Home PageAansprakelijkheid schade huurauto

Aansprakelijkheid bij schade aan huurauto

Heeft u een auto gehuurd en is er onverhoopt schade ontstaan? De aansprakelijkheid bij schade aan een huurauto ligt in principe bij degene die de auto gehuurd heeft. Hoeveel u als huurder daadwerkelijk zelf moet betalen is afhankelijk van hoe de huurauto verzekerd is. 

Heeft u als huurder of verhuurder een conflict over schade aan een huurauto? Onze juristen kunnen u helpen met het verhalen van de schade.

Voor 16:00 uur uw zaak ingediend, dezelfde werkdag actie!

Wie is er verantwoordelijk voor schade aan een huurauto?

De cascoverzekering geldt alleen voor schade aan het voertuig. Als u ook als bestuurder verzekerd wilt zijn tegen letselschade dient u tevens een inzittendenverzekering af te sluiten. 

Met een dergelijke verzekering (personal accident insurance in het buitenland) bent u gedekt tegen zowel letselschade als schade aan bagage of kleding. Dit geldt voor alle inzittenden, dus ook de bestuurder (zelfs als die schuldig is aan het ongeluk). 

Een WA-verzekering vergoedt ook letselschade aan inzittenden, maar dit geldt niet voor de bestuurder.

Met een WA-verzekering, cascoverzekering en inzittendenverzekering bent u allrisk verzekerd.

Eigen risico afkopen

Het is ook mogelijk om een verzekering tegen het eigen risico af te sluiten. Hiermee is het mogelijk om het eigen risico voor een bepaald bedrag per dag af te kopen. Wanneer u schade rijdt met de huurauto wordt het eigen risico vergoed door de verzekeraar.

Uitzonderingen

Als u een auto huurt moet u zich houden aan de regels die in de huurvoorwaarden en polisvoorwaarden van de verzekering zijn opgenomen. Als u dat niet doet kunt u alsnog aansprakelijk gesteld worden voor alle geleden schade (ook met een WA-verzekering en cascoverzekering). 

Dit is bijvoorbeeld het geval bij: 

 • Opzet
 • Ernstige roekeloosheid
 • Drugs- of alcoholgebruik
 • Schade ontstaan op onverharde wegen
 • Het doorverhuren aan een derde

Verzekering huurauto in het buitenland

Ieder voertuig binnen de Europese Unie moet een WA-verzekering hebben. Hiermee bent u verzekerd tot een bedrag van 5 miljoen euro. 

Buiten de EU is een WA-verzekering niet altijd verplicht. Wanneer u een auto huurt buiten de EU is het belangrijk om na te gaan of het voertuig WA verzekerd is en hoe hoog die verzekering is. 

Als de huurauto nog geen verzekering heeft of voor een beperkt bedrag verzekerd is, kunt u doorgaans een additional liability insurance (aanvullende aansprakelijkheidsverzekering) afsluiten. Ook kunt u eventueel kiezen voor een personal accident insurance (inzittendenverzekering). 

Controleer de auto vooraf

Omdat u als huurder verantwoordelijk bent voor eventuele schade adviseren we de auto vooraf te controleren op bestaande schade. Maak foto’s als u beschadigingen aan de auto constateert en laat dit vastleggen in het huurcontract. Op die manier voorkomt u als huurder dat u aansprakelijke wordt gesteld voor schade die u niet heeft veroorzaakt.

Wat te doen bij schade aan een huurauto?

Als u schade heeft veroorzaakt aan een huurauto moet u dit zo snel mogelijk laten weten aan de verhuurder. Volg de aanwijzingen van het verhuurbedrijf op. Als u schade aan de auto veroorzaakt en verder rijdt waardoor de schade verergert, loopt u het risico dat de verzekering deze schade niet vergoedt. 

