Home PageHelp! Zijn mijn algemene voorwaarden (wel) van toepassing?

Help! Zijn mijn algemene voorwaarden (wel) van toepassing?

Algemene voorwaarden zijn bepalingen welke u graag onderdeel wilt laten uitmaken van een overeenkomst. Ze vullen op veel punten de bepalingen in de wet aan. Algemene voorwaarden bevatten bijvoorbeeld bepalingen over beperking van aansprakelijkheid, garantie en niet onbelangrijk: buitengerechtelijke incassokosten.

Het komt geregeld voor dat u bij het aangaan van een nieuwe overeenkomst verwijst naar uw algemene voorwaarden en dat uw contractspartner tegelijkertijd verwijst naar zijn algemene voorwaarden. Welke algemene voorwaarden zijn dan van toepassing?

Battle of forms

Het uitgangspunt is dat u in beginsel samen overeenkomt welke algemene voorwaarden van toepassing zijn op de rechtsverhouding. Vaak spelen commerciële belangen een belangrijke rol (U verruilt uw algemene voorwaarden en neemt meer risico door middel van minder juridische bescherming in ruil voor een hoger verwacht rendement), maar ook de macht van uw contractspartner is bepalend (‘Voor u tien anderen’).

‘first shot-rule’

En wat als u er samen nou niet uitkomt, of u krijgt achteraf een juridisch geschil over welke algemene voorwaarden nu van toepassing zijn? In de rechtspraak lijkt de stelregel te bestaan dat de algemene voorwaarden van toepassing zijn van de partij die het eerst naar haar algemene voorwaarden verwijst, bijvoorbeeld in een offerte. Dit noemt men ook wel de ‘first shot-rule’.

Belangrijk is er allereerst voor te zorgen dat uw algemene voorwaarden überhaupt onderdeel uitmaken van de overeenkomst. Hoe doet u dat? Het uitgangspunt is simpel: uw contractspartner moet voor het daadwerkelijk sluiten van de overeenkomst in de positie zijn gebracht c.q. de gelegenheid geboden zijn om van uw algemene voorwaarden – zonder al teveel moeite – kennis te nemen en u moet hebben medegedeeld dat uw algemene voorwaarden van toepassing zijn. Dit noemt men ook wel het ‘ter hand stellen van algemene voorwaarden’. U moet ze dus vooraf van toepassing verklaren, u moet ernaar verwijzen, bijvoorbeeld in een offerte. Dus niet achteraf, bijvoorbeeld op een factuur of afleverbon.

Als uw algemene voorwaarden geldig onderdeel uitmaken van de overeenkomst, kan een contractpartner (die wil dat juist alleen zijn algemene voorwaarden van toepassing zijn) de zogenaamde ‘battle of forms’ alleen nog overleven door aan te tonen dat hij uitdrukkelijk niet akkoord is gegaan met uw algemene voorwaarden en uw algemene voorwaarden dus uitdrukkelijk van de hand heeft gewezen. In het Nederlands recht geldt het beginsel ‘wie stelt, bewijst’. Uw contractpartner zal dus aan moeten tonen dat hij niet akkoord is gegaan met (een deel van) uw algemene voorwaarden. Dit is vaak moeilijk, want uit de praktijk blijkt dat algemene voorwaarden zelden op juridisch juiste wijze worden uitgesloten.

Het bovenstaande over algemene voorwaarden is van toepassing indien uw contractpartner een Nederlandse partij is. Doet u zaken met een buitenlandse partij? Dan ligt het onder meer aan het land waarmee u handelt of de bepalingen van het zogenaamde Weens Koopverdrag van toepassing zijn.

Wees bedacht

Zorg ervoor dat u al in een pril stadium met uw contractspartner uw algemene voorwaarden onder de aandacht brengt. Dit hoeft niet per se pontificaal, het kan ook subtiel, bijvoorbeeld onderaan een bladzijde (‘Van toepassing zijn onze algemene voorwaarden, zoals te vinden op [website]. Op verzoek wordt u een afschrift kosteloos verstrekt’), in een disclaimer of mailfooter. Het gaat erom dat u later een eerste verwijzing kunt aantonen.

Wilt u zeker niet gebonden zijn aan de algemene voorwaarden van uw contractpartner, zorg ervoor dat u dan schriftelijk verklaart niet akkoord te gaan met de algemene voorwaarden (of delen ervan).

Meer weten over algemene voorwaarden?

Heeft u vragen over algemene voorwaarden? Of algemene voorwaarden op laten stellen? Vul dan uw gegevens in en wij nemen direct contact met u op!  Bent u een particulier of een onderneming?
  Door dit formulier in te vullen ga je akkoord met de privacyvoorwaarden.

  Incassobureau inschakelen
  No Cure No Pay Incasso

  Heeft uw klant die factuur nog steeds niet betaald? Blijf niet eeuwig wachten en schakel over op No Cure No Pay incasso!

  • Géén succes = géén kosten
  • 100% uitkering van de hoofdsom
  • 95% slagingspercentage

  Alstublieft,

  Uw download

  Voorbeeld ingebrekestelling

  Voorbeeld ingebrekestelling

  Direct aan de slag met het versturen van uw ingebrekestelling? Gebruik dan onze handig voorbeeldbrieven.

  Download direct

   Door dit formulier in te vullen ga je akkoord met de privacyvoorwaarden.

   Neem telefonisch of per mail contact op