Home PageHerroepingsrecht

Herroepingsrecht: een aankoop via internet ongedaan maken

Spijt van een online aankoop? Als u op het internet of telefonisch iets bestelt, heeft u als consument 14 dagen bedenktijd. U kunt een aankoop op afstand zonder opgaaf van reden annuleren. De verkoper is verplicht u het volledige aankoopbedrag terug te geven als u al heeft betaald. 

Weigert het bedrijf waar u de aankoop heeft gedaan uw geld terug te geven? Start dan direct een no cure, no pay incassoprocedure bij Invorderingsbedrijf. Onze incassospecialisten zorgen dat u uw geld krijgt.

Dien uw vordering voor 16:00 uur in en we gaan vandaag nog voor u aan de slag.

Wat als u uw geld niet terugkrijgt?

Als u als consument een koop op afstand binnen 14 dagen ongedaan maakt, dan is de verkoper verplicht het product terug te nemen en u binnen 14 dagen uw geld terug te betalen. 

Doet hij dat niet? Dan heeft u een vordering op de verkoper en kunt u een incassobureau inschakelen

Bij Invorderingsbedrijf verzorgen we incasso voor particulieren. In de minnelijke fase gebeurt dat op basis van no cure, no pay. De kosten worden doorberekend aan de verkoper. 

Heeft u uw aankoop tijdens de bedenktijd geannuleerd, maar weigert de verkoper u het volledige aankoopbedrag terug te geven. Dien uw vordering binnen 5 minuten in via ons incasso aanmeldformulier. Als u dat voor 16:00 uur doet, gaan we vandaag nog voor u aan de slag. 

U kunt de voortgang 24/7 in de gaten houden in uw eigen online cockpit.

Wilt u uw geld terug?

Vul uw gegevens in en we nemen zo snel mogelijk contact met u op.

  Bent u een particulier of een onderneming?

  Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

  Incassobureau inschakelen

  Wat is het herroepingsrecht?

  Het herroepingsrecht is het recht om een consumentenkoop die op afstand tot stand is gekomen binnen 14 dagen ongedaan te maken. Dit heet herroepen. Het herroepingsrecht geldt alleen voor consumenten.

  Onder een aankoop op afstand vallen bijvoorbeeld aankopen via het internet, telefonische aankopen of bestellingen uit een gids van een postorderbedrijf. U kunt er binnen 14 dagen voor kiezen het product terug te sturen of de dienst te beëindigen.

  Het herroepingsrecht is in het leven geroepen om consumenten te beschermen. Bij aankopen op afstand hebben zij immers niet dezelfde mogelijkheden om een aankoop te beoordelen als in een fysieke winkel.

  Herroepingsrecht wet

  Het herroepingsrecht is geregeld via de implementatiewet Richtlijn Consumentenrecht. Die is in de plaats gekomen van de Wet Koop op afstand die tot 2014 van kracht was. Met de inwerkingtreding van de Richtlijn Consumentenrecht is de bedenktijd verlengd van 7 naar 14 dagen.

  Wanneer heb ik 14 dagen bedenktijd?

  De bedenktijd van 14 dagen geldt uitsluitend voor aankopen en overeenkomsten op afstand. Dus geen spullen die u in winkel koopt. 

  Onder een koop op afstand worden onder andere de volgende aankopen verstaan: 

  • Online aankopen (bij een bedrijf)
  • Telefonische aankopen
  • Bestellingen bij een postorderbedrijf
  • Aankopen met een bestelbon uit een krant of tijdschrift

  Ook als u buiten op straat of bij u aan de deur iets koopt (en daarmee een betalingsverplichting aangaat) kunt u een beroep doen op het herroepingsrecht. 

  Dat geldt bijvoorbeeld wanneer u producten of diensten koopt:

  • voor 50 euro of meer bij u aan huis
  • voor 50 euro of meer via verkoop op straat
  • voor 50 euro of meer via een verkoopdemonstratie
  • voor 50 euro of meer via een verkoopparty

  Voorbeelden verkoop op afstand

  • U bestelt via een webwinkel een nieuwe laptop.
  • Een energieleverancier verkoopt u telefonisch een nieuw contract.
  • U koopt via een verkoper aan de deur een stofzuiger van 199 euro. 
  • Een straatverkoper verkoopt u een contract (70 euro per maand) voor het periodiek reinigen van uw bestrating.
  • Bij een verkoopdemonstratie koopt u een nieuw matras ter waarde van 450 euro.
  • U bezoekt een verkoopparty en koopt daar een make-up set van 99 euro.

  Wanneer heb ik geen bedenktijd op grond van het herroepingsrecht?