Doe het volgende als er (door een ongeval) schade aan de auto ontstaat:

 • Stel de verhuurder direct telefonisch op de hoogte
 • Volg de instructies van de verhuurder op
 • Waarschuw de politie (bij aanrijding met een ander)
 • Vul een volledig ingevuld en ondertekend Europees schadeaangifteformulier in
 • Overhandig het schadeaangifteformulier binnen 48 uur aan de verhuurder
 • Laat het voertuig niet achter zonder het behoorlijk tegen beschadiging of diefstal te beschermen
Anwb huurauto verzekering

Als huurder schade verhalen

Wie is er aansprakelijk?

Als u een verkeersongeluk heeft waar een ander motorvoertuig bij betrokken is, dan moet degene die het ongeluk veroorzaakt heeft de schade betalen. Dit is niet anders als u een huurauto bestuurt. Als beide partijen schuld hebben aan het ongeluk, dan dienen zij allebei een deel van de kosten te betalen (degene die het meeste schuld heeft, betaalt het grootste gedeelte). 

Bij een aanrijding met een fietser of voetganger gelden er andere regels. In principe bent u als bestuurder van een motorvoertuig verantwoordelijk voor minimaal 50 procent van de kosten. Alleen bij overmacht (als u helemaal niets aan het ongeluk kon doen) kan het zijn dat de fietser of voetganger meer dan 50 procent moet betalen (tot 100 procent). 

Bij een aanrijding met een fietser of voetganger van jonger dan 14 jaar bent u altijd verantwoordelijk voor alle schade, behalve als u kunt bewijzen dat het kind het ongeluk met opzet heeft veroorzaakt.

Schade verhalen

Heeft u een ongeval gehad met een huurauto en was een andere partij daar (gedeeltelijk) voor verantwoordelijk? Dan kunt u (een deel van) de schade op de ander verhalen.

Stap 1

Heeft u contact opgenomen met de verkoper van het defecte product, maar heeft deze het probleem tot op heden niet opgelost? Dan moet u de verkoper officieel in gebreke stellen door een brief te sturen.

Stap 2

Reageert uw debiteur niet op de ingebrekestelling? Dan kunnen we de koopovereenkomst voor u laten ontbinden. Dit doen we door een brief naar de verkoper te sturen, waarin we beschrijven wat het probleem is, dat de verkoper het probleem niet heeft opgelost en dat u daarom de overeenkomst wilt ontbinden. In de brief eisen we direct dat de verkoper het aankoopbedrag terugbetaalt.

Stap 3

Weigert de andere partij de schade te betalen? Of wil de verzekering van de andere partij de schadevergoeding niet uitkeren? Dan kunt u uw vordering aan ons overdragen. We zullen de andere partij wijzen op zijn verplichtingen om de schade te vergoeden en duidelijk maken dat we gerechtelijke stappen ondernemen als hij dat niet doet.

Stap 4

Vertikt de andere partij of zijn verzekering het ook na een minnelijke procedure om te betalen? Of kunt u het niet eens worden over de hoogte van de schadevergoeding? Dan kunnen we (met behulp van de advocaten met wie wij samenwerken) een juridische procedure voor u aanspannen. 

Hierin vragen we de rechter om over het conflict te oordelen en de andere partij te veroordelen tot het vergoeden van de schade. Met een vonnis van de rechter kunnen we vervolgens beslag laten leggen bij de tegenpartij.

Als verhuurder schade verhalen

Heeft u als verhuurder een beschadigde auto terug ontvangen? Dan dient uw huurder de schade die niet door de verzekering vergoed wordt, te betalen. Dit kunt u deels doen door de betaalde borg in te houden. Wanneer er veel schade aan de auto is ontstaan, is dat niet voldoende en moet de bestuurder het eigen risico betalen. 

Heeft de huurder zich niet aan de regels gehouden, dan moet hij een verhoogd eigen risico of de volledige schade vergoeden.

Maar wat als de huurder weigert te betalen? 

Draag uw vordering over aan Invorderingsbedrijf en wij verhalen de schade voor u. Dat doen we in eerste instantie op minnelijke wijze. We sturen de huurder een aanmaning met een uiterste betalingstermijn. 

Ook zullen we uw debiteur bellen en sms’en. Zo voeren we de druk geleidelijk aan op. Betaalt de huurder de rekening niet? Dan ondernemen we (met uw toestemming) gerechtelijke stappen. 

