Voordelen van Incasso No Cure No Pay
photo-1519377345644-937ef9754740
mr. drs. Joost Konings

Een incasso opdracht indienen bij een Incassobureau No Cure No Pay biedt voordelen. De klant betaalt namelijk geen honorarium wanneer men onverhoopt niets incasseert. Hierdoor zal het Incassobureau extra gemotiveerd zijn de vordering snel te incasseren.

Uit onze praktijk blijkt dat steeds meer opdrachtgevers vallen voor deze manier van incasseren. Logisch. Een vordering uit handen geven brengt namelijk géén groot financieel risico met zich mee. Ook levert dit de opdrachtgever tijd en gemoedsrust op. Ons incassobureau zorgt ervoor dat de debiteur op juridisch juiste wijze wordt gesommeerd en in gebreke gesteld. Doordat er continu een gepaste druk wordt uitgeoefend volgt in de meeste gevallen snel een betaling.

Naast het feit dat in geval er geen “cure” plaatsvindt, er geen honorarium verschuldigd is, worden ook de gemaakte incassokosten bij de debiteur in rekening gebracht. In de meeste gevallen is incasso op basis van No Cure No Pay zelfs kosteloos voor een opdrachtgever. Dit bevestigen onze referenties

Incasso No Cure No Pay bij betwiste vorderingen

Van diverse opdrachtgevers krijgen we regelmatig de vraag of ook betwiste vorderingen op basis van No Cure No Pay incasso kunnen worden behandeld. Alles is natuurlijk afhankelijk van de specifieke situatie. In ieder geval kan het dossier op basis van No Cure No Pay worden opgebouwd. Per geval kan dan een afweging gemaakt worden om verdere stappen te zetten.

In ieder geval is het aan te bevelen om al uw openstaande vorderingen op basis van No Cure No Pay te aan te bieden aan ons incassobureau. Baat het niet, dan schaadt het in elk geval ook niet.

Wilt u direct actie? Draag uw vordering dan direct over

Wilt u graat vrijblijvend een advies? Vraag hier een gratis incasso advies aan. Wilt u meer informatie, neem dan contact met ons op via 070 – 762 0330 of E-mail Het Invorderingsbedrijf.

ShareShare on FacebookTweet about this on TwitterGoogle+