Print deze pagina

Help! Een webwinkel betaalt mijn geld niet terug. Wat nu?

Stel, u koop bij een webwinkel. Nadat u de online bestelling heeft ontvangen, blijkt het product toch niet te zijn wat u wilt. Uw webwinkel weigert echter het aankoopbedrag terug te storten. Wat nu?

Jaarlijks worden er duizenden consumenten onnodig geconfronteerd met webwinkels die bedragen niet terugstorten. Volgens de wet heeft u als consument recht op 7 dagen bedenktijd, nadat u een product via internet of telefoon heeft gekocht.

Laat u binnen 7 dagen na aankoop aan de webwinkel weten dat u het product terug wilt sturen, dan moet de webwinkel u het aankoopbedrag terugstorten. Maar als de webwinkel het geld niet terugbetaalt?

Tip 1. Laat van u horen

Zorg ervoor dat u de webwinkel, bij voorkeur schriftelijk (per e-mail of brief) laat weten het product terug te willen sturen. Doet u dit binnen 7 dagen na aankoop. Bewaar de e-mail of brief goed (u kunt het ook telefonisch doorgeven, maar dan heeft u later geen bewijs).

Let op: de dag na de aankoop geldt als eerste dag in de 7-dagen termijn.

Tip 2. Bewaar het verzendbewijs van de retourzending

Ga na hoe u uw online bestelling terug kunt sturen. Bewaar altijd goed het verzendbewijs (streepjescode met nummer). Dit vormt het bewijs dat u het product echt hebt teruggestuurd. Maak eventueel foto’s van de retourzending.

Tip 3. Stuur de webwinkel één herinnering

Betaalt de webwinkel het aankoopbedrag niet terug, stuur dan een herinnering, waarin u aangeeft het bedrag per direct terug te willen. Doet de winkel dat niet, dan geeft u de vordering aan ons uit handen.

Downloaden voorbeeld aanmaning

_

Betaalt de webwinkel het bedrag niet terug binnen de gestelde termijn (zie voorbeeldherinnering), dan schakelt u het Invorderingsbedrijf in. Wij zorgen ervoor dat u alsnog uw geld krijgt.

Om te beginnen met incasseren start u gemakkelijk een incassoprocedure op. In veel gevallen wordt de betaling dan alsnog terugbetaald. Wij vorderen voor u niet alleen de hoofdsom, maar ook de verschuldigde rente die u hebt afgesproken. Blijft betaling uit, dan is het noodzaak om tot dagvaarding over te gaan om via de rechter te vorderen. Uw zaak wordt dan behandeld door een van onze eigen juristen.

We hebben veel ervaring met het incasseren van aan webwinkel betaalde bedragen. Een incassotraject is meestal intensief en kort waarbij we alles in het werk stellen om de betaling zo snel als mogelijk weer boven water te krijgen. We proberen dat altijd eerst zonder tussenkomst van de rechter.

Voordelen incassoprocedure

Het starten van een incassoprocedure heeft vele voordelen. Onder andere:

  1. Signaalfunctie: het aan de webwinkel betaalde geld terugvorderen met een incassotraject heeft een signaalfunctie: het geld wordt opgeëist.
  2. Aanspraak rente: wij incasseren naast de hoofdsom ook de rente.
  3. Snelle opvolging: ons incassotraject is kort en intensief. Blijft betaling toch uit? Dan starten we in overleg met u een gerechtelijke procedure om betaling af te dwingen.
  4. Rechtszekerheid: door het incassotraject weet u snel waar u aan toe bent.

Onderneem actie

Betaald geld terugvorderen? Een bestelling geretourneerd en geen geld gekregen of überhaupt nooit iets geleverd gekregen? Een geschil over de bestelling? Start direct een incassoprocedure of neem vrijblijvend contact met ons op via telefoonnummer 070-7620330 of stuur ons een e-mail.

Wilt u meer informatie of direct uw vordering overdragen?