Afgelopen maand dagvaardde we een particulier voor de rechtbank van Heerlen. Onze cliënt, een installatiebedrijf, die voor deze particulier zijn huis had geïsoleerd, weigerde zonder geldige rechtsgrond de factuur van enkele duizenden euro’s te betalen.

In de praktijk zien we steeds vaker dat debiteuren hun betaling opschorten op grond van niet vaststaande feiten of niet rechtsgeldige redenen. Over het algemeen lukt het ons om de debiteur alsnog op andere gedachten te brengen en te laten betalen. Weigert de debiteur dan rest ons niets anders dan de zaak aan de rechter voor te leggen.

En zo geschiede. Nadat de dagvaarding was uitgebracht, voerde de particulier verweer door te stellen dat zijn huis onverkoopbaar zou zijn geworden. De foutief aangebrachte isolatie zou er namelijk voor gezorgd hebben dat zijn muren beschimmelden, sterker nog: dat zijn fundering (!) aan het rotten zou zijn gegaan. De factuur wilde hij dan ook niet betalen.

De rechter organiseerde een zogenaamde comparitie van partijen, een zitting, waarbij wij samen met onze cliënt, de rechter en de tegenpartij aanwezig waren. Al snel bevestigde de particulier aan de rechter dat hij onze cliënt nooit had laten weten dat er gebreken waren ontstaan. Daarnaast had hij onze cliënt ook niet (schriftelijk) verzocht om de gebreken binnen een redelijke termijn op te lossen.

Met deze feiten kon de rechter, zoals ook ons standpunt was, niet anders dan de tegenpartij uiteindelijk veroordelen alsnog de factuur te betalen, evenals alle kosten van de procedure, nu de schriftelijke ingebrekestelling nooit gedaan was. De vraag of de schade veroorzaakt was door onze cliënt en of hij deze zou moeten betalen, kwam daarmee dan ook niet aan bod.

Wilt u een factuur opschorten, wees er dan op bedacht dat opschorting van betaling slechts mogelijk is in bepaalde gevallen. Opschorting wil daarmee overigens (juridisch) nog niet zeggen, dat u definitief niet meer hoeft te betalen.

Schort uw debiteur betaling op of wilt u zelf betaling opschorten, dan horen we graag van u.

ShareShare on FacebookTweet about this on TwitterGoogle+

Wij gaan door waar andere stoppen!

500 Gewonnen zaken
80 Nieuwe klanten in 2018
25 Gewonnen Awards
€ 9.503.613 Geincasseerde omzet

Recente artikelen

helloquence-OQMZwNd3ThU-unsplash
pexels-photo-573565
photo-1486125305436-b7144b0734f0
photo-1516156008625-3a9d6067fab5
photo-1519377345644-937ef9754740
Let op! Nepdeurwaarders actief met ons KvK-nummer (1)
pexels-photo-518543
pexels-photo-1089549
pexels-photo-313691
0158ac55-7c7d-454c-b96e-0d80339eac4c
censorship-limitations-freedom-of-expression-restricted-39584
photo-1524681709887-fcdb00bcee97
photo-1501542829340-01f4b681215d
photo-1524861646941-b897e7f18230
aanbouw
document-agreement-documents-sign-48148 (1)