Home PageEigendomsvoorbehoud faillissement. Zo werkt het, en zo zet u het in! (4 tips + voorbeelden)

Eigendomsvoorbehoud faillissement. Zo werkt het, en zo zet u het in! (4 tips + voorbeelden)

“Goederen terughalen een koud kunstje met een beroep op uw eigendomsvoorbehoud"

Wél geleverd, géén betaling? Voorkom dat straks zowel uw goederen als uw geld verdwenen zijn

Zit u met uw handen in het haar? Heeft u goederen geleverd en is er nog niet betaald? Of nog erger: uw klant is inmiddels failliet. Met het eigendomsvoorbehoud haalt u uw goederen terug via de curator. Zo beperkt u uw schade direct. 
 
Ofwel dé mogelijkheid om u als leverancier te beschermen tegen een faillissement van de koper als de goederen al wel zijn geleverd, maar de rekening nog niet is betaald. Omdat de leverancier vrijwel altijd als concurrente schuldeiser wordt aangemerkt, is de kans dat hij bij faillissement zijn geld krijgt erg klein. Door het eigendomsvoorbehoud kan de leverancier dan zijn eigendom terughalen bij de koper.
Video | Joost Konings | Invorderingsbedrijf
Video afspelen

Wij halen uw goederen succesvol met eigendomsvoorbehoud faillissement!

Onze incassojuristen zetten alles-op-alles voor u. Wij kennen dé methoden om de curator uw goederen terug te laten geven. In eerste instantie zal de curator niet mee willen werken: uw goederen worden verkocht en van de opdracht wordt zijn salaris betaald. “Dat nooit”, horen wij u denken. 

Tip! Wees er snel bij: zorg ervoor dat de curator uw goederen niet snel verkoopt. Hoe langer u wacht, hoe groter die kans.

Voordelen Invorderingsbedrijf in geval van goederen terughalen eigendomsvoorbehoud faillissement

Ja, ik wil mijn goederen terughalen

Vul uw gegevens in en wij nemen direct contact op  Bent u een particulier of een onderneming?  Door dit formulier in te vullen ga je akkoord met de privacyvoorwaarden.

  Download

  Wat is het eigendomsvoorbehoud?

  Het eigendomsvoorbehoud is een bepaling in uw algemene voorwaarden die bepaalt dat het eigendom van de levering pas overgaat nadat er volledig is betaald. En dus niet na levering alleen. U blijft dus eigenaar totdat er betaald is.

  Het is in het recht gebruikelijk dat het eigendom al overgaat bij een levering, dus ook al is er niets betaald. Het eigendomsvoorbehoud voorkomt juist dat het eigendom overgaat als er nog niet betaald is. 

  Definitie eigendomsvoorbehoud volgens Wikipedia (2020)

  Bij eigendomsvoorbehoud worden goederen geleverd, maar gaat de eigendom nog niet op de ontvanger over. Dat gebeurt pas als aan een aanvullende voorwaarde is voldaan. Indien en zolang niet aan de voorwaarde is voldaan, verkrijgt de ontvanger nog niet het eigendom. Dit laat onverlet dat de eigendom teniet kan gaan door natrekking, vermenging of zaaksvorming.”

  Waar komt u het eigendomsvoorbehoud tegen?

  Meestal wordt een eigendomsvoorbehoud opgenomen in uw algemene voorwaarden.  De kans is groot dat u niet wist dat u deze bepaling had, tot voor kort. 

  Soms wordt het eigendomsvoorbehoud apart gecontracteerd, bijvoorbeeld in een aannemingsovereenkomst. Wat is bij u het geval? Onze juristen kunnen voor u de bepaling opzoeken en uitleggen.

  Let op! Algemene voorwaarden worden van toepassing verklaard voordat u (of tijdens u) een overeenkomst sluit. Dus niet achteraf. 

   

  Maar ja, kunt u dan altijd een beroep doen op de bepaling van eigendomsvoorbehoud in uw algemene voorwaarden? Niet altijd (maar meestal wel), u leest er in dit artikel meer over.

   

  Hoe zet u het eigendomsvoorbehoud succesvol in bij een faillissement?

