretten), een onderdeel van Districtsrechtbank. De rechter zal vervolgens een deurwaarder inschakelen om het vonnis ten uitvoer te leggen. Dit kan bijvoorbeeld door middel van beslaglegging op inkomen, bankrekeningen, roerende goederen en onroerend goed. In beslag genomen spullen worden openbaar geveild en uit de opbrengst hiervan wordt u als schuldeiser uitbetaald.

   Conservatoir beslag

   Het komt regelmatig voor dat een wanbetaler probeert om geld of bezittingen weg te maken voordat er een uitspraak van de rechter is, zodat er voor u niets meer te halen valt. Om dat te voorkomen kunnen we vooraf beslag laten leggen bij uw debiteur. In Nederland noemen we dat conservatoir beslag.

   Een dergelijk bewarend beslag is bedoeld om te verzekeren dat een uitspraak van de rechter ook daadwerkelijk geëxecuteerd kan worden. Hiervoor moeten we, voordat we een gerechtelijke procedure starten, aan de rechter toestemming vragen om beslag te laten leggen bij uw debiteur. Daarbij moeten we aantonen dat het er alle schijn van heeft dat uw debiteur onder zijn betalingsverplichting probeert uit te komen en dat het risico bestaat dat hij zijn bezittingen zal verduisteren. 

   Een conservatoir beslag functioneert als een stevig pressiemiddel. Als de rechter toestemming geeft voor een tijdelijke beslaglegging wordt de bankrekening van uw debiteur bijvoorbeeld bevroren of worden er goederen in beslag genomen. Dit beslag blijft in principe bestaan tot er een uitspraak van de rechter is. Tot die tijd kan uw debiteur geen gebruikmaken van deze bezittingen. In veel gevallen kiest een debiteur er daardoor alsnog voor om de openstaande schuld te betalen.

   Faillissement van uw debiteur aanvragen

   Het is niet ongebruikelijk dat een debiteur beweert dat hij de openstaande rekening niet kán betalen. In dat geval is het ook in Denemarken mogelijk om zijn faillissement (Konkurs) aan te vragen. 

   De enige vereisten die in Denemarken worden gesteld aan een faillissementsaanvraag door een crediteur is dat er een openstaande vordering is (die al betaald had moeten zijn) en dat uw debiteur insolvent is (dit betekent dat iemand niet aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen). 

   Als aan die twee vereisten wordt voldaan, dan kunnen we een aanvraag voor het faillissement van de debiteur indienen bij de rechtbank. De rechtbank zal het faillissement uitspreken en een curator aanstellen. Die zal proberen de bezittingen van de debiteur tegen een zo gunstig mogelijke prijs te verkopen en alle schuldeisers zoveel mogelijk uit te betalen. 

   Maar vaak komt het niet zover. In de praktijk zien we namelijk dat de meeste wanbetalers de rekening opeens tóch kunnen betalen als er een faillissementsaanvraag wordt ingediend. Als uw debiteur de factuur alsnog betaalt, dan kunnen we de faillissementsaanvraag weer intrekken.

   Advies over uw zaak?

   Vul uw gegevens in en wij nemen direct contact met u op!

    Bent u een particulier of een onderneming?

    Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

    Incasso denemarken

    Rechtsgebieden incasso Denemarken

    Een vordering kan op verschillende manieren ontstaan. Het kan bijvoorbeeld gaan om onbetaalde facturen, maar ook om achterstallig salaris, een schadeclaim of een huur- of aankoopconflict. Bij Invorderingsbedrijf kunnen we vrijwel alle soorten claims voor u innen.

    We kunnen onder andere actie ondernemen als u te maken heeft met wanbetaling binnen de volgende rechtsgebieden:

    1. Bouwrecht
    2. Huur en verhuur
    3. Koop en verkoop
    4. Arbeidsrecht
    5. Agentuurovereenkomst
    6. Transport
    7. Schades en onrechtmatig handelen

    Daarbij werken we voor zowel opdrachtgevers rechtstreeks als voor tussenpersonen, zoals advocaten en accountants.

    Waar kunnen we u nog meer mee van dienst zijn in Denemarken?

    Direct uw incasso in Denemarken indienen?

    Vul ons incasso aanmeldformulier in om direct uw vordering in te dienen. Wilt u liever eerst persoonlijk advies over uw vordering van een incassospecialist? Laat uw gegevens achter of bel ons via 070 – 762 0330.

    Direct uw incasso indienen

    Vul uw gegevens in en we nemen binnen één dag contact met u op.

     Bent u een particulier of een onderneming?

     Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

     Incasso denemarken

     FAQ: Veelgestelde vragen over incasso Denemarken

     No Cure No Pay Incasso

     Heeft uw klant die factuur nog steeds niet betaald? Blijf niet eeuwig wachten en schakel over op No Cure No Pay incasso!

     • Géén succes = géén kosten
     • 100% uitkering van de hoofdsom
     • 95% slagingspercentage

     Waarom 40.000 klanten u voor gingen

      Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

      Neem telefonisch of per mail contact op

      Onbeperkt incasseren
      in Europa?

      Incasso denemarken