Home PageAanbouw verzakt, wie is er nu verantwoordelijk?

Aanbouw verzakt, wie is er nu verantwoordelijk

Als koper van een woning komt u er na een lange tijd achter dat de aanbouw verzakt is, denk hierbij aan merkbaar scheve vloeren, scheuren in muren en vloeren, klemmende deuren en ramen, enzovoort. Kan jij dan als koper dan aankloppen bij de verkoper? Lees hier verder over het besluit van de rechter.

Achtergrond van de casus

We duiken terug in de tijd, naar één van de vonnissen die we op de voet gevolgd hebben. Richard had op 23 april 2009 een woning gekocht van Henk-Jan. Op 12 september 2015 wordt er een lekkage in de woning geconstateerd na het verwijderen van het vloermateriaal, waardoor een scheur over de volle breedte van de serre wordt ontdekt. Bij nader onderzoek wordt er geconstateerd dat de serre niet met palen is onderheid. Dit heeft inklinking en zetting van de grond als gevolg.

Woning voldeed niet aan de verwachting

In de koopovereenkomst van Richard staat omschreven dat de woning hoort te beschikken over alle gebruikelijke eigenschappen voor ‘normaal gebruik’. Daarom stelt Richard Henk-Jan aansprakelijk voor de schade met een beroep op non-conformiteit; wat inhoudt dat een verkochte zaak niet de eigenschappen bezit die de koper op de grond van de koopovereenkomst mocht verwachten.

Oordeel van het Gerechtshof

Op 22.08.2016 gaf het gerechtshof in Rotterdam aan dat er een succesvol beroep op non-conformiteit gedaan wordt, als er bewezen wordt dat de verzakking of zetting een ‘normaal gebruik’ van de woning in de weg staat.

Met ‘normaal gebruik’ wordt bedoeld dat de woning leefbaar moet zijn, zonder onaanvaardbare overlast of dat de constructieve veiligheid van de woning in gevaar komt.

Richard heeft volgens de rechter in Rotterdam niet of onvoldoende onderbouwd dat de zakking van de vloer in de serre van de woning een normaal gebruik in de weg staat; de rechter stelt dat de geringe zakking hiervoor onvoldoende is. Het hof wijst daarom ook het beroep van Richard op non-conformiteit af. Henk-Jan wordt niet aansprakelijk gesteld voor de schade.

Voor 16:00 uur uw zaak ingediend, dezelfde werkdag actie!

Reactie vanuit verkoper

Richard probeert alsnog de zaak te redden; hij probeert te stellen dat Henk-Jan wist of hoorde te weten dat de fundering van de serre gebrekkig was en dat Richard hem had moeten informeren. Ook dit wordt afgewezen door het hof, omdat het niet vaststond dat de fundering van de serre daadwerkelijk gebrekkig was.

Vrijblijvend advies van onze juristen

U heeft vast niet dagelijks te maken met een verzakte aanbouw. Als u de aanbouw wilt laten herstellen en/of een schadevergoeding wilt eisen, is het daarom verstandig om hiervoor de hulp van een professional in te schakelen. Het gaat tenslotte niet om een klein bedrag. De juristen van Invorderingsbedrijf hebben ruime ervaring met dit soort zaken en staan u graag bij tijdens een gerechtelijke procedure.

Onze incassojuristen

In 10 jaar tijd is Invorderingsbedrijf uitgegroeid tot wereldwijde marktleider op het gebied van incasso. “Wij gaan verder waar anderen stoppen”.

Tijdens een juridische procedure wordt u als schuldeiser bijgestaan door ons team van ervaren incassojuristen.

mr. Wesley Boeters

Incassojurist

mr. May Leung

Incassojurist

Samengevat – Bewijsmateriaal noodzakelijk

Door het gebrek aan bewijsmateriaal in deze zaak heeft Richard niet kunnen vaststellen, noch bewijzen, dat het gebrek een tekortkoming vanuit de verkopers kant was.

Wanneer je als koper een beroep doet op non-conformiteit, moet je kunnen aantonen met bewijs dat er sprake is van onaanvaardbare overlast of dat de constructieve veiligheid van de woning in gevaar is.

Volgens de rechter is een verkoper niet aansprakelijk als alleen de fundering onder de aanbouw verzakt is en de woning zonder te veel overlast bewoond kan worden.

Invorderingsbedrijf gaat verder waar andere stoppen

Is er iets niet conform aan uw aanbouw en had de verkoper dit moeten laten weten, of hier iets aan moeten doen? Wij helpen u graag verder. Ons team beschikt over jarenlange ervaring met soortgelijke zaken, zo krijgt u een vaste contactpersoon toegewezen bij wie u altijd terecht kunt voor al uw vragen. Met Invorderingsbedrijf staat u sterker.

Komt u er niet uit? Dan gaan wij verder waar andere stoppen. Invorderingsbedrijf werkt nauw samen met geselecteerde gerechtsdeurwaarders, incasso advocaten en andere specialisten. Zo staat Invorderingsbedrijf garant voor kwaliteit. Verder hebben wij een landelijke deurwaarders dekking en beschikken wij over een landelijk partnernetwerk waardoor het niet uitmaakt waar de debiteur zich bevindt. Zo hoeft u niet bij verschillende partijen terecht en kan alles onder één dak geregeld worden.

Juridisch advies?

Wilt u juridisch advies of heeft u vragen over verzakking van een aanbouw? Ons team is al jaren gespecialiseerd in verbintenissenrecht en de incasso van onverschuldigd betaalde bedragen hierdoor weten we precies welke maatregelen we moeten nemen om jouw zaak tot een geslaagd einde te brengen.  

