Home PageIncasso Bulgarije

Incasso Bulgarije: laat uw wanbetaler niet wegkomen

Heeft u zakelijke klanten in Bulgarije die een rekening niet betaald hebben? Of heeft u andere openstaande vorderingen in Bulgarije? Onbetaalde facturen in het buitenland kunnen u een hoop hoofdbrekens bezorgen, helemaal als u onbekend bent met de taal, het rechtssysteem of, zoals in Bulgarije, het cyrillisch schrift. Daarom verzorgt Invorderingsbedrijf incasso in Bulgarije.

Onze internationale incassospecialisten helpen u, bijgestaan door een team van lokale advocaten, juristen en deurwaarders, met het innen van uw openstaande vorderingen in Bulgarije.

Voor 16:00 uur uw zaak ingediend, dezelfde werkdag actie!

Gespecialiseerd in incasso in Bulgarije

In landen als Bulgarije geldt een andere handelscultuur dan in Nederland. Bovendien zijn de wet- en regelgeving er beduidend anders. En dan hebben we het nog niet eens over de taalbarrière. Overheidswebsites in Bulgarije zijn vaak niet vertaald in het Engels. Hoe vindt u dan betrouwbare informatie over wat u kunt doen tegen wanbetaling? 

Gelukkig beschikt Invorderingsbedrijf over een uitgebreid netwerk van Bulgaarse incasso experts, advocaten en deurwaarders. Zij weten precies hoe het incassotraject in Bulgarije werkt en hoe zij uw geld zo snel en efficiënt mogelijk kunnen innen.

Daarbij heeft u één duidelijk aanspreekpunt in Nederland die de gehele incassoprocedure coördineert. 

Wilt u weten hoe groot de kans is dat wij uw openstaande vordering in Bulgarije voor u kunnen incasseren? Vraag een gratis en vrijblijvend adviesgesprek aan.

Waarom Invorderingsbedrijf voor uw incasso in Bulgarije?

Direct uw vordering indienen?

Heeft u een klant in Bulgarije die een rekening weigert te betalen? Vul uw gegevens in en één van onze internationale incasso specialisten neemt contact met u op om uw zaak te bespreken.

  Bent u een particulier of een onderneming?

  Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

  Incassobureau inschakelen

  Hoe werkt incasso in Bulgarije?

  Als u met een openstaande vorderingen in Bulgarije zit dan heeft u grofweg twee mogelijkheden: een minnelijke of gerechtelijke incasso. 

  Een minnelijke of buitengerechtelijke incasso betekent dat we uw geld proberen te verhalen buiten de rechter om. Dit is vaak de minst kostbare en meest efficiënte manier. Daarom beginnen we vaak met een minnelijke incasso.

  Lukt dat niet? Dan kunnen we uw debiteur voor de rechter dagen. We beschikken over een uitgebreid netwerk van advocaten en juristen in Bulgarije die uw belangen kunnen behartigen als het tot een rechtszaak komt.

  Buitengerechtelijke incasso

  Heeft u een factuur en een herinnering naar uw debiteur in Bulgarije gestuurd, maar wordt de rekening maar niet betaald? Als u de vordering aan ons overdraagt, dan proberen we die doorgaans eerst buiten de rechter om te innen. We zullen uw debiteur aanmaningen sturen, maar ook telefonisch en per e-mail contact opnemen. Gedurende dit proces voeren we de druk geleidelijk aan op. 

  In totaal nemen we in drie weken tijd zestien keer contact op met uw debiteur. Vaak is dit voldoende om het openstaande bedrag betaald te krijgen. Lukt dit niet, dan laten we uw debiteur weten dat we overschakelen op een gerechtelijke procedure en dat hier juridische kosten voor hem aan verbonden zijn. In veel gevallen betaalt de debiteur dan alsnog.

  Internationale handelsconflicten en wanbetaling

  Gerechtelijke incasso

  Vertikt uw debiteur het nog steeds om te betalen? Dan zit er niets anders op dan een gerechtelijke incasso te starten. We dagen uw debiteur voor de rechter. In Bulgarije zijn er twee soorten juridische procedures om een vordering te innen: een kort geding en een standaard gerechtelijke procedure.

  Kortgedingprocedure

  Een incasso kortgeding (съкратено производство) is alleen mogelijk bij onbetwiste vorderingen of voor claims onder 25.000 BGN op basis van een genotariseerd contract. 