  Vanaf het moment van de uitspraak van het faillissement van uw klant kan alleen de curator nog beschikken over alle goederen. Dus ook over uw goederen. 

  Curatoren houden doorgaans de deur letterlijk op slot en uw goederen krijgt u dan ook niet terug. Met een gemotiveerd beroep op het eigendomsvoorbehoud lukt dit wel. Maar u moet van goeden huize komen: waarschijnlijk verkoopt de curator liever uw goederen om zo zijn salaris te dekken.

  Nota bene: het is de taak van de curator ervoor te zorgen dat alle schuldeisers zich kunnen verhalen op de boedel. Dus ook op uw onbetaalde maar wel geleverde goederen! 

  Wat kan ik zelf doen? En hoe zet ik het eigendomsvoorbehoud in? (+4 tips)

  Wilt u zelf het eigendomsvoorbehoud uitoefenen? U kunt direct aan de slag. Dit doet u door een brief naar de curator te sturen. Hierin vermeldt u de volgende punten

  Tip 1

  U geeft aan dat u beroep doet op het eigendomsvoorbehoud

  Tip 2

  U vermeldt of u de onderliggende overeenkomst wilt ontbinden of niet

  Tip 3

  U vermeldt of u aanspraak maakt op een schadevergoeding, en zo ja, welke schadeposten en hoe hoog de bedragen zijn

  Tip 4 

  U vermeldt of u zich beroept op verrekening – bijvoorbeeld de schadevergoeding verrekenen met een betaald deel van de koopsom

  Komt u er zelf niet uit? Wij helpen u graag verder. Onze incassojuristen sturen direct een brief naar de curator om uw goederen veilig te stellen – voor ons een koud kunstje.

   

  Succesvol inzetten van eigendomsvoorbehoud faillissement (waar u nog op moet letten)

  Wanneer u een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud is het van belang dat deze rechtsgeldig is. Wij geven u twee tips waar u op moet letten:

  Tip 1 : Er moet een schriftelijke overeenkomst zijn met daarin een eigendomsvoorbehoud

  Dit kan bijvoorbeeld in de algemene voorwaarden of in de koopovereenkomst. Het afspreken van het eigendomsvoorbehoud moet plaats hebben gevonden vòòr of tijdens het sluiten van een overeenkomst

  Als dat niet zo is dan kan het eigendomsvoorbehoud ongeldig verklaard worden door de rechter. Weet u niet zeker wat bij u het geval is? Wij helpen u graag verder. Neem direct contact met ons op.

  Tip 2: De algemene voorwaarden moeten ook daadwerkelijk van toepassing zijn

  De algemene voorwaarden moeten ook daadwerkelijk van toepassing zijn. Wanneer het eigendomsvoorbehoud wél is meegenomen in de algemene voorwaarden, maar de algemene voorwaarden niet van toepassing zijn, maakt dat een beroep op eigendomsvoorbehoud lastiger.

  Tip! Het van toepassing hebben verklaard van algemene voorwaarden kan ook al ver in het verleden gebeurd zijn. Het kan zomaar zijn dat uw algemene voorwaarden dus wél van toepassing zijn (en u uw goederen terug kunt halen).

   

  Hoe de curator en de fiscus het u moeilijk proberen te maken bij eigendomsvoorbehoud faillissement (en hoe ze kunt overwinnen)

  Eigendomsvoorbehoud faillissement: de afkoelingsperiode 

  Bij faillissement kan een curator een beroep op het eigendomsvoorbehoud proberen te verhinderen door een afkoelingsperiode aan te vragen bij de rechter. Deze door de rechter opgelegde afkoelingsperiode duurt doorgaans twee maanden. In deze periode kunt u uw goederen (nog) niet terugvorderen.

  Let op! De curator mag uw goederen niet doorverkopen als hij bekend is met uw geclaimde eigendomsvoorbehoud. Daarom moet u tijdig aan de bel trekken als u goederen terug wilt halen.

  Eigendomsvoorbehoud faillissement: bodembeslag van de fiscus (op uw goederen!)

