Print deze pagina

Huurincasso

“Invorderingsbedrijf huurdesk”

Als de huur niet meer (tijdig) betaald wordt, loopt de totale vordering snel op. Elke maand wordt het te vorderen bedrag hoger. De reden dus om al in een vroeg stadium in te grijpen. Met huurincasso van het Invorderingsbedrijf maakt u definitief korte metten met huurders die niet tijdig betalen.

Onze specialisten op het gebied van huur en vastgoed nemen u een zorg uit handen. Huurders genieten in Nederland een grote mate van bescherming. Zo kunt u niet zomaar een huurovereenkomst opzeggen.

Direct actie ondernemen

Al direct nadat u de huurachterstand aan ons heeft overgedragen, springen wij voor u in de bres met het in gebreke stellen van uw debiteur. Over het algemeen neemt een huurder dan direct contact met ons op. Gebeurt dit niet, dan sommeren wij uw debiteur alsnog per brief en eveneens per e-mail en telefoon om over te gaan tot betaling. In de meeste gevallen wordt alles snel betaald. Soms wordt er een regeling getroffen. In elk geval wordt de huurachterstand spoedig ingelopen en is uw debiteur weer bij met betalen.

Huurincasso vormt een bewezen oplossing

Vastgoedbeheerders, beleggingsmaatschappijen, institutionele beleggers en makelaars maken gebruik van huurincasso, maar ook voor veel particuliere beleggers vormt dit de oplossing als het op innen van achterstallige huurpenningen aankomt. Het Invorderingsbedrijf kunt u inschakelen in zowel het minnelijke als het juridische traject.

Naast de betaling van de huur ook ontbinding huurovereenkomst en schade vorderen

Een belangrijke afweging die u als verhuurder of belegger maakt, is of u de huurovereenkomst wilt voortzetten. Als u dat wenst verzorgen we naast het innen van de huur eveneens het ontbinden van de huurovereenkomst (door middel van een gerechtelijke ontbindingsprocedure) en vorderen we zo nodig een schade. Vaak maken huurders namelijk schade, waar u, als u niets doet, voor opdraait.

Deskundig juridisch advies op het gebied van huurrecht

Onze incassojuristen beheersen het huurrecht tot in de puntjes. Of het nu professionele verhuur of particuliere verhuur betreft, stabiele huurinkomsten en een gezonde cashflow zijn essentieel voor uw liquiditeit. Onze specialisten zijn een vraagbaak op alles wat met vastgoed en verhuur te maken heeft.

De voordelen van het Invorderingsbedrijf als partner op het gebied van huur en vastgoed

  • Effectief incassotraject
  • Snel uw cashflow weer in balans
  • Verbetering betalingsmoraal huurder
  • Indien gewenst ontbinding huurovereenkomst
  • Deskundig advies gericht op rendement op uw vastgoed

Huurincasso verbetert structureel het rendement van uw vastgoed

Samen met u bepalen we de gewenste strategie. Uit de praktijk blijkt dat wanneer u uw huurvorderingen structureel onderbrengt bij het Invorderingsbedrijf, u al binnen 4 maanden over een stabiel huurdersbestand beschikt.
Uw vordering overdragen

Effectieve procedures ook bij de rechtbank

In bepaalde gevallen zal aanhoudende wanbetaling leiden tot een procedure bij de rechtbank. Huurincasso is natuurlijk in de eerste plaats bedoeld om de betalingsmoraal te verbeteren. Blijft de huurder structureel slecht van betalen dan kunt u bij de rechtbank ontruiming vorderen.

Wilt u meer weten over incasso van huur? Wij geven u graag een gratis incasso advies en kunnen u meer informatie geven over het innen van huurachterstanden. Het Invorderingsbedrijf is uw partner voor alle incassozaken. Vragen? Bel ons op +31-(0)70-762 0330.