  Geeft uw debiteur niet aan dat hij het niet eens is met de vordering, maar laat hij simpelweg niets van zich horen? Dan kunnen we een verkorte gerechtelijke procedure starten. Deze versnelde procedure is minder tijdrovend en voordeliger dan de standaard juridische procedure. Er zijn geen hoorzittingen en u hoeft minder papierwerk en bewijslast aan te leveren. 

  Als de rechter uw vonnis toewijst, zal er direct een bevel tot tenuitvoerlegging worden  uitgevaardigd. Dit bevel wordt aan de debiteur betekend (overhandigd). De debiteur heeft vervolgens een maand om bezwaar aan te tekenen tegen het bevel.

  Doet hij dit niet, dan vaardigt de rechter een dwangbevel uit. Met dit dwangbevel kan een Bulgaarse deurwaarder direct beslag leggen bij uw wanbetaler.

  Standaard gerechtelijke procedure

  Betwist uw debiteur de vordering? Of gaat hij na de kortgedingprocedure alsnog in beroep? Dan kunnen we een standaard gerechtelijke procedure (стандартна процедура) aanspannen. Deze procedure duurt langer. Er zullen hoorzittingen worden gepland, waarbij beide partijen gehoord worden en omdat uw debiteur bezwaar maakt tegen de claim is het ook belangrijk om genoeg bewijzen te hebben die uw claim ondersteunen.

  Uiteindelijk zal de rechter, net als in het kort geding, een vonnis toewijzen en, als u in het gelijk wordt gesteld, een dwangbevel uitvaardigen. Daarmee kan het vonnis geëxecuteerd worden (uitgevoerd worden door de deurwaarder).

  Kosten gerechtelijke incasso Bulgarije

  Voor de gerechtelijke procedures gelden vaste wettelijke tarieven in Bulgarije. Voor het kort geding is dit 2 procent van de totale vordering. Voor de standaard gerechtelijke procedure bedragen de proceskosten 4 procent van de totale vordering. Als u eerst een kort geding aanspant, waarna uw debiteur alsnog bezwaar maakt, dan betaalt u 2 procent voor de verkorte procedure en 2 procent voor de daaropvolgende standaardprocedure (het tarief voor het gehele traject blijft dus 4 procent).

  Het is gebruikelijk dat de verliezende partij wordt veroordeeld tot het betalen van deze griffiekosten en eventuele andere gemaakte kosten zoals de kosten voor juridische bijstand en de deurwaarder.

  Europees Betalingsbevel (EBB)

  Het is overigens niet in alle gevallen nodig om een rechtszaak in Bulgarije zelf aan te spannen. In sommige gevallen kunt u namelijk gebruikmaken van een Europees Betalingsbevel (EBB). 

  Dit is een Europese regeling waarmee onbetwiste, grensoverschrijdende vorderingen via een schriftelijke procedure uitvoerbaar kunnen worden gemaakt. Hiervoor moeten we een aantal standaardformulieren indienen bij de rechtbank in Den Haag. 

  De rechter kan vervolgens een Europees Betalingsbevel uitvaardigen. Dit bevel is direct uitvoerbaar, zonder tussenkomst van de rechter in het land waar het betalingsbevel uitgevoerd wordt, in dit geval Bulgarije. 

  Na de uitvaardiging van het Europees Betalingsbevel heeft uw debiteur 30 dagen de tijd om de vordering te betwisten. Reageert hij niet binnen 30 dagen? Dan wordt het bevel definitief. In dat geval kunnen we een deurwaarder in Bulgarije direct beslag laten leggen bij uw debiteur.

  Een Europees Betalingsbevel is alleen mogelijk bij onbetwiste vorderingen. Onze internationale incasso-experts kunnen voor u bekijken of u in aanmerking komt voor een Europees Betalingsbevel.

  Sparren met een internationale incasso expert?

  Laat uw gegevens achter en we nemen zo snel mogelijk contact met u op.

   Bent u een particulier of een onderneming?

   Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

   Incassobureau inschakelen

   Hoe verloopt de incassoprocedure in Bulgarije?

   Stap 1

   Allereerst sturen wij uw debiteur een betalingsherinnering. Deze herinnering is belangrijk, omdat u hiermee zwart op wit heeft dat u de betaling heeft gevorderd. Vervolgens nemen we in een periode van drie weken meermaals contact op met uw debiteur.