  Ook ligt het gevaar op de loer dat de belastingdienst beslag legt op de goederen waar eigendomsvoorbehoud over geldt. Met andere woorden: uw goederen kunnen in beslag worden genomen door de fiscus. Als u dan te laat handelt bent u uw goederen kwijt. Een andere reden om direct over te gaan tot actie. Voordat u het weet zijn uw spullen weg (tenzij u er snel bij bent).

  Eigendomsvoorbehoud faillissement: de curator moet betalen als hij uw goederen al verkocht heeft

  Het eigendomsvoorbehoud is uw ultieme wapen om uw goederen terug te krijgen. Maar wat nu als de curator uw goederen tijdens het faillissement al snel heeft verkocht? Dan is de curator schadeplichtig en moet hij uw facturen alsnog betalen. 

  Let op! Dit kan alleen als u er snel bij bent. Onderneem daarom vandaag nog actie.

  Voorbeeld waarin de curator moest terugbetalen

  Een voorbeeld is een succesvolle uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam (ECLI:NL:GHAMS:2020:747) van 10 maart 2020, waarin de curator werd veroordeeld tot betaling van een fikse vordering. De rechtbank heeft de curator zelfs persoonlijk veroordeeld tot betaling.

  Verklaart voor recht dat Euretco daadwerkelijk het door haar ingeroepen eigendomsvoorbehoud toekomt ter zake van de voorraden van lt’s Noize, Twin Life, Teidem, Cak Textile en Jake Fischer / Chapmans Peak;

  veroordeelt mr. Geene in zijn hoedanigheid van curator in het faillissement van Okay om tegen behoorlijk bewijs van kwijting te voldoen aan Euretco een bedrag van € 70.554,41, vermeerderd met de wettelijke rente ex art. 6:119 BW over dat bedrag vanaf 11 september 2014 tot de dag der algehele voldoening;

  veroordeelt mr. Geene in zijn persoonlijke hoedanigheid om tegen behoorlijk bewijs van kwijting te voldoen aan Euretco zoveel als hij niet in zijn hoedanigheid van curator in het faillissement van Okay ingevolge de hiervoor gemelde veroordeling binnen veertien dagen na betekening van dit arrest aan Euretco heeft voldaan”

  Tip! Ook al bent u niet op tijd met het claimen van het eigendomsvoorbehoud faillissement, dan nog is het mogelijk om in bepaalde gevallen schade te verhalen op de curator. 

  Eigendomsvoorbehoud faillissement en zaken die niet meer identificeerbaar zijn

  In andere gevallen is het eigendomsvoorbehoud door de aard van de geleverde goederen minder effectief. Door natrekking, vermenging of zaaksvorming kan het eigendom tenietgaan, zodat het eigendomsvoorbehoud zijn waarde verliest. Bijvoorbeeld een fietsbel die op een fiets wordt gemonteerd (natrekking), benzine die in een niet-lege voorraadtank wordt gelost (vermenging) of de bakstenen en andere bouwmaterialen waarmee wordt gebouwd (zaaksvorming). Ook een harddisk die in een pc wordt gemonteerd is vanaf dat moment een onderdeel van die pc (zaaksvorming en/of natrekking).

  Niet alleen goederen, maar ook kosten en schade verhalen met een beroep op eigendomsvoorbehoud faillissement

  Het eigendomsvoorbehoud is een veelomvattend recht. Niet alleen de koopprijs wordt veilig gesteld. Maar ook:

  • Schadevergoedingen, rente en kosten
  • Kosten van bijkomende werkzaamheden, zoals installatie of montage

  Om een voorbeeld te geven: als een cv-ketel wordt geleverd en geplaatst onder eigendomsvoorbehoud, kan de installateur daar ook aanspraak op maken als de ketel zelf wel is betaald, maar het uurloon voor het plaatsen niet.

  Hoe de curator en de fiscus het u moeilijk proberen te maken bij eigendomsvoorbehoud faillissement (en hoe ze kunt overwinnen)

  • Direct actie (dezelfde werkdag nog)
  • Gespecialiseerd team (deskundige aanpak)
  • Concurrerend tarief (fixed fee mogelijk!)
  • Rechtszekerheid (weten waar u aan toe bent)
  • Schadebeperkend (goederen terug)

  Ja, ik wil mijn goederen terughalen

  Vul uw gegevens in en wij nemen direct contact op   Bent u een particulier of een onderneming?   Door dit formulier in te vullen ga je akkoord met de privacyvoorwaarden.

