Home PageWat de privacywetgeving voor u inhoudt bij Invorderingsbedrijf B.V.

Wat de privacywetgeving voor u inhoudt bij Invorderingsbedrijf B.V.

”De privacywetgeving is versterkt door toepassing Europese richtlijnen”

Sinds 25 mei 2018 is de Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) niet meer van kracht. Het Invorderingsbedrijf heeft hierop geanticipeerd door interne werkwijzes, voorschriften en protocollen bij te werken. Vanaf die datum is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing.

U vraagt zich wellicht af of er daadwerkelijk veranderingen worden aangebracht. In principe blijven wij doorgaan met het veilige beleid van persoonsgegevens voor onze klanten. Toch zijn er een aantal veranderingen waar wij u graag van op de hoogte brengen.

Urgentie van de AVG wet

Anno 2018 zien we steeds meer veranderingen plaatsvinden op het web. Er wordt hier door allen steeds meer waarde aan gehecht en daarom lijkt het onderwerp “privacy” steeds actueler te worden. We leven in een tijdperk vol met verschillende betalingsmogelijkheden waar uw klant misbruikt van zou kunnen maken. Hedendaags leven wij op het internet waar talloze sporen worden achtergelaten. Sporen met persoonlijke gegevens, zoals wie u bent, wat u doet, waar u woont en wie uw vrienden zijn. Al deze informatie wordt opgeslagen op servers waarvan we soms niet weten waar ze staan en wat er mee gebeurt. In de Incassobranche is het van belang dat wij als organisatie hier maatschappelijk verantwoord mee omgaan.

Veranderingen voor u

Het overheidsbesluit versterkt de positie van onze klanten waarvan de gegevens worden gewaarborgd. In het AVG staan nieuw privacy rechten en het bestaande recht gaat sterker gelden. De verwerking en nadruk van persoonsgegevens krijgt de volledige prioriteit. Hierbij zijn wij verantwoordelijk gesteld om aan te kunnen tonen dat wij ons aan de wet houden.

Invorderingsbedrijf mag uw persoonsgegevens verwerken, nadat u akkoord bent gegaan met de algemene voorwaarden. Wij moeten bewijzen dat onze klant geldige toestemming aan ons heeft gegeven. Naast de versterking van het privacy recht, krijgen onze klanten aanvullende rechten. Hieronder ziet u de aanvullende rechten die voorkomen in het AVG.
Het Invorderingsbedrijf streeft deze wetten ten alle tijden na.

 1. Recht op vergetelheid

Mensen hebben al het recht om een organisatie te vragen hun persoonsgegevens te verwijderen. Straks kunnen zij daarnaast eisen dat de organisatie de verwijdering doorgeeft aan alle andere organisaties die deze gegevens van deze organisatie hebben gekregen.

2. Recht op dataportabiliteit

Ook hebben mensen straks (onder bepaalde voorwaarden) het recht om van de organisatie hun persoonsgegevens in een standaardformaat te ontvangen. Dit heet het recht op dataportabiliteit.

Veranderingen bij Invorderingsbedrijf B.V.

Invorderingsbedrijf dient veel verantwoordelijkheden op zich te nemen. Dit betekent dat wij meer verplichtingen hebben bij het verwerken van persoonsgegevens. De nadruk wordt volledig op verantwoordelijkheid gelegd om aan te tonen dat wij ons aan de Europese privacywetgeving houden. Als organisatie willen wij bekwaamheid aanbieden. Sinds 25 mei 2018 verandert er onder meer het volgende voor het Invorderingsbedrijf:

 1. U hoeft verwerkingen van persoonsgegevens niet meer te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens;
 2. U kunt Data protection impact assessment (DPIA) uitvoeren (privacy risico’s van gegevensverwerking vroegtijdig in kaart te brengen)
 3. U kunt een functionaris voor de gegevensbescherming (FG) aanstellen.

Scherpe controle door privacy toezichthouders moet zorgen voor toezicht op organisaties met grensoverschrijdende gegevensverwerkingen. De hoofdregel is dat de toezichthouder van de EU-lidstaat waar de hoofdvestiging van een organisatie is gevestigd, de leidende toezichthouder is.

De leidende toezichthouder stemt zijn optreden af met privacy toezichthouders in de andere EU-landen waar de gegevensverwerking impact heeft. De leidende toezichthouder coördineert de activiteiten, betrekt de andere toezichthouders bij de zaak en legt conceptbeslissingen aan hen voor.

Wat u kunt doen voor een optimaal AVG beleid

Om zo nauwkeurig mogelijk om te gaan met persoonsgegevens, gebruikt u deze alleen voor het doel waar ze voor zijn afgegeven. Het bestuur van het Invorderingsbedrijf zal aansprakelijk worden gesteld wanneer dit niet gebeurd. Wij verzoeken onze klanten om gebruik te maken van de meldplicht ongeacht de schending van de privacywet. Zodra de verwerking verantwoordelijke achterhaalt dat er een inbreuk met persoonsgegevens heeft plaatsgevonden, dient de toezichthoudende autoriteit onmiddellijk binnen 72 uur aan te tonen dat inbreuk risico’s voor de rechten en vrijheden van de betrokkenen met zich brengt.

Indien deze regels niet worden nagevolgd, is de kans groot dat u een boete riskeert. De boete kan oplopen tot maximaal 20 miljoen euro of 4% van de jaarlijkse wereldomzet. Om hoge boetes te voorkomen is het van belang dat er vroegtijdig bedrijfsvoering met AVG in overeenstemming wordt gebracht. Het Invorderingsbedrijf heeft stappen genomen om op 25 mei 2018 volledig klaar te zijn voor de AVG. Hiernaast willen wij u graag uitleggen hoe u in 10 stappen uw organisatie voorbereid op het AVG-beleid. Klik hier voor het stappenplan.

Meer weten?

Wilt u meer te weten komen over uw documenten bij ons en de privacy hierover? Neem dan contact op met onze klantenservice door onderstaand formulier in te vullen. Liever direct met ons in contact komen? Neem telefonisch contact op: 070 762 0330 

Meer weten over de privacywetgeving?

Vul uw gegevens in en wij nemen contact met u op!

  Bent u een particulier of een onderneming?

  Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

  Incassobureau inschakelen
  No Cure No Pay Incasso

  Heeft uw klant die factuur nog steeds niet betaald? Blijf niet eeuwig wachten en schakel over op No Cure No Pay incasso!

  • Géén succes = géén kosten
  • 100% uitkering van de hoofdsom
  • 95% slagingspercentage

  Alstublieft,

  Uw download

  Voorbeeld ingebrekestelling

  Voorbeeld ingebrekestelling

  Direct aan de slag met het versturen van uw ingebrekestelling? Gebruik dan onze handig voorbeeldbrieven.

  Download direct

   Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

   Neem telefonisch of per mail contact op