Als incassobureau krijgen wij veel aanvragen voor vorderingen van kinderdagverblijven. In de kinderopvang branche zijn er meerdere scenario’s waardoor er een geschil ontstaat tussen de betaling van ouder en de kinderopvang.

Een veelvoorkomende situatie is dat de ouder bij het kinderdagverblijf een overeenkomst afsluit voor opvang, maar de facturen van enkele maanden niet betaalt. Op een betalingsherinnering en een tweede aanmaning wordt niet gereageerd. De vervolgstap die hierop zou moeten volgen is het inschakelen van een incassobureau. 

Wanneer u recht heeft de opvang te beëindigen als kinderdagverblijf?

Het Invorderingsbedrijf B.V. zorgt er in eerste instantie voor dat de consument een betalingsregeling voor de openstaande facturen in zijn/haar brievenbus treft. Hierna zal nog een tweede aanmaning worden verstuurd.

Het is erg belangrijk dat u de ouder goed schriftelijk blijft confronteren met de betalingen die openstaan, dit kan later dienen als bewijsmateriaal wat wij kunnen verwerken voor u met de rechtbank (mocht dit noodzakelijk blijken te zijn). Beschrijf zo concreet mogelijk wat er verwacht wordt van de consument, zodat het niet verkeerd kan worden geïnterpreteerd. Onze juristen bieden u specifieke en kritieke informatie die voor u nodig zijn om dit geschil op te lossen.

Belangrijk is om te weten dat in het reglement van de ondernemer (KDV) staat dat de ondernemer de opvang met onmiddellijke ingang kan beëindigen, als de ouder niet tijdig en volledig betaalt. Deze opzegging is alleen mogelijk, wanneer er al meerdere keren problemen zijn geweest met de betaling!

De consument zal vanzelfsprekend niet tevreden zijn over deze beslissing van opzegging van de opvang en zal u vragen deze beslissing terug te draaien (en tot een oplossing te komen). Schrik hier niet van en blijf bij uw standpunt, dat eerst het volledige bedrag moet worden overgemaakt. Hierna kunt u de overweging maken om een nieuwe aanmelding te accepteren.

Pijnpunten en advies voor het kinderdagverblijf

We zien vaak dat de ondernemer de consument meer tijd geeft dan overeengekomen om aan haar betalingsverplichting te voldoen. Bijvoorbeeld zien we dat er vaak ruim een maand verstrijkt tussen de eerste en de tweede aanmaning, terwijl hiervoor de betalingsduur korter was.

Als kinderdagverblijf heeft u een maatschappelijke functie en begrijpt u dat ouders de kinderopvang als noodzaak zien. Daar wordt ook door externe rekening mee gehouden en kan in uw nadeel werken. Dit kan natuurlijk danwel niet betekenen dat er niet voor een opvang kan worden betaald.

Het treffen van een betalingsregeling met een incassobureau staat los van de beëindiging van de overeenkomst.
De betalingsregeling is slechts bedoeld om de openstaande declaraties alsnog betaald te krijgen. Wij zullen verder verder geen toezeggingen doen over de continuering of het opnieuw starten van de opvang, dat is een zaak van uzelf (kinderdagverblijf) Daarover zijn natuurlijk van tevoren strikte afspraken gemaakt tussen u als ondernemer en het Invorderingsbedrijf.

Wilt u meer weten over wat het Invorderingsbedrijf B.V. voor u kan betekenen met concrete informatie? Neem dan nu contact op met een van onze juristen over uw openstaande vordering!

ShareShare on FacebookTweet about this on TwitterGoogle+

Wij gaan door waar andere stoppen!

500 Gewonnen zaken
80 Nieuwe klanten in 2018
25 Gewonnen Awards
€ 9.503.613 Geincasseerde omzet

Recente artikelen

openstaandeposen
photo-1537724326059-2ea20251b9c8
beslaglegging op vastgoed
werknemer maakt schade
photo-1528747354767-89476f71d2a3
pexels-photo-935756
cytonn-photography-GJao3ZTX9gU-unsplash
Beslaglegging
helloquence-OQMZwNd3ThU-unsplash
pexels-photo-573565
photo-1486125305436-b7144b0734f0
photo-1516156008625-3a9d6067fab5
photo-1519377345644-937ef9754740
Let op! Nepdeurwaarders actief met ons KvK-nummer (1)
pexels-photo-518543
pexels-photo-1089549