  U kunt niet bij alle aankopen op afstand een beroep doen op het herroepingsrecht. U heeft bijvoorbeeld nooit bedenktijd als u koopt van een particulier

  In sommige gevallen heeft u geen bedenktijd omdat de aard van hetgene u koopt dit niet toelaat. Voor bepaalde producten die snel bederven gelden bijvoorbeeld andere regels.

  U heeft geen recht op 14 dagen bedenktijd als:

  • U iets koopt van een particulier, bijvoorbeeld via Marktplaats
  • Een pakketreis boekt (met een vaste datum of periode)
  • U een huis (onroerende zaken) koopt of huurt
  • U deelneemt aan gokspel of loterij
  • U iets koopt op een markt
  • U iets koopt op een openbare veiling
  • U sociale dienstverlening inhuurt

  Daarnaast zijn er wettelijke uitzonderingen waarbij het recht op 14 dagen bedenktijd vervalt als de verkoper dit vooraf expliciet aan u laat weten. Dat is bijvoorbeeld het geval:

  • als u iets op maat laat maken, bijvoorbeeld een trouwjurk of meubelstuk.
  • wanneer u iets persoonlijks koopt, denk bijvoorbeeld aan een gegraveerde ring.
  • zodra u iets koopt dat een beperkte houdbaarheid heeft, snel bederft of veroudert, zoals bepaalde voedingswaren.
  • als u iets koopt dat bij levering direct vermengd wordt met iets anders: zoals aarde die u in uw tuin laat storten.
  • wanneer u losse klanten of losse tijdschriften koopt.
  • bij (digitale) producten waarvan de verzegeling na levering is verbroken, bijvoorbeeld van cd’s of games.
  • als u hygiënische producten uit de verpakking haalt, denk aan een tandenborstel.
  • als u iets huurt voor een bepaalde periode, zoals een vakantiehuisje, hotelkamer of een huurauto.
  • als u een toegangskaartje koopt voor een bepaalde datum of een bepaald tijdstip, bijvoorbeeld een kaartje voor een concert.
  • als u iemand inhuurt voor een specifieke datum, zoals een cateraar, artiest of verhuizer.
  • als u iemand inhuurt voor een spoedklus.
  • als u iets koopt waarvan de prijs kan fluctueren door schommelingen op de financiële markt, bijvoorbeeld goud of aandelen.
  Aankoop op het internet ongedaan maken

  Wanneer heb ik een jaar bedenktijd?

  De verkopende partij of de verlener van de dienst is verplicht u te informeren over de bedenktijd van 14 dagen. Dit moet gebeuren voordat u de overeenkomst sluit. Ook moet de verkoper vertellen hoe en bij wie u de overeenkomst kunt annuleren. Daar moeten de naam en het adres van de onderneming bij staan. 

  Als het gaat om een product dat verzegeld is, dan moet de verkoper duidelijk laten weten dat de verzegeling van dit soort producten tijdens de bedenktijd niet verbroken mag worden

  Als u daarom vraagt moet u een formulier krijgen om de aankoop ongedaan te maken.

  Als de verkoper of dienstverlener een van deze zaken nalaat, wordt de bedenktijd met een jaar verlengd

  Zodra het bedrijf u tijdens deze doorlopende herroepingstermijn van een jaar alsnog juist informeert, dan geldt vanaf dat moment de bedenktijd van 14 dagen weer.

  Hoe kunt u een overeenkomst herroepen?

  Wilt u een product of dienst toch niet? Dan moet u dit binnen de bedenktijd door middel van een ondubbelzinnige verklaring laten weten aan de verkoper. Het moet voor de verkoper duidelijk zijn dat het om een herroeping gaat. 

  Wij raden u aan om de aankoop schriftelijk ongedaan te maken, bijvoorbeeld door middel van een e-mail. Op deze manier heeft u direct bewijs van het op tijd en op de juiste wijze ontbinden van de aankoop. Kunt u een aankoop via een webshop annuleren via uw account? Maak hier dan een screenshot van.

  In 5 stappen uw aankoop annuleren

  1. Informeer de verkoper binnen de gestelde termijn .
  2. Bewaar het bewijs van de herroeping.
  3. Stuur het product binnen 14 dagen nadat u de verkoper heeft geïnformeerd terug. 
  4. Controleer of u uw geld terugkrijgt.
  5. Schakel een incassobureau in als u uw geld niet ontvangt.

  Binnen de bedenktijd informeren

  Als u een aankoop annuleert, moet u dat binnen de wettelijke bedenktijd doen. Stuurt u op de 14e dag een e-mail, maar leest de verkoper die pas de volgende dag? Dan bent u nog steeds op tijd. Het gaat namelijk om de verzenddatum en niet om de datum van ontvangst.

