Eigendomsvoorbehoud
photo-1536659622540-0b4c2331489c
mr. drs. Joost Konings

Eigendomsvoorbehoud – Voorkom dat u uw geleverde goederen niet meer kunt opeisen

Het eigendomsvoorbehoud is de bescherming van een leverancier tegen niet betalende afnemers. Eigendom gaat namelijk over op het moment dat er een geldige levering plaatsvindt, tenzij u een aanvullende voorwaarde stelt, bijvoorbeeld in uw Algemene Voorwaarden.

Over het algemeen is deze aanvullende voorwaarde (het eigendomsvoorbehoud) de betaling van de overeengekomen koopprijs. Dit betekent dat zolang de koopprijs niet betaald is, u nog eigenaar van de reeds geleverde goederen bent. Wil het eigendom overgaan, dan zullen ook de met de levering samenhangende werkzaamheden volledig betaald moeten worden, zoals servicekosten en uurloon.

Indien uw afnemer niet betaalt, start Het Invorderingsbedrijf een incasso procedure. Ook is het mogelijk dat we een vordering tot teruggave van geleverde goederen instellen, op grond van uw eigendomsvoorbehoud.

In geval van faillissement van een afnemer biedt het eigendomsvoorbehoud bescherming. U kunt als leverancier de goederen direct opeisen, zodat zij niet in de handen van een curator vallen.

Soms heeft uw niet-betalende afnemer de geleverde goederen weer doorverkocht. Als de nieuwe koper te goeder trouw is – en de nieuwe eigenaar is daarmee eigenaar geworden – start het Nationaal Invorderings Bedrijf ook een incasso procedure tot betaling van de koopprijs. Het is ook mogelijk een vordering tot schadevergoeding in te stellen.

Een eigendomsvoorbehoud kan men onder andere regelen in de Algemene Voorwaarden. Laat ons u goed voorlichten. Bent u goed beschermd?

Wilt u meer informatie of uw vordering direct ter incasso uit handen geven? Neem dan contact op met onze verkoopafdeling – Telefoon 070 – 762 0330 of Email Het Invorderingsbedrijf.

ShareShare on FacebookTweet about this on TwitterGoogle+