   Download

   Eigendomsvoorbehoud faillissement: succesvolle voorbeelden in de praktijk

   Eigendomsvoorbehoud kent vele interessante succesverhalen, waaronder het Love Love-arrest en het arrest National Grondbezit/Kamphuis 

   In deze opmerkelijke gevallen werd er gekeken naar wie nou eigenlijk de eigenaar is bij levering onder eigendomsvoorbehoud; de leverancier, of de koper?

   Hier volgen twee artikelen en concrete voorbeelden van het eigendomsvoorbehoud:

   Eigendomsvoorbehoud voorbeeld: ‘Love Love arrest

   Het Love-Love arrest; een rechtszaak waarin de romp van een zeegaand zeiljacht genaamd Love Love is geleverd onder eigendomsvoorbehoud, maar nog niet was betaald. De tegenpartij stelt dat gezien zij het schip afgebouwd hebben, het eigendom nu van hen is. 

   De Hoge Raad besloot anders: pas na het betalen van de factuur worden zij eigenaar. Succes

   Eigendomsvoorbehoud faillissement voorbeeld: ‘Arrest Nationaal Grondbezit/Kamphuis’

   Een andere fascinerende casus met betrekking tot eigendomsvoorbehoud faillissement: het arrest Nationaal Grondbezit/Kamphuis. De leverancier heeft namelijk grondstoffen geleverd aan een aannemer die failliet gegaan is. De aannemer heeft de (onbetaalde) grondstoffen op de bouwplaats achtergelaten en vertrok. De aanbesteder (die inmiddels een nieuwe partij inhuurde om de klus af te maken) claimde eigenaar te zijn van de (onbetaalde) grondstoffen. 

   Mooi niet! De Hoge Raad besloot dat zij gewoon moeten betalen. De leverancier kreeg netjes zijn geld. Nog eens succes! 

   U ziet het, eigendomsvoorbehoud is hét wapen om in zetten bij een faillissement. Wilt u voorkomen dat u straks met lege handen zit? Dat u alles verliest? Ga dan voor zekerheid en maximaal resultaat: onze incasso juristen halen uw goederen succesvol terug uit faillissement.

   Geen recht (meer) op eigendomsvoorbehoud? Dan beroept u zich op het recht van reclame!

   Is het eigendomsvoorbehoud niet meegenomen de algemene voorwaarden? Of zijn de algemene voorwaarden niet van toepassing. Geen probleem: via het recht van reclame kunnen wij uw goederen alsnog terughalen. 

   Let op! Wilt u via het recht van reclame uw goederen terug? Dan moet u snel handelen. Er gelden kortere termijnen – tijd om in actie te komen!

   Voordelen van het Invorderingsbedrijf bij terughalen goederen met het eigendomsvoorbehoud

   • Direct actie (dezelfde werkdag nog)
   • Gespecialiseerd team (deskundige aanpak)
   • Concurrerend tarief (fixed fee mogelijk!)
   • Rechtszekerheid (weten waar u aan toe bent)
   • Schadebeperkend (goederen terug)

   Ga voor 100% zekerheid én maximaal resultaat. U kunt uw geld en goederen direct terugeisen. Wacht dus niet langer, neem direct contact met ons op!

   Ja, ik wil mijn goederen terughalen

   Vul uw gegevens in en wij nemen direct contact op    Bent u een particulier of een onderneming?    Door dit formulier in te vullen ga je akkoord met de privacyvoorwaarden.

    Download

    FAQ: Veelgestelde vragen over het eigendomsvoorbehoud

    U heeft bewezen dat u zich kunt beroepen op het eigendomsvoorbehoud? Top! Maar nu het volgende: de curator heeft uw goederen al verkocht. Wat nu? Als de curator uw spullen verkoopt dan heeft alsnog recht op uw geld. De curator is u namelijk verplicht te betalen. Wij regelen dat zo voor u.

