Facturen verrekenen: Credit management anno 2012
website-marketing-2012
Door:
in Verbintenissenrecht
op 29 oktober 2012
mr. drs. Joost Konings

Doet u zaken met elkaar, dan verstuurt u vaak over en weer facturen. U kunt natuurlijk ieder uw eigen ontvangen factuur voldoen, maar zou het niet handiger zijn om de facturen tegen elkaar weg te strepen en alleen het saldo te betalen of te ontvangen?

Of er verrekend mag worden spreekt u in eerste instantie samen af. Bijvoorbeeld in een overeenkomst of in de algemene voorwaarden. Uit de praktijk blijkt dat zakenpartners, zonder expliciet een beroep op verrekening (te) weg doen, de schulden al salderen.

Is er niets afgesproken, en wilt u facturen kunnen verrekenen, dan zijn de volgende regels van toepassing.

1. Om te mogen verrekenen moeten partijen over en weer schuldenaar (u moet betalen) en schuldeiser (u moet wat krijgen) zijn, ofwel: u krijgt nog wat van uw handelspartner, en uw handelspartner moet betalen, of andersom.

2. De wederzijdse prestaties moeten elkaar beantwoorden, ofwel: er moet een relatie zijn tussen de facturen die u wenst te verreken. U kunt dus niet zomaar elke factuur met elkaar verrekenen.

3. Om te kunnen verrekenen, moeten de vorderingen opeisbaar zijn. Dat wil zeggen: de betalingstermijn moet zijn overschreden, iemand mag zich niet beroepen op een opschortingsrecht (een recht om nog niet te hoeven betalen) en de vordering moet afdwingbaar zijn, een natuurlijke verbintenis genaamd (een vordering die verjaard is, is in beginsel niet op te eisen).

Als u facturen wenst te verrekenen, laat dit dan simpelweg aan uw handelspartner weten. Het maakt niet uit hoe (schriftelijk of mondeling), de wet heeft geen zogenaamd vormvereiste.

In de praktijk merkt het Invorderingsbedrijf dat het recht op verrekening vaak wordt gebruikt in juridische procedures, om niet te hoeven betalen. Een rechter stelt vast of er verrekend mag worden en zal zich houden aan bovengenoemde voorwaarden. De ervaring is dat een beroep op verrekening door een schuldenaar zelden slaagt. Reden genoeg om een onbetaalde factuur dus aan te vechten.

Heeft u vragen of wilt u vrijblijvend advies over het wel of niet verrekenen van een factuur, neem dan contact met ons op.

ShareShare on FacebookTweet about this on TwitterGoogle+