Home PageGarantie op aankoop huisdier

Garantie op aankoop huisdier: hoe zit dat?

Als uw nieuwe puppy, kitten of een ander huisdier na verloop van tijd niet gezond blijkt, is dat niet alleen zielig voor het dier zelf, u heeft ook een hoop geld betaald voor uw aankoop en wordt nu op nog meer kosten gejaagd. 

Als u een huisdier koopt bij een professionele verkoper en het aannemelijk is dat de klachten al aanwezig waren op het moment van aankoop, dan heeft u recht op uw geld terug of een schadevergoeding. Ook als u een huisdier koopt heeft u namelijk wettelijke garantie

Invorderingsbedrijf kan u helpen deze kosten te verhalen op de verkoper door:

Dien uw vordering voor 16:00 uur in en we gaan vandaag nog voor u aan de slag.

Huisdier ziek? Start een incassoprocedure!

Is uw hond ziek? Of heeft uw kat een erfelijke aandoening? Als redelijkerwijs aangenomen mag worden dat het gebrek van uw nieuwe huisdier al aanwezig was tijdens de verkoop, dan heeft u volgens het burgerlijk wetboek recht op garantie

Als uw huisdier ziek is of kampt met erfelijke kwalen dan heeft u recht op vergoeding van de dierenartskosten. Als het niet mogelijk is om het arme beestje te genezen, kunnen we eisen dat de koopprijs terugbetaald wordt. 

Wil de verkoper niet meewerken? Bijvoorbeeld door te wijzen op clausules in de koopvoorwaarden? Als consument krijgt u veel bescherming van de wet, waardoor deze bepalingen vaak niet rechtsgeldig zijn. 

Start een no cure, no pay incassotraject en onze juristen gaan achter uw geld aan. 

Dien uw vordering direct in via ons incasso aanmeldformulier. Het indienen van de incasso duurt nog geen 5 minuten. Gedurende de incassoprocedure kunt u voortdurend over onze schouders meekijken vanuit uw eigen online cockpit.

Zieke huisdier gekocht?

Vul uw gegevens in en een van onze incassospecialisten neemt zo snel mogelijk contact met u op.

  Bent u een particulier of een onderneming?

  Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

  Incassobureau inschakelen

  Wat als uw huisdier niet gezond is?

  Als u als particulier een huisdier koopt van een professionele verkoper zoals een bedrijfsmatige fokker, dan bent u een consument. Het consumentenrecht biedt bescherming van de consument tegenover een professionele partij. Ook bij de aankoop van een huisdier geniet u consumentenbescherming. 

  Een aankoop die een consument doet, wordt in het recht ook wel een zaak genoemd. De zaak die u koopt moet naar behoren functioneren. Als de zaak al binnen 6 maanden stuk gaat of niet meer functioneert zoals u van dat betreffende product mag verwachten, dan gaat het recht ervan uit dat er een gebrekkig product verkocht is. 

  Volgens de wet zijn dieren geen zaken, maar de bepalingen die gelden voor zaken zijn ook van toepassing op dieren. In de praktijk wordt er dus bijna geen onderscheid gemaakt tussen dieren en andere producten. Dat betekent onder andere dat u een gezond dier mag verwachten.

  Binnen 6 maanden: bewijslast ligt bij verkoper

  Wat als uw huisdier nu niet volledig gezond is? Als de gezondheidsklachten zich in de eerste zes maanden na aankoop openbaren, dan gaat de wet er in principe vanuit dat de problemen al aanwezig waren op het moment van verkoop. In dat geval moet de verkoper bewijzen dat de klachten niet bij hem zijn ontstaan en de schuld zijn van het nieuwe baasje. 

  Als hij dat niet kan dan heeft u wettelijk gezien recht op herstel of vervanging.

  Na meer dan 6 maanden: bewijslast ligt bij koper

  Begint uw huisdier pas na zes maanden klachten te vertonen? Dan hoeft dat niet per se te betekenen dat de verkoper hier niet voor verantwoordelijk is, maar in dit geval ligt de bewijslast bij u als consument. U zult hard moeten maken dat de klachten al aanwezig waren toen u uw huisdier kocht

  Dat kunt u bijvoorbeeld doen door uw huisdier te laten onderzoeken door een dierenarts. Die kan vaststellen of klachten zijn terug te voeren tot de fokker. Zo kan de dierenarts bijvoorbeeld constateren dat uw huisdier kampt met een erfelijke afwijking, waar de fokker op had moeten testen.