    Dat kan. Wanneer u de goederen mag komen ophalen kan het zijn dat de curator hiervoor een vergoeding vraagt. Normaal gesproken is dat een percentage tussen de 4% en 8% van de leveringswaarde. Dus stel: u levert €10.000 aan houten planken en u wilt ze terughalen. Dan betaalt u daar €400 tot €800 voor.

    “Betalen voor mijn producten, ik dacht het niet,” horen wij uw denken. En dat begrijpen wij. Daarom zullen wij het vuur uit de sloffen lopen om ervoor te zorgen dat u niks hoeft te betalen.

    Ja, dat mag. U als onderneming leidt namelijk schade omdat het (volledige) bedrag niet betaald wordt. De koper is verantwoordelijk voor deze schade.

    Tip! Een slimme ondernemer dient direct een schadevergoeding in. Zo wordt de schade beperkt.

    Bent u benieuwd welke kosten u kunt claimen? Wij zetten ze voor u op een rijtje:

    • Montagekosten
    • Leveringskosten
    • Installatiekosten
    • Kosten van terughaling
    • Beschadiging
    • Waardedaling
    • Renteverlies
    • Incasso

    Tip! Plaats uzelf in een hypothetische situatie waarin de koper wél betaald heeft. Hoeveel geld loopt u daardoor mis? Dit bedrag kunt u als schadevergoeding opgeven!

    Ja, de curator kan ervoor kiezen de goederen niet aan u terug te geven, maar deze door te verkopen. Eist u uw goederen alsnog terug? Dan kan de curator een afkoelingsperiode inlassen en aansprakelijk zijn voor schade. U kunt uw goederen dan niet komen ophalen.

    De curator mag uw goederen echter alleen verkopen in het geval van zwaarwegende belangen – gevallen die de continuïteit van de onderneming betekenen, zoals een doorstart van een andere onderneming. ‘Going concern’ heet dat.

    Het kan voorkomen dat uw goederen niet meer identificeerbaar zijn. Of dat de goederen al verwerkt zijn in een ander product of al gebruikt zijn. Zijn de goederen niet meer identificeerbaar? Geen paniek! Onze incasso juristen vinden alsnog een manier ervoor te zorgen dat u uw geld krijgt!

    Tip! Zorg ervoor dat uw zaken voorzien zijn van een serienummer of een andere manier van identificeren (sticker, logo, etc.) – hiermee kunt u aantonen dat de goederen van u zijn!

    Bent u bang dat uw goederen niet meer identificeerbaar zijn? Onze incassojuristen zetten alles-op-alles om dit voor te onderzoeken. De kans is zeer aanwezig dat u recht heeft op een vergoeding.

    Stel: u levert een zadel voor een fiets. De fiets is inmiddels geproduceerd en uw zadel is niet meer terug te vinden. Wat betekent dat nu voor u? De curator zal zich beroepen op oneigenlijke vermenging en u moet nu gaan aantonen dat de goederen tóch van u zijn. Daar heeft u een lastige kluif aan.

    Gelukkig weten wij van wanten. Wij kennen dé aanpak om de druk op te voeren en een vergoeding voor u te regelen.

    In eerste instantie zal de curator uw goederen niet terug willen geven. Hij moet immers hier zijn eigen salaris van betalen. Hij zal zich met man en macht verzetten tegen uw poging om uw spullen terug te krijgen (tenzij het aan ons ligt). Wat zal de curator doen? Waarschijnlijk het volgende:

    Hij stelt uw aanspraak op het eigendomsvoorbehoud in twijfel. Hij wil concreet bewijs zien. U moet dan bewijzen dat het eigendomsvoorbehoud in de algemene voorwaarden is opgenomen én dat deze van toepassing zijn.

    Nota bene: de curator zal vragen of uw algemene voorwaarden in levende lijve heeft overhandigd (en zal dit als schild gebruiken om achter te schuilen).

    Is het eigendomsvoorbehoud in de algemene voorwaarden opgenomen? Zijn de algemene waarden van toepassing? Dan heeft u recht op uw goederen. Wel moet u moet dit wel kunnen aantonen (dat kunnen wij direct voor u doen).

