Home PageBoetebeding opgenomen in de huurovereenkomst? Hoe zit dat?

Boetebeding in huurovereenkomst? Hoe zit dat?

Wist u dat u een boetebepaling, ook wel boetebeding genoemd, kan opnemen in de huurovereenkomst? Als uw huurder zich niet aan de gemaakte afspraken houdt, kan dit oplopen tot forse bedragen die u kunt incasseren.

Stel, u verhuurt een kantoorruimte en uw huurder houdt zich niet aan de huurovereenkomst. Dit kan bijvoorbeeld door het aanrichten van schade, het niet nakomen van de betalingstermijn, etc. U kunt dan een incassobureau inschakelen om de achterstand te innen. Daarnaast kunt u ook boetes innen wanneer u hier in de overeenkomst rekening mee houdt.

Wat houdt een boetebeding in?

Het is mogelijk om in de huurovereenkomst een boetebeding op te nemen; dit houdt in dat wanneer de huurder zich niet aan de gemaakte afspraken houdt, hij/zij een boete moet betalen aan de verhuurder. Het is van extreem belang dat deze boete vooraf wordt gecommuniceerd naar uw potentiële huurder. Doet u dit niet, dan is de boete niet rechtsgeldig.

Meer kans bij vordering op zakelijke contracten!

De rechter bekijkt elke zaak nauwkeurig en bepaalt de kosten die uw huurder aan u verschuldigd is. Bij een boetebeding kan dit soms anders liggen. Hierbij kijkt de rechter naar de achtergrond van uw debiteur. Bijvoorbeeld, wanneer u een proces opstart tegen een bedrijf is de kans op toekenning van een boetebeding vele malen hoger dan wanneer u procedeert tegen een particulier.

Hieronder beschrijven wij een vonnis, waarbij de verhuurder op ons is afgestapt wegens een achterstand op de huurbetaling. Het ging om een bedrijfspand wat verhuurd werd aan een start-up organisatie. De start-up en onze verhuurder waren tot overeenstemming gekomen dat er een boete zou worden betaald wanneer de huurder zich niet aan het contract hield. Lees hier het vonnis voortkomend uit de procedure die wij voerden tegen deze niet betalende start-up:

Gewonnen vonnis – Rechtbank Den Haag

Datum:18 juli 2018
Rechtbank:Rechtbank Den Haag

vonnis

in de zaak van

Eiser,

wonende te, eisende partij,

(rol)gemachtigde: Invorderingsbedrijf B.V. , tegen

Gedaagde 1,

Gedaagde 2,

Beiden zonder bekende woon- en/of verblijfplaats, gedaagde partij, procederend in persoon.

Partijen worden hierna ook genoemd “Eiser” en ‘”Gedaagden”.

 • Het procesverloop

Bij dagvaarding heeft eisende partij tegen gedaagde partij een vordering ingesteld zoals omschreven stond in de dagvaarding, waarvan een gewaarmerkt afschrift bij dit vonnis is gehecht.

Op de rolzitting is aan gedaagde partij op haar verzoek een termijn verleend tot de rolzitting in mei voor het (mondeling of schriftelijk) nemen van een conclusie van antwoord. Dit is op de zitting aan gedaagde partij meegedeeld, dan wel haar nadien bij brief van de griffier meegedeeld. Gedaagde partij is op de daarvoor aangewezen zitting echter niet verschenen en heeft evenmin op andere wijze gereageerd. Op grond daarvan is de uitspraak van het vonnis bepaald tot heden.

 • Beoordeling van het geschil

Voor de omschrijving van de vordering van eisende partij en de daartoe aangevoerde gronden wordt verwezen naar de aangehechte dagvaarding waarvan de inhoud als hier herhaald en ingelast moet worden beschouwd. Nu gedaagde partij, hoewel zij daartoe naar behoren in de gelegenheid gesteld is, tegen de vordering van eisende partij geen verweer heeft gevoerd, moet worden uitgegaan van de juistheid van de feiten die eisende partij aan de vordering ter grondslag heeft gelegd. Deze feiten vormen naar het oordeel van de kantonrechter een toereikende grondslag voor de vordering, zodat deze kan worden toegewezen, met dien verstande dat de wettelijke rente slechts zal worden toegewezen over de hoofdsom en dat aan gedaagde partij een ontruimingstermijn van drie dagen zal worden gegeven.

