Invorderingsbedrijf

Aanbieding Laatste Sommatie Service

  Promotion image

  Laatste Sommatie Service

  100% tevreden klanten en snellere betaling

  Met de laatste sommatieovereenkomst kunt u onbeperkt laatste sommaties laten versturen aan laat betalende klanten. De laatste sommatie wordt uit onze naam verstuurd. En dat heeft effect! In maar liefst 85% van de gevallen gaat de klant direct over tot betaling (zo blijkt uit de statistiek van het eerste kwartaal 2020).

  Géén kosten voor u, géén kosten voor de klant.

  Laatste Sommatie Service

  • Onbeperkt laatste sommaties versturen
  • 85% van de debiteuren betaald na de laatste sommatie
  • Kosten per brief € 0,-
  • Dossierkosten € 0,-
  • Geen incassokosten voor de debiteur € 0,-
  • Voor 16:00 uur aangemeld dezelfde werkdag actie
  • Overdragen met een druk op de knop (*bij gebruik van de Riskprotector)
  • Naadloze overgang incassoproces bij non-betaling
  • Juridisch advies in geval van betwisting
  • Verhoogde klanttevredenheid
  • Onbeperkt laatste sommaties versturen
  • 85% van de debiteuren betaald na de laatste sommatie
  • Kosten per brief € 0,-
  • Dossierkosten € 0,-
  • Geen incassokosten voor de debiteur € 0,-
  • Voor 16:00 aangemeld dezelfde werkdag actie
  • Overdragen met een druk op de knop (*bij gebruikt van de riskprotector)
  • Naadloze overgang incassoproces bij non-betaling
  • Juridisch advies in geval van betwisting
  • Verhoogde klanttevredenheid
  • Onbeperkt laatste sommaties versturen
  • 85% van de debiteuren betaald na de laatste sommatie
  • Kosten per brief € 0,-
  • Dossierkosten € 0,-
  • Geen incassokosten voor de debiteur € 0,-
  • Voor 16:00 aangemeld dezelfde werkdag actie
  • Overdragen met een druk op de knop (*bij gebruikt van de riskprotector)
  • Naadloze overgang incassoproces bij non-betaling
  • Juridisch advies in geval van betwisting
  • Verhoogde klanttevredenheid

  prijzen zijn exclusief btw

  /per

  Laatste Sommatie Service

  Ja, ik wil gebruik maken van de Riskmanager m.i.v.
  dd/mm/jjjj

  en kies.

  (Bedrijfs)naam*

  Postcode*

  Plaats*

  Adres*

  Contactpersoon (dhr. / mw.)*

  Telefoonnummer*

  E-mailadres*

  Country*

  Btw-nummer

  Bankrekeningummer*

  KvK

  U gaat ermee akkoord dat u wordt opgenomen in de mailinglijst van Invorderingsbedrijf.Niet ingestemd. U wordt niet opgenomen in de mailinglijst van Invorderingsbedrijf.

  Tarieven en voorwaarden Laatste Sommatie Service

  Opdrachten wordt geaccepteerd door INC Zakelijk (kvk: 72797711) welke het merkt Invorderingsbedrijf voert onder afgegeven licentie door CM TM B.V. Op de service overeenkomst zijn algemene voorwaarden van toepassing, te vinden op https://www.invorderingsbedrijf.nl/algemene-voorwaarden/.

  Online Tool

  Via de Online Tool volgt u 24/7 de voortgang van uw dossiers, meldt u nieuwe vorderingen voor de laatste sommatieservice aan, plaatst u opmerkingen en kunt u betalingen doorgeven.

  Uitvoering opdracht

  Wij vorderen bij uw debiteur de ingediende hoofdsom verhoogd met rente. Voorwaarden aan de vordering Vorderingen die onder de overeenkomst vallen moeten betrekking hebben op in Nederland gevestigde debiteuren. Wij zenden uw debiteur een sommatie waarin wij uw debiteur een laatste kans geven de vordering te voldoen zonder bijkomende kosten.

  Kosteloze incasso

  Indien uw debiteur het volledige bedrag betaalt binnen de gestelde termijn van 5 dagen dan bent u ook geen kosten verschuldigd. Dus geen provisie of behandelingskosten.

  Incassoprocedure

  Indien uw debiteur niet of niet volledig betaald binnen de gestelde termijn van 5 dagen wordt het dossier automatisch ter incasso overgedragen. De voorwaarden van de door u afgesloten serviceovereenkomst incasso zijn in dat geval van toepassing.

  Betaling door debiteur

  Als betaling worden aangemerkt, alle betalingen gedaan, rechtstreeks aan u dan wel aan het Invorderingsbedrijf. Met betaling wordt gelijkgesteld: een compensatie van de vordering, een creditering of retournering van geleverde prestaties (naar objectieve maatstaven) of een door u op zich genomen tegenprestatie.

  Uitzonderingen

  Als u een laatste sommatie opdracht intrekt, buiten Invorderingsbedrijf om een betalingsregeling of een schikking heeft treft, Invorderingsbedrijf zonder enig bericht laat of voorzien heeft van onjuiste informatie over de vordering, de betaling zelf regelt of incasseert en Invorderingsbedrijf geen toestemming geeft om de rente en incassokosten op de debiteur te verhalen of verdere incassobehandeling in de weg staat, berekent Invorderingsbedrijf u 15 (VIJFTIEN) % over de gehele ter incasso gestelde hoofdsom.

  Verplichtingen van de opdrachtgever

  U dient het Invorderingsbedrijf op de hoogte te brengen omtrent alle betalingen, correspondentie of andere contacten tussen u en de debiteur. Contacten met debiteur moeten ten aanzien van de vordering zoveel mogelijk worden beperkt nadat de vordering uit handen is gegeven. Er zal door u hoe dan ook niet eerder dan na ruggespraak met het Invorderingsbedrijf een afspraak met de debiteur worden gemaakt. Op verzoek verlangt het Invorderingsbedrijf een kopie van de facturen, aanmaningen, overeenkomsten, offertes, correspondentie en algemene voorwaarden waar de vordering betrekking op heeft.

  Duur overeenkomst

  De overeenkomst wordt aangegaan voor de periode van een jaar en wordt daarna automatisch jaarlijks verlengd met een jaar, tenzij schriftelijk drie maanden van tevoren aangetekend wordt opgezegd. U machtigt het Invorderingsbedrijf het overeengekomen bedrag van het opgegeven rekeningnummer af te schrijven.


  Handtekening:

  Waarom 40.000 klanten u voor gingen

  Uw persoonlijke adviseur

  Jim Molenkamp

  Incassospecialist
  Stuur een e-mail

  B mediate housing
  B Mediate Housing
  Vastgoed
  Als zeer goed beschouwd. Na het indienen van mijn vordering is de zaak snel opgepikt. Dat resulteerde ook in een snelle betaling. Ik ben erg tevreden over hoe mijn zaak is behandeld en kom de volgende keer zeker terug.
  Lees meer