Eigendomsvoorbehoud – Voorkom dat u uw geleverde goederen niet meer kunt opeisen

Het eigendomsvoorbehoud is de bescherming van een leverancier tegen niet betalende afnemers. Eigendom gaat namelijk over op het moment dat er een geldige levering plaatsvindt, tenzij u een aanvullende voorwaarde stelt, bijvoorbeeld in uw Algemene Voorwaarden.

Over het algemeen is deze aanvullende voorwaarde (het eigendomsvoorbehoud) de betaling van de overeengekomen koopprijs. Dit betekent dat zolang de koopprijs niet betaald is, u nog eigenaar van de reeds geleverde goederen bent. Wil het eigendom overgaan, dan zullen ook de met de levering samenhangende werkzaamheden volledig betaald moeten worden, zoals servicekosten en uurloon.

Indien uw afnemer niet betaalt, start het Invorderingsbedrijf een incassoprocedure. Ook is het mogelijk dat we een vordering tot teruggave van geleverde goederen instellen, op grond van uw eigendomsvoorbehoud.

In geval van faillissement van een afnemer biedt het eigendomsvoorbehoud bescherming. U kunt als leverancier de goederen direct opeisen, zodat zij niet in de handen van een curator vallen.

Soms heeft uw niet-betalende afnemer de geleverde goederen weer doorverkocht. Als de nieuwe koper te goeder trouw is – en de nieuwe eigenaar is daarmee eigenaar geworden – starten we ook een incassoprocedure tot betaling van de koopprijs. Het is ook mogelijk een vordering tot schadevergoeding in te stellen.

Een eigendomsvoorbehoud kan men onder andere regelen in de Algemene Voorwaarden. Laat ons u goed voorlichten. Bent u goed beschermd?

Wilt u meer informatie of uw vordering direct ter incasso uit handen geven? Neem dan contact op met onze verkoopafdeling – Telefoon 070 – 762 0330 of Email Het Invorderingsbedrijf.

ShareShare on FacebookTweet about this on TwitterGoogle+

Wij gaan door waar andere stoppen!

500 Gewonnen zaken
80 Nieuwe klanten in 2018
25 Gewonnen Awards
€ 9.503.613 Geincasseerde omzet

Recente artikelen

photo-1537724326059-2ea20251b9c8
beslaglegging op vastgoed
werknemer maakt schade
photo-1528747354767-89476f71d2a3
pexels-photo-935756
cytonn-photography-GJao3ZTX9gU-unsplash
Beslaglegging
helloquence-OQMZwNd3ThU-unsplash
pexels-photo-573565
photo-1486125305436-b7144b0734f0
photo-1516156008625-3a9d6067fab5
photo-1519377345644-937ef9754740
Let op! Nepdeurwaarders actief met ons KvK-nummer (1)
pexels-photo-518543
pexels-photo-1089549
pexels-photo-209137