“Waarom u gezegend bent met een VOF als debiteur”

Wist u dat er maar bar weinig ondernemers zijn die checken met wie ze in zee gaan? Aan wie wordt geleverd? En door wie wordt besteld? Omzet is omzet toch? Ja. Omzet is omzet. Maar wat heeft u aan omzet die niet betaald wordt? Omzet die niet betaald wordt is puur verlies. Niet bestaande winst. Lucht.

Stelt u zich voor. U heeft zaken gedaan met een Vennootschap onder Firma, afgekort VOF. Als het om betalen gaat is er niemand thuis. En nu? Afboeken of..?

Alles draait om geld

Elke entrepreneur weet het. Uiteindelijk kan geen commerciële onderneming blijven bestaan zonder winst. Klinkende munt. Keiharde cash. Wat er onder de streep over blijft, telt. Hoe meer, hoe beter. Hoe meer contanten, hoe groter het vermogen om klappen op te vangen.

Verschillende ondernemingen en verschillende rechtsvormen

In Nederland opereren heel wat van uw klanten in verschillende juridische jasjes. Denk aan een BV, een NV, een stichting, een vereniging of een commanditaire vennootschap (CV). Sommige afnemers opereren overigens ook zonder juridisch beschermjasje. Beschermhuisjes zonder rechtspersoonlijkheid. Denk aan een eenmanszaak en VOF. En dat is juist leuk voor u.

Incasso op de VOF: een koud kunstje

Een van de oudste ondernemingsvormen in Nederland is de zogenaamde ‘Vennootschap onder eene firma‘ afgekort VOF. Dit zijn twee (of meer) hoofdelijk (!) verbonden partijen (bijvoorbeeld natuurlijke personen zoals u en ik of rechtspersonen zoals een BV of NV) die onder één gezamenlijke handelsnaam zaken met u doen. Met hoofdelijk bedoel ik dan dat ieder voor zich verantwoordelijk is voor de gehele onbetaalde schuld (plus rente en kosten).

Tijdens een incassoprocedure trekken we alle registers open als het om incasseren gaat. We willen voor onze opdrachtgevers elke steen boven krijgen.

Is uw debiteur een VOF dan starten we het incassotraject tegen de VOF zelf én tegen elke vennoot in de VOF. Heeft de een geen geld? Dan zal de ander bij moeten lappen. Ook als bijvoorbeeld een vennoot vertrokken is onbekend waarheen of in de gevangenis zit – en dit komt vaker voor dan u denkt.

Nadat we ons gemeld hebben kiezen de meeste vennoten eieren voor hun geld en betalen. Soms betaalt men samen, soms schokt een vennoot alles. Het is overigens niet uw zorg wie er betaalt, als er maar afgerekend wordt.

Gerechtelijke incasso tegen VOF: snel resultaat

Stel. Een intensieve minnelijke incassoprocedure heeft de VOF niet aan het betalen gekregen. Dan gaan we voor onze opdrachtgevers snel verder met gerechtelijke incasso waarbij alle vennoten in de VOF een dagvaarding krijgen, ieder voor de gehele openstaande schuld (dus niet slechts voor een deel!).

Veel vennoten die in de VOF zitten zijn personen van vlees en bloed. Iedere vennoot is een aparte debiteur. Een vennoot kan overigens ook een vennootschap zijn zoals een BV. Komt overigens niet veel voor.

Het leuke aan incasseren op een natuurlijk persoon is dat een opdrachtgever zich kan verhalen op het volledige vermogen van die persoon. De deurwaarder zal na dagvaarding snel beslag leggen op de bankrekening van de debiteur. Ook wordt beslag gelegd onder teruggaven van de Belastingdienst of op inboedel en auto’s. Niet te vergeten op vastgoed en uitkering en salaris. En dat voor elk van de vennoten. Een beslaglegging in geval van een VOF is vaak dan ook al snel kassa voor de schuldeiser.

Kan ik een VOF failliet laten verklaren?

Ja. Het aanvragen van het faillissement van een VOF heeft veel impact op de vennoten zelf. Zij gaan failliet als de VOF failliet wordt verklaard. In specifieke gevallen is het faillissement aanvragen een betere zet dan dagvaarden. Per zaak zullen we bekijken wat de snelste weg naar uw geld is.

VOF uitgeschreven in KvK. Wat nu?

Wij merken dat veel van onze opdrachtgevers last hebben van vennootschappen onder firma (VOF) die van de ene op de andere dag zijn uitgeschreven uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK). Of dat erg is, wordt er vaak gevraagd. Nee, op zich niet. Omdat een VOF geen rechtspersoonlijkheid heeft, stelt het juridische jasje VOF weinig voor als het gaat om incasso. We richten ons direct op de vennoten in de VOF en prikken als het ware door het jasje heen.

Via de Basisregistratie Personen (BRP), voorheen de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) wordt de vennoot opgespoord en aangepakt op zijn (privé)adres als het op gerechtelijke incasso aankomt.

VOF betaalt niet. Wanneer starten met incasso op een VOF

Een klant die niet betaalt brengt uw bedrijf definitief schade toe als u niets doet. Denk aan al het werk dat u gehad heeft aan de order, uw inkoopkosten en niet te vergeten de afgedragen BTW.

Toegegeven uw incassokansen zijn maximaal als u zaken heeft gedaan met een VOF. Er zijn ook schuldeisers die zaken doen met een lege BV of een stichting zonder reserves. Maar dat wil niet zeggen dat u lang kunt wachten. Er bestaat een lineair verband tussen de ouderdom van een vordering en de kans op betaling. Snel met incasso starten is dus het advies. Een opdracht tot incasso plaatst u door middel van het incasso aanmeldformulier .

Juridisch advies in geval van een VOF die niet betaalt

De juristen en incassospecialisten van het Invorderingsbedrijf hebben een schat aan ervaring en kennis. Geconfronteerd met wanbetaling? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 070-7620330 of e-mail, voordat u zelf het haasje bent!

ShareShare on FacebookTweet about this on TwitterGoogle+

Wij gaan door waar andere stoppen!

500 Gewonnen zaken
80 Nieuwe klanten in 2018
25 Gewonnen Awards
€ 9.503.613 Geincasseerde omzet

Recente artikelen

photo-1528747354767-89476f71d2a3
cytonn-photography-GJao3ZTX9gU-unsplash
Beslaglegging
helloquence-OQMZwNd3ThU-unsplash
pexels-photo-573565
photo-1486125305436-b7144b0734f0
photo-1516156008625-3a9d6067fab5
photo-1519377345644-937ef9754740
Let op! Nepdeurwaarders actief met ons KvK-nummer (1)
pexels-photo-518543
pexels-photo-1089549
pexels-photo-313691
0158ac55-7c7d-454c-b96e-0d80339eac4c
censorship-limitations-freedom-of-expression-restricted-39584
photo-1524681709887-fcdb00bcee97
photo-1501542829340-01f4b681215d