Met behulp van onze deurwaarders dagvaarden we uw debiteur. Als de schadevergoeding terecht is, zal de rechter de huurder veroordelen deze te betalen. Doet hij dat na het vonnis van de rechter niet uit zichzelf? Dan laten we beslag leggen.

Overigens is alleen het bezorgen van de dagvaarding vaak al voldoende om een debiteur te laten betalen. Door het op een rechtszaak aan te laten komen, lopen de kosten voor uw huurder alleen maar verder op.

Schade aan uw huurauto verhalen?

Laat uw gegevens achter en we nemen zo snel mogelijk contact met u op.

  Bent u een particulier of een onderneming?

  Door dit formulier in te vullen ga je akkoord met de privacyvoorwaarden.

  Incassobureau inschakelen

  FAQ: Veelgestelde vragen over aansprakelijkheid schade huurauto

  Binnen de EU moet ieder motorvoertuig een Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering Motorvoertuigen (WAM) hebben. Deze verzekering noemen we ook wel de WA-verzekering. De eigenaar van een huurauto moet deze verzekering afsluiten. De WA-verzekering dekt schade die met de huurauto wordt toegebracht aan derden (anderen dan de bestuurder). Neem daarom altijd een huurauto verzekering of laat uw huurauto verzekeren.

  Wat gebeurt er als u uw auto uitleent en er schade aan uw auto ontstaat? De WA-verzekering dekt de schade die met de auto wordt toegebracht aan anderen, maar niet de schade aan de auto zelf. 

  Heeft u een volledige cascoverzekering dan vergoedt de verzekeraar de schade aan uw auto. Dit heeft echter wel gevolg voor uw schadevrije jaren en no-claim korting. Dit zorgt er dus voor dat uw premie stijgt.

  Als u uw auto uitleent en geen harde afspraken maakt over wie er verantwoordelijk is voor de schade, dan kunt u die schade niet verhalen op degene aan wie u de auto heeft uitgeleend. De bestuurder kan de schade ook niet claimen via zijn persoonlijke aansprakelijkheidsverzekering (AVP) want die verzekering vergoedt geen schade veroorzaakt door motorvoertuigen. 

  Daarom is het belangrijk afspraken te maken over wat er gebeurt in het geval van schade als u uw auto uitleent. Deze afspraken kunt u het best op papier zetten (een mondelinge leenovereenkomst is lastig te bewijzen).

  Is er schade aan de huurauto ontstaan door een onbekende dader. Dan kunt u mogelijk een beroep doen op het Waarborgfonds Motorverkeer

  Dat kan alleen als:

  • De schade is veroorzaakt door een motorvoertuig (of aanhanger)
  • Niet u, maar de onbekende ander hiervoor verantwoordelijk is

  Om een beroep te doen op het Waarborgfonds Motorverkeer moet u aantonen dat u moeite heeft gedaan om de dader te achterhalen, bijvoorbeeld door aangifte te doen of een advertentie te plaatsen.

  Er geldt een eigen risico van 250 euro. Die moet u als huurder zelf betalen.

  Huurt u op vakantie een auto en loopt die schade op? Schade aan een huurauto valt niet onder uw reisverzekering. Schade aan voertuigen is namelijk expliciet uitgesloten van de reisverzekering.

  No Cure No Pay Incasso

  Heeft uw klant die factuur nog steeds niet betaald? Blijf niet eeuwig wachten en schakel over op No Cure No Pay incasso!

  • Géén succes = géén kosten
  • 100% uitkering van de hoofdsom
  • 95% slagingspercentage

  Alstublieft,

  Uw download

  Voorbeeld ingebrekestelling

  Voorbeeld ingebrekestelling

  Direct aan de slag met het versturen van uw ingebrekestelling? Gebruik dan onze handig voorbeeldbrieven.

  Download direct

  Waarom 40.000 klanten u voor gingen

   Door dit formulier in te vullen ga je akkoord met de privacyvoorwaarden.

   Neem telefonisch of per mail contact op