Wat is het retentierecht en hoe oefent u dit uit?
censorship-limitations-freedom-of-expression-restricted-39584
ir. Laurens Lemmens

“Met het juiste gebruik van het retentierecht is uw vordering een stap dichterbij een succesvolle afronding” Maar wat is het retentierecht? 

Het retentierecht kan worden uitgevoerd wanneer u als schuldeiser een vordering hebt lopen op een debiteur die overeenkomt met de zaak die de debiteur al heeft lopen en dit duidelijk is bij de debiteur en overige betrokkenen. Als het retentierecht op de juiste manier wordt ingezet dan kunnen ook de kosten die u heeft gemaakt omtrent de aangebrachte zaak worden doorberekend op de debiteur. Echter heeft het retentierecht ook zijn valkuilen en dit betekent dat u als schuldeiser ook een bepaald risico loopt.

Bent u benieuwd hoe u het retentierecht kunt inzetten? Onze incassojuristen beantwoorden al uw vragen

De gemaakte kosten kunnen namelijk hoog oplopen. Hierbij kunt u denken aan gemaakte kosten voor bijvoorbeeld het niet tijdig leveren van een dienst, waar van tevoren afspraken over zijn gemaakt. Wanneer het retentierecht niet goed wordt toegepast door u, handelt u niet zoals het zou moeten, zoals de wet het voorschrijft. Dit betekent dat u dan de gemaakte schade aan de debiteur zal moeten terugbetalen. Het is daarom allerbelangrijkst dat u uw advocaat allereerst een advies laat uitbrengen hoe uw zaak het best op te pakken is.

Tevens is het in de omgekeerde weg ook verstandig om de advocaat een juiste beoordeling te laten maken. Het kan namelijk ook zijn dat iemand het retentierecht op u uitoefent. Dat is het goed om uw eigen advocaat uit te laten zoeken of dit correct volgens de wet gegrond is.

Waar is het retentierecht op uit te oefenen?

Wanneer u het retentierecht wilt uitoefenen is dit mogelijk op zowel roerende als onroerende zaken. Het is wel goed om even uit te zoeken of de reden voor het retentierecht gegrond is om het daadwerkelijk te gebruiken.

Welke voorwaarden zijn er voor het retentierecht:
Het uitoefenen van het retentierecht heeft een bepaald aantal voorwaarden waaraan een schuldeiser zal moeten voldoen. Dit zijn de volgende twee belangrijke punten:

  1. De vordering moet opeisbaar zijn
    Het retentierecht mag pas worden uitgevoerd wanneer de schuldeiser de vordering opeisbaar heeft. Opeisbaar houdt in dat de betalingstermijnen zijn verstreken en de vordering uiteindelijk in gerechtelijke handen zou moeten komen. Weliswaar zijn er ook enkele bijzonderheden waardoor een vordering niet opeisbaar hoeft te zijn. Wanneer de debiteur een gegronde reden heeft om niet te betalen of als hij aangeeft helemaal niet te zullen betalen zijn enkele voorbeelden van een bijzondere omstandigheid.
  1. Er moet voldoende samenhang zijn
    Het tweede punt houdt in dat de vordering die dient te worden geïnd voldoende samenhang moet hebben met de lopende zaak, alvorens de betaling. Bij het leveren van een dienst waar de debiteur niet voor betaalt kunt u als schuldeiser alleen het retentierecht uitoefenen op de geleverde dienst en niet op de nevenzaken die er een klein onderdeel (niet voldoende) van de hoofdzaak zijn.
    Wanneer u het retentierecht wil uitoefenen dient u op een rechtmatige manier de zaak onder uzelf hebben verkregen. Het merendeel van de gevallen de zaak voor de geleverde dienst wordt onder de schuldeiser gebracht. Dit komt u als schuldeiser de vordering nog onder uzelf houdt, totdat de debiteur heeft voldaan aan de betaling.

Hoe is het retentierecht uit te voeren?

Het retentierecht is uit te oefenen wanneer de schuldeiser de macht uitoefent over een te behandelen zaak die betrekking heeft op een vordering. Dit moet overigens duidelijk te kennen zijn gegeven bij derden. Derden dienen dit te weten, daar ook zij aansprakelijk kunnen worden gesteld door de schuldeiser. Bezittingen zoals een fiets of een horloge zijn roerende zaken. Deze roerende zaken kunnen niet eenvoudig worden teruggegeven, waardoor het retentierecht goed uit te oefenen is.

Voor onroerende zaken is dit vele malen lastiger. Over het algemeen zien aannemers zich geconfronteerd met de problematiek rondom het retentierecht. Om de feitelijke macht te hebben in een zaak is het al voldoende dat een werkplek voldoende is afgebakend en deze sleutels worden achter gehouden. In de woningbouw is het vervangen van sloten een bekend voorbeeld. Retentierecht kan bij onroerende zaken bekend worden gemaakt aan derden via uitingen op de plaats van het uit te oefenen retentierecht. In de bouw zal dit dus op een hek zijn waar gewerkt wordt in combinatie met een verbod de locatie te betreden. Het is aan te raden om van deze bewijsstukken foto’s te maken. Dit kan dienen als bewijslast wanneer derden enige rechten verkrijgen op de onroerende zaak. De zaak feitelijk van u maken gaat gemakkelijk wanneer u dit via het kadasterregister laat vastleggen middels uw bewijzen van de borden op de locatie.

Iedereen kan het retentierecht uitoefenen!

Het retentierecht is door een ieder uit te oefen, wel is het belangrijk dat er volledige zekerheid nodig is. Niet alleen om daadwerkelijk de actie te ondernemen. Maar ook om te bekijken of het eventuele gewenste resultaat behaald kan worden. Twijfel dus niet en vraag vrijblijvend om een gepast advies.

Invorderingsbedrijf BV is er voor u.

Onze juridische medewerkers zijn gespecialiseerd op het gebied van retentierecht. Zij kunnen u dus ook een gepast advies gegeven wanneer dit het best toe te passen is. Heeft u momenteel een (on)roerende zaak lopen en twijfelt u om het retentierecht uit te oefenen op uw zaak. Neem dan eens contact op met een van onze juridische specialisten om u te laten adviseren.

Bent u benieuwd hoe u het retentierecht kunt inzetten? Onze incassojuristen beantwoorden al uw vragen

Invorderingsbedrijf, wij gaan door waar anderen stoppen!

ShareShare on FacebookTweet about this on TwitterGoogle+