Lange betalingstermijnen en korte verjaringstermijnen in de transportbranche
transport
Door:
in
op 7 april 2017
ir. Laurens Lemmens

Lange betalingstermijnen bevorderen niet het herstel van de transportsector!


Ondanks de groei van de economie zijn er nog steeds transportbedrijven die failliet gaan. Facturen blijven liggen en dat terwijl de verjaringstermijnen in het vervoerrecht al zo kort zijn. Het herstel van de transportsector wordt hierdoor geremd. Het aantal faillissementen in de transport heeft een causaal verband met het debiteurenbeheer binnen een bedrijf.

Gemiddeld wordt een factuur in minder dan 41 dagen betaald. Normaliter verjaart een vordering in de transportbranche na één jaar. Het grote gevolg van het laten verlopen van een verjaringstermijn is dat de schuldeiser met lege handen komt te staan.

Het percentage transportbedrijven dat zaken doet met bedrijven in de transportsector is meer dan 80 procent. Regelmatig krijgen zij niet betaald of te laat betaald. Zelf moeten zij wel hun leveranciers en werknemers tijdig betalen. Het aantal facturen waar wanbetaling het hoogst is, ligt tussen de 1001 en 25000 facturen per jaar. Transportbedrijven hebben per jaar gemiddeld te maken met 251 tot 1000 debiteuren. Deze debiteuren zijn gemiddeld een hoofdsom van 750 tot 5000 euro verschuldigd aan de opdrachtnemers. Een groot aantal bedrijven in de transport wachten 91 tot 120 dagen. Dit lijdt tot een jaarlijkse afboeking tot 100 facturen of meer.

Tijdig uw geld incasseren!

Een manier om dit probleem aan te pakken is het nodig uw financiële management op orde hebben. Hierbij is het terugdringen van betalingstermijnen van groot belang, dit leidt tot meer speling in de financiële ruimte.

Het is van groot belang te erkennen dat er in het vervoerrecht korte verjaringstermijnen gelden. In het geval dat u een claim wilt indienen of een gerechtelijke procedure wilt starten als een minnelijke regeling niet mogelijk blijkt te zijn, zult u snel moeten handelen.

Hoe kunt u van te voren de risico’s inschatten?

Het Invorderingsbedrijf streeft er zoveel mogelijk naar risico’s in te schatten en te voorkomen. Onze credit management software helpt bij het inschatten van risico’s en het gemakkelijk onderhouden van uw debiteuren. Bij een goede implementatie bereikt u als bedrijf kortere betalingstermijen, minder afboekingen, meer klanttevredenheid met minder werk.

Inzicht in de risico’s en het voorkomen van mogelijke wanbetaling zorgt dat u als transporteur dienstverlener in Nederland zowel nationaal als internationaal met meer zekerheid zaken kunt doen.

Bent u benieuwd hoe onze dienstverlening uw bedrijf verder kan helpen? Maak een afspraak met één van onze incasso juristen en/of softwarespecialisten via ons telefoonnummer 070-7620330 of per e-mail. Wij nemen dan contact met u op.

ShareShare on FacebookTweet about this on TwitterGoogle+