Inloggen op de klantenomgeving

De Online Cockpit is exclusief voor opdrachtgevers. Indien u nog geen eigen account heeft, klik dan hier om uw vordering direct over te dragen of neem contact met ons op via telefoon +31(0)70-7620330.

Wachtwoord vergeten Inloggen
Door:
in Ondernemingsrecht
op 26 januari 2015
mr. May Leung
Héé VOF ! We lusten je rauw !
foto-2

“Waarom u gezegend bent met een VOF als debiteur”

Wist u dat er maar bar weinig ondernemers zijn die checken met wie ze in zee gaan? Aan wie wordt geleverd? En door wie wordt besteld? Omzet is omzet toch? Ja. Omzet is omzet. Maar wat heeft u aan omzet die niet betaald wordt? Omzet die niet betaald wordt is puur verlies. Niet bestaande winst. Lucht.
(meer…)

Lees Verder
Zo sluit u een overeenkomst van opdracht

Vraagt u iemand naar een voorbeeld van een overeenkomst, dan hoort u al snel de arbeidsovereenkomst of de koopovereenkomst voorbij komen. In de praktijk echter is de overeenkomst van opdracht één van de meest voorkomende overeenkomsten. In deze bijdrage belichten we de verschillen met de arbeidsovereenkomst en de overeenkomst tot aanneming van werk en gaan we in op de eisen aan een overeenkomst van opdracht.
(meer…)

Lees Verder
Wel of niet meedoen aan een crediteurenakkoord?

U heeft verkocht of geleverd, en uw debiteur doet u een voorstel. Of u akkoord wilt gaan met een voorgesteld crediteurenakkoord, ofwel: u streept een deel van uw vordering weg. Het sluiten van een crediteurenakkoord, ofwel een overeenkomst (akkoord) met uw debiteur, is niet zonder risico’s. In dit artikel gaan we hier nader op in.
(meer…)

Lees Verder
Help! Zijn mijn algemene voorwaarden (wel) van toepassing?

Algemene voorwaarden zijn bepalingen welke u graag onderdeel wilt laten uitmaken van een overeenkomst. Ze vullen op veel punten de bepalingen in de wet aan. Algemene voorwaarden bevatten bijvoorbeeld bepalingen over beperking van aansprakelijkheid, garantie en niet onbelangrijk: buitengerechtelijke incassokosten.
(meer…)

Lees Verder
Mijn klant is een B.V. i.o. Wat is dat?

U krijgt een nieuwe klant. Wellicht trekt u een uittreksel KvK uit het Handelsregister en u stuit op een zogenaamde Besloten Vennootschap In Oprichting (de B.V. in oprichting ofwel afgekort de B.V. i.o.). Maar wat houdt dit in?

Oprichting vennootschap

Een B.V. wordt officieel opgericht als de notariële akte daartoe wordt verleden. Met het oog op de op te richten B.V. wordt in de praktijk toch al vaak namens – deze nog niet bestaande – B.V. naar buiten getreden.
(meer…)

Lees Verder
Uit onze praktijk: Debiteur misbruikt handelsnaam en wordt voor € 25.000,- veroordeeld

Let op met het gebruik van dezelfde handelsnaam bij verschillende inschrijvingen KvK.

Voor diverse softwareontwikkelaars verzorgen we incasso. Zo startten we enige tijd geleden ook een gerechtelijke incassoprocedure namens een opdrachtgever (hierna: ‘Software B.V’) tegen een besloten vennootschap actief op het gebied van arbobegeleiding (hierna te noemen ‘Arbo I B.V.’). Arbo I B.V. nam het niet zo nauw met het handelsnaamrecht en de handelsnaamwet.
(meer…)

Lees Verder
Tref een betalingsregeling met de Belastingdienst voor extra financiële ruimte.

Het is crisis. En niet zo’n beetje ook. Daar is de Belastingdienst inmiddels ook achter. Dus wordt er water bij de wijn gedaan.

Vanaf dit jaar is het mogelijk de Belastingdienst zowel schriftelijk als mondeling te verzoeken om uitstel van betaling van openstaande belastingaanslagen en een betalingsregeling met de Belastingdienst te treffen. Wil de Belastingdienst uitstel van betaling overwegen, dan moet in elk geval voldaan zijn aan de volgende voorwaarden voor uitstel van betaling en een betalingsregeling met de Belastingdienst.
(meer…)

Lees Verder
Prettig nieuws: betalingstermijn voortaan wettelijk vastgelegd

Met ingang van 16 maart 2013 bevat onze wet een zogenaamde wettelijke betalingstermijn: de wet bepaalt voortaan wanneer betaald moet zijn . Voorheen mocht een betalingstermijn alleen ‘niet onredelijk hoog zijn’.
(meer…)

Lees Verder
Ik stel u in gebreke

Zakendoen betekent over en weer presteren. Bijvoorbeeld: u schakelt een koerier in voor een spoedbezorging in Londen, maar dat loopt mis. Wat nu?

Ingebrekestelling
Een overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding (art. 6:217 BW). Maar wat nu als de prestatie uitblijft? Het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat u uw handelspartner dan eerst in gebreke moet stellen alvorens u eventueel de overeenkomst kunt ontbinden.
(meer…)

Lees Verder
Uit de praktijk: Mag ik de betaling van mijn factuur opschorten?

Afgelopen maand dagvaardde we een particulier voor de rechtbank van Heerlen. Onze cliënt, een installatiebedrijf, die voor deze particulier zijn huis had geïsoleerd, weigerde zonder geldige rechtsgrond de factuur van enkele duizenden euro’s te betalen.
(meer…)

Lees Verder