  Als de dierenarts vaststelt dat het gebrek al aanwezig was op het moment van aankoop, dan heeft u nog steeds recht op herstel of vervanging.

  Herstel of vervanging

  Als u als consument een product koopt dat kapot is of op een andere manier niet naar behoren functioneert, dan is de verkoper juridisch gezien verplicht het gebrek te verhelpen door het te repareren

  Een huisdier is natuurlijk geen product dat eenvoudig “gerepareerd” kan worden. Het is wel mogelijk om het dier te verzorgen en wellicht te genezen, bijvoorbeeld door een operatie of met behulp van medicijnen. De kosten hiervoor moet de verkoper vergoeden. 

  Als het niet mogelijk is om een product te repareren, dan mag de verkoper het normaal gesproken vervangen voor eenzelfde product. Wanneer ook dat niet mogelijk is, kan de koper de koop ontbinden. In dat geval krijgt de koper de aankoopsom terug en gaat de zaak terug naar de verkoper.

  Voor een huisdier ligt dit iets anders: als baasje raakt u gehecht aan uw huisdier, waarschijnlijk wilt u het beestje dus niet zomaar ruilen voor een ander of terugsturen. 

  Als het niet mogelijk is om de kwaal te verhelpen heeft u daarom recht op uw geld terug, zonder uw huisdier terug te sturen. De verkoper mag wel aanbieden om het dier te ruilen, maar het is aan u of u dit accepteert.

  Heb ik garantie op de aankoop van een kat?

  Waarvoor geldt de garantie op een huisdier?

  De garantie op huisdieren geldt voor kwalen waarvan aannemelijk is dat ze al aanwezig waren op het moment van aankoop.

  Ziekte

  Dat kan bijvoorbeeld gaan om ziektes. Als een dier binnen zes maanden ziek wordt, dan wordt er in principe vanuit gegaan dat het dier al ziek was toen hij werd gekocht. De verkoper kan wel proberen te bewijzen dat het gebrek pas later is ontstaan.

  Erfelijke aandoeningen

  U kunt verder denken aan erfelijke kwalen. Veel (ras)honden, maar ook steeds meer katten, kampen bijvoorbeeld met genetische klachten als kortademigheid, hoofdpijn, epilepsie of kreupelheid. Een fokker heeft de plicht om een huisdier te controleren op erfelijke aandoeningen. Als uw huisdier een erfelijke aandoening heeft, kan dat beschouwd worden als een verborgen gebrek.

  Als uw huisdier een erfelijke aandoening blijkt te hebben, dan kunt u de fokker aansprakelijk stellen. Dat kan ook als de erfelijke afwijkingen pas (lang) na de eerste zes maanden zichtbaar worden.

  Gedragsproblemen

  Bewijzen dat gedragsproblemen van een hond zijn toe te rekenen aan de fokker of verkoper is lastiger, maar niet onmogelijk.

  Als het bijvoorbeeld duidelijk is dat er bij een fokker misstanden hebben plaatsgevonden of dat de fokker zich niet aan de geldende regelgeving heeft gehouden en dat de gedragsproblemen van uw huisdier zijn toe te schrijven aan de eerste weken in het nest, dan is het mogelijk om ook daar een schadevergoeding voor te eisen.

  Wanneer geldt de garantie op een huisdier niet?

  De garantie op een huisdier is onderdeel van het consumentenrecht. Er is sprake van een consumentenkoop als een particulier iets koopt van een professionele verkoper. U moet uw huisdier dus gekocht hebben van iemand die zich bedrijfsmatig bezighoudt met het verkopen van dieren.

  Als u een huisdier koopt van een particulier geldt de consumentenbescherming niet en heeft u dus ook geen recht op garantie. 

  Daarnaast heeft u als koper ook een informatieplicht. U moet voorafgaand aan de aankoop van een dier bijvoorbeeld onderzoek doen naar de (erfelijke) eigenschappen van het dier dat u op het oog heeft, bijvoorbeeld door vragen te stellen aan de verkoper. Als een dier gedrag of verschijnselen vertoont waarvan u op de hoogte had kunnen zijn, dan geldt de garantie vaak ook niet.

