Print deze pagina

Juridisch advies: vraag vandaag nog om raad!

Twijfelt u over het aangaan van een nieuwe zakenrelatie? In Nederland, of over de grens? Heeft u moeite met het opstellen van heldere betalingsvoorwaarden? Ontbreekt het u aan goede Algemene Voorwaarden? Is het antwoord op één van die vragen “ja”, dan doet u er goed aan juridisch advies in te winnen.

Juridisch advies beschermt

In het geval van incassoprocedures geldt: voorkomen is beter dan genezen. Ondanks het bestaan van zeer competente incassobureaus, komt een incassoprocedure zakenrelaties zelden ten goede. Het wederzijdse vertrouwen is beschaamd, en van prettig zakendoen is daarna vaak geen sprake meer. Gelukkig kan een ruime meerderheid van alle incassoprocedures worden voorkomen door het tijdig inwinnen van juridisch advies. Staat u bijvoorbeeld op het punt een nieuwe zakenrelatie aan te gaan, dan is het verstandig juridisch advies in te winnen over de te maken afspraken. Wat leggen jullie precies contractueel vast? Hoe wordt er omgegaan met afspraken die niet worden nageleefd? En, wat zijn de voorwaarden voor het beëindigen van de relatie? Een ander belangrijk punt om over na te denken zijn algemene voorwaarden. Stel, u bent copywriter en schrijft de bijsluiters voor een groot farmaceutisch bedrijf. Een dame overlijdt als gevolg van een bijwerking die niet op de bijsluiter was vermeld. Bent u als copywriter aansprakelijk? Draagt u een deel van de schuld? En zo ja, wat houdt dat precies in? Om dit soort zenuwslopende taferelen te voorkomen, is het van het grootste belang ijzersterke Algemene Voorwaarden op te stellen. Ze beschermen u in onzekere tijden én ze creëren een transparante en open zakenrelatie.

Het Invorderingsbedrijf adviseert

invorderingsbedrijf
Het Invorderingsbedrijf heeft een uitstekende staat van dienst op het gebied van juridisch advies. Onze juristen doen wat ze beloven: ze voorzien u van professioneel, transparant en no nonsense advies. Of u nu zaken doet met particulieren of met bedrijven, met het binnen- of het buitenland: wij zijn van alle markten thuis!

De voordelen van Het Invorderingsbedrijf op een rij:

  • Transparant en no nonsense juridisch advies
  • Snelle en efficiënte afhandeling
  • Eén vast contactpersoon
  • Scherpe en eerlijke tarieven

Voor meer informatie over onze dienstverlening op het gebied van juridisch advies neemt u contact op met 070 – 762 0330 of [email protected]