Inloggen op de klantenomgeving

De Online Cockpit is exclusief voor opdrachtgevers. Indien u nog geen eigen account heeft, klik dan hier om uw vordering direct over te dragen of neem contact met ons op via telefoon +31(0)70-7620330.

Wachtwoord vergeten Inloggen
Wilt u uw tussenpersoon aansprakelijk stellen? Hier vind u raad en daad.
tussenpersoon
Door:
in
op 8 maart 2018
ir. Laurens Lemmens

Wij zien het helaas vaak voorkomen dat een tussenpersoon zorgt voor onbetaalde facturen. Wees niet getreurd wanneer u denkt dat uw tussenpersoon ervantussen wilt gaan! Een tussenpersoon moet de belangen van jou als klant/ondernemer behartigen. Doet de tussenpersoon dat niet goed dan is hij aansprakelijk voor de schade die je lijdt. Lees hier meer over hoe zo’n zaak er gerechtelijk uitziet en hoe u deze vervolgstappen kunt vermijden.

Een veel voorkomend probleem is dat de klant een samenwerking aangaat met de eindverantwoordelijke. Hoe ziet dit eruit? Zie het als een huurder en een verhuurder op de huizenmarkt. De klant is een samenwerking in dit geval met een makelaardij aangegaan en heeft zichzelf geen benul dat hier nog verschillende partners binnen vallen waar de verhuurder mee samenwerkt. Maar wat gebeurd er als een van deze partijen een fout maakt? Dit kan zijn doormiddel van schade, verstreken termijnbetalingen, afbetalingen, terugbetalingen etc. Wie is er dan verantwoordelijk? De tussenpersoon, de verhuurder of de huurder zelf?

We behandelen hieronder een zaak waarbij het ook draait om het verhuren van ruimtes en de bepalende rol van de betwistende tussenpersoon. Vervolgens kijken we hoe jij ervoor kan zorgen dat je deze wanbetalers een stapje voor bent, met een stappenplan tegen wanbetalers.

Zaak Invorderingsbedrijf B.V. waarbij tussenpersoon eist op een dubbele betaling(?!). 

Voor diverse horecagelegenheden verzorgen we incasso bij Invorderingsbedrijf B.V. Zo hebben wij enige tijd geleden een gerechtelijke incassoprocedure namens een opdrachtgever (hierna: Horeca B.V.). Dit was een zaak betreffende een koopovereenkomst met hierbij meerdere stakeholders.  Klinkt dat je ingewikkeld in de oren? Lees snel verder.  Als voorbeeld gebruiken wij een zaak die hadden tegen een makelaardij.
Horeca B.V. had een verzoek tot de koopsom van een restaurant in kwestie, dit bedrag bevatten  €50.000,- en hiervoor was een voorschot van 10% nodig. Dit is het voorschot wat Horeca B.V. aan de makelaardij zou moeten betalen om aan deze overeenkomst te voldoen.  Bij het ondertekenen van het contract had De Makelaardij Horeca B.V. het volgende geïnformeerd.

“Door uit te schrijven voor intermediaire bemoeiingen in mindering te brengen op en te compenseren met gelden welke betrekking of hebben gehad inzake Horeca B.V.  Dit neemt mee dat Horeca B.V. aansprakelijk zou kunnen worden gesteld voor eventuele schuld of terugbetaling van deze gelden aan voor deze eventuele derden. “

Wegens financiële tekortkomingen wilde Horeca B.V. toch van de koopovereenkomst worden ontzien en dit is uiteindelijk gelukt met behulp van de kantonrechter.Het voorschot van 10% ; €5000,- was al overgedragen aan de makelaardij.Tenminste… dat was in de veronderstelling van Horeca B.V.

Wel betaald, maar zonder te weten aan de verkeerde partij… wat nu?

Zoals je misschien al een beetje kon aanvoelen, bleek het dat dit voorschot niet naar de makelaardij was overgemaakt. Het bedrag was naar een stichting verstuurd in deze tussenfase, die het bedrag onder zijn hoede hield. Wij kwamen er zo achter dat deze stichting de aanbetaling van €5000,- onder zich heeft gehouden in deze periode van tijd. Het ging hier om een stichting die dus volgens het contract onder derdengelden viel. Nu de koopovereenkomst niet door is gegaan, zien wij dat deze partij wel nog het voorschot voor zichzelf heeft gehouden.

Misbruik door tussenpersoon

Uiteindelijk komt het erop neer dat Horeca B.V. een dubbele boete zou moeten betalen. Ten eerste de al voldane betaling aan de stichting en vervolgens nog een aanbetaling voor de makelaardij.  Dit had ook moeten worden voldaan, wanneer Horeca B.V. geen verdere actie had ondernomen juridisch. Later komen we hierop terug, waarom dit van Horeca B.V. een excelente zet is geweest.

Succesvolle incassoprocedure door het Invorderingsbedrijf

De makelaardij werd gezien als de (grotendeels) ongelijk gestelde partij. Waardoor zij ook zijn berecht om de proceskosten te moeten voldoen aan Horeca B.V. De makelaardij beriep zich op het feit dat zijn samenwerking met Horeca B.V. zo al was ontbonden, waardoor hij geen geld zou hoeven over te maken.  Hierbij werd bevestigd door de rechter dat dit de makelaardij zijn fout is geweest en hiernaast ook zo goed als geen inzet te hoeven hebben getoond voor deze gehele aankoop van het restaurant met Horeca B.V. Dit leidde ertoe dat de vordering in vrijwaring zal worden toegewezen. De kosten die in rekening werden getrokken waren de kosten van het buitengerechtelijke incasso, de proceskosten, de aanbetaling van €4000,- en de gemaakte tijd van de juristen. Vervolgens is het de bedoeling dat deze stichting dit geld bedrag overmaakt naar de makelaardij, waarbij dit vervolgens wordt doorgestuurd naar het restaurant.

