Home PagePas op voor turboliquidaties

Pas op voor turboliquidaties

Door maas in de wet schuldeisers voor miljoenen benadeeld

Sinds 1994 is het mogelijk ondernemingen te ontbinden via turboliquidatie op grond van art. 2:19 lid 4 BW (zie hieronder). Deze manier van ontbinding wint de laatste jaren fors aan populariteit, zeker onder fraudeurs. Volgens het FD (5-9-2016) zijn sinds 2013 88% van de bv’s en 95% van de stichtingen op deze wijze opgeheven, waar het in 2007 nog ging om twee derde van alle bv’s. Jaarlijks worden bijna 40.000 bv’s ontbonden op deze manier! Een zorgwekkende situatie.

Wat is een turboliquidatie?

en turboliquidatie is het opheffen (ontbinden) van een rechtspersoon (nv, bv, stichting, vereniging etc.), waarbij er geen vereffening plaatsvindt.

Art. 2:19 lid 4 BW luidt:

Indien de rechtspersoon op het tijdstip van zijn ontbinding geen baten meer heeft, houdt hij alsdan op te bestaan. In dat geval doet het bestuur of, bij toepassing van artikel 19a, de Kamer van Koophandel, daarvan opgaaf aan de registers waar de rechtspersoon is ingeschreven.

Hoe werkt een turboliquidatie dan?

 1. Op grond van de wet kan de algemene vergadering van aandeelhouders besluiten een onderneming te ontbinden (ontbindingsbesluit);
 2. Bij de Kamer van Koophandel moet dan opgave worden gedaan door de bestuurders van de ontbinding (slechts één formulier invullen);
 3. Er hoeft geen overzicht van baten en schulden gemaakt te worden. De enkele mededeling van de onderneming dat het geen baten meer heeft is genoeg om te ontbinden;
 4. De ontbinding wordt ingeschreven in het Handelsregister, de rechtspersoon houdt op te bestaan. Er is geen curator en schuldeisers trekken vaak aan het kortste eind.

Bij turboliquidatie wordt het traject van vereffening niet uitgevoerd. Normaal gesproken dient er namelijk vereffend te worden, waarbij een plan van verdeling (van activa), de rekening en de verantwoording (hoe gaan we verdelen) ter inzage wordt gelegd bij de Kamer van Koophandel. Aan de hand van dit overzicht wordt dan getoetst of er geen baten meer zijn. Een schuldeiser kan zich dan een oordeel vormen over de verdeling en in actie komen als hij het niet eens is met het plan. Bij een turboliquidatie kan dit dus niet: er ligt helemaal niets ter inzage. En dit zorgt ervoor dat er steeds meer Plof-B.V.’s  op de markt zijn.

De Hoge Raad oordeelde vorig jaar nog dat ook een bedrijf met schulden zich via deze methode gewoon mag opheffen. Het komt dus regelmatig voor, dat u als schuldeiser het nakijken heeft!

Wat kunt u doen als u te maken heeft met een turboliquidatie?

In de praktijk zien we dat de meeste debiteuren heel goed weten waar ze mee bezig zijn en deze maas in de wet kennen. Op dit moment onderzoeken de ministeries van Veiligheid & Justitie en Economische Zaken hoe ze de maas in de wet gaan dichten.  De verwachting is dat dit nog wel even gaat duren.

Wilt u een rechtspersoon aanpakken, dan is het soms mogelijk om alsnog het faillissement van de ontbonden vennootschap aan te vragen. De vennootschap blijft namelijk voortbestaan, voor zover dit voor de vereffening van haar schulden noodzakelijk is. Het kan best zijn dat er nog wel baten zijn en dat de bestuurder deze niet netjes heeft verdeeld over de schuldeisers. U moet dan wel aantonen dat er ten tijde van het ontbinden nog baten waren. Dit kan moeilijk zijn, maar u kunt zo wel de turboliquidatie in de wielen rijden.

Een andere optie is een vordering instellen tot het ongedaan maken van de turboliquidatie. Daarna kan alsnog het faillissement aangevraagd worden.

Lukt het u om de vennootschap alsnog failliet te verklaren, dan wordt een curator benoemd. Deze zal onderzoek doen naar bestuurdersaansprakelijkheid, zodat u van turboliquidatie geen last meer heeft.

Hoe herken ik het risico op turboliquidatie?

 1. Als een onderneming net is opgericht heeft het waarschijnlijk nog geen vermogen opgebouwd. Bij een financiële tegenvaller is het voor de debiteur vaak aantrekkelijk om in één keer de stekker eruit te trekken dan om het verlies de komende jaren goed te maken. Er zijn relatief veel “jonge bv’s” met grote schulden.
 2. Het risico op een turboliquidatie blijkt groter te zijn als een ondernemer meerdere bv’s heeft. We komen voorbeelden tegen van bestuurders met één bedrijfsactiviteit verdeeld over 7 bv’s. Check dus altijd vooraf hoe de vennootschappelijke structuur van uw contractspartij eruit ziet. Dit kan gemakkelijk via de website van de Kamer van Koophandel (concernrelaties).

Vrijblijvend advies van een incassospecialist

Bent u ook benieuwd of er sprake is van een turboliquidatie en wat u hieraan kunt doen? Maak dan een afspraak met een van onze incassojuristen via ons telefoonnummer: 070-7620330 of per e-mail. Wij nemen dan contact met u op.

Adviesgesprek?

Vul uw gegevens in en wij nemen direct contact met u op!

  Bent u een particulier of een onderneming?

  Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

  Incassobureau inschakelen
  No Cure No Pay Incasso

  Heeft uw klant die factuur nog steeds niet betaald? Blijf niet eeuwig wachten en schakel over op No Cure No Pay incasso!

  • Géén succes = géén kosten
  • 100% uitkering van de hoofdsom
  • 95% slagingspercentage

  Alstublieft,

  Uw download

  Voorbeeld ingebrekestelling

  Voorbeeld ingebrekestelling

  Direct aan de slag met het versturen van uw ingebrekestelling? Gebruik dan onze handig voorbeeldbrieven.

  Download direct

   Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

   Neem telefonisch of per mail contact op