   Stap 2

   Betaalt uw debiteur hierna nog steeds niet, dan sturen wij een aanmaning. Dit is de laatste herinnering die wij sturen voordat we een juridische procedure starten. Hierin vermelden we direct dat uw debiteur op moet draaien voor de juridische kosten die dit met zich meebrengt.

   Stap 3

   Blijft betaling uit? Dan nemen we (in overleg met u als schuldeiser) daadwerkelijk juridische stappen om de vordering ten uitvoer te kunnen leggen, bijvoorbeeld door een deurwaarder beslag te laten leggen. In Bulgarije moet de eiser hiervoor een dwangbevel van de rechter of een Europees Betalingsbevel hebben.

   Conservatoir beslag in Bulgarije

   Het is vaak verstandig om conservatoir beslag te laten leggen op de bezittingen van uw wanbetaler. Met een conservatoir beslag voorkomt u dat uw debiteur geld of spullen wegsluist voordat de rechter uitspraak heeft gedaan. Bovendien is het een stevig pressiemiddel. Veel wanbetalers betalen de rekening alsnog als er conservatoir beslag gelegd wordt op bijvoorbeeld een bankrekening. 

   In Bulgarije moet de rechter toestemming geven om conservatoir beslag te leggen. Hiervoor moeten we een aanvraag doen bij de rechtbank. De rechter zal daarbij overtuigend bewijs voor de claim willen zien. Als dat bewijs niet geleverd wordt, kan de rechter een garantie willen dat de schuldeiser opdraait voor eventuele verliezen door het conservatoire beslag (als de claim ongegrond wordt verklaard). 

   Als de rechter toestemming geeft voor conservatoire beslaglegging, dan moeten we binnen een maand de uiteindelijke vordering indienen bij de rechtbank, anders vervalt het conservatoire beslag.

   Beslaglegging in Bulgarije

   Op basis van een gerechtelijk vonnis (of een Europees Betalingsbevel) kan de rechter een dwangbevel uitvaardigen. Met het dwangbevel kan de uitspraak ten uitvoer gelegd worden. Dit wordt gedaan door een deurwaarder.

   In Bulgarije zijn er twee soorten deurwaarders (събирач на дългове): publieke en private. Zowel publieke als private deurwaarders hebben wettelijke bevoegdheden om schulden te innen, bijvoorbeeld door middel van beslaglegging. 

   Zodra de deurwaarder het dwangbevel heeft ontvangen, start hij een executietraject. De deurwaarder onderzoekt eerst de financiële situatie van uw debiteur. Daarbij heeft een deurwaarder in Bulgarije onder andere inzicht in bankgegevens. 

   Als de deurwaarder de benodigde informatie heeft verzameld zal hij uw schuld innen. Dit kan bijvoorbeeld door beslag te leggen op bankrekeningen, vastgoed of andere bezittingen. De deurwaarder geeft uw debiteur daarbij vooraf nogmaals de kans om de openstaande schuld te betalen. Als de deurwaarder goederen in beslag neemt kan hij deze verkopen.

   Hoeveel kost een deurwaarder in Bulgarije?

   Voor de handelingen die de Bulgaarse deurwaarder uitvoert om de schuld in te vorderen gelden standaard tarieven. Voor iedere handeling geldt een vaste prijs. Daarnaast rekent de deurwaarder een vast tarief over het totaal van de vordering. 

   Waarde vordering

   Deurwaarderstarief

   Tot 100 BGN

   10 BGN

   100 – 1000 BGN

   10 BGN + 10% over het bedrag boven de 100 BGN

   1000 – 10.000 BGN

   100 BGN + 8% over het bedrag boven de 1000 BGN

   10.000 – 50.000 BGN

   820 BGN + 6% over het bedrag boven de 10.000 BGN

   50.000 – 100.000 BGN

   3.220 BGN + 4% over het bedrag boven de 50.000 BGN

   Boven 100.000 BGN

   5.220 BGN + 2% over het bedrag boven de 100.000 BGN

   In principe dient de verliezende partij alle gemaakte kosten van de winnende partij te vergoeden. Als de rechter uw vordering toekent, worden deze kosten direct toegevoegd aan dwangbevel.