    Dat hangt af van het lokale faillissementsrecht. In België doorgaans wel. Wikipedia zegt het volgende over het eigendomsvoorbehoud faillissement in België:

    “In België zit de wetgeving iets anders in elkaar. De begrippen natrekking en zaaksvorming kunnen in de praktijk iets anders uitpakken. De gemonteerde cv-ketel is in België door incorporatie in een onroerend goed ook onroerend van aard geworden, zodat de verkoper dit goed niet terug in bezit kan nemen.”

    In Duitsland geldt ook het verlengd eigendomsvoorbehoud. Dit betekent dat u meer rechten heeft bij goederen die u levert in Duitsland dan wanneer ze in Nederland waren geleverd.

    Waarom? U kunt zich op een extra vorm van eigendomsvoorbehoud beroepen (bijvoorbeeld wanneer uw spijkers heeft geleverd voor het maken van een kledingkast. De kans om uw geld terug te krijgen is dus groter. Haal hier uw voordeel uit! Lees er hier meer over

    In sommige gevallen hoeft u niet te bewijzen dat de algemene voorwaarden van toepassing zijn. Een lange handelsrelatie is zo een geval. U doet immers al lang zaken met uw partner: het is dus aannemelijk dat de algemene voorwaarden in effect zijn. Wilt u dan toch uw goederen terug? Verwijs er dan naar dat de algemene voorwaarden op voorgaande facturen ook vermeld staan.

    Tip! U kunt beter een andere aanpak kiezen: het kan namelijk een lange discussie met de curator opleveren (hij zal namelijk de voet dwars zetten. De curator grijpt alle kansen aan om te voorkomen dat u uw goederen terugkrijgt.

    Is uw klant een grote onderneming? Top! Grotere ondernemingen zijn namelijk verplicht om in beginsel over te gaan op uitlevering van uw goederen. U kunt dus gemakkelijker uw goederen terugkrijgen bij grote ondernemingen dan bij kleine.

    Waarom? Bij grotere ondernemingen (met 50 of meer werknemers) kan de curator de algemene voorwaarden of de toepassing ervan niet vernietigen. En dat is in uw voordeel!

    Er zijn in Nederland drie vormen van het eigendomsvoorbehoud. Deze worden hieronder kort toegelicht:

    1. Uitgebreid eigendomsvoorbehoud

    Ofwel verruimd eigendomsbehoud. In deze vorm wordt de koper van goederen pas eigenaar wanneer alle openstaande facturen zijn betaald, zowel eerdere als toekomstige facturen. De leverancier blijft eigenaar van de zaken totdat alle vorderingen van alle koopovereenkomsten zijn voldaan. Deze vorm biedt veruit de meeste veiligheid.

    2. Beperkt eigendomsvoorbehoud

    Eigendom gaat sneller over. Hierbij kan het alleen gaan om de koopsom, dus zonder een bijkomende schadevergoeding. Of het is beperkt in de zin dat het eigendomsvoorbehoud niet geldt op eerdere of latere overeenkomsten

    Verlengd eigendomsvoorbehoud

    Eigendom gaat ook over wanneer zaken die zijn gemaakt uit onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen, bijvoorbeeld een buitenboordmotor in een speedboot. Alhoewel deze vorm in Nederland niet gebruikt wordt, geldt deze wel in het buitenland (bijvoorbeeld Duitsland). Doet u zaken met een Duitse partij? Dan kunt u uit deze vorm uw voordeel halen

    Tip! Onze juristen onderzoeken voor u uw eigendomsvoorbehoudbepaling en vertellen u precies welke soort eigendomsvoorbehoud u het beste in kunt zetten.

    No Cure No Pay Incasso

    Heeft uw klant die factuur nog steeds niet betaald? Blijf niet eeuwig wachten en schakel over op No Cure No Pay incasso!

    • Géén succes = géén kosten
    • 100% uitkering van de hoofdsom
    • 95% slagingspercentage

    Alstublieft,

    Uw download

    Voorbeeld ingebrekestelling

    Voorbeeld ingebrekestelling

    Direct aan de slag met het versturen van uw ingebrekestelling? Gebruik dan onze handig voorbeeldbrieven.

    Download direct

     Door dit formulier in te vullen ga je akkoord met de privacyvoorwaarden.

     Neem telefonisch of per mail contact op

     Onze Incassojuristen & Adviseurs