  Wanneer moet u het product terugsturen?

  Als u aankoop van een product ongedaan wilt maken en uw aankoop al heeft ontvangen, dan moet u de ontvangen zaak natuurlijk aan de ondernemer retourneren. U heeft 14 dagen de tijd om het product daadwerkelijk terug te sturen. 

  Die termijn gaat in vanaf het moment dat u de aankoop ongedaan heeft gemaakt, niet vanaf de datum van ontvangst van het product.

  Wanneer eindigt het herroepingsrecht?

  Tot wanneer u de overeenkomst of koop kunt annuleren is afhankelijk van wat u precies heeft gekocht.

  Producten

  • U heeft 14 dagen bedenktijd vanaf de dag het product is geleverd
  • Als u meerdere producten uit één bestelling ontvangt, dan heeft u 14 dagen vanaf de dag dat u het laatste product heeft ontvangen.

  Abonnement op een product

  • De bedenktijd eindigt 14 dagen na de dag dat u de eerste levering heeft gekregen.

  Diensten

  • U heeft 14 dagen bedenktijd vanaf de dag dat u de overeenkomst sluit.

  Abonnement op een dienst

  • De bedenktijd eindigt 14 dagen na de dag dat u de overeenkomst sluit. Als u bijvoorbeeld  op 1 mei een nieuw telefoonabonnement afsluit dan kunt u dit tot 15 mei ongedaan maken.

  Producten of diensten die bij elkaar horen

  • Uw bedenktijd eindigt 14 dagen na de dag waarop het laatste onderdeel is geleverd. Bestelt u bijvoorbeeld een nieuwe keuken en wordt het daarbij behorende fornuis een week later geleverd. Dan heeft u 14 dagen bedenktijd vanaf de dag dat het fornuis is bezorgd.

  Geldt er ook een herroepingsrecht voor bedrijven?

  Voor zakelijke overeenkomsten geldt geen wettelijk herroepingsrecht. Als u als ondernemer dus een product of dienst afneemt van een ander bedrijf, dan kunt u geen beroep doen op de wettelijke bedenktijd. Ook niet als de overeenkomst op afstand tot stand is gekomen. 

  Of u als ondernemer een aankoop kunt annuleren is afhankelijk van wat er in de overeenkomst is afgesproken. Als in de algemene voorwaarden bijvoorbeeld staat dat u een bepaalde bedenktijd heeft, dan moet de verkoper zich hieraan houden.

  Product teruggestuurd maar geen geld ontvangen?

  Vul uw gegevens in en we nemen zo snel mogelijk contact met u op.

   Bent u een particulier of een onderneming?

   Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

   Incassobureau inschakelen

   FAQ: Veelgestelde vragen over het herroepingsrecht

   Tijdens de bedenkingstermijn moet u als consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. U dient het product zoveel mogelijk in originele staat terug te sturen. U mag de verpakking openmaken en het product uit de verpakking halen om het uit te proberen of passen.

   Het is niet toegestaan om meer te doen dan nodig is om het product te kunnen beoordelen. U mag een kledingstuk bijvoorbeeld wel passen, maar het niet eerst een week lang dragen om het vervolgens terug te sturen. Als u dat wel doet, kan de verkoper een eventuele waardevermindering in rekening brengen.

   U moet de originele verpakking en alle geleverde toebehoren zoveel mogelijk intact laten. Als een doosje eenvoudig te openen is, mag u het niet helemaal kapot scheuren en het vervolgens terugsturen. Kleine beschadigingen die onvermijdelijk zijn tijdens het openen zijn wel toegestaan. Onnodige beschadigingen mag de verkoper bij u in rekening brengen.

   Een verzegelde verpakking mag u niet openmaken. De verkoper moet u voorafgaand wel duidelijk informeren dat u de verzegelde verpakking niet mag openen. Zodra het zegel verbroken is, zit u aan de koop vast.

   Digitale producten zoals software, een e-book, games, films en muziek mag u in principe uitproberen tijdens de bedenktijd. De verkoper mag wel in de voorwaarde stellen dat u het recht op bedenktijd verliest na downloaden of streamen. Daarvoor moet u expliciet de vraag krijgen of u ermee akkoord gaat dat u aan de koop vastzit als u begint met streamen of downloaden.

   Een aankoop op afstand mag u binnen de wettelijke bedenktijd annuleren zonder opgaaf van reden. U hoeft dan ook niet te wachten tot u het product ontvangen heeft. U kunt de aankoop ook ongedaan maken als u het product nog niet in handen heeft gehad.

