Home PageHoge Raad: Veertiendagenbrief volstaat voor incassokosten

Hoge Raad: Veertiendagenbrief volstaat voor incassokosten

“Geen nadere incassohandelingen verplicht na verzenden en ontvangst”

Vanaf 1 juli 2012 is met betrekking tot de vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten de wet aangepast. Terwijl de aanpassing in de wet was beoogd om duidelijkheid te scheppen omtrent incassokosten bouwde veel kantonrechters haar eigen feestje. Er was sprake van willekeur. De Hoge Raad heeft zich hierover bij het arrest van 13 juni 2014 eenduidig uitgelaten. Hierdoor is er nu eindelijk duidelijkheid over de verschuldigdheid van buitengerechtelijke incassokosten.

Buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd op grond van de wet en toch willekeur

Op grond van art. 6:96 BW lid 6 is als de debiteur een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, de buitengerechtelijke incassokosten pas verschuldigd nadat de schuldenaar na het intreden van het verzuim (zoals bedoeld in art. 6:81 BW), een schriftelijke sommatie heeft ontvangen en na het verstrijken van veertien dagen de betaling is uitgebleven. In deze sommatie moet dan wel vermeld zijn wat de gevolgen zijn van het uitblijven van betaling, namelijk het betalen van buitengerechtelijke incassokosten, minimaal 40 euro volgens de staffel zoals in de wet bedoeld.

Doordat rechtbanken in juridisch gelijke gevallen, de debiteur de ene keer wel, en de andere keer niet in de gemaakte incassokosten veroordeelden, was er bij veel schuldeisers en juridisch dienstverleners behoefte aan duidelijkheid.

Adviesgesprek?

Vragen over een factuur? Of wilt u even sparren over uw vordering? Vul het onderstaande formulier in en wij nemen direct contact met u op!

  Bent u een particulier of een onderneming?

  Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

  Incassobureau inschakelen

  De Hoge Raad beantwoordt prejudiciële vraag

  De rechtbank Gelderland, team kanton en handelsrecht, zittingsplaats Arnhem heeft bij vonnis van 20 november 2013 aan de Hoge Raad een zogenaamde prejudiciële vraag gesteld, als volgt:

  Dient art. 6:96 lid 6 BW aldus te worden uitgelegd dat na het verzenden van de daarin genoemde veertiendagenbrief vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten is verschuldigd, dus zonder dat de crediteur na het verzenden van die (veertiendagen)brief nog een nadere incassohandeling verricht?

  Bovenstaande vraag is door de Hoge Raad beantwoord en zij heeft een einde gemaakt aan de onzekerheid door te oordelen dat:

  ‘indien de schuldeiser in redelijkheid tot het verrichten van incassohandelingen is overgegaan en de daarin genoemde veertiendagenbrief aan de consument-schuldenaar heeft gestuurd, bij uitblijven van de betaling binnen de termijn van veertien dagen de in het Besluit genormeerde vergoeding voor buitengerechtelijke incassohandelingen door de consument-schuldenaar verschuldigd wordt, zonder dat de schuldeiser gehouden is daartoe nog nadere incassohandelingen te verrichten‘.

  Deze uitspraak biedt voor schuldeisers die consumenten als schuldenaar hebben vele voordelen, nu niet meer na het verzenden van de incassosommatie nog nadere brieven hoeven te worden opgesteld en verstuurd. Het wordt hierdoor makkelijk om direct, mocht een schuldenaar niet betalen, een vordering ter dagvaarding te brengen en een gerechtelijke procedure op te starten.

  Voorbeeld veertiendagenbrief voor consumenten

  De juristen en incassospecialisten van het Invorderingsbedrijf hebben een schat aan ervaring en kennis. Geconfronteerd met wanbetaling? Of het verzoek om een factuur anders te naam te stellen? Neem dan contact met ons op door onderstaand formulier in te vullen, via telefoonnummer 070-7620330 of stuur ons een e-mail.

  Download gratis voorbeeld 14-dagenbrief

  Zelf aan de slag met het versturen van een 14-dagenbrief? Vul uw gegevens in en ontvang uw gratis download!

   Bent u een particulier of een onderneming?

   Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

   Incassobureau inschakelen
   No Cure No Pay Incasso

   Heeft uw klant die factuur nog steeds niet betaald? Blijf niet eeuwig wachten en schakel over op No Cure No Pay incasso!

   • Géén succes = géén kosten
   • 100% uitkering van de hoofdsom
   • 95% slagingspercentage

   Alstublieft,

   Uw download

   Voorbeeld ingebrekestelling

   Voorbeeld ingebrekestelling

   Direct aan de slag met het versturen van uw ingebrekestelling? Gebruik dan onze handig voorbeeldbrieven.

   Download direct

    Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

    Neem telefonisch of per mail contact op