Het incasseren van achterstallige huur
pexels-photo-1288482 (1)
Door:
in Huurrecht, Incasso huur
op 11 februari 2011
mr. drs. Joost Konings

De vordering tot ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming wegens (herhaalde) wanbetaling.

Indien uw huurders niet betalen is dat niet alleen vervelend (het kost u veel moeite en energie), maar het kan ook leiden tot financiële problemen: uw verwachte rendementen komen in gevaar.

Huurachterstanden drukken uw rendement

Het verhuren van woonruimte brengt voor beide partijen verplichtingen met zich mee. Hoewel niet verplicht, is het aan te bevelen gemaakte afspraken in een huurovereenkomst of gebruiksovereenkomst vast te leggen. Dit is echter niet verplicht. Ook zonder schriftelijke vastlegging kan er sprake zijn van een huurovereenkomst of gebruiksovereenkomst, zo oordeelde deze week de Zutphense rechtbank (LJN: BP3525).

Als verhuurder kunt u uw huurvordering aan de juristen van het Invorderingsbedrijf uit handen geven ter incasso. Wij zorgen er op professionele wijze voor dat achterstallige huur alsnog betaald wordt. Ook kunnen wij namens u de rechtbank verzoeken een huurovereenkomst te ontbinden en vragen ontruiming toe te wijzen.

De huurovereenkomst laten ontbinden

Of een vordering tot ontbinding of ontruiming door de rechtbank wordt toegewezen, hangt af van de omstandigheden van het geval. Een vordering wordt in beginsel toegewezen, indien vaststaat dat sprake is van een huurachterstand ter grootte van drie maandtermijnen, met dien verstande dat:
– indien de huurprijs bij vooruitbetaling verschuldigd is, de lopende maand onder deze drie maanden begrepen is;
– indien sprake is geweest van huurverhoging, een ‘oude’ maandtermijn als een volle maand wordt gerekend, mits de specificatie van de huurachterstand daaromtrent duidelijk is.

Over het algemeen wordt een vordering afgewezen, indien de huurachterstand niet gelijk is aan een bedrag van tenminste driemaal de maandhuur.

Wilt u meer informatie over het incasseren van achterstallige huur? Lees dan meer over Huurincasso.

ShareShare on FacebookTweet about this on TwitterGoogle+