Ik wil mijn huurder eruit zetten en wat zijn mijn rechten?

Home Invorderingsbedrijf ‘Een huurder kan gemakkelijk uit huis gezet worden als de juiste stappen worden gevolgd’ Als uw huurder niet betaalt, is het logisch dat u een einde wilt maken aan de huurovereenkomst en de huurovereenkomst wilt ontbinden. Een huurder eruit zetten betekent dat de huurovereenkomst door de rechter ontbonden moet worden. Dat kunt u […]

Kredietrapporten niet geschikt voor risicomanagement in de bouw

Home Invorderingsbedrijf Van alle sectoren blijkt de bouw het meeste last te hebben van wanbetalers. Bijna de helft van alle facturen in de Europese bouwsector wordt niet binnen de betalingstermijn voldaan. Bedrijven kunnen komen in lastige situaties terecht omdat rekeningen niet op tijd worden betaald. Credit managers in de bouw geven aan dat late betalingen […]

Lange betalingstermijnen en korte verjaringstermijnen in de transportbranche

Home Invorderingsbedrijf Lange betalingstermijnen bevorderen niet het herstel van de transportsector! Ondanks de groei van de economie zijn er nog steeds transportbedrijven die failliet gaan. Facturen blijven liggen en dat terwijl de verjaringstermijnen in het vervoerrecht al zo kort zijn. Het herstel van de transportsector wordt hierdoor geremd. Het aantal faillissementen in de transport heeft […]

Schade door huurder

Home Invorderingsbedrijf Huurder laat grote ravage achter, maar het incheck rapport ontbreekt. U blijft met een schade achter. Kunt u die verhalen? En zo ja, hoe? Lees hier hoe wij voor u de schade door huurder verhalen. De huurder van een woning, winkel of een bedrijfspand moet bij het einde van de huurovereenkomst het gehuurde […]

Wanbetaling voorkomen? Licht de kleine lettertjes toe!

Home Invorderingsbedrijf Het is ons opgevallen dat veel wanbetalingen komen doordat men de kleine lettertjes niet leest. Slechts 10% leest voorwaarden. Klinkt raar he? Ik durf te wedden dat u ze ook niet leest. Een simpel voorbeeld; Apple heeft nieuwe voorwaarden en vraagt op uw IPhone of u deze voorwaarden wilt accepteren. Heeft u die […]

Wist u de verschillende vormen van leasen al? Nu wel!

Home Invorderingsbedrijf Krijg je een auto van de zaak of zit je te denken aan private lease? Je zou toch verwachten dat aangezien huur, koop, en huurkoop in de wet geregeld zijn, hetzelfde geldt voor leasen. Helaas is dat niet zo. Leasen kun je het beste omschrijven als een overeenkomst tussen huur en koop in. […]

Bemiddelingskosten terugvorderen

Home Invorderingsbedrijf “Bemiddelingskosten gemakkelijk weer te incasseren” Bemiddelingskosten zijn vaak onterecht door de huurder betaald. Een makelaar moet deze terugbetalen. Wat nu als een makelaar weigert de door u betaalde (hoge) bemiddelingskosten terug te betalen? Wat zijn bemiddelingskosten? Bemiddelingskosten zijn de kosten die door een bemiddelaar (meestal een makelaar) worden gerekend. Dit is de vergoeding […]

Het incasseren van achterstallige huur

Home Invorderingsbedrijf De vordering tot ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming wegens (herhaalde) wanbetaling. Indien uw huurders niet betalen is dat niet alleen vervelend (het kost u veel moeite en energie), maar het kan ook leiden tot financiële problemen: uw verwachte rendementen komen in gevaar. Huurachterstanden drukken uw rendement Het verhuren van woonruimte brengt voor […]

Eigendomsvoorbehoud

Home Invorderingsbedrijf Ook in het tweede kwartaal 2012 stijgt het aantal faillissementen snel. In de praktijk blijkt dat schuldeisers steeds sneller een professionele incassopartner inschakelen om alsnog betaald te krijgen, voordat een vordering definitief oninbaar wordt. Vooral in de transportsector gingen, in vergelijking met vorig jaar, ruim 40% meer bedrijven op de fles dan in […]

Kunt u als verhuurder uw huurovereenkomst beëindigen? 5 opzeggingsgronden.

Home Invorderingsbedrijf Naast de bepalingen opgenomen in Boek 7 Titel 4 van het Burgerlijk Wetboek (BW) zijn er diverse andere wetten en besluiten op de huur en verhuur van woonruimte van toepassing, zoals de Uitvoeringswet Huurprijs Woonruimte (UHW) en het Besluit Huurprijzen Woonruimte (BHW). Daarnaast zijn de algemene leerstukken uit het vermogensrecht en het verbintenissenrecht […]