Inloggen op de klantenomgeving

De Online Cockpit is exclusief voor opdrachtgevers. Indien u nog geen eigen account heeft, klik dan hier om uw vordering direct over te dragen of neem contact met ons op via telefoon +31(0)70-7620330.

Wachtwoord vergeten Inloggen
Betalingstermijnen worden wettelijk vastgelegd
mr. drs. Joost Konings

Vanaf 1 januari 2013 geldt er een nieuwe en duidelijke wettelijke regeling omtrent betalingstermijnen. Tot nu toe mochten betalingstermijnen ‘niet onredelijk’ zijn. Hier is nader invulling aan gegeven.

Betalingstermijnen zijn in de praktijk branchespecififiek en vaak relatie-afhankelijk. Zo is de betalingstermijn in sommige gevallen 0 dagen (direct betalen), 14 dagen of 30 dagen. In de bouwsector gaat de termijn (op papier) al gauw naar 60 dagen en blijkt dat er in de praktijk pas na 120 dagen wordt betaald.

Een crediteur of schuldeiser zit niet te wachten op een lange betalingstermijn. Hoe langer het geld niet betaald is, hoe langer het op het spel staat en hoe groter de kans dat het nooit meer wordt betaald.

De betalingstermijnen bij overeenkomsten tussen bedrijven en tussen bedrijven en overheden worden nu wettelijk vastgelegd.

Concreet:

Als u contractueel niets regelt, moet binnen 30 dagen na de factuurdatum worden betaald.
In de overeenkomst mag een langere betaaltermijn van maximaal 60 dagen worden afgesproken.
Een betalingstermijn van langer dan 60 dagen is alleen toegestaan als aangetoond kan worden dat dit voor geen van beide partijen nadelig is.

Doet u zaken met een overheidsinstelling? Dan moet binnen 30 dagen worden betaald. Afwijking van deze termijn is vrijwel niet mogelijk.

Het Invorderingsbedrijf is voorstander van de nieuwe wetgeving. In de praktijk zien we dat betalingstermijnen onredelijk lang worden opgerekt, waardoor partijen in de problemen komen.

Meer informatie vindt u op de site van de Europese Commissie.

Heeft u vragen over uw eigen aanmaanbeleid? Neem dan contact met ons op! Telefoonnummer 070-7620330.

ShareShare on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0