Verder beschikken onze incassopartners over eigen juristen met een ruime ervaring op het gebied van het verbintenissenrecht en de incasso van onverschuldigd betaalde bedragen en weten precies welke maatregelen genomen moeten worden voor een succesvolle incasso. Vul het onderstaand formulier in en wij nemen direct contact op. Liever direct iemand spreken? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 070 – 762 0330 of info@invorderingsbedrijf.nl.

Wilt u hulp bij een geschil met uw verhuurder?

Vul uw gegevens in en plan uw gratis consult.

  Bent u een particulier of een onderneming?

  Door dit formulier in te vullen ga je akkoord met de privacyvoorwaarden.

  Incassobureau inschakelen

  FAQ: Veelgestelde vragen over verzakte aanbouw

  De fundering van een huis is de stabiele basis waarop het huis rust. Problemen met de fundering kunnen deze ondergrond aantasten en de stabiliteit verslechteren wat er uiteindelijk toe leidt dat de aanbouw of de woning verzakt. Er zijn een aantal signalen die kunnen duiden op een verzakte aanbouw of garage:

  • scheuren zichtbaar
  • klemmende ramen en deuren 
  • scheefstand
  • hoog water onder de vloer
  • groot hoogteverschil met de buren
  • onderzoek naar krimp- en zwelgedrag

  Het meest kwetsbaar zijn huizen die niet op betonnen steunpalen of een betonnen fundering zijn gebouwd. Het gaat dan om huizen gebouwd vóór 1980, die nog op houten steunpalen staan.

  In deze tijd werd er in veen- en kleigebieden nog veel gebruik gemaakt van houten steunpalen. In totaal zijn er in Nederland 3,8 miljoen huizen gebouwd voor het jaartal 1980. Hiervan lopen er ongeveer 750.000 risico op verzakking van de woning.

  Niet alleen woningen gebouwd op houten steunpalen kunnen sneller verzakken, ook woningen zonder fundering op palen kunnen verzakking als gevolg hebben. Bij woningen gebouwd op zand- en kleigrond werd de fundering vooral gebouwd door middel van ondiepe stenen muurtjes, dit zijn er in Nederland ongeveer 300.000. Dit kunnen naast oude woningen (gebouwd voor 1980) ook nieuwere woningen zijn (gebouwd rond 2000). Dit komt alleen heel zelden voor.

  In heel Nederland zijn er dus ongeveer 1 miljoen woningen die kans hebben op verzakking. Huizen gebouwd na 1980 lopen minder risico en hebben zelden last van verzakking.

  Het verzakken van een aanbouw of woning kan verschillende oorzaken hebben. Meestal zijn dit externe factoren zoals de bodemgesteldheid van de grond of slijtage van de steunpalen. 

  Hierdoor kan het voorkomen dat een hoofdwoning op steunpalen is gebouwd, maar de aanbouw of garage niet. Dit kan ertoe leidden dat de aanbouw of garage langzaam scheef zakt ten opzichte van de hoofdwoning.

  Een andere mogelijke oorzaak kan zijn: het te lang droog staan van de steunpalen. De palen hebben een constante, hoge grondwaterstand nodig, maar tegenwoordig staat het grondwater vaak 50 tot 100 centimeter lager dan vroeger. Zo kan er veel zuurstof bij het hout komen en worden schimmels actief waardoor het hout langzaam wegrot.

  Het tekort aan grondwater zorgt niet alleen voor het verrotten van de steunpalen maar ook voor inklinking. Als er een flink tekort aan water is kan dat vervelende gevolgen hebben, zoals inklinking, wat betekent dat de grond krimpt. Doordat de grond krimpt zorgt het gewicht van de aanbouw ervoor dat deze steeds verder zakt. Al is er op die klei- of veenlaag een laag zand aangebracht, dan zal de aanbouw alsnog zakken. Het kan zelfs voorkomen dat een aanbouw die al jaren stabiel is, toch ineens gaat zakken omdat de dieper gelegen lagen uitdrogen en inklinken.

  Bij het herstellen van een verzakte aanbouw is het de kunst om de verzakte aanbouw gefundeerd te krijgen op een vaste bodemlaag, zodat de verzakking stopt. De beste optie hiervoor is het plaatsen van nieuwe funderingspalen. Dit wordt over het algemeen gedaan door middel van stalen palen aan de buitenkant van de aanbouw. Deze stalen palen worden vervolgens in de vaste zandlaag van de bodem geperst. Die palen worden vervolgens aan de fundering gekoppeld en volgestort met beton. Hierbij zorgt het expansie vermogen van het materiaal dat de constructie wordt gelift.

  Iedere woning is anders, de ene is groter dan de andere. Het is daarom niet mogelijk om de exacte kosten, voor het herstel van de verzakking, te benoemen. Wel zijn de gemiddelde prijzen van een funderingsherstel bekend. Deze liggen tussen de €700 en €1000 euro per vierkante meter.

  No Cure No Pay Incasso

  Heeft uw klant die factuur nog steeds niet betaald? Blijf niet eeuwig wachten en schakel over op No Cure No Pay incasso!

  • Géén succes = géén kosten
  • 100% uitkering van de hoofdsom
  • 95% slagingspercentage

  Alstublieft,

  Uw download

  Voorbeeld ingebrekestelling

  Voorbeeld ingebrekestelling

  Direct aan de slag met het versturen van uw ingebrekestelling? Gebruik dan onze handig voorbeeldbrieven.

  Download direct

   Door dit formulier in te vullen ga je akkoord met de privacyvoorwaarden.

   Neem telefonisch of per mail contact op