Digitaal procederen bij de bestuursrechter
pexels-photo-270373
Door:
in Ondernemingsrecht
op 3 augustus 2011
mr. drs. Joost Konings

Met ingang van 1 augustus 2011 krijgt de advocatuur toegang tot de dienst Digitaal procederen bestuursrecht. Eerder al hadden burgers de mogelijkheid om bij de bestuursrechter digitaal beroep in te stellen tegen een besluit of beschikking van een overheidsinstantie. Nu kan ook de advocatuur gebruik maken van deze dienst.

Advocaten maken al veelvuldig gebruik van de verschillende digitale diensten van het Digitaal loket rechtspraak. De mogelijkheid om digitaal te kunnen procederen bij de bestuursrechter is daarop een toevoeging.

Ook de Centrale Raad van Beroep en het College van Beroep voor het bedrijfsleven krijgen de beschikking over de dienst Digitaal procederen bestuursrecht. Voor de beide Colleges is het een eerste kennismaking met het Digitaal loket rechtspraak.

De Centrale Raad van Beroep behandelt als bestuursrechter niet alleen zaken als eerste en enige rechter, maar ook zaken in hoger beroep.
Als eerste en enige rechter behandelt het College bovendien geschillen op het gebied van vervolgingsslachtoffers en burgeroorlogslachtoffers. Ook is het College eerste en enige rechter bij beroepen van rechterlijke ambtenaren.
Zaken in hoger beroep bij de Centrale Raad van Beroep kunnen sociale zekerheidszaken zijn, zoals bijstandszaken, studiefinancieringzaken en werknemers- of volksverzekeringszaken. Ook de hoger beroepzaken van militaire ambtenaren worden hier behandeld.

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven spreekt in eerste en enige aanleg en in hoger beroep recht op het terrein van het sociaal- economisch bestuursrecht. Het betreft zaken op het gebied van mededinging (Mededingingswet) en markttoezicht op telecommunicatie (Telecommunicatiewet), energie, gezondheidszorg en de financiële sector. In veel geschillen komt Europees recht aan de orde. Daarnaast treedt het College van Beroep voor het bedrijfsleven op als tuchtrechter in hoger beroep.

De dienst Digitaal procederen bestuursrecht is te vinden op het Digitaal loket bestuurrecht.

Bron: www.rechtspraak.nl

Ook voor kwesties op het gebied van bestuursrecht kunt u bij Het Invorderingsbedrijf terecht. Neem contact met ons op via 070-7620330.

ShareShare on FacebookTweet about this on TwitterGoogle+