  Klacht melden aan verkoper

  Wanneer u ontdekt dat uw huisdier ziek is of kampt met een aandoening, dan is het belangrijk om dit zo snel mogelijk te melden aan de verkoper. Dit noemt men in het consumentenrecht de klachtplicht. Volgens de wet is het in ieder geval op tijd als u het binnen twee maanden meldt als uw aankoop een gebrek vertoont. Als u de verkoper te laat op de hoogte stelt, dan verliest u het recht op garantie.

  Wat als de verkoper geen vergoeding wil betalen?

  Heeft u een huisdier gekocht en heeft u recht op garantie? Helaas wil een fokker of verkoper niet altijd direct uw geld teruggeven of de dierenartskosten vergoeden, zelfs niet als u daar recht op heeft. Zorg daarom dat u de juiste stappen neemt als u uw huisdier niet gezond is.

  1. Meld het probleem per e-mail of aangetekende brief aan de fokker. Zo heeft u bewijs dat u de fokker op de hoogte heeft gebracht. 
  2. Laat uw huisdier testen door de dierenarts. Als de klachten pas 6 maanden na aankoop of later duidelijk worden, kan de dierenarts vaststellen dat het gebrek al bij aankoop aanwezig was.
  3. Bied de verkoper de mogelijkheid om een second opinion aan te vragen. 
  4. Is uw huisdier helaas overleden? Laat dan een autopsie doen, zodat u kunt bewijzen waaraan het is overleden.

  Schakel een incassobureau in als de verkoper u uw geld niet terug wil betalen of de kosten die u heeft moeten maken niet wil vergoeden.

  Beroep doen op garantie huisdier

  Heeft u een huisdier gekocht dat niet gezond is? Dan kunt u als consument gebruikmaken van de garantie. Dat betekent niet dat u uw nieuwe maatje gelijk terug hoeft te brengen, maar u kunt de medische kosten voor het herstellen van uw huisdier vergoed krijgen door de verkoper en soms ook het aankoopbedrag terugvorderen

  Wil de verkoper niet meewerken? Dan heeft u het recht om een incassobureau in te schakelen. Daarbij worden de kosten (voor het buitengerechtelijke incassotraject) direct doorberekend aan de verkoper. Lukt het ons niet om de vordering te innen, dan brengen we u ook niets in rekening. 

  Als een minnelijke incasso niet succesvol is, kunnen we ook gerechtelijke procedure starten. Hierbij wordt uw debiteur voor de rechter gedaagd.

  Gebruikmaken van garantie op huisdier?

  Laat uw gegevens achter en onze incassospecialisten nemen zo snel mogelijk contact met u op.

   Bent u een particulier of een onderneming?

   Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

   Incassobureau inschakelen

   FAQ: Veelgestelde vragen over garantie op aankoop huisdier

   No Cure No Pay Incasso

   Heeft uw klant die factuur nog steeds niet betaald? Blijf niet eeuwig wachten en schakel over op No Cure No Pay incasso!

   • Géén succes = géén kosten
   • 100% uitkering van de hoofdsom
   • 95% slagingspercentage

    Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

    Neem telefonisch of per mail contact op

    Gerard blok
    Gerard Blok

    GRATIS incasso advies gehad. Vriendelijk geholpen door een slimme jurist. Heb informatie ingewonnen over een bepaalde casus. Op basis daarvan besloten geen stappen te ondernemen. Aan een eerlijk advies heb je meer dan aan een advocaat die overal maar aan begint. Kom zeker terug als ik weer wat heb.

    Vrijblijvend advies

    Invorderingsbedrijf heeft een uitmuntende staat van dienst als het gaat om het innen van openstaande rekeningen. Wilt u overleggen over uw zaak? Neem vrijblijvend contact met ons op via 070 – 762 0330 of via de onderstaande button!

     

    Koninginnegracht 14 C
    2514 AA Den Haag
    070 – 762 0330

    Fax: +3170 – 762 0335

    Bewijzen dat gedragsproblemen van een hond zijn toe te rekenen aan de fokker of verkoper is lastiger, maar niet onmogelijk.

    Als het bijvoorbeeld duidelijk is dat er bij een fokker misstanden hebben plaatsgevonden of dat de fokker zich niet aan de geldende regelgeving heeft gehouden en dat de gedragsproblemen van uw huisdier zijn toe te schrijven aan de eerste weken in het nest, dan is het mogelijk om ook daar een schadevergoeding voor te eisen.