   Heeft u een overeenkomst of aankoop op afstand geannuleerd? Dan moet u uiterlijk binnen 14 dagen uw geld ontvangen. Deze termijn geldt vanaf het moment dat u de overeenkomst ongedaan heeft gemaakt. De verkoper mag wachten met het terugstorten van uw geld tot hij het pakket retour heeft ontvangen of een bewijs heeft gezien van de retourzending.

   U ontvangt de terugbetaling in principe via hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de bestelling geplaatst heeft.

   Als de verkoper u voorafgaand aan de aankoop laat weten dat u zelf verantwoordelijk bent voor de kosten voor het eventueel terugsturen, dan moet u deze kosten wettelijk gezien zelf betalen. De verkoper hoeft de kosten voor het retour zenden niet terug te betalen. 

   Als de verkoper u vooraf niet heeft duidelijk gemaakt dat u de kosten voor retourzending zelf moet betalen. Dan kunt u deze kosten achteraf terugvragen.

   Als u de volledige bestelling terugstuurt, dan moet de verkoper de bezorgkosten terugbetalen. Uit onderzoek van de Consumentenbond blijkt dat veel webwinkels zich hier hier niet aan houden. Ze geven de bezorgkosten niet terug of verrekenen de kosten voor de retourzending met de bezorgkosten, waardoor het lastig te zien is hoeveel u uiteindelijk terugkrijgt. 

   Heeft u verschillende producten tegelijk besteld en stuurt u een deel retour? Dan hoeft de verkoper de bezorgkosten niet aan u terug te betalen. Dit is bijvoorbeeld het geval als u twee t-shirts koopt en er daarvan één terugstuurt.

   Als u het product zelf terugstuurt met de post of een koeriersdienst, dan ligt de verantwoordelijkheid bij u. Dat betekent dat als het product onderweg kwijt of beschadigd raakt u dit moet vergoeden. 

   Afhankelijk van de verzendmethode kunt u de kosten soms verhalen op het post- of koeriersbedrijf. Verstuur waardevolle goederen altijd verzekerd terug. 

   Als de verkoper het product op laat halen, dan ligt het risico bij de verkoper zelf.

   Als een ondernemer die een dienst verleent al aan de opdracht begint tijdens de bedenktijd, kunt u nog steeds onder het contract uit. U krijgt alleen niet altijd het volledige bedrag terug. Hetzelfde geldt als een dienst al begint te lopen tijdens de bedenktijd.

   Als u een dienstverlener toestemming geeft om al te beginnen tijdens de bedenktijd, dan moet u de dienstverlener betalen voor het werk dat hij al heeft gedaan en de kosten die hij daarvoor heeft moeten maken. 

   Gaat een dienst zoals een abonnement al in tijdens de bedenkperiode, dan betaalt u voor hetgeen u heeft gebruikt tijdens de bedenktijd. Als u bijvoorbeeld twee tijdschriften heeft ontvangen tijdens de bedenktijd hoeft u niet het volledige abonnement te betalen, maar betaalt u slechts voor de twee tijdschriften. 

   Heeft u geen toestemming gegeven om al te beginnen tijdens de bedenktijd, dan heeft u altijd recht op al uw geld terug. 

   Als de dienstverlener de volledige opdracht heeft afgerond tijdens de bedenktijd en u daar toestemming voor heeft gegeven, dan moet u het volledige afgesproken bedrag betalen.

   No Cure No Pay Incasso

   Heeft uw klant die factuur nog steeds niet betaald? Blijf niet eeuwig wachten en schakel over op No Cure No Pay incasso!

   • Géén succes = géén kosten
   • 100% uitkering van de hoofdsom
   • 95% slagingspercentage

    Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

    Neem telefonisch of per mail contact op

    Joël meeuwsen
    Joël Meeuwsen

    Een tijdje geleden had ik een smartwatch besteld. Deze voldeed niet aan mijn wensen dus heb ik hem retour gestuurd. Sinds dien heb ik niks meer van het bedrijf vernomen en dus ook mijn geld niet terug gekregen. Toen kwamen jullie als een reddende engel en hebben me super geholpen met het geld terug te krijgen. Beter nog ik heb er zelf niks hoeven te doen. Door de fijne contactmomenten en het oplossen van mijn zaak verdienen jullie een dikke 5 sterren ! Super bedankt voor alles !

    Vrijblijvend advies

    Invorderingsbedrijf heeft een uitmuntende staat van dienst als het gaat om het innen van openstaande rekeningen. Wilt u overleggen over uw zaak? Neem vrijblijvend contact met ons op via 070 – 762 0330 of via de onderstaande button!

     

    Koninginnegracht 14 C
    2514 AA Den Haag
    070 – 762 0330

    Fax: +3170 – 762 0335