De door eisende partij gevorderde machtiging om de ontruiming zelf uit te voeren, zal worden afgewezen, omdat de bevoegdheid tot reële executie van de veroordeling tot ontruiming reeds voortvloeit uit de artikelen 555 e.v. en artikel 444 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Als in het ongelijk gestelde partij dient gedaagde partij te worden veroordeeld in de proceskosten.

 • De beslissing

De kantonrechter heeft hierop het volgende als beslissing genomen:

 1. Hij ontbindt de tussen partijen bestaande huurovereenkomst met betrekking tot het gehuurde pand
 2. Veroordeelt gedaagde partij om het gehuurde binnen 3 dagen na betekening van het vonnis met al wie en al wat zich daarin van de zijde van gedaagde partij mocht bevinden te verlaten en te ontruimen en met afgifte van de sleutels ter vrije beschikking van eisende partij te  stellen
 3. Veroordeelt gedaagde partij om aan eisende partij tegen behoorlijk bewijs van kwijting te betalen:
  een bedrag van +40.000,-  vermeerderd met de wettelijke rente over +35.000,-  vanaf de dag der dagvaarding die tot der algehele voldoening
  B. een bedrag van +1.500- voor iedere maand gedurende welke gedaagde partij het gehuurde met ingang vanaf 2018 in bezit zal houden een ingegane maand voor een hele maand gerekend.
 4. Veroordeelt gedaagde partij om aan eisende partij tegen behoorlijk bewijs van kwijting te betalen een bedrag van boven de 100.000,- euro, aan contractuele en opeisbare boetes vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de dag der dagvaarding tot de dag der algehele voldoening.
 5. Veroordeelt gedaagde partij in de kosten van het geding tot op heden aan de zijde van eisende partij begroot op 1.000,- waarvan 500,- aan salaris gemachtigde, te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW vanaf de vijftiende dag na betekening van dit vonnis tot aan de dag van algehele afdoening.
 6. Verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad
 7. Wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door kantonrechter en in openbaar besproken in bijzijn van de griffier.

Conclusie: Huurder aansprakelijk voor achterstand en boetes

De start-up is aansprakelijk gehouden voor het betalen van de openstaande achterstand van de huurkosten. Hiernaast hebben wij er ook voor gezorgd dat zij de boete van meer dan 100.000 euro hebben overgemaakt naar onze klant (verhuurder in kwestie).

Wat Invorderingsbedrijf voor u kan betekenen!

Veel mensen zijn er niet van bewust dat zich kunnen beroepen op het boetebeding in het contract van de huurder. Zeker wanneer u dit indient tegen een zakelijke partij, zijn uw kansen op succes groot. Zorg er dus voor dat u goed bent ingelicht en dat u beschikt over de juiste juristen die u kunnen begeleiden. Als de verhuurder het in dit geval zelf had geregeld, was hij ruim 100.000 euro armer geweest.

Tip! Bent u benieuwd wat wij voor uw zaak kunnen betekenen? Laat ons vrijblijvend een risicoanalyse maken, waarbij we kijken of het voor u haalbaar is om uw geld terug te vorderen! Vul onderstaand formulier in of bel met een van onze huurspecialisten voor vrijblijvend advies op:  070 762 0330.

Ja, ik wil een GRATIS huuradvies gesprek aanvragen

Vul uw gegevens in en wij nemen direct contact op!

  Bent u een particulier of een onderneming?

  Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

  Incassobureau inschakelen
  No Cure No Pay Incasso

  Heeft uw klant die factuur nog steeds niet betaald? Blijf niet eeuwig wachten en schakel over op No Cure No Pay incasso!

  • Géén succes = géén kosten
  • 100% uitkering van de hoofdsom
  • 95% slagingspercentage

  Alstublieft,

  Uw download

  Voorbeeld ingebrekestelling

  Voorbeeld ingebrekestelling

  Direct aan de slag met het versturen van uw ingebrekestelling? Gebruik dan onze handig voorbeeldbrieven.

  Download direct

   Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

   Neem telefonisch of per mail contact op