PERSBERICHT – DEN HAAG – 12 juli 2019

Vandaag werden wij verrast door een publicatie verschenen op het blog Follow The Money. Wij betwisten het geschetste algemene beeld dat naar voren wordt gebracht in de publicatie van FTM. De indruk die wordt gewekt dat wij klanten uitknijpen en dat wij “dicht in de buurt van oplichting” komen is in strijd met de waarheid.

Sinds 2012 is Invorderingsbedrijf B.V. actief op de incassomarkt. Sinds die tijd hebben wij en onze 35 medewerkers vele cliënten naar tevredenheid credit management diensten verleend. Wij leveren software op dit gebied, kredietrapportages en incassodienstverlening in binnen- en buitenland.

FTM heeft bij ons undercover drie dossiers aangeboden. Er zijn twee telefoongesprekken gevoerd, waarvan één intakegesprek met een sales medewerker en één gesprek – opgeknipt in drie fragmenten – over dagvaarden met een en dezelfde account manager. Wij erkennen dat de medewerker die met de FTM-undercover spreekt over de dagvaarding niet de juiste procedure volgt door de indruk te wekken dat de kosten in alle gevallen op de debiteur kunnen worden verhaald. Dat is fout. Het had niet mogen gebeuren, al zenden wij nadien altijd nog een schriftelijke opdrachtbevestiging met mogelijke scenario’s en risico’s.

Ons incassobedrijf behandelt op jaarbasis duizenden vorderingen. Een fractie daarvan betreft een klein bedrag. In Nederland staan kleine middenstanders en zzp’ers vaak machteloos als zij wanbetalers voor 500 tot 1.000 euro willen aanpakken. Het griffierecht is dan te duur. De deurwaarder is dan te duur. De proceskostenvergoeding die de rechter toewijst bij een gewonnen zaak is niet kostendekkend. Wij worden nu aangepakt als het misloopt. De laatste vijf jaar hebben we tienduizend klanten geholpen. Het is waar dat 70 mensen een klacht hebben over onze kosten. Wij proberen dit op te lossen. Het levert nu wel enorm veel imagoschade op. Na deze publicatie hebben wij dan ook besloten geen incasso-opdrachten meer te accepteren van onder de duizend euro.

Vanzelfsprekend zijn wij geschrokken van de geconstateerde knelpunten die uit het onderzoek van FTM naar voren komen. Dit maakt dat wij een gedegen onderzoek zullen instellen naar de binnen ons kantoor gangbare werkwijzen, die mogelijk in een aantal kwesties niet conform de wijze is waarop wij als zorgvuldig handelend invorderingsbedrijf willen ondernemen.

Zonodig zullen de procedures en de controles die de kwaliteit moeten borgen in dit soort situaties worden verbeterd. Ook zullen de mondelinge en schriftelijke communicatie, de algemene voorwaarden (AV) en website onder de loep worden genomen. Waar nodig worden deze verduidelijkt en aangescherpt zodat in de toekomst voor onze klanten nog duidelijker is hoe de tariefstelling – van het moment van indiening van een vordering tot en met de bij voorkeur voor onze klant gunstige afwikkeling van zijn vordering – in elkaar steekt.

Mochten er vragen zijn omtrent de publicatie dan kunt u ons bereiken via communicatie@invorderingsbedrijf.nl.

Voor onze klanten geldt: bij vragen over lopende zaken, zijn wij via de gebruikelijke weg voor u bereikbaar.

Hoogachtend,
Directie Invorderingsbedrijf B.V.

L. Lemmens
Bestuurder

Tevens treft u hierbij onze reactie in een video:

 

Wij zullen op regelmatige basis video’s posten om te laten zien wat er allemaal speelt in de incassobranche.

ShareShare on FacebookTweet about this on TwitterGoogle+

Wij gaan door waar andere stoppen!

500 Gewonnen zaken
80 Nieuwe klanten in 2018
25 Gewonnen Awards
€ 9.503.613 Geincasseerde omzet

Recente artikelen

photo-1537724326059-2ea20251b9c8
beslaglegging op vastgoed
werknemer maakt schade
photo-1528747354767-89476f71d2a3
pexels-photo-935756
cytonn-photography-GJao3ZTX9gU-unsplash
Beslaglegging
helloquence-OQMZwNd3ThU-unsplash
pexels-photo-573565
photo-1486125305436-b7144b0734f0
photo-1516156008625-3a9d6067fab5
photo-1519377345644-937ef9754740
Let op! Nepdeurwaarders actief met ons KvK-nummer (1)
pexels-photo-518543
pexels-photo-1089549
pexels-photo-209137