Home PagePersbericht: Invorderingsbedrijf vals beschuldigd door Follow the Money

Persbericht: Invorderingsbedrijf vals beschuldigd door Follow the Money

Download hier het volledige onderzoeksrapport

DEN HAAG,  27 augustus 2019 – De website Follow The Money (FTM) heeft op 12 juli jl. een publicatie online gezet over Invorderingsbedrijf BV. In dit verhaal wordt dit credit management kantoor, in de volksmond incassobureau, in een kwaad daglicht gesteld. Het wordt IVB verweten dat zij haar klanten te snel adviseert naar de rechter te stappen om schulden te innen.

Het resultaat zou niet opwegen tegen de kosten. FTM liet twee klagers aan het woord die een conflict hebben met IVB. Ook meldde de journalist drie nepzaken aan bij het call center van het incassobedrijf. Geen van deze vijf zaken kan de beschuldiging van FTM dragen. De auteur van het artikel, de freelance journalist Jan-Hein Strop, is ook oprichter van het bedrijf LegalDutch, dat leads verkoopt aan advocaten. Hij verwees een van zijn bronnen door naar zijn zakenpartner.

IVB onderzocht de zaak intern en verzocht advocaat Peter Schouten, specialist in ‘trial by media’, een analyse te maken van het journalistieke onderzoek en de publicatie. De resultaten zijn onthutsend. De feiten in het artikel rechtvaardigen niet dat IVB wordt beticht van enig oneerbaar, onrechtmatig of strafbaar handelen. Er zijn geen bewijzen dat IVB haar klanten onnodig op kosten jaagt. De twee klagers schotelden Follow the Money feiten voor die na verificatie niet blijken te kloppen. Het artikel bevat aantoonbaar onjuiste, valse en tendentieuze beschuldigingen. Een rechter heeft recent geoordeeld dat een van de twee klagers met het benaderen van zakenrelaties en werknemers van IVB “geen enkel ander doel voor ogen heeft gehad dan het toebrengen van schade aan Invorderingsbedrijf.”

De auteur van het artikel, Jan-Hein Strop, heeft bewust en aantoonbaar gesjoemeld met het wederhoor. Hij verwijderde de teksten waaruit bleek dat IVB dezelfde algemene voorwaarden heeft als leden van de Nederlandse Verenging van Incasso-ondernemingen (NVI). Ook verzweeg hij dat zijn voornaamste bron was veroordeeld door de rechter. IVB verwijt de journalist vooringenomenheid en belangenverstrengeling.

“Hij is oprichter van LegalDutch, een bedrijf dat ‘leads’ verkoopt aan advocaten. De klagers zoeken advocaten. Hij verwees een bron door naar zijn zakenpartner Sara van Eck die advocaat is. Ook riep deze journalist annex zakenman andere advocaten op klagers bij te staan. Een strafrechtadvocaat werd gevraagd een reactie te geven zonder hem het wederhoor van IVB te tonen. Wij verwijten deze journalist vooringenomenheid en belangenverstrengeling,” aldus Laurens Lemmens, bestuurder van Invorderingsbedrijf.

De veroordeelde klager is naar parlementariër Jasper van Dijk (SP) gestapt en heeft hem overtuigd schriftelijke Kamervragen over het artikel te stellen. Op 27 augustus jl. heeft IVB de resultaten van haar eigen onderzoek verstrekt aan staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Tamara van Ark en kamerlid Jasper van Dijk. De twee zijn uitgenodigd Invorderingsbedrijf te bezoeken om te zien hoe kleine schuldeisers hun problemen met wanbetalers ervaren. In het artikel insinueert de journalist dat IVB een bedrijf is dat zich verbergt achter een façade van postbussen. Ook dat beeld is vals. Het bedrijf is gevestigd in Den Haag waar 33 medewerkers sinds 2012 duizenden incassozaken behandelden.

IVB zal een klacht bij de Raad voor de Journalistiek indienen tegen FTM vanwege de onzorgvuldige en suggestieve wijze waarop zij in de publicatie wordt beschuldigd. Na een uitspraak van deze Raad zal IVB beslissen over juridische stappen tegen de website.

IVB is een incassobedrijf waar naast grote credit management zaken ook ondernemers en particulieren met zogenaamde laag belang zaken (een vordering van minder dan 1.000 euro) werden geholpen. Op 3 juli. heeft de rechtbank Roermond in een zaak van IVB een vonnis gewezen waarin aan incassobureaus een specifieke zorgplicht wordt opgelegd.  Volgens de rechtbank houdt deze zorgplicht in: “Ofwel het afraden om naar de rechter te stappen bij lage vorderingen ofwel de schuldeiser een volledig beeld voorhouden van alle te verwachten kosten.” De rechter zegt feitelijk dat schuldeisers het er maar bij moeten laten zitten als iemand niet betaalt. Door de tweede eis worden incassozaken nog duurder en krijgen kleine schuldeisers nog minder kans wanbetalers aan te pakken.

Volgens IVB laten wetgever, bestuur en rechtspraak particulieren, ZZP-ers en kleine ondernemers in de kou staan bij het innen van kleine vorderingen. “Wij zijn niet het probleem. Het echte probleem is dat een gerechtelijke procedure te duur is geworden om een vordering tot 1.000 euro nog te verhalen op een debiteur die niet wil of kan betalen. Het is bizar dat wij benadeelden een gang naar de rechter nu moeten gaan afraden. Incassobedrijven als IVB zijn ten onrechte de gebeten hond. Het is onverkwikkelijk dat wanbetalers nu een loopje kunnen nemen met andermans geld,” aldus directeur Laurens Lemmens.

IVB neemt geen nieuwe laag belang zaken meer aan totdat er duidelijkheid wordt verschaft hoe de nieuwe jurisprudentie moet worden opgevat.

Het 125 pagina’s tellende onderzoeksrapport van IVB naar aanleiding van de publicatie van FTM kan worden gedownload via deze Link.

No Cure No Pay Incasso

Heeft uw klant die factuur nog steeds niet betaald? Blijf niet eeuwig wachten en schakel over op No Cure No Pay incasso!

  • Géén succes = géén kosten
  • 100% uitkering van de hoofdsom
  • 95% slagingspercentage

Alstublieft,

Uw download

Voorbeeld ingebrekestelling

Voorbeeld ingebrekestelling

Direct aan de slag met het versturen van uw ingebrekestelling? Gebruik dan onze handig voorbeeldbrieven.

Download direct

    Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

    Neem telefonisch of per mail contact op