Slotsom

Het gebeurt niet zelden dat er een tussenpersoon blijkt te zijn waar u in eerste instantie niks vanaf wist. Het is extra belangrijk om te weten met wie u zaken doet. Informeer grondig naar de achtergrond van dit bedrijf en of uw factuur naar de juiste persoon wordt gestuurd. Voorkomen is gemakkelijker dan het terugdraaien van onjuiste aannames.
Bovenstaande casus is gebaseerd op een gewezen vonnis door de rechtbank Amsterdam. Genoemde partijnamen evenals handelsnamen zijn vervangen door subjectieve namen.

 

 

Stappenplan in regelingen die u zelf kunt nemen tegen een wanbetalende tussenschakel.

In tijden van economische crisis word je als ondernemer steeds vaker geconfronteerd deze slecht of niet betalende tussenpersonen. Terwijl jij juist gebaat bent bij een snelle betaling van facturen. Partijen die niet betalen, kosten je tijd, geld, moeite en kopzorgen. Hoe beweeg je deze personen op een effectieve manier tot betaling? Een stappenplan.

Stap 1: Telefonisch contact met debiteur

Als de uiterlijke betalingstermijn is verstrekken, is het verstandig om eerst telefonisch contact op te nemen met de debiteur. Meteen een sommatiebrief sturen kan de relatie met deze persoon onder druk zetten. In het telefoongesprek zal een debiteur tal van ‘goede’ redenen aanvoeren waarom de factuur niet betaald is. Personeelstekort op de financiële afdeling, de maandelijkse betaling die nét de deur uit is, … vul maar aan. Ga niet teveel in op die oorzaken tijdens het gesprek; dat kost je alleen maar energie. Focus op hoe nu verder: maak in het gesprek een duidelijke afspraak wanneer de factuur uiterlijk betaald moet zijn. Bevestig deze afspraak schriftelijk, bijvoorbeeld per mail.

Stap 2: Betalingsregeling opstellen

Als de debiteur in het gesprek aangeeft dat hij in betalingsproblemen verkeert, dan kun je een betalingsregeling met hem treffen om de kans op betaling te vergroten. Leg deze betalingsregeling schriftelijk vast en formuleer de rechten en plichten van beide partijen duidelijk. Zodra je vermoedt dat je de geldsom helemaal niet meer gaat ontvangen, dien dan bij de Belastingdienst een verzoek in tot teruggave van de door jou afdragen BTW over de factuur. Doe dit verzoek op tijd, anders loop je het risico dat de Belastingdienst dit verzoek weigert.

Stap 3: Herinneringsbrief en sommatiebrief
Wordt de factuur, ondanks de gemaakte afspraken in het telefoongesprek, nog steeds niet betaald? Stuur dan een herinneringsbrief waarin je een uiterlijke betalingsdatum stelt. Als de debiteur geen gehoor geeft aan deze brief, zul je een sommatiebrief moeten sturen. Hierin stel je de debiteur in gebreke en stel je een redelijke termijn zodat hij alsnog zijn betalingsverplichting na kan komen. Een debiteur die niet betaalt binnen de gestelde termijn, is in verzuim. Vanaf dat moment is hij verplicht wettelijke rente (bij contracten met consumenten) of wettelijke handelsrente (bij contracten met bedrijven) te betalen. Jij kunt deze rente in rekening brengen. Je kunt ook overwegen de vordering ter incasso uit handen te geven en buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen als de factuur niet binnen de gestelde termijn wordt betaald. Zowel het in rekening brengen van de rente als het in rekening brengen van de buitengerechtelijke incassokosten zal overigens de relatie met je klant niet ten goede komen.

Stap 4: Jurist inschakelen
Als de debiteur na deze stappen nog niet tot betaling is overgegaan, overweeg dan om een jurist in te schakelen. Hij kan je advies geven bij de incassering van je vordering, kan je begeleiden en weet hoe hij een gerechtelijke procedure moet starten. Ook kan een jurist je informeren hoe je via de wet je schade beperkt en hoe je klant beweegt alsnog tot betaling over te gaan. Een voorbeeld is het recht van reclame, waarbij een verkoper binnen zes weken nadat de vordering opeisbaar is geworden, hetgeen hij heeft verkocht kan terugvorderen. Een andere optie: een beroep doen op het retentierecht, waarbij je bevoegd bent om de afgifte van een zaak (bijvoorbeeld een auto of bouwwerk) op te schorten, totdat de rekening is betaald. Nog een mogelijkheid: opschorting. Daarbij kun je de verplichtingen die je richting je klant hebt (om een dienst uit te voeren bijvoorbeeld) uitstellen totdat je klant de rekening heeft betaald.

Wacht niet te lang met het incasseren van vorderingen, na vijf jaar is betaling niet meer afdwingbaar via de wet. Je kunt verjaring voorkomen door binnen deze termijn een stuitingbrief te versturen (hierdoor begint een nieuwe verjaringstermijn van vijf jaar te lopen) of een procedure aan te spannen.

Vond u dit een interessant artikel?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief met ruim 12.500 lezers en word regelmatig getrakteerd op interessante artikelen. Daarnaast ontvangt u op regelmatige basis kortingscodes voor onze producten!

ShareShare on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0