   Faillissement aanvragen in Bulgarije

   Volgens het Bulgaars recht is het mogelijk om een faillissement aan te vragen als uw debiteur helemaal gestopt is met betalen of als de debiteur zoveel schulden heeft dat hij nog maar een deel van zijn schuldeisers kan betalen. 

   Een faillissementsaanvraag is een zeer sterk pressiemiddel. Uw debiteur loopt immers het risico al zijn bezittingen kwijt te raken. De meeste schuldenaars kiezen er alsnog voor om de openstaande schuld te betalen als er een faillissementsaanvraag wordt ingediend. Zodra de schuld is betaald kunnen we de faillissementsaanvraag intrekken

   Om het faillissement van uw wanbetaler aan te vragen moeten we een schriftelijke faillissementsaanvraag indienen bij de rechtbank. Als de rechtbank het faillissement uitspreekt wordt dit vervolgens gepubliceerd in het handelsregister

   De rechtbank wijst direct een curator aan. Die krijgt de leiding over de onderneming. Schuldeisers hebben vervolgens een maand de tijd om zich te melden bij de curator. Vervolgens stelt de curator een lijst met alle schulden op. Die worden gepubliceerd in het handelsregister. 

   Ondertussen inventariseert de curator de bezittingen van de onderneming. Op basis van de uitstaande schulden en deze inventarisatie stelt de curator een reorganisatieplan voor of adviseert het faillissement uit te spreken. De rechtbank beslist uiteindelijk of het een eventuele reorganisatie accepteert.

   Als de onderneming failliet wordt verklaard, worden de schuldeisers zoveel mogelijk uitbetaald uit de failliete boedel. 

   Bij het verdelen van de failliete boedel onder schuldeisers wordt de volgende volgorde aangehouden in Bulgarije:

   1. Gedekte schuldeisers
   2. Concurrente schuldeisers
   3. De staat
   4. Werknemers
   5. andere schuldeisers

   Advies over uw zaak?

   Vul uw gegevens in en wij nemen direct contact met u op!

    Bent u een particulier of een onderneming?

    Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

    Incassobureau inschakelen

    Rechtsgebieden incasso Bulgarije

    Of u nu een zakelijke klant heeft die weigert te betalen of een schadeclaim heeft in Bulgarije, Invorderingsbedrijf kan u helpen met het innen van uw geld. Onze incassospecialisten in Nederland en onze lokale experts in Bulgarije kunnen u helpen met vorderingen in uiteenlopende rechtsgebieden. Denk bijvoorbeeld aan: 

    1. Bouwrecht
    2. Huur en verhuur
    3. Koop en verkoop
    4. Arbeidsrecht
    5. Agentuurovereenkomst
    6. Transport
    7. Schade en onrechtmatig handelen

    Bent u namens een advocaten- of accountantskantoor op zoek naar een partner voor incasso in Bulgarije? We werken niet alleen voor opdrachtgevers rechtstreeks, maar ook voor tussenpersonen.

    Hoe kunnen we u nog meer helpen?

    • Betrouwbaar advies over contracten en voorwaarden
    • Kredietinformatie over Bulgaarse bedrijven
    • Geschillen over o.a. het Eigendomsvoorbehoud en recht van reclame
    • Bemiddelen bij het treffen van onderhandse regelingen en schikkingen

    Direct uw incasso in Bulgarije indienen

    Dien via ons incasso aanmeldformulier direct uw vordering in. Liever eerst sparren over uw vordering met een specialist? Laat uw gegevens achter of bel ons op 070 – 762 0330.

    Direct uw incasso indienen

    Vul uw gegevens in en we nemen binnen één dag contact met u op.

     Bent u een particulier of een onderneming?

     Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

     Incassobureau inschakelen

     FAQ: Veelgestelde vragen over incasso Bulgarije

     No Cure No Pay Incasso

     Heeft uw klant die factuur nog steeds niet betaald? Blijf niet eeuwig wachten en schakel over op No Cure No Pay incasso!

     • Géén succes = géén kosten
     • 100% uitkering van de hoofdsom
     • 95% slagingspercentage

     Alstublieft,

     Uw download

     Voorbeeld ingebrekestelling

     Voorbeeld ingebrekestelling

     Direct aan de slag met het versturen van uw ingebrekestelling? Gebruik dan onze handig voorbeeldbrieven.

     Download direct

     Waarom 40.000 klanten u voor gingen

      Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

      Neem telefonisch of per mail contact op