Home PageNo Cure No Pay Internetvoorwaarden

No Cure No Pay Internetvoorwaarden​

4 mogelijke situaties bij Incasso No Cure No Pay buitengerechtelijke fase

1. Wij incasseren volledig

Uw debiteur betaalt uw hoofdsom plus de incassokosten die wij bij de debiteur in rekening brengen conform de wet of uw voorwaarden. Ons honorarium is gelijk aan de incassokosten te verhogen met 21% BTW. Eventuele geïncasseerde rente komt ons kantoor toe.

2. Wij incasseren een gedeelte

Uw debiteur betaalt minder dan het totaal van de hoofdsom plus de incassokosten, bijvoorbeeld vanwege een betwisting of om financiële redenen. Ons honorarium is gelijk aan de WIK over de ter incasso gestelde hoofdsom te verhogen met 21% BTW.

3. Wij incasseren buitengerechtelijk niets

Uw debiteur betaalt niets in de minnelijke fase nadat wij u hebben een laten weten de minnelijke fase af te sluiten. Wij belasten u geen incassokosten door.

Betaling binnen 14-dagentermijn

Indien de hoofdsom wordt ontvangen binnen 14 dagen en uw debiteur is een consument dan kunnen er geen incassokosten worden verhaald op de debiteur. Wij brengen de toepasselijke WIK in rekening over de ter incasso gestelde hoofdsom te verhogen met 21% BTW.

4. Annulering opdracht

Indien u de opdracht annuleert / intrekt brengen wij u 15% kosten over de hoofdsom in rekening.

Voorwaarden No Cure No Pay in de gerechtelijke en beslagleggingsfase

De werkwijze van Incasso No Cure No Pay is niet van toepassing op de juridische fase (gerechtelijke fase en beslagleggingsfase) en overige producten en diensten. Van toepassing zijn onze algemene voorwaarden.

Indien u een incasso-opdracht intrekt, buiten ons om een betalingsregeling treft met de debiteur, met de debiteur een schikking treft, ons zonder enig bericht laat, de betaling zelf regelt, dan wel een verdere incassobehandeling in de weg staat, zijn wij niettemin gerechtigd over de gehele ter incasso gestelde vordering een bedrag gelijk aan de Wettelijke Incasso Kosten (WIK) aan u in rekening te brengen te verhogen met 21% BTW”. 

Eenvoudig indienen en direct actie

  • U meldt zich aan als klant via de het incasso aanmeldformulier
  • U vult de gegevens van uw vordering in en die van uzelf en u verstuurt de opdracht. Eventuele documenten kunt u uploaden.
  • Wij sturen u uw persoonlijke inlog en wachtwoord en u heeft overzicht over uw zaken. Meer vorderingen uit handen geven? Dat doet u gemakkelijk in uw online dossier als u ingelogd bent.
  • Alle opdrachten vóór 16.00 uur door ons ontvangen worden dezelfde dag nog in behandeling genomen.
  • De status van uw opdrachten is 24/7 online te volgen. U ziet welke bedragen er per dossier zijn geïncasseerd en heeft de beschikking over relevante dossierinformatie zoals gesprekken, e-mail verkeer, sms verkeer, inkomende en uitgaande brieven etc.

Op alle opdrachten zijn van toepassing onze algemene voorwaarden. Indien u een opdracht indient stemt u in met deze voorwaarden.